Zpracování a ochrana osobních údajů

Politická strana TOP 09, se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1, IČ: 71339728 (dále jen „TOP 09“) je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Kontaktní údaje TOP 09 pro záležitosti správy osobních údajů jsou:

Celostátní kancelář TOP 09
Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

e-mail: info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: +420 732 399 674

Které osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům, jaký k tomu máme důvod a jak dlouho je uchováváme

Registrace e-mailové adresy pro odebírání newsletteru TOP 09

V tomto případě zpracováváme tyto osobní údaje: e-mailová adresa, IP adresa, a to za účelem zasílání vámi zvolených kategorií e-mailových zpráv. Údaje uchováme do odvolání vašeho souhlasu s jejich zpracováním nebo nejdéle pět let od posledního uděleného souhlasu.

Registrace nebo akreditace novináře

V tomto případě zpracováváme tyto osobní údaje: pohlaví, jméno, příjmení, mobil, e-mailová adresa, redakce, pozice, působnost, IP adresa, a to za účelem zasílání tiskových zpráv a dalších sdělení určených tisku a médiím, příp. dalších vámi zvolených kategorií e-mailových zpráv. Údaje uchováme do odvolání vašeho souhlasu s jejich zpracováním nebo nejdéle pět let od posledního uděleného souhlasu.

Registrace mezi podporovatele na www.volimtopku.cz

V tomto případě zpracováváme tyto osobní údaje: pohlaví, jméno, příjmení, e-mailová adresa, datum narození, obec, povolání, fotografie, text „Proč volím TOP 09“, preferované způsoby podpory, IP adresa, a to za účelem organizace volebních kampaní, vašeho informování o činnosti TOP 09 a pokud s tím vyslovíte souhlas, zveřejnění vašeho jména, fotografie, povolání a textu „Proč volím TOP 09“ na internetových stránkách. Údaje uchováme do odvolání vašeho souhlasu s jejich zpracováním nebo nejdéle pět let od posledního uděleného souhlasu.

Uchazeči o členství a členové TOP 09

V tomto případě zpracováváme tyto osobní údaje: pohlaví, jméno, příjmení, tituly, datum narození, adresa, e-mailové adresy, telefonní čísla, údaje o minulých členstvích v politických stranách, o pracovní pozici a oblastech zájmu a dosaženém stupni vzdělání, dále o historii členství v TOP 09, včetně funkcí. Účelem je evidence členské základy, přijímací řízení, organizace činnosti strany a jejích jednotlivých složek. Základní identifikační údaje a údaje o historii členství v TOP 09 uchováváme po neomezenou dobu pro účely archivace ve věci historického výzkumu. Ostatní údaje uchováváme nejdéle pět let od skončení vašeho členství v TOP 09.

Kandidáti ve veřejných volbách

V tomto případě zpracováváme tyto osobní údaje: pohlaví, jméno, příjmení, tituly, datum narození, adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla, povolání, členství v politické straně nebo hnutí. Účelem je zpracování a podání přihlášky k registraci nebo kandidátní listiny a prezentace kandidátních listin na webu. Základní údaje o kandidatuře, které jsou uveřejněné taktéž trvale na www.volby.cz, uchováváme po neomezenou dobu pro účely archivace ve věci historického výzkumu. Ostatní údaje uchováváme nejdéle pět let od vaší kandidatury ve volbách.

Dárci

V tomto případě zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresy, e-mailové adresy, částka, určení daru, v případě nepeněžitého daru popis plnění. V případě podpisu darovací smlouvy prostým elektronickým podpisem také IP adresu a identifikaci prohlížeče. Účelem je naplnění darovací smlouvy. Údaje uchováme po dobu šesti let. Údaje zahrnuté do výroční finanční zprávy TOP 09 uchováváme po neomezenou dobu pro účely archivace ve věci historického výzkumu.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům

Zpracování osobních údajů v TOP 09 zajišťují pověření zaměstnanci TOP 09 a externí osoby, které vykonávají pro TOP 09 činnosti související se zajištěním chodu TOP 09.

Provoz databáze TOP 09, kde jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány, technicky zajišťuje společnost Complete Internet Services, s.r.o., č.p. 125, 507 81 Choteč, IČ: 25930443.

Pokud dochází ke zpracování vašich osobních údajů externími osobami, jsou tito zpracovatelé oprávněni zpracovávat vaše údaje pouze v rámci pokynů TOP 09 a k účelům, k nimž je oprávněna vaše údaje zpracovávat TOP 09.

K předávání vašich osobních údajů dochází také v rámci plnění povinností, které TOP 09 ukládají obecně závazné právní předpisy, a to úřadům nebo orgánům uvedeným v těchto předpisech.

Vaše práva ohledně zpracování osobních údajů

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte právo za podmínek stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy:

  • kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů, čímž ale není dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu do doby jeho odvolání,
  • na informaci, které vaše údaje zpracováváme,
  • na přístup k těmto údajům,
  • na jejich aktualizaci, opravu, nebo výmaz, příp. omezení jejich zpracování,
  • na přenositelnost údajů,
  • vznést námitku proti zpracování údajů,
  • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,
  • v případě pochybností o zákonném zpracování údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme