Kdo o krajinu pečuje s láskou a zodpovědností, zaslouží si ty nejlepší podmínky.

Máme před sebou mnoho výzev: Výkyvy počasí kvůli klimatickým změnám, kůrovcovou kalamitu, která zpustošila velkou část lesů, nebo postupné vylidňování venkova. V Čechách, na Moravě i ve Slezsku však stále žije mnoho lidí, kteří se k naší zemi chovají s láskou a řádnou péčí. (Každý, kdo se v naší zemi chová s láskou a řádnou péčí, k tomu musí získat ty nejlepší podmínky.) Naším úkolem je jim v tom co nejvíce pomoci. Naší vizí je moderní, konkurenceschopný venkov, který překonal období intenzivního zemědělství a rozvíjí se v něm místní řemesla a rodinné farmy. Bez kompromisů a zbytečné byrokracie.

K tomu je třeba zastavit odchod lidí z venkova, a tedy zajistit takovou infrastrukturu a služby, díky nimž se tam vyplatí žít a pracovat. Podpoříme především snadnější dojíždění do práce a školy a ve spolupráci s operátory zlepšíme pokrytí venkova vysokorychlostním internetem, který se během následujících tří let stane samozřejmostí všude v České republice. Vytvoříme také podpůrný program „Náš venkov“, který se pomocí strategického plánování a spolupráce mezi ministerstvy zaměří na celkový rozvoj venkova a na ochranu rázu venkovských sídel.

Stejně důležitá je společná péče o úrodnější půdu, pestřejší lesy a čistší vodu. Tím nejlepším hospodářem v krajině je dobře motivovaný a vzdělaný farmář či lesník, který bude vstřícný k budování tradičních krajinných prvků. Ekologicky udržitelné zemědělství a lesnictví, které bude vždycky finančně náročné, budeme kompenzovat dotacemi a plošnými platbami. Podporujeme platbu na první hektary a zastropování dotací pro velké firmy, které bude přihlížet k podmínkám českého zemědělství a přispěje k rozvoji dobrého hospodaření.

Postoje k venkovu a zemědělství a návrhy řešení naleznete v plné šíři v kapitole Udržitelný rozvoj zemědělství a venkova volebního programu 2021.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme