8. Udržitelné životní prostředí

Co prosadíme

  • Principy udržitelného rozvoje jako základní odpovědnosti vůči budoucím generacím.
  • Maximální ochranu české krajiny a přírody, včetně ochrany vody, půdy a biologické rozmanitosti.
  • Podpoříme v rámci evropské spolupráce transformaci ekonomiky směrem k bezuhlíkatým technologiím.
  • Zabráníme úbytku zemědělské půdy a přírodních ploch účinnými legislativními nástroji.

Co nepřipustíme

  • Dotování plodin určených pro výrobu biopaliv.
  • Výstavbu evidentně škodlivých staveb, zejména megalomanského projektu kanálu Labe – Odra – Dunaj nebo jezů na dolním Labi.
  • Upřednostnění zájmů developerů před zájmy ochrany přírody.
  • Nikdy nebudeme pro zahrabávání a pálení odpadů namísto důsledné recyklace.

Klimatická změna

Omezení emisí skleníkových plynů považujeme za velmi důležité. Řešení vidíme v moderních technologiích, vedoucích k nízkouhlíkové energetice a zejména efektivnímu využívání všech zdrojů energie. Navrhneme organizační a legislativní opatření na všech úrovních a budeme usilovat o jejich prosazení. Zároveň považujeme za důležitou institucionální podporu státu vědeckým projektům v této oblasti.

Krajina a voda

Současná schopnost naší krajiny zadržovat vodu je alarmující. Důvodem je brutální odvodnění a zcelení zemědělské půdy, velké osevní plochy, vysušené mokřady a jednodruhové lesy. Řešením je zmenšení osevních ploch a šetrná péče o lesy s bohatou druhovou skladbou na principu výběrné těžby. Dotační tituly na zemědělské a lesní hospodaření musí podpořit tato řešení. Úspěch nelze zajistit bez úzké spolupráce se zemědělci a lesníky.

Ochrana přírody

V České republice se hospodaří na 98,5 % území. Jen 1,5 % území je pod nejvyšším stupněm ochrany v našich národních parcích. Jsme přesvědčeni, že Česká republika je natolik bohatou zemí, že si může dovolit toto území zdvojnásobit zřízením nových národních parků. Chráněné lokality jsou důležité, protože nám poskytují informace o principech fungování přírody a i díky tomu víme, jak nakládat s ostatní krajinou.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme