Jak se stát členem

Jak se stát členem TOP 09?

Členem TOP 09 může být občan České republiky starší 18 let, který není členem jiné politické strany nebo hnutí. K přijetí za člena dochází na základě písemné přihlášky do TOP 09 a čestného prohlášení, že nebyl do roku 1990 členem Lidových milicí, StB, vojenských zpravodajských služeb či agentem StB a vojenských zpravodajských služeb.

Seznamte se se stanovami TOP 09. Vyplňte přihlášku, vytiskněte a podepište ji a poté ji pošlete na adresu příslušné krajské kanceláře, nebo ji naskenujte a pošlete e-mailem. Případně můžete elektronicky vyplněnou přihlášku opatřit elektronickým podpisem a poslat e-mailem nebo i bez podpisu zaslat datovou schránkou (ID: 86ttzqc).

Seznam organizací TOP 09, do kterých se lze přihlásit

Níže naleznete seznam organizací, do kterých se mohou zájemci o členství hlásit. Dle stanov se lze přihlásit do jedné konkrétní místní organizace, nebo regionální organizace bez místních organizací. Vyberte si organizaci nejbližší Vašemu působišti a název organizace uveďte do pole "Hlásím se do organizace TOP 09" na přihlášce.

Postup přijímání členů

Zájemci o členství zasílají originál řádně vyplněné přihlášky výhradně na kancelář krajské organizace, v níž působí místní organizace či regionální organizace bez místních organizací, do které se hlásí.

Pod pojmem „originál řádně vyplněné přihlášky“ se rozumí:

  • přihláška v listinné podobě: formulář řádně vyplněný, vytištěný a vlastnoručně podepsaný zájemcem o členství;
  • přihláška v elektronické podobě: formulář řádně vyplněný a opatřený platným elektronickým podpisem zájemce o členství;
  • přihláška v elektronické podobě (sken): formulář řádně vyplněný, vytištěný a vlastnoručně podepsaný zájemcem o členství a poté naskenovaný;
  • přihláška v elektronické podobě (datová schránka): řádně vyplněný formulář odeslaný z datové schránky zájemce o členství do datové schránky TOP 09 (ID: 86ttzqc).

Pracovník krajské kanceláře vyrozumí ihned po zaregistrování přihlášky zájemce o členství o postupu jejího dalšího zpracování.

Pokud byla přihláška konečným rozhodnutím schválena, pracovník krajské kanceláře vyzve zájemce o členství k zaplacení prvního členského příspěvku. Ten je třeba uhradit do dvou měsíců od odeslání výzvy. Dnem zaplacení členského příspěvku vzniká zájemci členství v TOP 09. Pokud do dvou měsíců zájemce příspěvek nezaplatí, má se jeho přihláška za staženou.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme