× Pojďte do toho s námi.

Volební program 2017

Úspěšná země – odolná společnost

TOP 09 předkládá volební program na léta 2017–2021, který naplňuje první třetinu naší VIZE 2030. Reagujeme na dlouhodobé výzvy, před nimiž naše společnost stojí. Nepodléháme iluzi, že uplynulé roky růstu a relativního bezpečí jsou setrvalým stavem a že bez aktivní a odpovědné politiky se nám může bez problémů dařit i nadále. Dobré časy vláda využila pouze k tomu, že stát nabobtnal, stal se více nákladným a zaměstnává tisíce nových úředníků. Mohlo se tím vytvořit zcela mylné zdání, že problémy naší země se vyřešily samy. TOP 09 zformulovala dlouhodobou VIZI 2030, v níž se zavázala vybudovat moderní stát, ve kterém se budeme těšit ze svobodného života. Stát, kde střední třída není decimována, ale má naopak maximální prostor k rozvinutí svých ekonomických, společenských a kulturních aktivit.

Nabízíme řešení pro všechny, kteří chtějí svůj život svobodně a aktivně utvářet. Pro všechny, kterým vadí rostoucí byrokracie, bobtnající stát nebo směřování České republiky mimo Evropskou unii. TOP 09 má řešení pro všechny odpovědné, které zajímá budoucnost vlastní i jejich dětí a kteří nechtějí být na vedlejší koleji. Naši zemi čekají výzvy, na něž v minulosti nedokázala odpovědět. Vrátíme se k řešení zásadních otázek naší budoucnosti, jako jsou penze nebo daně. Jsme připraveni odstranit nespravedlivé podmínky a překážky, které lidem a firmám otravují život nebo komplikují podnikání. Nebudeme se odklánět od hodnot západních demokracií. Naším vzorem není ani Rusko, ani Čína. Jsme součástí Evropské unie a chceme být jejím aktivním a odpovědným členem. V opozici jsme nikdy nepřestali upozorňovat na bezprecedentní střet zájmů politiky a velkého byznysu, který poškozuje jméno celé České republiky jako moderního státu doma i v zahraničí. Nikdy jsme nepřestali bojovat s omezováním individuální svobody, z nějž současná vláda učinila svůj program. Mnohdy jsme byli jediní, považovali jsme to však za důležitou součást naší opoziční práce. V těchto volbách máme možnost ubránit demokratický rámec našeho státu a změnit podmínky v naší zemi. Společně.

Český stát je na křižovatce. Budeme rozhodovat o tom, zda chceme mít demokracii pouze formální, nebo skutečnou. Budeme rozhodovat o tom, zda my i naše děti budeme pevnou součástí západní Evropy, nebo zda se ocitneme na periferii Evropské unie pod posilujícím ruským vlivem. Naše rozhodnutí ve svých důsledcích překročí horizont jednoho volebního období. Proto je to rozhodnutí tak zásadní. V našem programu najdete řešení. Věříme ve váš rozum a odpovědnost.

1. Vzdělání, věda a výzkum

Vzdělávání, věda a výzkum musí být prioritou, která se jasně odráží v závazném navýšení rozpočtů. Rozvoj vzdělané, samostatné a zodpovědné osobnosti je zárukou rozvoje jedince i celé země a společnosti. Z toho plyne schopnost absolventa se celoživotně vzdělávat a flexibilně měnit svou specializaci podle poptávky pracovního trhu. Nedopustíme proto, aby se poslání školy zúžilo na pouhé předávání informací či aby se vzdělávání omezilo na pouhou přípravu ke konkrétnímu a úzce zaměřenému současnému povolání.
Číst více

2. Sociálně soudržná společnost

Sociální politika a péče o zdraví.
Číst více

3. Bezpečí a zahraniční politika

Celý svět se dramaticky mění, což se odráží v zahraniční politice. Mezinárodní politický řád, v němž hlavní roli sehrávaly liberální demokracie, je pod tlakem autoritářských mocností jako Číny nebo Ruska, které usilují o nové uspořádání světa.
Číst více

4. Hospodářská politika

Jedním z hlavních cílů naší politiky je udržitelné zvyšování životní úrovně našich občanů. Základní cesta k tomu vede skrze aktivitu, schopnosti a nasazení našich občanů v roli podnikatelů či zaměstnanců soukromého i veřejného sektoru. Stát k tomu nastavuje a vymáhá adekvátní pravidla a intervencemi vstupuje do oblastí, kde soukromý sektor není nebo nemůže dostatečně plnit svoji úlohu v oblasti konkurence.
Číst více

5. Doprava

Česká doprava potřebuje celkový restart. Dálniční síť je i po mnoha desítkách let budování nedokončená, silnice nižších tříd vůbec neodpovídají dopravním nárokům současnosti a jsou příčinou velkého počtu dopravních nehod s tragickými následky. Řada obcí a měst je zatížena negativními dopady dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí.
Číst více

6. Moderní stát

Soudnictví a spravedlnost, informační a komunikační technologie, samospráva a veřejná politika
Číst více

7. Občanská společnost, kultura a církve

Materiální pokrok a sociální jistoty se staly modlou vyspělé civilizace, nelze ale zanedbávat stejně důležitý ukazatel, jakým je pokrok duchovní. Kulturní identita, předávaná z generace na generaci, je nesmírně důležitá pro soudržnost odolné společnosti.
Číst více

8. Udržitelné životní prostředí

Omezení emisí skleníkových plynů považujeme za velmi důležité. Řešení vidíme v moderních technologiích, vedoucích k nízkouhlíkové energetice a zejména efektivnímu využívání všech zdrojů energie.
Číst více

9. Zemědělství a venkov

Zajištění kvalitních a bezpečných potravin je základním úkolem, který před námi stojí. Podpora musí být směřována především malým a středním producentům, nikoli velkým agropotravinářským komplexům.
Číst více

Závěrečné slovo Karla Schwarzenberga

Každému, kdo tomuto programu věnuje svůj čas, patří srdečný dík.
Číst více
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram EPP

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme