9. Zemědělství a venkov

Co prosadíme

  • Podpoříme rozvoj výroby potravin s vyšší přidanou hodnotou a místní a regionální produkci, rodinné farmy a výrobce kvalitních potravin.
  • Pozemkové úpravy budeme provádět tak, aby nejen narovnávaly vlastnické vztahy, ale chránily životní prostředí, především zadržováním vody v krajině.
  • Zemědělství jako moderní odvětví ekonomiky.
  • Systém hospodaření v lesích se nesmí stát krátkodobým zdrojem zisku. Ochráníme zdraví a stabilitu lesních porostů na území ČR.
  • Zvýšíme přitažlivost venkova pro mladé.

Co nepřipustíme

  • Neúctu ke zvířatům při chovu pro výlučnou produkci kožešiny, k hospodářským účelům a při podnikání v oblasti množíren.
  • Necitlivý úbytek zemědělské půdy.
  • Nenecháme zničit naše zemědělce levnou konkurencí.
  • Nadužívání chemikálií v zemědělské výrobě.
  • Šikanu malých zemědělců.

Kvalitní a bezpečné potraviny

Zajištění kvalitních a bezpečných potravin je základním úkolem, který před námi stojí. Podpora musí být směřována především malým a středním producentům, nikoli velkým agropotravinářským komplexům. Podpoříme především lokální rodinné podniky, které produkují skutečně kvalitní regionální potraviny. Na mezinárodní úrovni je zapotřebí důrazně vyjednávat o stejné kvalitě potravin napříč celou Evropou, abychom nebyli jen odkladištěm nekvalitních potravin.

Oživení venkova

Zemědělství a lesnictví vždy bylo a musí i nadále být srdcem venkova. Podpora malých a rodinných farem na venkově je klíčem k přilákání mladých zemědělců, výrobců regionálních potravin a řemeslníků. Jen tak zastavíme odliv především mladých lidí z venkova, který by i vznikem moderní zemědělské komunity měl nabízet vysoký standard života a opravdový vztah k přírodě.

Udržitelné hospodaření s půdou a vodou

Šetrné zacházení s krajinou, půdou a vodou je nutným předpokladem k zachování jejich kvality pro budoucí generace. Budeme preferovat hospodaření jdoucí právě tímto směrem. Dotace do zemědělství budeme prioritně směřovat na péči o půdu, nikoli na okamžitou produkci. Budeme podporovat především nové investice do odvětví, které zvýší produktivitu a konkurenceschopnost. Za klíčovou podmínku přitom pokládáme propojení zemědělství s výsledky moderního výzkumu a vývoje.

Uvědomujeme si, že některé dnes ekonomicky ztrátové aktivity je nezbytné pokládat za obecně prospěšné a jako takové je podpořit veřejnými prostředky. Týká se to zejména včelařství a krajinotvorných aktivit, jako je např. podhorské pastevectví apod.

TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme