Deset ekonomických opatření TOP 09 k současné situaci

31. 3. 2020

Zdraví občanů musí být nejvyšší prioritou. Zároveň nesmíme dopustit, aby důsledky dnešních opatření odnesla budoucí generace. TOP 09 proto prosazuje balíček opatření pro malé podnikatele a živnostníky, který byl představen 20. března a udržujeme jej pro Vás aktuální.

Ekonomická opatření TOP 09:

1)    Příspěvek pro OSVČ bez zaměstnanců ve výši 45 tisíc korun rozložený do tří měsíčních dávek (březen–květen).

Na OSVČ se nevztahují současná opatření vlády a propadají tak sítem podpor.

2)    Odpuštění sociálního pojištění za zaměstnance na rok a následné snížení odvodů na polovinu po dobu jednoho roku, obdobně u živnostníků.

Odložení platby a daňového přiznání je pouze odložení problému. Náklady je nutné maximálně snížit.

3)    Odložit platbu daně z příjmu za rok 2019 pro živnostníky, malé a střední podnikatele k 31. 12. 2020 a následné rozložení do dvanácti měsíčních splátek. Okamžitou vratku odvedené daně ve výši 10 % jako podporu pro zvládnutí krize. Zároveň zrušit zálohy daně z příjmu v roce 2020 (pro OSVČ odložit platby záloh obdobně).

Přestože podnikatelé mají připravené peníze na zálohy a odvod daně z příjmu, tak je žádoucí, aby byly použity pro rezervu a pokrytí nákladů. Zrušení záloh do konce roku je potřebné, protože skutečná daň z příjmu za rok 2020 bude významně nižší než současný vyměřovací základ.

4)    Stát bude platit nemocenskou (i tu která nesouvisí s koronavirem) od prvního dne po přechodnou dobu jednoho roku.

Kromě koronaviru jsou zaměstnanci na nemocenských i z důvodu jiných onemocnění a zaměstnavatel je nucen prvních čtrnáct dní platit nemocenskou dávku, i když má utlumený nebo zcela uzavřený provoz.

5)    Odložení odvodu DPH za prokazatelně nezaplacené faktury.

Někteří podnikatelé v pudu sebezáchovy omezili platby jen na nejnutnější a velmi zvažují, kdy a komu zaplatit. Přesto ve chvíli, kdy fakturu vydám, jsem nucen jako podnikatel odvést DPH, aniž bych ho měl zaplacené.

6)    Odpuštění nájmů podnikatelům v prostorách měst, obcí a jiných státních institucí po dobu tří měsíců.

Toto doporučení již přijala řada měst a obcí. TOP 09 již podobný návrh prosadila například na úrovni Hlavního města Prahy.

7)    Odklad splátek úvěrů a hypoték pro OSVČ, malé a střední podniky minimálně o tři měsíce. (prodlouží se splácení úvěru).

Toto ekonomické doporučení bylo již prosazeno, banky již několikaměsíční odložení splátek hypoték a úvěrů kvůli koronaviru umožňují.

8)      Odložení plateb za energie o tři měsíce a následné rozložit platbu do dvanácti měsíčních splátek.

Opatření pro větší stabilitu a šanci na přežití podnikatelů.

9)    Zvýšit míru tolerance státní správy vůči opožděným platbám a penále daňových nedoplatků.

Také finanční správa by měla v nelehké době být solidární. Vyšší tolerancí by zmírnila tlak na poctivé podnikatele, kteří své závazky sice splácejí, ale mohou se v důsledku krize opozdit. Naštěstí se zdá, že se tak státní správa začíná chovat.

10)   Neprodlužovat lhůtu pro vracení odpočtů na DPH na 45 dní.

Senát má k projednání Vládní novelu daňového řádu, která počítá s prodloužením lhůty pro vrácení odpočtů. Doporučujeme vládě, aby zachovala zdravý rozum a novelu neprosazovala. Nemůžeme na jednu stranu podnikatele podporovat a na druhé straně jim brát. To postrádá smysl.

Vladan Vaněk, tiskový mluvčí TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme