Prosadíme spravedlivou rodinnou a sociální politiku

  • Ocenění a podpora rodiny ve všech přirozených funkcích v průběhu celého života. Daňové slevy a prázdniny, sladění rodinného a profesního života, více času pro výchovu dětí a péči o blízké.
  • Jednoduchý, digitální systém sociálních dávek. Propojené úřady, které si samy pošlou vaše dokumenty. Pravidelná valorizace dávek.
  • Víceleté financování sociálních služeb pro větší stabilitu a efektivní fungování.
  • Flexibilní trh práce. Podpora zkrácených úvazků a práce z domova. Stát jako zaměstnavatel půjde příkladem.
  • Náklady na sociální služby si odečtete z daní.

Předcházejme složitým sociálním situacím a pomáhejme těm, kteří chtějí aktivně změnit svůj život.

Pro rozvoj naší společnosti není nic důležitějšího než stabilní rodina. Proto rodinám pomůžeme zvládnout všechny výzvy, před kterými v dnešní době stojí: Podpoříme flexibilnější pracovní podmínky a nabídneme širší možnosti, jak sladit rodinný a profesní život, aby si lidé mohli dovolit věnovat více času dětem a péči o blízké – včetně vyšších finančních příspěvků na péči. Nezapomínáme, že střední třída je základem společenské a ekonomické stability země.

Chceme maximálně zjednodušit život všem, kdo poctivě pracují, a současně nabídnout cílenou pomoc těm, kteří si ji nedokážou zajistit sami. To znamená, že zajistíme celkovou kvalitu, modernizaci a systémové financování sociálních služeb. Mnohem větší pozornost si zaslouží rozvoj terénních a ambulantních služeb. Sociální služby musejí být vstřícné a musejí svým klientům výrazně zvyšovat kvalitu života. Proto budeme jejich výsledky neustále porovnávat a soustředit se na nápravu slabých míst.

Stejně důležitým úkolem sociální politiky je řešení složitých období. Vůbec nejúčinnější je krizím předcházet, proto budeme rodinám pomáhat, aby o svou stabilitu pečovaly pokud možno samy: zajistíme jim dostupné poradenství i pomoc a budeme podporovat služby sociální prevence a poradenství. Se zlepšováním sociálního systému přichází i reforma systému dávek: Říkáme ano sociálnímu šetření a individuálnímu přístupu, zastropování příspěvku na bydlení nebo vyhodnocení systému náhradního výživného, zbytečné dávky ale sjednotíme, nebo zrušíme.

Postoje k sociální politice a návrhy řešení naleznete v plné šíři v kapitole Podpora rodin a sociální politika volebního programu 2021.

Benefity pro pacienty a zkrácení doby oddlužení. Senátoři TOP 09 se podepsali pod důležité zákony
11. 7. 2024

Benefity pro pacienty a zkrácení doby oddlužení. Senátoři TOP 09 se podepsali pod důležité zákony

Změny v souvislosti s elektronizací zdravotnictví, zdravotnická dokumentace a telemedicína nebo vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o úpadku a způsobech jeho řešení. I tyto návrhy zákonů zařadil Senát k projednání na své v pořadí 26. schůzi. Na jejich schválení se svými hlasy podíleli i senátoři za TOP 09. 

Celý článek
Koalice SPOLU: Média veřejné služby potřebují udržitelný systém financování
10. 7. 2024

Koalice SPOLU: Média veřejné služby potřebují udržitelný systém financování

Během tohoto týdne čekají poslance také dvě mimořádné schůze – ve středu k novelám zákonů o audiovizi a o spotřebních daních a ve čtvrtek k velké mediální novele. Ta počítá se zvýšením koncesionářských poplatků – televizního o 15 korun na 150 korun měsíčně a rozhlasového o deset korun na 55 korun měsíčně. 

Celý článek
TOP 09 navrhuje „optimalizaci“ samospráv a rušení radnic
1. 7. 2024

TOP 09 navrhuje „optimalizaci“ samospráv a rušení radnic

Systém místních samospráv v České republice je přehnaně rozdrobený a tím pádem neefektivní. V rozhovoru pro Echo24 to řekl předseda poslaneckého klubu TOP 09 a autor návrhu na „optimalizaci“ fungování obcí Jan Jakob. Samosprávy by se podle něj neměly nutit do slučování či rušení, spíše je na základě pozitivní motivace a nových povinností přimět k dobrovolné spolupráci.

Celý článek
TOP 09 má plán, jak vesnice zbavit starostů i úředníků a ušetřit
25. 6. 2024

TOP 09 má plán, jak vesnice zbavit starostů i úředníků a ušetřit

Obec, jež sama nedokáže zajistit základní služby, jako je třeba mateřská škola, nemá samostatně existovat.

Celý článek
Kandidát do senátu Korda: Je nutné přemýšlet o změně přijímaček. Kvalita vzdělávání nikoho nezajímá
30. 5. 2024

Kandidát do senátu Korda: Je nutné přemýšlet o změně přijímaček. Kvalita vzdělávání nikoho nezajímá

„Kvalita se musí vyplatit. Dnes jsou všechny školy financovány úplně stejně. Učitelé v přeplněné škole jsou placeni stejně jako učitelé v poloprázdných školách, o které zájem není. Vše se dává plošně a to je špatně,“ říká kandidát na senátora za TOP 09 Jan Korda, pedagog a ředitel Smysluplné školy na Lyčkově náměstí v Praze-Karlíně, který by rád právě otázku kvality vzdělávání otevřel v senátu.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme