Bezpečná Evropa – Silnější Česko

Volební program koalice SPOLU do Evropského parlamentu 2024

Kde jsme?

Nacházíme se v přelomové době. Evropu i Česko v posledních letech zasáhlo několik bezprecedentních krizí, které jsme ale díky schopnosti se rychle a jednoznačně rozhodovat úspěšně zvládli. Zároveň nás naučily převzít větší odpovědnost za náš osud a soustředit se na to, co je skutečně podstatné.

První takovou výzvou byla pandemie covidu v roce 2020, díky níž jsme si plně uvědomili, že závislost Evropy na křehké globální rovnováze byla příliš riskantní. S bezprostředními následky pandemie, jako jsou zpřetrhané dodavatelské řetězce nebo výpadky léků, jsme se sice úspěšně vypořádali, ale odstranění závislosti na dodávkách strategicky důležitých komodit ze třetích zemí bude trvat déle.

Na druhé straně jsme si ale připomněli, že se skutečně neobejdeme bez svobody, spolupráce, volného pohybu a společného trhu. A evropské státy také zvládly dát stranou okrajové problémy a soustředit se na to, abychom snížili ekonomické škody a co nejdřív se vrátili do normálního života.

Přetrvávající hrozbou je válka Ruska proti Ukrajině započatá v únoru 2022. Jde o největší ohrožení naší bezpečnosti od druhé světové války. Její brutalita nás vrací do časů, které jsme považovali za dávno minulé. Bohužel teprve válka v našem těsném sousedství některé evropské státy přiměla k tomu, aby svou bezpečnost přestaly brát jako samozřejmost.

Jako součást agrese proti Ukrajině se Kreml pokusil vyvolat rozsáhlou energetickou krizi, která opět odhalila naši závislost, tentokrát na ruských energetických surovinách. Reakce evropských států – tvrdý postoj vůči Kremlu, rozsáhlá pomoc Ukrajině i společné řešení energetické krize – nicméně ukázala, že země Unie umí řešit i bezprecedentní krize, často i v koordinaci s dalšími neunijními státy, a dokážou se shodnout a spolupracovat.

Končí éra optimismu, přichází éra nejistoty a hrozeb. Jsme v době, kdy se vážně musíme zamyslet nad naší bezpečností. Nelidský útok teroristů z Hamásu na Izrael, radikalizující se islámské komunity v řadě evropských měst a problém nelegální migrace do EU přinášejí další rizika, na něž musíme reagovat.

O co se hraje?

O hodně. Právě teď se totiž rozhoduje, jak odpovíme na změny, které probíhají ve světě. Otřesy, kterými Evropa prošla, naplno odhalily naši zranitelnost – ať už jde o závislost na energii z rizikových států, nouzi o strategické suroviny, či nedostatek kontroly nad klíčovými technologiemi. Připomínají nám, co všechno můžeme ztratit, pokud nebudeme brát vážně svou bezpečnost: svobodu, prosperitu a koneckonců i samotnou evropskou spolupráci.

V reakci na tyto výzvy se Unie mění. V mnoha směrech k lepšímu: Soustředíme se na problémy, které jsme dlouho opomíjeli nebo u nichž se jen těžko dařilo hledat shodu – na naši bezpečnost, odolnost vůči hrozbám a různým formám závislosti a konkurenceschopnost. V každé evropské zemi – a Česká republika není výjimkou – ale najdeme politické síly, které rozkolísanou společnost zkoušejí zneužít a manipulovat. Buď prosazují rozklad EU a destrukci všeho dobrého, co nám evropská integrace přinesla, nebo naopak nerealistický evropský superstát, ve kterém by se jednotlivé země rozpustily. Popřípadě se uchylují k nepřiměřeně sobeckému, nekompromisnímu a vyděračskému chování. Všechny tyto tři přístupy k EU mohou Evropskou unii nakonec zničit, což by nás všechny vážně ohrozilo. Letošní volby pomohou určit, kterou cestou se vydáme dál.

Lidé si zároveň stále více všímají, jak řada evropských zákonů ovlivňuje jejich každodenní život – jak bydlí, jezdí do práce či na dovolenou, kolik platí za energie, dopravu a jídlo, jaké potraviny konzumují, za kolik volají či posílají zprávy ze zahraničí, v jakém prostředí žijí nebo třeba jak jsou chráněna jejich osobní data.

Jednou z hlavních linií, kde se dnes rozhoduje o naší budoucnosti, je diskuse o evropské klimatické politice a ochraně přírody a transformaci ekonomiky, která ovlivňuje všechny oblasti našeho života. Hlavní cíl zní jednoduše: Musíme zajistit, aby naše děti mohly žít kvalitní život a aby naše krajina zůstala pestrá a zdravá. Toho však nemůžeme dosáhnout nadměrnými regulacemi. Cestou je spíše důraz na inovace, posílení evropské konkurenceschopnosti a předvídatelné právní prostředí.

Všechny souvislosti a dopady tohoto procesu je samozřejmě potřeba odpovědně vyhodnocovat v návaznosti na vývoj poznání a geopolitickou i ekonomickou situaci a případně přistoupit k vhodně cíleným úpravám. Věříme v udržitelný růst, který dokáže sladit účinnou ochranu přírody a klimatu s požadavky vyspělé ekonomiky, prosperující svobodné společnosti a současně neohrožovat sociální stabilitu společnosti.

My jsme Evropa

Česká republika letos slaví dvacet let členství v Evropské unii. Ušli jsme za tu dobu dlouhou cestu. Naučili jsme se v evropských institucích dobře fungovat, zajistit odpovídající pozici pro Čechy, kteří v nich působí, a díky kvalitní diplomacii, která umožnila skvěle zvládnout předsednictví ve velmi obtížné době, či schopnosti nacházet spojence pro své návrhy a postoje, ovlivňovat směřování EU.

Po zvládnutí energetické krize a udržení jednoty v podpoře Ukrajiny se nám například postupně daří vytvářet férové podmínky pro jadernou energetiku, jejíž rozvoj je jednou z nezbytných cest k zajištění čisté energie. Dalším úspěchem bylo vyjednání realistické emisní normy Euro 7, která – oproti původnímu návrhu Komise – usnadní transformaci automobilového průmyslu a zachová cenovou dostupnost aut pro obyvatele.

Zkušenosti posledních dvaceti let, a zejména těch posledních čtyř krizových, jsou jednoznačné: Budoucnost České republiky je pouze v Evropské unii, žádná smysluplná alternativa neexistuje. Potřebujeme Unii, která je funkční, flexibilní a schopná pragmaticky řešit problémy, které nelze zvládnout na úrovni členských států. Musíme tedy chránit vše, co se v EU osvědčilo a co přináší dobré výsledky – svobodu pohybu, společný trh, celoevropskou dopravní a komunikační infrastrukturu, spolupráci ve vědě a vzdělávání a další výhody.

Evropská unie je projekt, který se neustále vyvíjí. Musíme svým dílem a každodenními kroky v evropské politice přispět k tomu, aby pro nás členství bylo výhodné a zároveň abychom byli díky schopnostem vyjednávat přínosem i pro ostatní v EU. Češi musí zůstat respektovaným a čitelným partnerem, který aktivně ovlivňuje debatu a rozhodování v Evropském parlamentu a dalších evropských institucích. Jedině tak bude Česko v Evropě stále silnější a bude také plnohodnotně přispívat k bezpečnosti a prosperitě celého kontinentu.

Spoluodpovědnost

Koalice SPOLU vám v těchto volbách nabízí tým lidí, kteří mají mnohaleté praktické zkušenosti s unijní politikou a zároveň klíčové znalosti a kompetence v řadě oborů, na které se zaměřují. Dokládá to i poslední hodnocení webu EUMatrix, který zařadil první čtyři kandidáty koalice, stávající europoslance, mezi nejvlivnější politiky v Evropském parlamentu.

Víme, jak reálně funguje Evropský parlament, kde naši zástupci působí na důležitých pozicích, znají prostředí klíčových výborů, umí najít spojence a prosadit rozumné návrhy. Umíme efektivně pracovat s dalšími institucemi, v nichž máme potřebné kontakty. Rozumíme tomu, jak vznikají jednotlivá nařízení a směrnice, aktivně se podílíme na jejich tvorbě a sledujeme, jak ovlivňují šance našich firem v evropské a globální soutěži nebo podobu našich měst a obcí.

Chápeme, že politika je řemeslo vyžadující znalosti a energii a že si dobré výsledky v Bruselu a Štrasburku musíme poctivě odpracovat. Víme, jak dál využít kredit, který Česká republika získala během úspěšného předsednictví v roce 2022.

Hlas pro SPOLU je hlasem pro odpovědnou, kompetentní politiku, západní hodnoty a úctu k liberální demokracii.

Je to hlas proti prázdným frázím, proti radikalismu, extremismu a vyděračství. Všechny tyto přístupy k EU v dnešní náročné době ohrožují evropskou spolupráci, naši bezpečnost a stabilitu a v případě úspěchu by postupně mohly vést až rozkladu EU.

Jsme racionální, v čemž se lišíme od naivních úvah o integraci za každou cenu, nerespektujících princip subsidiarity, který považujeme za jeden ze základních stavebních kamenů EU.

Evropská unie je pro nás prostorem pro spolupráci, který musíme využít k posílení naší bezpečnosti, stability a prosperity.

Nevnímáme ji naivně jako něco, co nám automaticky zaručí vše, co si přejeme, ani vychytrale jako snadný zdroj peněz. A víme, že pevná a soudržná Unie nemůže existovat bez stabilních a prosperujících členských států. Uvědomujeme si, že Unie bude taková, jakou si ji uděláme. A za všech okolností říkáme v Bruselu totéž co doma.

1. Bezpečný život ve svobodné Evropě

Možnost cestovat, studovat, pracovat a podnikat kdekoli v EU je jedním z největších výdobytků evropské spolupráce. Z volného pohybu lidí, zboží, služeb a kapitálu přímo těží čeští občané, firmy i celá naše země. Svoboda je však úzce spojena s bezpečností a absencí byrokratických překážek, které vznikají jako vedlejší produkt některých politik. Zaměříme se proto na vytváření zdravého a konkurenčního podnikatelského prostředí a na zvýšení odolnosti vůči bezpečnostním hrozbám – vojenským, hybridním i těm využívajícím ekonomické nástroje ovlivňování EU.

SPOLU pro

 • odstraňování byrokratických překážek a zbytečných regulací – každá nová povinnost musí znamenat zrušení jiné
 • vytváření udržitelné rovnováhy mezi politickými závazky a svobodným tržním prostředím s férovými podmínkami pro hospodářskou soutěž

SPOLU proti

 • zavádění nadbytečných povinností, kterému jde předejít kvalitně připravenou a důkladně projednanou legislativou
 • ochranářským opatřením oslabujícím zdravou a férovou konkurenci mezi státy

Svoboda, prosperita i samotná evropská spolupráce budou v ohrožení, pokud se lidé nebudou cítit bezpečně. Evropská unie musí prosadit účinnější ochranu před nelegální migrací a organizovaným zločinem. Vnitřní bezpečnost v Evropské unii přímo závisí na tom, jak dokážeme chránit vnější schengenskou hranici. Klíčovou oblastí pro vnitřní bezpečnost se stal také internet a kritická infrastruktura.

SPOLU pro

 • spolupráci v boji proti terorismu a předcházení a potírání přeshraniční trestné činnosti
 • dokončení zásadní reformy azylového systému, včetně důsledné ochrany vnější hranice, rychlého navrácení neúspěšných žadatelů do zemí původu a efektivní pomoci státům, které jsou pod největším tlakem
 • vhodně nastavenou humanitární pomoc a řešení migrace přímo tam, kde vzniká, tedy mimo území EU
 • posilování kybernetické bezpečnosti, odolnosti a spolupráce mezi státy v oblasti hybridních hrozeb
 • posilování odolnosti společnosti proti působení propagandy a dezinformací
 • posilování spolupráce mezi státy v otázkách obrany, vnitřní bezpečnosti a při obraně kritické infrastruktury

SPOLU proti

 • nekontrolované imigraci a pohybu nelegálních migrantů v schengenském prostoru
 • povinným přerozdělovacím kvótám na žadatele o azyl
 • omezování svobodné diskuse a zavádění cenzury

Ruské napadení Ukrajiny a rostoucí nestabilita ve světě představují pro Evropu novou bezprostřední hrozbu. Globální spolupráce stále častěji ustupuje globálnímu soupeření. Tím nejlepším, co v takto rozkolísaném světě můžeme udělat, je zachovat a posilovat evropskou i transatlantickou spolupráci. Evropské státy musejí převzít větší odpovědnost zejména za svou vlastní bezpečnost a bezpečnost blízkého okolí EU.

SPOLU pro

 • posilování úzké spolupráce se Severoatlantickou aliancí, která nám dává klíčové bezpečnostní záruky
 • posilování evropské obranyschopnosti s efektivním využitím synergického efektu spolupráce evropského obranného průmyslu při vědomí toho, že primární cesta k zajištění bezpečnosti vede přes zvyšování vojenských schopností NATO
 • užší spolupráci zpravodajských služeb a strategických systémů
 • intenzivní humanitární, vojenskou a finanční pomoc Ukrajině a koordinaci poválečné obnovy
 • podporu Izraeli a řešení mírového soužití na Blízkém východě
 • usnadnění financování zbrojního průmyslu

SPOLU proti

 • tříštění sil a vytváření duplicit, například ve formě snah o vytvoření evropské armády, která by konkurovala NATO
 • oslabování tvrdého postoje vůči Rusku a Bělorusku
 • antisemitismu a jiným formám nesnášenlivosti v EU
 • vydírání ze strany nedemokratických režimů, které blokují obchod, manipulují s energiemi nebo cíleně vyvolávají migraci

2. Konkurenceschopná EU, prosperující Česko

Konkurenceschopnost je klíč k prosperitě, prosperita zajistí společenskou soudržnost a růst životní úrovně. Bohužel ekonomika EU dnes zaostává za světovými lídry. Naše ambice musí být vrátit EU do ekonomické první ligy a Česko mezi ty země Unie, které si vedou nejlépe. Naší silnou stránkou je vysoká kvalita života, ale tu není možné zachovat bez vysoké konkurenceschopnosti a hospodářské modernizace. Navíc vlivem rostoucího geopolitického napětí je výkon a struktura ekonomiky ovlivněna měnící se bezpečnostní situací. Posilování strategické autonomie je správnou reakcí, nesmí ale vést k neodůvodněnému protekcionismu či závodům ve výši státní podpory. Naše prosperita musí stát na volné soutěži firem a ke státním zásahům přistupovat jen tam, kde to je nezbytné.

Důležitými aktéry jednotného trhu jsou spotřebitelé. S ohledem na dynamiku jeho vývoje musíme dbát na to, aby nedocházelo k narušování či zhoršování jejich postavení. Pokud se ukáže, že se v nějaké oblasti potýkají s obtížemi, budeme hledat efektivní řešení, které jejich situaci zlepší, aniž by nadbytečně zatížilo firmy či veřejné instituce.

SPOLU pro

 • posilování svobodné soutěže, inovací a usnadnění investic, včetně zásadního zjednodušení a zkrácení povolovacích řízení
 • snížení regulace o 25 %, jak navrhla Komise
 • usnadnění života malých a středních podniků a startupů, které jsou hybnou silou ekonomiky Unie
 • liberalizaci obchodních vztahů a uzavírání nových dohod s dynamickými ekonomikami po celém světě
 • snižování závislosti na rizikových zemích v klíčových oblastech, jako jsou čipy, důležité suroviny nebo léky
 • využití příležitostí spojených s jednotným digitálním trhem, rozvojem digitálních dovedností a umělou inteligencí, která musí být vždy pod lidskou kontrolou
 • aktivní přístup k rozvoji bankovního trhu, finančních a kapitálových trhů, včetně konzistentního přístupu ke kryptoaktivům
 • probíhající revizi fiskálních pravidel, která by měla vést země Unie k odpovědnému hospodaření neohrožujícímu ekonomiku Unie rizikem rozpočtových krizí v unijních zemích
 • restrukturalizaci výdajové strany unijního rozpočtu tak, aby měla jasnou a prokazatelnou vazbu na rozvoj ekonomiky a podporu stability EU
 • ochranu spotřebitele

SPOLU proti

 • přesvědčení, že konkurenceschopnost lze zajistit masivním přerozdělováním
 • praxi nadbytečné regulace, která nás může vyřadit z globální soutěže
 • nerealistickým cílům a strategiím, které mohou odrazovat od podnikání a investic
 • vystavení našich firem neférové konkurenci ze třetích zemí, které nedbají ochranu planety a životního prostředí

Spolehlivé, levné energie jsou zásadním předpokladem konkurenceschopné ekonomiky. V Evropské unii probíhá transformace energetiky směrem k nízkoemisním a udržitelným zdrojům, v kombinaci s úsporami a využitím digitálních technologií. Je to také šance obnovit zájem o jádro. Rozvoj jaderné energetiky je nezbytným předpokladem dekarbonizace. Je to také příležitost pro Česko, které disponuje jaderným know-how témeř v celé škále výrobního cyklu. Transformaci musíme uchopit tak, abychom neohrozili svůj průmysl, ale aby se pro něj naopak stala příležitostí k dalšímu rozvoji. Pravidla doprovázející transformaci by měla vznikat tak, aby nikoliv oslabovala, ale podporovala konkurenceschopnost našich firem. Preferujeme přístup založený na datech a technologiích a stojící nikoliv na zákazech, ale spíše na pobídkách pro potřebné investice.

SPOLU pro

 • postupný přechod na nízkoemisní a obnovitelné zdroje energie, které přinesou energetické úspory, s pomocí smysluplného využití evropských peněz
 • zachování současné suverenity zemí v rozhodování o jejich energetickém mixu a technologicky neutrální přístup k pravidlům, včetně férových podmínek pro rozvoj a financování jaderné energetiky
 • snazší zavádění energetických zdrojů, které stabilizují síť a chrání nás před blackouty
 • zlepšování pravidel fungování společného trhu s cílem zajistit levné a bezpečné dodávky energií pro firmy a domácnosti

SPOLU proti

 • politice, která neúměrně zvyšuje cenu energií a oslabuje Evropu
 • vzniku nových závislostí na jednotlivých dodavatelích, zejména ze zemí s nedemokratickými režimy

3. Evropa – dobrá adresa pro život

Většina z deseti nejlepších míst pro život ve světě se nachází v Evropě. V Evropě máme rozvinutou zdravotní péči, vzdělání, infrastrukturu, kulturu i krásnou krajinu. A na všechno z toho má pozitivní vliv i EU a její politiky.

Ochranu přírody a zodpovědnost za zdraví naší krajiny vnímáme jako svou přirozenou povinnost. Jak vůči sobě, tak v zájmu budoucích generací. Jsme připraveni převzít svůj díl odpovědnosti za naši planetu. Věříme v udržitelný rozvoj, který je postavený na rovnováze mezi ochranou životního prostředí a ekonomickou aktivitou s cílem zajistit vysokou kvalitu života našich občanů. Před zákazy a omezeními upřednostňujeme cílené pobídky, soukromou inciativu v tržním prostředí, partnerství veřejného a soukromého sektoru a odpovědnou správu opírající se mimo jiné i o blízký vztah k domovu.

SPOLU pro

 • ochranu životního prostředí, vody, půdy, ovzduší a biodiverzity, včetně snižování emisí a kontaminace nebezpečnými látkami, jako jsou prachové částice či mikroplasty
 • rozumné zavádění principů oběhového hospodářství, odpovědného nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku
 • podporu základního i aplikovaného výzkumu v oblasti životního prostředí

SPOLU proti

 • příkazům a zákazům tam, kde lze dosáhnout podobných výsledků pomocí motivací a podpor
 • zneužívání zelené politiky k deformacím trhů s bydlením či automobily

Značným přínosem je evropská spolupráce v oblasti dopravní infrastruktury, telekomunikací a vysokorychlostního internetu. Stojí na ní rozvoj vnitřního trhu, podnikatelské možnosti a kvalita života v celé EU. Z principu jde o oblasti, které by si žádný stát nedokázal zajistit sám. Tím spíše v případě Česka, které leží uprostřed kontinentu a je přímo závislé na spojení s ostatními. Klíčovou roli hraje projekt transevropských dopravních sítí, který Evropu postupně propojí dopravními koridory.

SPOLU pro

 • využití rozpočtu EU na rozvoj mezinárodního dopravního spojení, zejména rychlými železnicemi a dálnicemi, včetně multimodálních terminálů
 • další rozvoj digitalizace
 • zajištění dostupnějšího, rychlejšího a levnějšího internetu ve městech i na venkově
 • sjednocování pravidel digitální ekonomiky
 • odbourávání zeměpisných omezení digitálních služeb
 • rozumnou míru ochrany autorských práv a práv vydavatelů na internetu, stejně jako uživatelů on-line prostoru

SPOLU proti

 • všem pokusům o špionáž, špehování a zneužívání osobních dat uživatelů, například v oblasti rozpoznávání tváří a dalších systémů biometrického dohledu

Pokud má Evropa prosperovat, nesmí zapomínat na svůj venkov. Venkov musí zůstat pestrý a živý – neměl by se stát ani opuštěnou rezervací, ani pouhou továrnou na jídlo. Správně nastavená politika musí zemědělcům zajistit podmínky, aby mohli dodávat na trh kvalitní potraviny za přijatelnou cenu, a přitom nevyčerpávali přírodu, na níž všichni závisíme. Současné trendy společné zemědělské politiky jsou pro Česko příznivé, protože pomáhají oživovat venkov a podporovat jeho pestrost. Pokračujeme směrem rozvoje občanské vybavenosti (vzdělávání, zdravotnictví) a napojování venkovských oblastí na nejmodernější infrastrukturu, aby tu lidé chtěli bydlet a pracovat.

SPOLU pro

 • podporu rodinných farem, malých a středních farmářů a potravinářů, včetně podpory za zodpovědné využívání krajiny
 • dobré životní podmínky zvířat a zkracování dodavatelských řetězců
 • nové šlechtitelské metody a šetrnější technologie (precizní zemědělství, vertikální zemědělství)
 • hájení zájmů českého venkova při přípravě nového víceletého rozpočtu EU

SPOLU proti

 • deformaci zemědělské politiky zbytečnými regulacemi
 • regulacím, které nezohledňují odlišné podmínky v jednotlivých členských státech

Motem Evropské unie je jednota v rozmanitosti. Evropa vždy čerpala své bohatství z pestrosti přístupů a odlišných tradic. Spojují nás společné hodnoty, které mají antické, židovské a křesťanské kořeny: respekt k lidskému životu, lidským právům, svobodě, demokracii a vládě práva. Jsme připraveni je hájit, kdykoli je to třeba.

SPOLU pro

 • hledání společných unijních řešení – EU funguje nejlépe, když řeší opravdu palčivé problémy, které jsou společné všem
 • hledání spojenců s podobnými postoji k dané problematice, a to v případě potřeby i na bázi ad hoc spojenectví a koalic
 • jednotná řešení tam, kde to přináší výhody pro členské státy, občany a firmy, a naopak volnost všude, kde společné řešení není přidanou hodnotou

SPOLU proti

 • nezohledňování národních tradic a zvyklostí
 • zbytečným kulturním válkám, které rozdělují, polarizují, a tím i oslabují společnost

4. Budoucnost EU

Debata o tom, kam by se EU měla posouvat, nikdy nekončí. Stále se hledá rovnováha v dělbě pravomocí mezi členské státy a EU. Budoucí rozšiřování Unie o další členy a s tím související nutné úpravy stávajícího fungování institucí EU jsou s touto debatou neodmyslitelně spojeny. Podporujeme model společenství, které průběžně reaguje na potřeby občanů, přičemž rozhodování EU musí nadále vycházet z respektu k postojům a možnostem členských zemí.

SPOLU pro

 • postupné rozšiřování EU o státy východní a jihovýchodní Evropy, včetně Ukrajiny
 • co nejrychlejší splacení dluhů z covidové éry
 • omezení nadměrného vlivu unijních agentur a lobbistických organizací na demokratické rozhodování
 • hledání cest, jak zajistit větší stabilitu a předvídatelnost unijního rozpočtu
 • zajištění dlouhodobé bezpečnosti pro EU

SPOLU proti

 • revizi základních smluv EU, pokud by měly znamenat změnu stávající podoby dělby pravomocí mezi EU a členské státy
 • rušení práva veta v klíčových oblastech zahraniční politiky, obranné politiky nebo daní
 • vytváření nových evropských daní a dalších finančních zdrojů unijního rozpočtu
 • přenášení nových politik na unijní úroveň (zejména sociální a penzijní)
Přílohy
PDF Bezpečná Evropa – Silnější Česko. Volební program koalice SPOLU do EP 2024.pdf (2.4 MB)
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme