× Pojďte do toho s námi.

Finanční podpora

Jak finančně podpořit politickou stranu TOP 09?

TOP 09 můžete finančně podpořit formou klasického bankovního převodu. Stačí vyplnit jednoduchý formulář níže. Po odeslání údajů si budete moci stáhnout vyplněnou darovací smlouvu (tu Vám také zašleme na e-mail), kterou prosíme dvakrát vytiskněte, podepište a zašlete nám ji k potvrzení.

Poskytnout je možné dar na provozní činnost TOP 09. Dar na kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny 2021 je vhodné směrovat politickému partnerovi ODS. ODS administruje kampaň koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09.

Údaje pro vytvoření darovací smlouvy

Uvedený dar nesmí být v rozporu se zákonem a dobrými mravy. Dárce musí být státním občanem České republiky, případně mít právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu (§ 5 zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu).

Uvedený dar nesmí být v rozporu se zákonem a dobrými mravy. Dárce nesmí patřit do skupiny subjektů, od nichž politická strana nemůže dar přijmout podle § 18 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích (např. od příspěvkové organizace, od právnické osoby s majetkovou účastí státu, kraje, obce, městské části nebo městského obvodu, od obecně prospěšné společnosti, ústavu, od zahraniční právnické osoby).

Odesláním formuláře uděluji obdarovanému – politické straně TOP 09, se sídlem Opletalova 1603/57, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 71339728, souhlas k uvedení dat (název firmy, sídlo, IČ, částka) ve výroční finanční zprávě politické strany, ve zprávě o financování volební kampaně, na transparentním bankovním účtu obdarovaného a zveřejnění na webových stránkách obdarovaného.

Beru na vědomí, že vyplněné osobní údaje zpracovává a uchovává politická strana TOP 09 za účelem naplnění darovací smlouvy a uvedení dat (jméno, obec, datum narození, částka) ve výroční finanční zprávě politické strany, ve zprávě o financování volební kampaně, na transparentním bankovním účtu a zveřejnění na webových stránkách podle pravidel uveřejněných na www.top09.cz/osobni-udaje a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, při odmítnutí poskytnutí těchto údajů obdarovanému však nebude možné dar poskytnout, neboť obdarovaný by nemohl splnit své zákonné informační povinnosti týkající se osob dárců.

Upozornění

V platebním příkaze je důležité uvést do zprávy pro příjemce účel platební transakce - slovo DAR.
Neuvedením účelu transakce (slova dar) se dárce vystavuje riziku vedení přestupkového řízení podle § 19i nebo § 19j zákona 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích.

Informace o možnosti odečtu darů z daňového základu

Z hlediska platných daňových předpisů může dárce, je-li fyzickou osobou (zaměstnanec, OSVČ), odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně; pro zdaňovací období 2020 a 2021 lze odečíst nejvýše 30 % základu daně. Je-li dárce právnickou osobou, má nárok na odečtení hodnoty daru od základu daně, pokud hodnota jeho daru bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze takto snížit nejvýše o 10 % základu daně; pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 lze odečíst nejvýše 30 % základu daně.

Děkujeme dárcům

Vážení dárci a podporovatelé TOP 09,

přijměte prosím mé poděkování za finanční podporu strany TOP 09. Velice si Vaší podpory vážím a chci Vás ujistit, že s Vaším příspěvkem naložíme s péčí řádného hospodáře.

Naším hlavním úkolem do příštích dnů je připravit kvalitní volební kampaň a informovat o našich vizích a cílech co nejvíce spoluobčanů. Chceme motivovat lidi k aktivnímu přístupu a odpovědnosti za věci veřejné. Váš dar použijeme ve volební kampani TOP 09 tak, abychom co nejefektivněji oslovili občany, kterým není lhostejná budoucnost České republiky.

Pevně věřím, že můžeme věci zlepšit. Děkuji, že se k TOP 09 připojujete i Vy a jsem přesvědčený, že i díky Vaší pomoci se nám podaří náš nelehký plán naplnit.

V úctě

Karel Schwarzenberg
čestný předseda TOP 09

Přehledy příjmů a seznamy dárců

Zveřejňujeme
své dárce a veškeré příjmy TOP 09.

Stáhněte si originální zvonění...

TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram EPP

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme