Informace o webu

Pravidla a podmínky užití webových stránek (dále jen "Pravidla")

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.top09.cz je politická strana TOP 09, se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1, zapsaná v Rejstříku politických stran a politických hnutí vedeném u Ministerstva vnitra, číslo registrace: MV-43744-6/VS-2009, IČ: 71339728, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.top09.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.top09.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Cookies

Provozovatel získává, ukládá a zpracovává informace o Uživatelích (např. síťové identifikátory, údaje o tom, jak jej procházejí nebo jaký obsah je zajímá). K tomuto účelu využívá soubory cookies těchto kategorií:

Nezbytné cookies

Tyto cookies jsou nezbytné pro zajištění základní funkčnosti webu (např. správné zobrazení stránky, session ID, nastavení soukromí Uživatele). Provozovatel nepožaduje souhlas Uživatele s jejich využitím a jsou vždy povolené.

Analytické cookies

Analytické cookies umožňují měření výkonu webu. S jejich pomocí Provozovatel shromažďuje a analyzuje anonymní statistické informace o návštěvnosti a využívání různých funkcí webu. Data získaná pomocí těchto cookies Provozovatel zpracovává souhrnně bez použití identifikátorů konkrétních Uživatelů.

Cookies sociálních sítí

Tyto cookies umožňují Uživateli připojit se ke svým sociálním sítím a jejich prostřednictvím sdílet obsah z tohoto webu.

Reklamní cookies

Reklamní cookies třetích stran shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy na webech třetích stran zájmům Uživatele (tzv. remarketing a retargeting).

 

Pro některé účely zpracování těchto údajů je vyžadován souhlas Uživatele. Uživatel má možnost povolit či odmítnout soubory cookie podle kategorií a v souladu s vlastními preferencemi po kliknutí na Nastavení cookies v patce webu.

Uživatel může také dle možností nastavení svého internetového prohlížeče zakázat ukládání a čtení dat souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Zablokuje-li Uživatel všechny soubory cookie, nebude moci plně využít některé funkce těchto webových stránek nebo se některé části stránek či jejich služby stanou nefunkčními.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.top09.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich pravidly a podmínkami užití. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných provozovatelů internetových stránek.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto Pravidel, která se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelnými, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel prohlašuje, že se tyto stránky snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena HTML5, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS3.

Při tvorbě stránek bylo přihlíženo k hlavním normám Web Content Accessibility Guidelines 2.0 a k metodickým pokynům projektu Blind Friendly Web 2.3.

Archivace stránek

Internetové stránky www.top09.cz jsou ukládány ve Webarchivu v řadě časových verzí. Stávají se tak součástí národního kulturního dědictví.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Informace o autorovi webu

WWW stránky realizovala společnost Complete Internet Services, s.r.o.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme