Výkonný výbor

Členy výkonného výboru jsou předsednictvo strany, patnáct členů volených na celostátním sněmu, a dále členové vlády, poslanci a senátoři Parlamentu ČR, poslanci Evropského parlamentu, primátor hl. m. Prahy a hejtmani krajů, pokud jsou členy strany. Výkonný výbor zejména schvaluje návrh ročního rozpočtu a výroční finanční zprávu strany, rozhoduje o kandidátních listinách pro volby do Poslanecké sněmovny, Evropského parlamentu a kandidátech do Senátu, rozhoduje o volebních a povolebních koalicích, schvaluje řády, směrnice a statuty, na návrh předsedy nebo prvního místopředsedy jmenuje a odvolává generálního sekretáře.

1

Karel Schwarzenberg

čestný předseda strany
krajská organizace: Praha

Celý profil
2

Markéta Pekarová Adamová

předsedkyně strany, poslankyně
krajská organizace: Praha

Celý profil
3

Tomáš Czernin

1. místopředseda strany, senátor
krajská organizace: Středočeská

Celý profil
4

Jan Jakob

místopředseda strany, předseda klubu poslanců, poslanec
krajská organizace: Středočeská

Celý profil
5

Lukáš Otys

místopředseda strany
krajská organizace: Karlovarská

Celý profil
6

Herbert Pavera

místopředseda strany, senátor
krajská organizace: Moravskoslezská

Celý profil
7

Vlastimil Válek

místopředseda strany, poslanec
krajská organizace: Jihomoravská

Celý profil
8

Radovan Auer

člen předsednictva strany
krajská organizace: Olomoucká

Celý profil
9

Ondřej Kolář

člen předsednictva strany, poslanec
krajská organizace: Praha

Celý profil
10

Pavel Nalezený

člen předsednictva strany
krajská organizace: Liberecká

Celý profil
11

Michal Pilař

člen předsednictva strany
krajská organizace: Pardubická

Celý profil
12

Tomáš Tesař

člen předsednictva strany
krajská organizace: Ústecká

Celý profil
13

Luděk Niedermayer

vedoucí národní delegace v poslaneckém klubu EP, poslanec Evropského parlamentu
krajská organizace: Praha

Celý profil
14

Pavel Janda

předseda Klubu starostů TOP 09, z.s.
krajská organizace: Ústecká

Celý profil
15

Zdeňka Blišťanová

volená členka výkonného výboru
krajská organizace: Olomoucká

Celý profil
16

Martin Dlouhý

volený člen výkonného výboru
krajská organizace: Praha

Celý profil
17

Jan Grulich

volený člen výkonného výboru, senátor
krajská organizace: Královéhradecká

Celý profil
18

Václav Hraba

volený člen výkonného výboru
krajská organizace: Středočeská

19

Zdeněk Chmelík

volený člen výkonného výboru
krajská organizace: Liberecká

Celý profil
20

Pavel Klíma

volený člen výkonného výboru, poslanec
krajská organizace: Jihočeská

Celý profil
21

Michal Kučera

volený člen výkonného výboru, poslanec
krajská organizace: Ústecká

Celý profil
22

Jakub Lepš

volený člen výkonného výboru
krajská organizace: Praha

Celý profil
23

Oldřich Souček

volený člen výkonného výboru
krajská organizace: Jihočeská

24

Marek Sovka

volený člen výkonného výboru
krajská organizace: Jihomoravská

25

Martin Špetla

volený člen výkonného výboru
krajská organizace: Moravskoslezská

26

Lukáš Teplý

volený člen výkonného výboru
krajská organizace: Královéhradecká

Celý profil
27

Jakub Tichý

volený člen výkonného výboru
krajská organizace: Karlovarská

28

Zuzana Vandame

volená členka výkonného výboru
krajská organizace: Zlínská

Celý profil
29

Matěj Ondřej Havel

poslanec
krajská organizace: Královéhradecká

Celý profil
30

Helena Langšádlová

poslankyně
krajská organizace: Středočeská

Celý profil
31

Martina Lisová

poslankyně
krajská organizace: Vysočina

Celý profil
32

Miloš Nový

poslanec
krajská organizace: Plzeňská

Celý profil
33

Jiří Slavík

poslanec
krajská organizace: Středočeská

Celý profil
34

Michal Zuna

poslanec
krajská organizace: Praha

Celý profil
35

Marek Ženíšek

poslanec
krajská organizace: Plzeňská

Celý profil
36

Tomáš Třetina

senátor
krajská organizace: Jihomoravská

Celý profil
37

Jiří Pospíšil

poslanec Evropského parlamentu
krajská organizace: Praha

Celý profil