Máme být na co hrdí. Česká republika je zemí s bohatou kulturou i historií, která je součástí evropského kulturního dědictví. Jsme to právě my, kdo utváří náš stát. Nesmíme se však zastavit. Naší povinností je jednou předat náš stát budoucím generacím v lepším stavu, než v jakém jsme jej převzali my.

Jsme zemí s potenciálem ve vědě, výzkumu, průmyslu a především s talentovanými a kreativními lidmi. Myslíme na naši budoucnost. Program 4E představuje vizi České republiky jako státu, který je pevnou a sebevědomou součástí evropských struktur. Klade důraz na životní prostředí, ekonomickou prosperitu i svobodu jednotlivce.

Program 4E tvoří čtyři klíčové priority, kterými jsou:

  • EKONOMIKA (důchodová reforma, snižování státního dluhu, orientace na podnikání s vyšší přidanou hodnotou, digitalizace a zavedení eura)
  • EKOLOGIE (snížení počtu emisí, podpora obnovitelných zdrojů, zachování ekosystémů)
  • EVROPA (návrat do první diplomatické ligy v rámci Evropy, vedoucí hlas ČR v rámci Evropské unie, revize vztahů s Čínou i Ruskem)
  • EURO (přijetí do roku 2030 a včasné plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií)

V našem dlouhodobém programu myslí TOP 09 na mnohem více.

Myslíme na naše hodnoty

Zdravá ekonomika jako základ státu

Česká republika je srdcem Evropy a v jejích žilách tepe evropská historie. V základech stojí především úcta k člověku jako jedinečné bytosti. Od ní se odvíjejí hodnoty další. Je to svoboda člověka rozhodovat se, jak bude žít. Je to společná odpovědnost za rodinu, národ, vlast i svět. Je to solidarita se slabšími. Je to úcta k právu a svobodě druhého.

Uvědomujeme si, jak důležitá je spolupráce zemí, které sdílejí společné hodnoty. Pro nás je to zejména Evropa a euroatlantický prostor. Jsme relativně malá země. Je velmi pošetilé si myslet, že můžeme být naprosto bez vazeb na okolí. Buď nás někdo zhltne proti naší vůli, nebo se svobodně připojíme do společnosti zemí stejných hodnot, jako jsme to udělali vstupem do EU a NATO. Ostatně TOP 09 byla jednou z mála českých politických stran, která dlouhodobě varovala před mocenskými touhami Vladimira Putina a Ruské federace.

TOP 09 podporuje závazek ČR, aby na obranu šly 2 procenta HDP. Také na základě našeho tlaku tento závazek schválila vláda už pro rok 2024. Pokud jsme spolehlivými partnery, kteří plní své závazky, jsme silnější, než kdybychom na světové politické mapě při ochraně našich tradic a hodnot byli sami.

TOP 09 od svého počátku hájí naše hodnoty proti totalitním mocnostem, které se je snaží nahlodat. Dlouhodobě proto podporujeme silnou a nezávislou tajnou službu. Trváme na napravování křivd, ke kterým docházelo v minulosti. I proto jsme například prosadili odškodnění lidí perzekvovaných v roce 1969.

Prosazujeme kvalitní vzdělávání, aby se naše země stala úspěšnou a bohatší. Podporujeme rozvoj občanské společnosti, protože ne politici, ale především angažovaní občané jsou zárukou udržení demokracie a svobody.

Trváme na tom, že všichni občané naší země musejí mít stejnou možnost využívat svá občanská práva, proto je naším cílem prosadit korespondenční volbu v zahraničí, kde žije zhruba 600 tisíc Čechů, kteří si konečně zaslouží možnost volit.

Musíme se také snažit o to, aby se zlepšovala úroveň Čechů, kteří žijí doma na území republiky. Jedním z předpokladů úspěšnější budoucnosti je přijetí eura. Nezapomeňme na to, že Česká republika má z členských zemí Unie třetí nejvyšší inflaci (17,5 %, 2/2023), kdežto v eurozóně inflace zůstala v průměru na 8,5 procentech (2/2023).

Myslíme na reputaci ČR v zahraničí

Patříme na Západ

České předsednictví jasně ukázalo, že už se před totalitními mocnostmi z východu sklánět nebudeme. V mezinárodních vztazích máme opět rovná záda. Naším úkolem však zůstává jednat takovým způsobem, abychom i nadále zůstali respektovaným členem Evropské unie i NATO.

Pevně stojíme za českými bezpečnostními složkami. I proto považujeme za jeden z nejdůležitějších úkolů dlouhodobě a systematicky bojovat s hybridními hrozbami a lživými zprávami, které dohromady rozežírají demokracii.

Česká zahraniční politika bude pevná, předvídatelná a srozumitelná. Musí být jasné, že se opírá o základní struktury Evropské unie a NATO. Je třeba posilovat regionální vazby, a to zejména na Německo, Slavkovský formát či Pobaltí spíše než na země Visegradské čtyřky. Tento spolek by měl v současné situaci naopak znovu definovat své cíle a v nejlepším případě se zevnitř přestavět, protože v současné chvíli Česku neumí přinést užitek, který se od něj očekával.

Myslíme na moderní i dostupné zdravotnictví

Chceme zdravotnictví, které bude stejně dobře jako nám sloužit i budoucím generacím a bude odrážet zvyšující se náklady na léčbu. Podle nás není řešením brát lidem zvyšováním odvodů peníze z výplat. To problém nevyřeší. Nabízíme nejrozumnější řešení – vzájemně provázat penzijní, zdravotní a daňovou reformu tak, aby se o naše zdravotnictví mohl každý dlouhodobě opřít, snížila se odvodová zátěž a celý systém zdravotního pojištění se „z gruntu“ modernizoval, aby odpovídal požadavkům nejen 21. století. Financování musí pružně reagovat na nutnou elektronizaci zdravotnictví, telemedicínu, rychlý vývoj technologií a moderních léků. Přitom nesmí být opomenuta role praktického lékaře, který je pro řadu pacientů naprosto zásadní cestou pro zajištění kvalitní péče. Cílem tedy je zvýšit efektivitu systému.

A samozřejmě je nutné zlepšit podmínky pro ty, na kterých systém stojí, především jde-li o důstojné ohodnocení zdravotníků a lékařů. Jen tím zabráníme tomu, aby zdravotníci, které si v Česku vychováme, neodcházeli za výdělky do ciziny. A nejde jen o peníze. Je nutné zlepšit a konečně už stabilizovat systém jejich dalšího vzdělávání.

Myslíme na budoucnost planety

Udržitelnost je naše odpovědnost

Voda, vzduch a živá příroda jsou zdroje našeho života, žádné jiné nemáme a nebudou je mít ani naše děti. Není čas na abstraktní debaty, je čas na rozhodování. Máme k tomu veškeré předpoklady, které si můžeme přát, ekonomické i technické. Jsme součástí Evropské unie, která silně podporuje státy, které se snaží být modernější a šetrnější. Stačí této příležitosti využít, není na co čekat, musí to být okamžitě.

Ochranu přírody považujeme za naši povinnost. Dlouhodobě pracujeme na účinnějších opatřeních i zákonech, které budou více vstřícné k našemu životnímu prostředí. Máme připravené systémové změny, které tento trend zastaví a povedou směrem k odpovědné, šetrné a prosperující zemi. 

Modernizace naší ekonomiky, smysluplné investice do skutečné modernizace naší železniční dopravy, investice do základního a aplikovaného výzkumu. I to jsou základní podmínky odpovědné ochrany našeho životního prostředí. Česko už nemůže dál lít peníze do betonování a dotací oligarchů. Modernizace naší země je velký úkol. Víme, jak na to. A nebojíme se toho.

Myslíme na budoucnost vzdělávání

Naše děti budou čelit zcela odlišným výzvám než předešlé generace a škola je na ně musí připravit. Poslední rok ukázal nejen naše slabiny, ale i obrovský potenciál učitelů a žáků. Musíme brát vážně výstrahy, které se zejména v době pandemie ukázaly, a musíme do puntíku využít možnosti, které moderní doba nabízí. Nic z toho se ale neobejde bez velkých investic do školství. Z místa se pohneme jen v případě, pokud poskytneme školám dostatečný materiální základ pro moderní výuku. 

Pokud budou platy učitelů odpovídat náročnosti povolání a budou atraktivní i pro mladé lidi. Pokud budeme ochotni změnit přístup a zbavit se neduhů, které si celý systém nese ještě z minulého režimu. Pokud dětem předáme kompetence, které potřebují pro život v době, která se nikdy v historii neměnila tak rychle jako dnes. Proto je třeba změnit celý přístup, nenutit děti, aby se učily kvůli známkám, ale motivovat je k zájmu o poznávání nových věcí. V tom mohou pomoci také rodiče, kteří by měli mít více možností, jak se podílet na vzdělávání svých potomků. Digitalizace, modernizace školství, nové přístupy a podpora růstu potenciálu nejen žáků a studentů, ale také učitelů a ředitelů škol, to je cesta, kterou se chce vydat TOP 09, a která dovede české školství do 21. století.  Nechceme, aby v Česku přibývalo dělníků, ale chceme vyučit šikovné řemeslníky. 

TOP 09 i z těchto důvodů prosazuje novelu zákona o pedagogických pracovnících. Tento zákon garantuje učitelům důstojné platy i profesní růst. Výše jejich odměn bude díky zákonu v kompetenci ředitelů. Zákon tak učitelům garantuje plat ve výši 130 procent průměrné mzdy a stanovuje jasné podmínky pro učitele „nepedagogy“.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme