× Staňte se našimi členy!

Hodnotové desatero TOP 09

O co usilujeme, jaká bude naše politika.

  1. TOP 09 je konzervativní politickou stranou, jejíž ideový program vychází z evropských tradic křesťansko-judaistické kultury. Strana ctí morální hodnoty obsažené v jejím duchovním odkazu a v jejích tradicích, stejně jako individuální lidskou svobodu. Je stranou respektující a prosazující vlastenecké ideály svobody, humanismu a právního státu.
  2. Politiku chápeme jako službu svobodnému jedinci, sebevědomému občanovi demokratického státu. Konkurence politických stran pro nás není pouhým usilováním o moc, nýbrž co nejefektivnější metodou správy státu směřující k maximálnímu společenskému prospěchu. Co možná nejširší veřejnou debatu o řešení společenských problémů chceme vést bez ideologických předsudků. Jedině věcný spor argumentů může přinést společný prospěch.
  3. Jazyk naší politické argumentace, jakož i realizace naší politiky vychází z předpokladu, že politický konkurent není náš nepřítel (kterého je třeba ničit), ale partner, který jedná se stejnou společenskou odpovědností jako my. Hrubost, s níž se v dnešní tuzemské politice setkáváme, odrazuje veřejnost od důvěry v účelnost politikova jednání. Prosazování politických cílů hrubostí a zlovolným osočováním odmítáme.
  4. Jsme přesvědčeni, že politici mají povinnost pravdivě pojmenovávat i zneklidňující společenské situace a zároveň nabízet věcnou cestu k jejich řešení. Cíle takové politiky nemusí být vždy veřejností přijímány s plným pochopením. Neusilujeme o popularitu za každou cenu a už vůbec ne za cenu nereálných volebních slibů.
  5. Usilujeme o obnovu co nejširšího vědomí právní podstaty státu. Odpovědnost za naše činy je však dána nejen respektem k zákonům, ale zejména respektem k tradičnímu pojetí mravnosti. Mravnost chápeme jako respekt vůči nepsané, avšak vědomé hranici mezi tím, co se sluší, a tím, co se nepatří.
  6. Cítíme politickou i osobní odpovědnost za správu naší země; nechceme, aby nás budoucí generace měly v opovržení za její zanedbání. Proto budeme snižovat deficity veřejných rozpočtů, abychom nezatížili budoucnost neúnosnými úroky. Budeme dodržovat zásady trvale udržitelného rozvoje, včetně péče o životní prostředí.
  7. Sociální solidarita jako vztah založený na vzájemné občanské odpovědnosti za důstojný život všech občanů je jednou z našich politických priorit. Nástrojem vedoucím k prosperitě, která sociální solidaritu umožňuje, je svobodný trh vymezený jasnými a přehlednými pravidly, na které dohlíží efektivně fungující instituce. Čím svobodnější je trh, tím přísnější musí mít pravidla. Dodržování práva a etického jednání je podmínkou k dosažení dlouhodobě udržitelného prospěchu všech.
  8. Jako je rodina základním kamenem společnosti, je obec pevným pilířem státu. Hlas komunálních politiků musí mít v celostátní politice větší význam než přeceňované aktuální výsledky výzkumů veřejného mínění. Rozvoj svobodné občanské společnosti se neobejde bez toho, že politici budou naslouchat nevládním organizacím, a že je účinně zapojí do debat o cílech politiky a metodách jejich prosazování.
  9. Nutnou podmínkou důstojného života v prosperující a svobodné společnosti je pocit bezpečí. Jsme přesvědčeni, že je v zájmu všech občanů České republiky, aby EU měla v globálním světě dostatečně silný a jednotný hlas. Podporujeme proto procesy a dohody, které k tomu vedou. Bezpečnost země nesmí být narušena zpochybňováním našich spojeneckých závazků v euroatlantickém prostoru, případně naší aktivní účasti v jeho obranné složce Severoatlantické alianci. Česká společnost je nositelkou trpké zkušenosti středoevropské. Ve vzájemném porozumění s těmi, kdo tyto zkušenosti sdílejí, budeme jednat tak, abychom nedopustili jakékoliv její opakování. Respekt k ostatním zemím, včetně respektu k jejich odlišnostem, nám nesmí bránit v odmítání případných jejich snah ovlivňovat nás a naši spojeneckou politiku proti naší vůli.
  10. Chceme a budeme prosazovat naše hodnoty a programové principy převzetím odpovídajícího dílu vládní odpovědnosti určeného výsledkem voleb, a to ve spolupráci s demokratickými stranami, s nimiž si budeme hodnotově a programově blízcí. Nebudeme tudíž dávat občanům nepřiměřené sliby jejichž nesplnění je podstatným zdrojem zklamání z politiky. Slíbit ale můžeme, že budeme pracovat usilovně a čestně k prospěchu společnosti svobodných a sebevědomých občanů našeho státu.
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme