Doprava

Česká doprava potřebuje celkový restart. Dálniční síť je i po mnoha desítkách let budování nedokončená, silnice nižších tříd vůbec neodpovídají dopravním nárokům současnosti a jsou příčinou velkého počtu dopravních nehod s tragickými následky. Řada obcí a měst je zatížena negativními dopady dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí. Železniční doprava dlouhodobě zaostává za vyspělými zeměmi, nereaguje na moderní trendy a měnící se poptávku cestujících. Špatná dopravní obslužnost vede k vylidňování některých jinak atraktivních regionů a ke koncentraci obyvatel v předměstích. Nákladná modernizace železničních koridorů není dokončená a nepřinesla efekty, které se od ní očekávaly. Dále zaostáváme v aplikacích moderních telematických systémů. Legislativa pro dopravní investice je složitá. Kombinací občanského odporu, špatné kvality práce investorů a nevýkonné státní správy byla výstavba dopravní infrastruktury téměř paralyzována.

Bouřlivý rozvoj technologií a služeb v posledním desetiletí přináší zásadní inovace i do oblasti dopravy (samoovládací auta, systémy dynamického řízení, metro bez řidiče, chytré navigační systémy, sdílené služby). Jako automobilová a historicky i železniční velmoc se nechceme těmto novinkám bránit, ale sebevědomě jim jít vstříc. Vytvoříme podmínky, aby tyto moderní technologie a služby mohly být rozvíjeny a aby nositeli těchto inovací byly české firmy.

Naše postoje k dopravě a návrhy řešení naleznete v plné šíři v příslušné kapitole volebního programu 2017. Níže najdete nejvýznamnější články k tématu dopravy.

Niedermayer: Jedy z aut ohrožují celou Evropu

7. 8. 2017
 Všude po Evropě se pohybují automobily, které zjevně při běžném provozu běžně překračují emisní limity. V některých zemích získala homologace auta upravená výrobci tak, aby v testech uspěla, ale v běžném provozu pak produkují jedů mnohem víc.
Číst více

Horáček: Novela stavebního zákona výstavbu nezrychlí

28. 6. 2017
V novele se vůbec neřešila například distribuční síť. To trápí úplně všechny. Vůbec tam není zavedeno, že by měla nějaká omezení, že by to bylo nové pravidlo. Například ČEZ, například plynárenské společnosti, omezují celá města a obce.
Číst více

Laudát: Výstavba českých dálnic potřebuje urychlit

18. 2. 2017
Tato vláda sice začala za více než tříletý mandát budovat nějaké úseky, nicméně je to stále málo. Jestli chceme ukončit trápení, které se jmenuje výstavba české dálniční sítě v roce 2030, tak by mělo být za každý rok stále rozestavěno asi o 90 kilometrů navíc.
Číst více

Laudát: Moderní výběr mýta stojí na satelitním systému

9. 2. 2017
Dnes už je potřeba dělat plošnou dopravní politiku pouze se satelitním systémem. Osazovat to mýtnými branami je v české podobě velmi nákladné.
Číst více

4 Moderní hospodářství

Vyspělý svět vstoupil v prvních dekádách tohoto století do éry 4. průmyslové revoluce. Stále větší objem lidských pracovních aktivit je dnes prováděn pomocí internetu. Vznikají nové globální sítě založené na propojení výrobních zařízení do kyberneticko-fyzických systémů CPS (Cyber-Physical Systems).
Číst více
TOP 09 Facebook Twitter YouTube G+ Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Michnův palác, budova č. 2
Újezd 450/40
118 00 Praha 1 - Malá Strana

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999
fax: 255 790 899

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jakub Hnát, tiskový mluvčí TOP 09

jakub.hnat@top09.cz

tel.: 255 790 932

mob.: 777 967 348

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET TOP 09

  

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2017  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Doufám, že ctění voliči nebudou plýtvat hlasy v situaci, která je tak vážná.
Přidejte se k nám!
Odesláním prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Nebo ještě lépe, napište nám, proč volíte TOP 09
Děkujeme