× Pojďte do toho s námi.

Covid-19

Ekonomické návrhyZdravotnické priorityAnticovid týmZáchrana kultury

TOP 09 podpořila vládu v nezbytných nařízeních, které zabránily šíření viru COVID-19. Stejně tak přijala vládní nabídku táhnout za jeden provaz, ačkoliv opravdový zájem na společném řešení problémů spojených s těmito nařízeními vláda neměla. TOP 09 proto navrhla opatření v mnoha oblastech, které byly a nadále jsou koronakrizí nejvíce postiženy. Jejich podpora je důležitá pro fungování ekonomiky státu, zachování kulturní diplomacie, ale také pro zjednodušení života mnoha občanů. Několik z těchto návrhů vláda v první fázi odmítla, poté je okopírovala a předložila jako své. Zároveň TOP 09 připravila osm zdravotnických priorit, která by vláda měla urgentně řešit, aby zlepšila současnou situaci. Další návrh, který TOP 09 představila, byl plán na záchranu kultury, která se momentálně nachází ve velmi vážné situaci. Kulturu nesmíme nechat padnout. S mnoha návrhy přišly i další opoziční demokratické strany. Rozhodly jsme se proto vytvořit Anticovid tým složený z odborníků a navrhovat opatření přímo vládě. 

Ekonomické návrhy

Souhrn ekonomických opatření ze začátku pandemie

Důsledky vládních opatření nesmí odnést budoucí generace. TOP 09 proto prosazovala balíček pro malé a střední podnikatele a živnostníky. Když se daří, jsou právě tyto podniky páteří naší ekonomiky, proto bylo, a stále je, důležité, abychom právě jim co nejvíce pomohli. První souhrn ekonomických opatření TOP 09 představila již 20. března. Některá z nich vláda po vytrvalém apelu schválila. V dalších nákladech podnikatelům bohužel neulevila.

Návrh odškodňovacího zákona

TOP 09 předložila návrh tzv. odškodňovacího zákona, který jasně definuje způsob státní pomoci při mimořádných opatřeních vyhlašovaných v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2. Proč? TOP 09 je přesvědčena o tom, že dosavadní vládní opatření na pomoc ekonomice byla nedostatečná a jejich vyřízení doprovázela složitá byrokracie. Nehledě na to, že se k mnoha potřebným adekvátní pomoc vůbec nedostala. V neposlední řadě jednorázové příspěvky většině živnostníků a podnikatelů na krytí fixních nákladů (zejména nájmů) nestačily.

Seznam dalších ekonomických návrhů TOP 09

V návaznosti na tento balíček TOP 09 často opakuje, že je nutné poskytnout pomoc podnikatelům rychle, snadno a přehledně. To se bohužel zatím neděje, a to i přesto, že se stát z jara mohl poučit. Vzhledem k opětovným uzavřením některých provozoven a zavedení některých opatření je nutné, aby stát:

  • zlepšil a zpřehlednil komunikaci s veřejností
  • reaktivoval kompenzační bonus, tzv. "pětadvacítku"
  • odložil splatnosti odvodů, zejména sociálního pojištění pro OSVČ
  • odložil platnosti EET

Prosazené návrhy

V rámci podpory dalších potřebných odvětví předkládala TOP 09 pozměňovací návrhy k vládním zákonům. Ty pomohly OSVČ, malým firmám, ale i občanům.

Návrhy TOP 09, které vláda odmítla a následně přejala za své

Mnoho z dalších opatření, které TOP 09 v Poslanecké sněmovně předložila, vláda zamítla nebo mlčením přešla. Následně jej okopírovala a prosadila jako své vlastní.

TOP 09 navrhla 18. března odložení 3. a 4. vlny EET.

Návrh podpořil i rozpočtový výbor, bohužel vláda jej odmítla. Následně byl představen poslanecký návrh zákona, který odkládal 3. a 4 vlnu EET do 1. ledna 2021. I ten vláda zamítla. Stejný návrh, jako dva předchozí, poté vláda na začátku května představila na tiskové konferenci a požádala Sněmovnu o schválení.

Pozměňovacím návrhem poslanci TOP 09 24. března požadovali zvýšení ošetřovného ze 60 % na 80 % mzdy.

Ministryně práce a sociálních věcí k tomuto návrhu dala jasný nesouhlas. Následně 17. dubna představila stejný návrh jako svůj vlastní.

Opatření o kompenzaci nájmu TOP 09 představila 2. dubna.

Úhrada 80 %, respektive 100 % nákladů za nájem se měla týkat provozoven, které musely být z důvodu vládních opatření uzavřeny, anebo fungovaly ve výrazně omezeném režimu. Vláda tento návrh odmítla.  Stejně tak odmítla kompromisní varianty (20 % a 40 %, 30 % a 50 %; 40 % a 60 %). Přesně o měsíc později představila návrh na kompenzaci nájmů v poměru 50 % stát, 30 % pronajímatel a 20 % nájemce.

Společné návrhy opozice

Společně s dalšími opozičními stranami TOP 09 navrhla několik opatření, které například rozšiřovaly kompenzační bonus na OSVČ pracující na DPP nebo DPČ nebo navyšovaly podporu pro OSVČ a malá s.r.o. Další návrhy se týkaly pomoci pendlerům a mnoha dalších oblastí.

Zdravotnické priority

Situace se začíná vymykat kontrole a proto TOP 09 připravila zdravotnické priority, které jsou nutné okamžitě řešit a které jsou vládě k dispozici pro inspiraci. Všechna opatření, která nebudou vycházet od marketérů, ale od odborníků je TOP 09 ochotna odborně i personálně podpořit.

1. Zřiďme „covidové" nemocnice a zvyšme tak počet lůžek

Česká republika je v situaci, kdy reálně hrozí nedostatek lůžek v nemocnicích. Navrhujeme, aby v každém kraji dle jeho velikosti vybrali jednu až tři nemocnice, které by léčily pouze pacienty s COVID-19. Jsme přesvědčeni, že by to vedlo k zachování současné úrovně zdravotní péče. Do zdravotnického systému by mohly být zapojeny také lázně, kterým v současnosti chybí klienti. Bezpříznakoví pacienti v důchodovém věku by v lázních mohli strávit období karantény, během něhož by čekali na negativní test.

2. Nenechme na holičkách hygienické stanice

Hygienické stanice jsou naprosto klíčové a nestíhají. Situace bude stále horší. Klíčová je tedy maximální personální a technická podpora hygienických stanic. Bez nich nemůže fungovat trasování a prevence. Blíží se okamžik, kdy nebude možné trasovat a chytrá karanténa v tomto směru totálně selhala.

Jaké je řešení? Maximální posílení hygienických stanic a příprava variant trasování. Daleko více využívat digitální cesty například dr. Sejf (služba k přesnému sdílení zdravotnických dat) a přímo informovat pacienty z laboratoří, a ne z hygieny. Musíme také více zapojit do trasování pozitivně testované.

Pokud má být karanténa „chytrá" musí:

  • rychle získat výsledek testování,
  • pozitivní i negativní výsledek rychle doručit testovanému elektronickou cestou (SMS, e-mail),
  • zapojit testované do trasování – maximálně elektronicky,
  • hygienám připadne koordinační role.

3. Pacienti i lékaři musí mít jasné instrukce. Rychlé testy do několika minut

Není jasný postup pro děti a ani dospělé, kteří přijdou k obvodnímu lékaři/pediatrovi a budou mít kašel a teplotu. Není jasné, které z nich testovat a které ne. Příprava na vlnu nachlazení a chřipek vázne.

Je nutné vydat jasný pokyn, koho testovat a koho ne, zdůvodnit toto veřejnosti a paralelně s tím připravit další rychlejší a dostupnější metody testování než PCR. Nutná je také dostupnost screeningových testů s výsledkem do několika minut. Například v zahraničí se již používají.

4. Cenově dostupná kvalitní rouška musí být prioritou vlády

Musí být zveřejněn přehled výrobců roušek v České republice a zároveň vláda musí výrobce roušek s nanovrstvou a výrobce antivirových roušek aktivně podporovat.

5. Ochraňme rizikové skupiny

Musíme systematicky chránit rizikové skupiny, například dlouhodobě nemocné. Stát jim musí být schopen zajistit roušky, testovat je a jako prvním jim nabídnout vakcínu.

6. Stát musí udělat maximum pro proočkování populace

Musíme připravit strategii očkování na leden. Už v červenci jsme upozorňovali na půdě Poslanecké sněmovny, jak bude probíhat očkování. Očkování je nutné maximálně podpořit, ale musí být nepovinné. Nicméně stát musí udělat maximum proto, aby bylo proočkováno co nejvíce osob. Zároveň je nutné se podívat na zákon o odškodnění za očkování, zda ho lze v této situaci použít. Každý očkovaný by následně měl mít výhody např. pro cestování nebo při karanténě.

Zároveň zde zcela chybí informace, jak je daleko vývoj české vakcíny. Netušíme, kdo, kde, s kým a jestli je vývoj vakcíny organizovaný. To je potřeba změnit.

7. Karanténa nesmí limitovat celou společnost

Musíme hledat způsoby, jak zkrátit karanténu, umožňuje-li to daná situace. To lze u bezpříznakových pacientů například s větším využitím respirátorů bez ventilu. V mnoha případech je desetidenní karanténa zbytečná.

8. Když testování, tak pro všechny

Je nutné zvýšit dostupnost testování i za cenu zavádění méně přesných testů. Testování by mělo být zdarma tak, abychom zachytili maximální možný počet pozitivních případů. V případě, že bude placený test pozitivní, musí být zpětně uhrazen ze zdravotního pojištění.

9. Bez dat a peněz stojí výzkum COVIDu ve slepé uličce

Naprosto chybí veřejně dostupná zdrojová data, která by měla k ruce odborná veřejnost. S tím souvisí minimální podpora výzkumu. Na výzkum COVIDu nešly prostřednictvím Agentury pro zdravotnický výzkum v podstatě žádné peníze. Zcela zde chybí prostředky na výzkum chování viru v České republice (studie v rámci ochrany zdraví). Stát musí výzkum maximálně podporovat.

Anticovid tým

Společně s dalšími demokratickými stranami ODS a KDU-ČSL jsme založily devítičlenný expertní AntiCovid tým. Ten každý týden představuje konkrétní návrhy na řešení současné krize a předkládá je ministrovi zdravotnictví. „Vznik společného týmu pokládám za jasný a zřetelný důkaz toho, že už dnes umíme najít společnou řeč a že jsme skutečně konstruktivní opozice, která nehledá výmluvy ale řešení pro cestu z krize,“ vysvětluje předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Každá strana do AntiCovid týmu nominovala tři zástupce. TOP 09 zastupují Vlastimil Válek, Dominik Feri a Lukáš Otys, za ODS jsou v týmu Bohuslav Svoboda, Martin Kupka a Martin Baxa a KDU-ČSL nominovala Víta Kaňkovského, Lumíra Kantora a Marka Výborného.

Konkrétní návrhy Anticovid týmu

Záchrana kultury

Kultura je jedna z mála věcí, ve které jsme opravdu světoví. Díky Formanovi, Smetanovi, Muchovi, České filharmonii, Kafkovi a Kunderovi znají desetimilionové Česko lidé po celém světě. Kulturní diplomacie navíc často v minulosti pomohla té obchodní. Nicméně státní opatření na záchranu české kultury jejímu výsadnímu postavení neodpovídají ani zdaleka.

Devatero opatření TOP 09 pro záchranu české kultury

TOP 09 již v dubnu představila devět konkrétních bodů, které by pomohly české kultuře a celému kreativnímu průmyslu. Naše návrhy zahrnovaly finanční podporu umělcům, jasný harmonogram pro otvírání kulturních institucí či přesun financí z propagace v zahraničí na domácí tvorbu. Zavedení těchto opatření podpořila také herečka Eva Holubová a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

Programy, které vláda v průběhu koronavirové krize schválila, absolutně neodpovídají specifikám kulturního soukromého sektoru.

Zároveň stávající programy (například COVID – Kultura) nebo výzvy Ministerstva kultury České republiky jsou zcela nefunkčně nastaveny a je zde celá řada omezení, kvůli kterým nemohou někteří žadatelé uspět či se vůbec umělcům a organizátorům akcí nevyplatí o pomoc žádat. Chceme-li však zachovat vysokou úroveň umělecké základny v ČR, je nezbytné kulturu podpořit.

Přežije-li kultura, přežije národ

K podpoře živé kultury jsme v září předložili usnesení v Poslanecké sněmovně. Body dva a tři byly schváleny. Mrzí nás, že poslanci ANO a KSČM nepodpořili bod jedna, který by umělcům poskytl okamžitou pomoc ve formě kompenzačního bonusu. Neprošel o tři hlasy. Přesto měl podporu významnou, takže to nechceme vzdát a budeme na vládu působit dál. Návrh má podporu široké kulturní veřejnosti.

Návrh usnesení

Poslanecká sněmovna:
❌1. žádá vládu, aby pro OSVČ působící v živé kultuře stanovila třetí časové období podle zákona 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, a to od 9. června do 31. srpna.

✅ 2. žádá ministra kultury a ministra průmyslu a obchodu, aby upravili podmínky čerpání z programu COVID kultura tak, aby zohlednily specifika provozu kulturních institucí.

✅ 3. žádá ministra kultury, aby připravil rychlé nástroje podpory soukromých subjektů v živé kultuře pro případ budoucího nutného omezování kulturní produkce

Níže najdete nejvýznamnější články k tématu covid-19.

Anticovid tým: Podpořte nemocnici v Chebu a zveřejňujte počet očkovaných

14. 1. 2021
AntiCovid tým (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) se zabýval alarmující situací v chebské nemocnici a vyjadřuje podporu jejím pracovníkům.
Číst více

AntiCovid tým vyzývá vládu, aby zajistila zahraniční pomoc pro covidové pacienty

14. 1. 2021
Pro řadu nemocnic je situace už dále neudržitelná. Nemocný zdravotnický personál nahrazují vojáci, hasiči a dobrovolníci, kteří však nejsou schopní nabídnout odbornou péči kvalifikované zdravotní sestry nebo lékaře. 
Číst více

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 chtějí ve sněmovně prosadit odškodňovací zákon a korespondenční volbu ze zahraničí. Jednat chtějí také o očkování

13. 1. 2021
Poslanci by se na ní měli zabývat korespondenční volbou ze zahraničí a odškodňovacím zákonem. V rámci řádného jednaní dolní komory chtějí koaliční strany probrat připravenost státu na očkování.
Číst více

Anticovid tým: Učitelé i žáci musí znát podmínky a harmonogram maturit. Vyzýváme ministra Plagu, aby je představil

12. 1. 2021
Členové AntiCovid týmu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) pokládají situaci žáků maturitních a závěrečných ročníků středních škol za složitou, nezaviněnou, ale nikoliv neřešitelnou.
Číst více

Babiš odvádí pozornost od svého selhání, říká Pospíšil o kritice EU kvůli očkování

8. 1. 2021
Vinit v souvislosti s vakcínami EU je podle mého dost laciné a spíš to zavání snahou Andreje Babiše odvést pozornost od selhání svého a potažmo vlády.
Číst více
1 2 3 ... 10 11   > Články 1 - 5 z 55
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme