Česká republika je kulturní velmocí, kulturní dědictví je základem naší národní identity a současně patří k našim nejúspěšnějším vývozním artiklům. Proto doceníme skutečný význam kultury a kreativního průmyslu a finančně je podpoříme.

Péče o českou kulturu

 • Do konce volebního období postupně zajistíme finanční podporu kultury na úrovni 1 % výdajů státního rozpočtu.
 • Zlepšíme podporu kultury v regionech. Podpoříme budování a rekonstrukce divadel, koncertních sálů, muzeí či galerií. Provážeme příjmy z turistického ruchu s financováním regionální kultury, turistické infrastruktury a péče o památky. Podpoříme propagaci opomíjených lokalit. Nastavíme jasný a transparentní systém podpory krajských, obecních a neziskových kulturních institucí.
 • Připravíme zákon o veřejných kulturních institucích. Gesci cestovního ruchu převedeme pod Ministerstvo kultury.
 • Budeme podporovat rozvoj muzeí a galerií, které pečují o hmotné kulturní dědictví a připomínají dějiny a oběti totalitních režimů 20. století.
 • Budeme všestranně podporovat živou kulturu, podnikání v kultuře a rozvoj audiovize a vytvářet podmínky pro jejich rozvoj.
 • V návaznosti na nový stavební zákon připravíme nový památkový zákon, který bude reflektovat jak udržitelnost památkové péče, tak oprávněné zájmy vlastníků.
 • Budeme prosazovat sjednocení kulturních statků a služeb v nejnižší sazbě DPH. Prosadíme vyšší daňové zvýhodnění mecenášství a sponzoringu jako krok k funkčnímu vícezdrojovému financování kultury.
 • Propojíme nabídku vzdělávání v oblasti kultury se školními programy. Zvážíme zlevněné vstupné nebo vstup zdarma do vybraných kulturních institucí.
 • Budeme hledat cesty ke zvýšení čtenářské gramotnosti, která má zásadní vliv na orientaci v dnešní informacemi zahlcené době. Ve vzdělané a kulturní zemi musí být knihy a učební pomůcky bezpodmínečně považovány za nezbytné zboží.
 • Česká republika disponuje unikátní sítí knihoven, kterou musíme zachovat. Knihovnám pomůžeme, aby posilovaly svou roli přirozených kulturních, vzdělávacích a komunitních center (včetně požadavků digitální éry).
 • Zajistíme podporu autorskému právu, adekvátní pro civilizovanou zemi. Nepřipustíme jakékoliv zmenšení ochrany, či dokonce bagatelizaci autorství.
 • Zaměříme se na udržitelnost financování veřejnoprávních médií, což je nejzákladnější podmínka nezávislosti. Do systému volby Rady ČT, ČRo a ČTK zapojíme Senát a zajistíme jejich transparentní hospodaření. Nezávislost veřejnoprávních médií dnes nemůžeme podcenit.

Další postoje a návrhy ke kultuře, médiím a církvím naleznete v kapitole Vzdělaná a kulturní společnost volebního programu 2021.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme