Volby do Poslanecké sněmovny 2017

20. - 21. října 2017

TOP 09 chce, aby byla Česká republika úspěšnou zemí s odolnou společností. Jsme jedinou pravicovou proevropskou stranou, hájíme zájmy střední třídy. Silná střední třida je pro nás zárukou prosperity i sociální soudržnosti. Zachování evropských kulturních a demokratických hodnot, podpora vzdělávání, svoboda v podnikání, vstup do eurozóny, zvyšování mezd a další body našeho programu jsou hlavními milníky na naší cestě k úspěšné a odolné společnosti. Na cestě, ze které neuhneme.

Volební program

TOP 09 předkládá volební program na léta 2017–2021, který naplňuje první třetinu naší VIZE 2030. Reagujeme na dlouhodobé výzvy, před nimiž naše společnost stojí. Nepodléháme iluzi, že uplynulé roky růstu a relativního bezpečí jsou setrvalým stavem a že bez aktivní a odpovědné politiky se nám může bez problémů dařit i nadále. Dobré časy vláda využila pouze k tomu, že stát nabobtnal, stal se více nákladným a zaměstnává tisíce nových úředníků. Mohlo se tím vytvořit zcela mylné zdání, že problémy naší země se vyřešily samy. TOP 09 zformulovala dlouhodobou VIZI 2030, v níž se zavázala vybudovat moderní stát, ve kterém se budeme těšit ze svobodného života. Stát, kde střední třída není decimována, ale má naopak maximální prostor k rozvinutí svých ekonomických, společenských a kulturních aktivit.

Nabízíme řešení pro všechny, kteří chtějí svůj život svobodně a aktivně utvářet. Pro všechny, kterým vadí rostoucí byrokracie, bobtnající stát nebo směřování České republiky mimo Evropskou unii. TOP 09 má řešení pro všechny odpovědné, které zajímá budoucnost vlastní i jejich dětí a kteří nechtějí být na vedlejší koleji.

Lídr kandidátky ve Středočeském kraji 

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek

V červnu 2009 Miroslav Kalousek spolu s Karlem Schwarzenbergem založil stranu TOP 09, v listopadu 2009 byl na ustavujícím sněmu zvolen jejím 1. místopředsedou, ve stejné funkci byl potvrzen znovu v roce 2011 i 2013. Po volbách v roce 2010 byl jmenován ministrem financí ČR.

V roce 2008 Miroslava Kalouska mezinárodní časopis Emerging Markets vyhlásil „ministrem financí roku 2008 pro oblast rozvíjejících se evropských ekonomik“. Emerging Markets každý rok vyhodnocuje vývoj veřejných financí v zemích rozvíjejících se evropských ekonomik a v rozvojových zemích. Hodnotí prosazování reforem vedoucích ke stabilitě a udržitelnosti veřejných rozpočtů. Ceny se udělují na základě hlasování analytiků, bankéřů, zástupců finančních institucí a jiných expertů. Stejné ocenění bylo Miroslavu Kalouskovi uděleno časopisem Emerging Markets podruhé v roce 2011, kdy byl vyhlášen "ministrem financí roku 2011 pro oblast rozvíjejících se evropských ekonomik".

Po volbách v roce 2013, kdy TOP 09 přešla do opozice, se stal předsedou poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, je také místopředsedou rozpočtového výboru. Je považován za lídra opozice ve sněmovně. Od listopadu 2015 je předsedou TOP 09.

Přední kandidáti Středočeského kraje

2. Jan Jakob, starosta Roztok

3. Václav Švenda, místostarosta Příbrami

4. Petr Matušina, veterinární lékař

5. Helena Langšádlová, poslankyně Parlamentu ČR

Kompletní kandidátní listina Středočeského kraje

Kandidátka pro volby: 2017 poslanecká sněmovna

Kraj: Středočeský
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Miroslav Kalousek

Ing. Miroslav Kalousek

56 let

poslanec, předseda TOP 09

Bechyně, TOP 09

V červnu 2009 Miroslav Kalousek spolu s Karlem Schwarzenbergem založil stranu TOP 09, v listopadu 2009 byl na ustavujícím sněmu zvolen jejím 1. místopředsedou, ve stejné funkci byl potvrzen znovu v roce 2011 i 2013. Po volbách v roce 2010 byl jmenován ministrem financí ČR.

V roce 2008 Miroslava Kalouska mezinárodní časopis Emerging Markets vyhlásil „ministrem financí roku 2008 pro oblast rozvíjejících se evropských ekonomik“. Emerging Markets každý rok vyhodnocuje vývoj veřejných financí v zemích rozvíjejících se evropských ekonomik a v rozvojových zemích. Hodnotí prosazování reforem vedoucích ke stabilitě a udržitelnosti veřejných rozpočtů. Ceny se udělují na základě hlasování analytiků, bankéřů, zástupců finančních institucí a jiných expertů. Stejné ocenění bylo Miroslavu Kalouskovi uděleno časopisem Emerging Markets podruhé v roce 2011, kdy byl vyhlášen "ministrem financí roku 2011 pro oblast rozvíjejících se evropských ekonomik".

Po volbách v roce 2013, kdy TOP 09 přešla do opozice, se stal předsedou poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, je také místopředsedou rozpočtového výboru. Je považován za lídra opozice ve sněmovně. Od listopadu 2015 je předsedou TOP 09.

56 poslanec, předseda TOP 09 Bechyně TOP 09
2. Jan Jakob

Jan Jakob

34 let

starosta Roztok

Roztoky, TOP 09

Proč kandiduji právě za TOP 09?
TOP 09 ctí svobodu, ale i odpovědnost. A především je jednoznačným garantem zachování demokracie, která je ohrožena extremisty a oligarchy.

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?
Již sedm let jsem starostou města Roztoky. Mám bohaté zkušenosti z komunální politiky. Vím, co trápí nejen starosty, ale zejména obyčejné lidi, které potkávám v našem městě i v celém kraji. Jsem autorem kapitoly Samospráva a veřejná politika v našem volebním programu, který hodlám přivést do praxe. Dokázal jsem v rozpočtu města najít desítky milionů na potřebné investice. Když to jde ve městě, musí to jít i ve státě.

Proč věřím, že dělat politiku má smysl?
Vychovávám čtyři děti. Po 28 letech se naše vydobytá svoboda a demokracie otřásá v základech. Jsem připraven za tyto hodnoty se vší silou bojovat. Kvůli budoucnosti nejen mých dětí. A to smysl opravdu má.

www.janjakob.cz

34 starosta Roztok Roztoky TOP 09
3. Mgr. Václav Švenda

Mgr. Václav Švenda

43 let

místostarosta Příbrami, pedagog

Příbram, TOP 09

Proč kandiduji právě za TOP 09?

S manželkou vychováváme dvě malé děti, a proto často přemýšlím, jakou zemi potomkům zanecháme. TOP 09 je jediná strana s promyšlenou vizí České republiky na tři volební období dopředu, se kterou se plně ztotožňuji.

 

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?

Jako bývalý učitel, živnostník, zaměstnavatel a současný regionální politik se každý den potkávám se spoustou šikovných, chytrých a nadějných lidí. Jsem přesvědčen, že česká společnost má obrovský potenciál rozvoje. Ve funkci místostarosty města se věnuji hlavně školství a celoživotní zkušenosti z této oblasti bych rád zúročil i v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

 

Proč věřím, že dělat politiku má smysl?

Správná rozhodnutí bývají výsledkem kompromisu často velmi odlišných názorů a politika je prostředí, kde se odehrává souboj těchto představ. Jen díky otevřené politické diskusi budeme žít ve svobodné a prosperující společnosti.

43 místostarosta Příbrami, pedagog Příbram TOP 09
4. MVDr. Petr Matušina, MBA

MVDr. Petr Matušina, MBA

62 let

soukromý veterinární lékař

Lysá nad Labem, TOP 09

Proč kandiduji právě za TOP 09?
TOP 09 se od svého vzniku hlásí k evropským tradicím, morálním hodnotám, individuální lidské svobodě a právnímu státu.  Má respekt k zákonům a k občanské společnosti. Toto a tehdejší společenské klima bylo důvodem k mému vstupu do strany, za kterou dnes kandiduji.

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?  Politiku chápu jako debatu o řešeních společenských problémů, vedenou konstruktivně a bez ideologických předsudků. Mám nemalé životní, praktické znalosti a zkušenosti z oblastí souvisejících se zemědělstvím, zdravotnictvím a životním prostředím. Dlouhodobě spolupracuji se zákonodárci při tvorbě zákonů s uvedenou tematikou. Vím, že voliči jsou přesvědčeni, že mnozí poslanci jsou odtrženi od reality, pak jsem tedy já jako praktik pro ně tím správným kandidátem.

Proč věřím, že dělat politiku má smysl? Každé společenství, tedy i stát potřebuje vedení. Jenže stejně jako v mojí profesi pomáháme potřebným, tak i politika musí být službou a nikoliv jen prostředkem k ukojení vlastních ambicí. Chci tedy využít svých znalostí ku prospěchu nás všech a pokusit se politikou zklamaným lidem ukázat, že sloužit může mít smysl. Cítím míru odpovědnosti a nehodlám usilovat o popularitu za cenu nereálných slibů. Třeba pomohu voličům, aby si začali více vážit slibu pracovat čestně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, než evidentně nesplnitelných návrhů. Mnozí mne varují, že brzy ztratím iluze. To by mne však mrzelo méně, než kdybych ztratil důvěru svých voličů.

62 soukromý veterinární lékař Lysá nad Labem TOP 09
5. Mgr. Helena Langšádlová

Mgr. Helena Langšádlová

54 let

poslankyně, místopředsedkyně TOP 09

Černošice, TOP 09

Proč kandiduji právě za TOP 09? 

Protože děláme racionální nepopulistickou politiku a neuhýbáme ze svého přesvědčení. Protože naše strana je jediná proevropská pravicová strana v České republice. A protože jsem pevně přesvědčena, že naše členství v Evropské unii a prozápadní orientace jsou v životním zájmu naší země.

Proč jsem vhodnou kandidátkou na poslankyni?

Dlouhodobě aktivně hájím zájmy svých voličů. Podporuji rodiny s dětmi například zřízením dětských skupin a zachováním lesních školek. Hájím zájmy ohrožených dětí konkrétně v otázce pěstounské péče. Přispěla jsem ke zlepšení podmínek pro podnikatele a ke vzniku nových pracovních míst skrze podpora exportu, zavedení jednotného inkasního a kontrolního místa. Dlouhodobě podporuji obce například skrze rozpočtové určení daní. Pomohla jsem i k zavedení protikorupčních opatření, jako je registr smluv. Všechny mé návrhy vycházející z tradičních hodnotových základů naší společnosti. Jsem zastáncem racionální evropské politiky a prozápadní orientaci naší země. Jsem aktivní členka meziparlamentní skupiny ČR – Izrael a ČR – Spojené státy americké. 

Proč věřím, že dělat politiku má smysl? 

Každý máme odpovědnost za společnost, ve které žijeme. A díky tomu, že žijeme v demokratické zemi, můžeme aktivně ovlivňovat naše směřování a naši budoucnost, ať již jako občané nebo jako politici.

 

www.helenalangsadlova.cz

54 poslankyně, místopředsedkyně TOP 09 Černošice TOP 09
6. Ing. Jana Havelková

Ing. Jana Havelková

58 let

projektová manažerka, zastupitelka Kostelce nad Černými lesy

Kostelec nad Černými lesy, TOP 09

 

Proč kandiduji právě za TOP 09?

Vždy jsem aktivně se zapojovala do veřejného života. Ve svých 50 letech jsem se rozhodla vstoupit do politické strany a pečlivě jsem vybírala.  TOP09 byla volbou po zralé úvaze: hodnotové desatero TOP09, proevropská strana, konzervativní postoje, podpora podnikatelů - a  také lidi v naší místní organizaci. Nelituji, byla to dobrá volba!

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?

Během 4 let na radnici v pozici místostarostky jsem dokázala sobě i ostatním, že politika se dá dělat slušně. A to i přesto, že  jsem říkávala, že nemohu věřit nikomu - ani sama sobě. Nyní vím, že je nutné si stanovit hranici, za kterou nemohu jít, abych nespadala do skupiny lidí, o kterých se říká:"Je schopný, ale úplně všeho." To je rovina morální. A rovina věcná - na své životní pouti jsem prošla mnoha pozicemi a získala hodně poznatků a zkušeností a tyto jsem připravena zužitkovat. A jestli jsem vhodným kandidátem na poslance - to se teprve ukáže :-)

Proč věřím, že dělat politiku má smysl?

Protože věřím, že každý může měnit svět k obrazu svému a dokonce jsem přesvědčena, že by to každý měl udělat. Nadávat na to, že je něco někde špatně, a čekat, že přijde někdo a udělá to za mne, to je možná pohodlné, ale není to dobré a k ničemu to nevede.  A doplňuji, že mnou vytvořený obraz má své pevné rámce, ale detaily jsem připravena dotvářet dle možností. A  také proto, že věřím, že i politik může být a zůstat slušným člověkem. 

58 projektová manažerka, zastupitelka Kostelce nad Černými lesy Kostelec nad Černými lesy TOP 09
7. prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

62 let

lékař - ortoped, přednosta kliniky

Praha, bezpp

Narodil jsem se 31. 5. 1955 v Praze. Základní školu jsem navštěvoval v Kladně. Pro persekuci rodičů po 68. roce se moje rodina přestěhovala do Vlašimi, kde jsem navštěvoval Gymnasium. Maturita přišla v roce l974 s vyznamenáním. Nebyl jsem přijat na Fakultu všeobecného lékařství,  a proto jsem pracoval v tzv. „ nultém ročníku“. Studium přišlo o rok později, a tak jsem promoval v roce l981, s vyznamenáním. Obdržel jsem cenu rektora a také se umístil na 3. místě Mezinárodní studentské vědecké konference s prací z oboru ortopedie. Na 1. ortopedii FVL jsem nastoupil v roce l982. Po 3 letech a složení 1. atestace jsem přešel na nově vytvořenou ortopedickou kliniku  LFH UK do Vinohradské nemocnice, jako odborný asistent. Rok 1991 přinesl obhajobu kandidátské práce na téma Isoelastická endoprotéza kyčelního kloubu a v roce l992 jsem habilitoval s prací Prolongace dlouhých kostí a byl jmenován docentem. V roce 2014 mě presidentem ČR jmenoval profesorem pro ortopedii. V roce  l994 jsem přešel na ortopedickou kliniku 2. LF  UK v Praze Motole a v roce  l998 jsem byl jmenován jejím přednostou. Tuto funkci vykonávám dodnes.  

Absolvoval jsem celou řadu zahraničních stáží. Několikrát ve Švýcarsku, nejdelší v Zurichu na prestižní Schulthess klinik, v USA v Arlingtonu , San Antoniu a San Diegu, v Kanadě v Torontu u prof. Saltera, ve Vídni na AKH Klinik,  v Munsteru a v Rosenheimu v Německu. Několikrát jsem absolvoval školení ve Velké Britanii, zejména ve Wrightingtonu u Manchesteru, kolébce náhrad kloubů.  Navštívil jsem rovněž prof. Ilizareva v Kurganu v tehdejším SSSR.

Přednesl jsem více než 300 přednášek v tuzemsku i v zahraničí. Měl jsem možnost přednášet ve Švýcarsku, Německu, Holandsku, Polsku, Rakousku, na Kubě,  v Indii v Thajsku, v Hong Kongu a v USA. Také jsem publikoval více než 120 odborných sdělení v tuzemském i zahraničním odborném tisku. 

Stal jsem se presidentem 3 mezinárodních ortopedických kongresů a organisátorem více než deseti symposií. Jsem 2x členem vědeckého výboru Mezinárodní konference „Pain Managementu“. Byl jsem stálým kopresidentem  Česko-italských pražských  artroskopických dnů a prezidentem  celosvětového kongresu SICOT  v Praze,  v roce 2011.

Celkem jsem napsal tři prioritní operační postupy. Jsem autorem a spoluautorem 7  patentů (3 mezinárodních) a průmyslových vzorů. Zároveň působím jako člen poradního sboru firmy BMP a Medin a podílím se na vývoji nových nástrojů a implantátů. 

Napsal jsem 2 monografie, 2  učebnice a jsem členem  4.  redakčních rad. Působím také jako šéfredaktor recenzovaného časopisu Ortopedie a české mutace Current Orthopaedics. Zastávám také funkci soudního znalce pro obor ortopedie traumatologie

V roce 2001 jsem se stal předsedou  Společnosti pro sportovní traumatologii a ortopedii a v roce 2004 mě zvolili předsedou České společnosti pro ortopedii a traumatologii. Jsem národním delegátem za Českou republiku v SICOTu / Société International de  Chirurgie Ortopedique et de  Tramatologie, / a členem jeho Vzdělávacího výboru a komise zkoušejících/ . Od roku 2005 působím jako vicepresident této společnosti. V roce 2009 jsem byl zvolen presidentem ČSOT i na další období. Působím jako člen výboru ESSKA (Evropská společnost pro kolenní chirirgii a arthroskopii). Také jsem čestným členem Maďarské, Slovenské, Gruzínské, Polské a Israelské ortopedické a arthroskopické společnosti. Zkouším v rámci postgraduálního vzdělávání  atestace z ortopedie.

V roce 2002 jsem natočil pro českou televizi 26ti dílný vzdělávací seriál o ortopedii z cyklu Co mohu pro sebe udělat?. Poté jsem s doc. Kvapilem, přednostou Interní kliniky FN Motol, natočil 26 dílný seriál o První pomoci, dále  seriál o zdraví určený pro děti. Také jsme natočili 4  instruktážní filmy o operativě náhrad, artróze, tromboflebitidě a prodlužování končetin.

Jsem ženatý. S mojí manželkou, zpěvačkou a herečkou, Pavlou máme dva syny. Tomáše a  Lukáše.

62 lékař - ortoped, přednosta kliniky Praha bezpp
8. Ing. Jaroslav Suk

Ing. Jaroslav Suk

57 let

ředitel letecké přehlídky CIAF

Kutná Hora, TOP 09

Proč kandiduji právě za TOP 09?

Při svém vstupu do komunální politiky v roce 2010, jsem si chtěl zvolit stranu, která bude v souladu s mými politickými názory a osobním přesvědčením. V tomto ohledu TOP 09 naplnila má očekávání svou jasně stanovenou ideou a svými hodnotami. Věřím, že politika je především o lidech a ze své dosavadní zkušenosti soudím, že v TOP 09 jsou lidé, kteří sdílí stejný názor, a věřím, že společně můžeme některé věci změnit a to co se povedlo, zachovat. 

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?

Po svých studiích na ČVUT v Praze, jsem pracoval jako vývojový inženýr a můj vztah k technice, především letecké, mě později v roce 1993 přivedl k pořádání mezinárodního leteckého festivalu CIAF, kterému se dosud věnuji. Věřím, že do politiky by měli vstupovat lidé, kteří mají  dostatek zkušeností  v osobním životě a jsou úspěšní i v tom profesním. Nechci být tím, který si bude pouze stěžovat, že něco nefunguje a vymlouvat se proč něco nejde, ale rád bych byl tím, kdo se pokusí přispět k tomu, aby to šlo. Jedním z impulzu pro vstup do politiky, byla především podpora z rodiny, díky které jsem si uvědomil, že doma od stolu k žádné politické změně nepřispěji.

Proč věřím, že dělat politiku má smysl?

Již od základní školy se všichni učíme o dějinách a víme, že tyto dějiny se z velké části utvářely především z rozhodnutí politické sféry a všichni víme, že vzniklo spoustu dobrých i špatných rozhodnutí. Mým cílem je minimalizovat ta špatná rozhodnutí, abych i já jako otec od rodiny mohl mít klidné svědomí s tím, že jsem se pokusil něco udělat nejen pro své, ale i ostatní děti a pokusil jsem se zajistit co nejlepší budoucnost ve stabilní a prosperující společnosti.

57 ředitel letecké přehlídky CIAF Kutná Hora TOP 09
9. Mgr. Tomáš Klinecký

Mgr. Tomáš Klinecký

37 let

místostarosta Českého Brodu, advokát

Český Brod, TOP 09

 Proč kandiduji právě za TOP 09?

TOP 09 pro mě byla od svého vzniku stranou, která nejlépe odpovídala mým politickým postojům. Dnes jde o jedinou proevropskou pravicovou stranu, která jednak garantuje naši prozápadní orientaci, jednak hájí zájmy podnikatelů a střední třídy vůči stále se rozrůstající regulaci, byrokracii a kontrole ze strany státu. TOP 09 je sice považována za konzervativní, je ale zároveň moderní, dívá se dopředu za horizont 4 let a především není to strana populistická.

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?

Od ukončení vysokoškolského studia na právnické fakultě působím v advokacii, nejprve jako advokátní koncipient, poté jako samostatný advokát v Českém Brodě. Při této práci mám možnost se seznámit s řadou běžných problémů, které lidé řeší. Zároveň jsem se dlouho zajímal o život ve městě, jeho podobu a rozvoj, a tedy logicky i o komunální politiku. I proto jsem se podílel na sestavení kandidátky TOP 09 v komunálních volbách a od roku 2014 jsem neuvolněným místostarostou Českého Brodu. Myslím si, že pro případnou práci poslance je práce v obci zcela nepostradatelná. 

Proč věřím, že dělat politiku má smysl?

Pro mě je velmi důležité nebýt na politice ekonomicky závislým, protože mi to dává naprostou svobodu v rozhodování. Ale zároveň jsem přesvědčen, že jako ve všech oborech, i tady by měli být profesionálové. Politika je prostor, kde bychom se měli domluvit, v jaké obci nebo zemi budeme žít, týká se tedy nás všech. Myslím si, že lidé by měli do politiky vstupovat, abychom ji nenechali napospas jen těm, kteří sledují jiné než veřejné zájmy a ještě přitom ukazují na všechny ostatní. Neměli bychom se politiky štítit, protože ta je taková, jací jsou lidé v ní. Čím více slušných a schopných lidí se do politiky odváží, tím bude čistší a lepší.

37 místostarosta Českého Brodu, advokát Český Brod TOP 09
10. Mgr. Petr Nohel, Ph.D.

Mgr. Petr Nohel, Ph.D.

39 let

univerzitní pracovník, genealog, předseda Koruny České

Roztoky,

Proč kandiduji právě za TOP 09?
TOP09 je pevná ve svých názorech, představuje řád a stabilitu. Koruna Česká podporuje v letošních volbách TOP09 ale také proto, že je schopna čelit nezdravým tendencím, kterých jsme v poslední době v politice svědky.


Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?
Pocházím z rodiny, která se již po několik generací v politice angažuje, proto pro mě není tato oblast nijak neznámá. Osobně se mnoho let zabývám problematikou vzdělávání, vysokého školství a vědy a výzkumu, proto bych v případě svého zvolení do Poslanecké sněmovny rád pokračoval dále ve své práci a to konkrétně v parlamentním Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.


Proč věřím, že dělat politiku má smysl? V politice jsou dobří i špatní lidé stejně jako v každém jiném zaměstnání. Čím více slušných lidí se bude v politice angažovat, tím lépe pro celou zemi. Proto má rozhodně smysl k volbám jít a volit podle svého svědomí.

39 univerzitní pracovník, genealog, předseda Koruny České Roztoky
11. JUDr. Marek Jansta, LL.M.

JUDr. Marek Jansta, LL.M.

42 let

advokát

Mnichovo Hradiště, TOP 09

Proč kandiduji právě za TOP 09?

Topka je pro mě stranou, která od svého založení přísně lpí na konzervativních a přitom proevropských hodnotách, které jsou mi velmi blízké. Na TOP 09 oceňuji, že neuhýbá od nepříjemných témat jako je rozpočtová kázeň, důchodová reform a proevropská orientace naší země, i když jí toto lpění na tradičních hodnotách nemusí vždy přinášet kladné body.

 

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?

Téměř dvacet let se pohybuji v advokacii a posledních patnáct let se aktivně účastním veřejného života ve městě, ze kterého pocházím. Při mém působení v komunální politice v Mnichově Hradišti jsem pochopil, že zkušenosti získané na místní urovni, jakož i v odborné praxi je třeba zúročit pro společnost také ve vyšších patrech politiky. 

 

Proč věřím, že dělat politiku má smysl?

V současné době naše země čelí celé řadě výzev, které mohou, a to zcela zásadně a nevratně změnit tradiční hodnoty, na kterých si naše společnost zakládá od sametové revoluce. Věřím, že aktivní činností každého z nás ve veřejném prostoru, kam politika patří, je možné zabránit hrozící změně kurzu naší země a zachovat její prodemokratické a proevropské směřování pro budoucí generace.

42 advokát Mnichovo Hradiště TOP 09
12. Ing. Aleš Kocourek

Ing. Aleš Kocourek

48 let

ekonom, podnikatel

Kly, TOP 09

Proč kandiduji právě za TOP 09?

Protože její VIZE 2030 naprosto přesně odráží mé životní názory a postoje, Chci nadále být svobodným člověkem, individualitou ve vzdělané a sociálně soudržné společnosti. Chci žít v úspěšné zemi, které je aktivním členem EU a NATO.


Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?
Nelehká otázka.Teď bych se měl asi prodat a chválit, aby to dobře vypadalo. Ale sebechválou bych potřel sám sebe, takže tuhle otázku nechám otevřenou. 


Proč věřím, že dělat politiku má smysl?

Věřím v otevřenou občanskou společnost. Pokud sami neprojevíme sílu a odhodlání poprat se s nepohodlím, které politika, tj správa věcí veřejných, obnáší, rozhodnou o nás jiní. Populisté a oligarchové. Chcete to? Já ne.

48 ekonom, podnikatel Kly TOP 09
13. Ing. Jan Švácha

Ing. Jan Švácha

52 let

vrchní ministerský rada Ministerstva pro místní rozvoj, zastupitel Rakovníka

Rakovník, TOP 09

Proč kandiduji právě za TOP 09?

A za koho jiného? ODS jde proti EU, ČSSD a KDU ČSL se podílela na současné vládě, která zcela zásadním způsobem omezila občanské svobody, STAN jde s KDU ČSL, ANO je podnikatelským projektem, který vznikl za účelem maximalizace zisku a KSČM je totalitním pohrobkem diktatury proletariátu. Možná bych před dvaceti lety (kdyby tehdy existovali) uvažoval o Pirátech, ale na ty jsem už příliš konzervativní a pak také nejsem přelétavý. Kdybych jednoho krásného dne skončil v TOP09, jinou stranu už bych nehledal.

 

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?

Já přece vůbec nevím, zda jsem vhodným kandidátem na poslance. A kdo tvrdí, že ví, tak lže. Jak se pozná vhodný kandidát? Nezabalí to po prvním, druhém ani třetím neúspěchu, nenechá svoje myšlenky převálcovat zkušenými politickými matadory, tuší, jak těžké je prosadit zdánlivě jednoduché reformy a bude i nadále žít se svým žebříčkem hodnot tak, jak žil doposud? Pokud to lze takovým způsobem definovat, pak se o to chci pokusit.

 

Proč věřím, že dělat politiku má smysl?

Zrovna nedávno se kamarád, který o sobě tvrdí, že je totálně apolitický, rozhořčoval nad výrokem senátora Štěcha o tom, že by bylo dobré zvednout odvody OSVČ. Tak jsem jej přivítal mezi politiky a poslechl si nářek na téma: „Je to, jako bych vlezl do pekla!“ Politika není nic virtuálního, čemu by se dalo vyhnout. Týká se všeho a všech a ten, kdo rezignuje na její vliv, nevymaní se z něj. Pouze nemá ani tu nejmenší možnost dění okolo sebe ovlivnit.

52 vrchní ministerský rada Ministerstva pro místní rozvoj, zastupitel Rakovníka Rakovník TOP 09
14. MUDr. Marcela Procházková

MUDr. Marcela Procházková

57 let

lékařka - pediatrička

Kutná Hora, bezpp

Proč kandiduji právě za TOP 09?

Byla jsem oslovena panem Jaroslavem Sukem, předsedou TOP 09 v Kutné Hoře.  Pana předsedy Suka velmi vážím pro jeho inteligenci, racionalitu a všeobecný přehled a také  program TOP 09, návrhy řešení různých problémů apod.  nejvíce odpovídají mému názoru.
 ( P.S. Ten,  kdo viděl např. parlamentní diskuzi o studii pro zavedení EET -  jinou stranu volit, s čistým svědomím, nemůže!)

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?
Nevím, jestli jsem nejvhodnějším kandidátem na poslance, ale pevně věřím, že posílím hlas rozumu a tolerance.

Proč věřím, že dělat politiku má smysl?
Myslím, že je potřeba, aby se do politiky zapojili lidé, kteří trpí  nesmyslnými rozhodnutími vlády, jinak nás nikdo neuslyší !  ( plošná EET, plánované zavedení elektronických lékařských receptů od 1.1.2017- důsledkem bude další pokles počtu lékařů, zrušení základního oboru praktických lékařů pro děti, zákaz kouření ve vlastních podnicích, trvalé znevýhodňování podnikatelů  atd).

57 lékařka - pediatrička Kutná Hora bezpp
15. Tomáš Janák

Tomáš Janák

43 let

manažer ve státní správě, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, zastupitel Čelákovic

Čelákovice, TOP 09

Proč kandiduji právě za TOP 09?
Cíle a především hodnoty, které vyznává TOP 09 jsou mi již od zrodu této strany velice blízké. V současné době nespatřuji na politické mapě ČR žádný jiný podobný subjekt, který by hájil celistvost Evropy, zájmy podnikatelů, střední třídy a dalších, v současné době, ohrožených skupin tak, jak se o to intenzivně zasazuje právě TOP 09.

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?
O politické dění se zajímám v podstatě celý život. Nikdy mi nebyly  lhostejné otázky komunální politiky a jako zásadní zároveň považuji  právě problematiku celorepublikového a světového formátu. V roce 2009 jsem do celorepublikové politiky vstoupil aktivně. Od roku 2010 mám, s cca. roční přestávkou, přímé zkušenosti z pozice zastupitele svého rodného města. Ihned v začátcích mého fungování, jsem jakožto radní pro bezpečnost, po čtyři roky řešil bezpečnostní a protidrogovou problematiku. Zároveň dokážu v praxi využívat „obyčejný selský rozum“, což by pro narovnání současné politické kultury určitě mohlo být přínosné.

Proč věřím, že dělat politiku má smysl?
Vše čemu člověk věří, má a ve své podstatě dává smysl celého žití. Já osobně věřím, že naše politika se konečně, a to právě i úsilím nových tváří budoucích politiků, musí stát pro všechny občany ČR lehce stravitelnou a plně srozumitelnou

43 manažer ve státní správě, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, zastupitel Čelákovic Čelákovice TOP 09
16. Ing. Antonín Tolkačev

Ing. Antonín Tolkačev

50 let

podnikatel, krizový management

Libušín, TOP 09

Proč kandiduji právě za TOP 09?
T
OP 09 je konzervativní strana, která nemění své názory a postoje dle situace, ale zachovává si své principy.

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?
Od roku 1994 podnikám někdy více a někdy méně úspěšně. Nikdy jsem nestavěl peníze na první místo a proto nemám žádnou ohromnou firmu, ale na druhé straně mne ani nešetří policie. V průběhu těch několika let vidím ohromný nárůst překážek a byrokracie v podnikání a tak bych se chtěl pokusit pro další generaci vrátit tuto ztracenou původní lehkost zpět.

Proč věřím, že dělat politiku má smysl?
Dělat politiku má smysl, pokud je člověk schopen předat něco užitečného ze sebe ostatním a nebo pokud bojuje za svobody. Jedině politik je může omezit a nebo rozšířit. Osobně cítím, že jako občan ztácím osobní svobody  a proto musím něco udělat. Radši teď než vůbec.

50 podnikatel, krizový management Libušín TOP 09
17. Mgr. Jana Mužíková

Mgr. Jana Mužíková

43 let

pedagog, zastupitelka Neveklova

Neveklov, bezpp

Proč kandiduji právě za TOP 09?
Podporovatelkou TOP 09 jsem od jejího vzniku, protože se mi líbí její Hodnotové desatero, ze kterého strana vychází a kterým udává svůj směr. Myslím, že pro každého voliče je důležité rozpoznat základní kameny, na kterých ta či ona strana stojí, a podle toho se rozhodnout. Já jsem se rozhodla takto.

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?
Jsem především pedagog. Učím angličtinu, protože chci svým žákům umožnit prožít kvalitnější život, ať je jim šest nebo šedesát. Hodně cestuji, vzdělávám se a snažím se u nás i v zahraničí hledat příklady dobré, nikoliv špatné praxe.  Práce poslance je podle mne v lecčems podobná té mojí - je to služba občanům, kteří mají důvěru ve vaše schopnosti a vy je nesmíte zklamat.

Proč věřím, že dělat politiku má smysl?
V našem malebném městečku jsem zastupitelkou již osmým rokem a vidím, že dělat politiku smysl má. Když vám něco v obci chybí, máte prakticky tři možnosti - zvyknete si, budete nadávat, nebo vstanete a pokusíte se to změnit. Tak jsem vstala a dnes mám z toho dobrý pocit (Představte si, i z politiky je možné mít dobrý pocit!). Cítím, že v oblasti českého vzdělávání 21. století před námi leží obrovský kus cesty - a tak si nezvykám, nenadávám, ale jdu za Vámi, voliči, a třeba to společně posuneme k lepšímu.

43 pedagog, zastupitelka Neveklova Neveklov bezpp
18. Mgr. Bohumil Herčík

Mgr. Bohumil Herčík

56 let

ředitel ZŠ Kolín

Kolín, TOP 09

Proč kandiduji právě za TOP 09?
Je to jediná politická strana, do které jsem kdy vstoupil a svým politickým programem je mi nejbližší.

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?
Po zkušenostech z komunální politiky, po 37 letech ve školství a 27 letech ve funkci ředitele školy si dovolím nabídnout své znalosti a dovednosti v práci poslance, hlavně v této oblasti. Je až neuvěřitelné, jak rozdílné jsou názory na prosperující školství na úrovni ředitelů škol a vrcholných politiků.

Proč věřím, že dělat politiku má smysl?
Bez politiky se moderní život neobejde a já bych si přál, i když to zní jako klišé, aby se dělala poctivá politika. Jen ta je tuhle zemi schopna posouvat dál.

56 ředitel ZŠ Kolín Kolín TOP 09
19. MUDr. Jan Martin Ječmínek

MUDr. Jan Martin Ječmínek

73 let

lékař - chirurg, zakladatel Strany zelených, kaktusář

Kolín, bezpp

Proč kandiduji právě za TOP 09?
Je to jediná strana, která říká to co myslí bez ohledu na to, že to může znamenat ztrátu voliče. Je jediná, která chce změnu pro nás, voliče a ne pro sebe!

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?
Chci demokracii. Jsem neúplatný a zásadový. Své zásadní postoje jsem za celý svůj život nezměnil a nehodlám je ani ted´měnit. Chci, aby přijímané zákony měly hlavu a patu, aby byly tak jasné, že je není třeba vysvětlovat. Chci, aby lidé PS vnímali jako jejich zastoupení, pro které má smysl bojovat.

 Proč věřím, že dělat politiku má smysl?
Jsou lidé, kteří nadávají a jen se vezou a lidé, kteří také nadávají, ale vědí, že změnu lze dosáhnout jen aktivním přístupem. Tím nejjednodušším je účast ve volbách.

73 lékař - chirurg, zakladatel Strany zelených, kaktusář Kolín bezpp
20. Pavel Schmidt

Pavel Schmidt

55 let

starosta Černolic

Černolice, TOP 09

Proč kandiduji právě za TOP 09?
Jsem založením spíše konzervativní člověk s dědičnou úctou k ochraně a péči o soukromý majetek a respektem ke svobodě jednotlivce. EU vnímám pozitivně, o naší účasti v NATO nepochybuji. Je snad jiná volba než TOP 09?

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?
Být poslancem, znamená sloužit občanům. Já bych rád pro občany zjednodušil a zkrátil všechna úřední jednání, která musí absolvovat. Proto se chci věnovat oblasti  e-governmentu. K tomu nabízím více než 20ti letou zkušenost v oblasti IT a telekomunikací i znalosti ze svého 12ti letého působení v komunální politice, ať už jako zastupitele, nebo nyní, jako starosty malé obce.

Proč věřím, že dělat politiku má smysl?
Pokud chci něco změnit ve svém okolí, nebo v celé naší zemi, musím mít možnost a chuť. Chuť mám a nejlepší možnost jak změnu provést, je v systému demokracie stát se zastupitelem nebo poslancem. Tedy dělat politiku.

55 starosta Černolic Černolice TOP 09
21. Radek Hondl

Radek Hondl

49 let

manažer logistiky

Nové Strašecí, TOP 09

Proč kandiduji právě za TOP 09?

Vnímám TOP 09 jako jedinou stranu, která v současné době zastává skutečnou konzervativní politiku.

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?

V logistice se pohybuji již přes 20 let a bez disciplíny, zodpovědnosti a kontrolních mechanizmů by to v tomto oboru nebylo možné. Myslím si, že tyto zásadní smysly je potřeba přenést i do sněmovny.

Proč věřím, že dělat politiku má smysl?

Jsme to my občané, kteří by měli svým hlasem podpořit kvalifikované odborníky proto, aby ve sněmovně  prosazovali věci , tak aby se nám všem dařilo lépe.

49 manažer logistiky Nové Strašecí TOP 09
22. Petr Mistoler

Petr Mistoler

43 let

ambulantní psychiatr

Mladá Boleslav, TOP 09

Proč kandiduji právě za TOP 09?
TOP 09 pro mne představuje naději, že moje rodina bude žít ve svobodné zemi. Naději, že naše děti budou mít stejně dobrý život jako my. Naději, že v rámci EU budeme fungovat jako spolehlivý a rovnocenný partner.

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?
Postupně jsem vykonával různé pracovní pozice, při studiu jako ošetřovatel v nemocnici, po škole práce lékaře a primáře lůžkového oddělení, nyní praxe soukromého psychiatra. Z vlastní zkušenosti i díky každodennímu kontaktu s lidmi se dokážu vcítit do jejich potíží a potřeb.Mojí specializací je léčba lidí s poruchou paměti, budu usilovat o zlepšení kvality života seniorů ale i pečujících osob.

Proč věřím, že dělat politiku má smysl?
Jako psychiatr se snažím své pacienty motivovat k tomu, aby ke svým životům zaujímali aktivní a pozitivní postoj. A podle mě zdravý přístup k politice, která je součástí našeho života, má být také aktivní a pozitivní.

43 ambulantní psychiatr Mladá Boleslav TOP 09
23. Mgr. Petra Neubergerová 50 místostarostka Dobříše, advokátka Dobříš TOP 09
24. Ing. Petr Lojka

Ing. Petr Lojka

49 let

konstruktér, programátor

Beroun, TOP 09

Proč kandiduji právě za TOP 09 ?
TOP09 je uskupení sympatických lidí, kteří se rozumným způsobem podílejí na komunální, krajské, celostátní a zahraniční politice. Kandidovat je pro mne čest.


Proč jsem vhodným kandidátem na poslance ?

Na světě jsem již téměř 50 let. 

Od ukončení studií pracuji ve firmách vyrábějící komponenty do automobilů:
 MECAPLAST Žebrák - vedoucí logistiky a správce PC sítě,
 KOSTAL Zdice - technolog,
 MUBEA Žebrák - programátor.
Byl jsem v Americe, Číně, Rusku, ...
Domluvím se anglicky a německy.
S manželkou Danielou vychováváme tři děti. Ve volném čase se věnujeme sportům a hudbě.
V komunální politice jsem se v Berouně v minulém volebním období zapojil ve finanční komisi.

Proč věřím, že dělat politiku má smysl ?

Politika = správa věcí veřejných (obce, kraje, státu, Evropy,...). Je nedílnou součástí našeho života a zajištuje řadu pro nás
důležitých oblastí :
školství, zdravotnictví, dopravu, bezpečnost, obranu, sociální oblast, správu financí, ...
Každý z nás má možnost a povinnost se na těchto záležitostech podílet -
třeba tím, že ve volbách podpoří ty, kteří nejlépe naplňují jeho představy.

49 konstruktér, programátor Beroun TOP 09
25. Zdeněk Jeřábek

Zdeněk Jeřábek

56 let

hudebník

Kutná Hora, TOP 09

Proč kandiduji právě za TOP 09?
 TOP 09 je pro mě politickou stranou, která jako jediná bez vyjímky hájí zájmy podnikatelů a střední třídy. Strana se vymezuje proti všemožným regulacím a zotročování společnosti, čímž  hájí základní principy demokracie, které jsou od současné  vládnoucí garnitury v ohrožení.  


Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?
Celý život se aktivně účastním kulturního dění. Vidím mnoho polovičatých, nebo zcela nevhodných řešení, která dnes a denně vznikají díky nekompetentnosti úředníků. Chtěl bych se zasadit o to, aby podpora státu směřovala k udržování a rozvíjení místních tradic, aby dostávalo masivní podporu umělecké základní školství. Podpořím zavedení volného vstupného pro mládež do státních galerií a muzeí. Investici do výchovy mladých považuji za nejlépe využité finance. 


Proč věřím, že dělat politiku má smysl?
 Mám za to, že je zbabělé být se současným stavem nespokojený a nepokusit se konkrétní prací o nápravu. Nechci být součástí masy, která jenom trpně přihlíží, jak se nám pod rukama hroutí vydobytá svoboda.

56 hudebník Kutná Hora TOP 09
26. Mgr. Kateřina Kotková

Mgr. Kateřina Kotková

26 let

učitelka češtiny pro cizince, studentka FF UK

Rakovník, TOP 09

Proč kandiduji právě za TOP 09?
TOP 09 je pro mě jednou z mála stran, jejichž program neobsahuje zbytečný populismus, ale reálné cíle. Důležité je pro mě i to, že TOP 09 nemá v úmyslu svazovat občany přílišnou regulací v různých oblastech jejich života.


Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?
 Nevím, jestli jsem vhodnou kandidátkou na poslankyni, to ať posoudí jiní. To, co dělám, se vždy snažím dělat, jak nejlépe dokážu. Vzhledem k mé profesi učitelky češtiny pro cizince je pro mne důležité, aby Česká republika byla otevřenou, sebevědomou zemí s jasnými pravidly a kvalitním vzdělávacím systémem postaveným na pevných základech.


Proč věřím, že dělat politiku má smysl?
 Vzhledem k tomu, že anarchie se jako systém příliš neosvědčila, bude vždycky nutné mít nějaké uspořádání a vládu, která rozhoduje. A to je pro mě důvod, proč být aktivní a zapojit se. Žádný učený z nebe nespadl, ale pokusit se něco dělat je pořád lepší, než sedět s rukama v klíně.

26 učitelka češtiny pro cizince, studentka FF UK Rakovník TOP 09
27. Bc. Petr Křemen

Bc. Petr Křemen

28 let

průvodce CK

Kolín, TOP 09

Proč kandiduji právě za TOP 09?
Do TOP 09 jsem vstoupil v roce 2010, tedy krátce po jejím vzniku. A dodnes pro mě představuje jedinou stranu, která si na nic nehraje, neslibuje nesplnitelné a hájí hodnoty svobodného demokratického a prozápadního státu.

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?
Myslím, že sněmovnu je třeba omladit, mladí do politiky patří a mohou přinést čerstvý vítr. Pokud chceme digitalizovat státní správu, netrávit hodiny bezúčelným čekáním ve zbytečných frontách, neobíhat kvůli jednomu papíru několik úřadů, ale vše si v klidu zařídit z pohodlí domova, je třeba zvolit lidi, kteří se s tímto problémem denně setkávají a kterým nejsou moderní technologie dneška cizí.


Proč věřím, že dělat politiku má smysl?
Od začátku tvrdím, že politika sama o sobě není zkažená, zkažení jsou lidé, kteří ji dělají. A politika je taková, jakou si ji lidé udělají. Vždy je vše jen o lidech. Proto věřím, že jde dělat poctivě, a z toho #neuhnu.

28 průvodce CK Kolín TOP 09
28. Jaroslav Steinbach

Jaroslav Steinbach

43 let

stavitel

Velké Popovice, TOP 09

Proč kandiduji za TOP 09?

Dlouho jsem uvažoval o tom jak se aktivně zapojit do veřejného života.  V roce 2013 jsem se rozhodl, že vstoupím do politiky, abych se mohl aktivně podílet na životě v naší zemi. Jedinou politickou stranou blízkou mému přesvědčení a názoru na politiku, byla TOP 09. A tak to mu je do dnešních dnů.

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?

Zda jsem vhodným kandidátem na poslance musí posoudit voliči. Moje zásadní témata jsou dvě: ochrana životního prostředí a nakládání se zbraněmi.

Jsem členem Českého svazu ochránců přírody, předsedou Spolku na ochranu a péči o přírodní park Velkopopovicko  a  členem komise Pro životní prostředí u nás ve Velkých Popovicích. Ve spolupráci s úžasnou partou lidí se snažím, aby příroda v okolí Prahy zůstala taková jakou jsme ji zdědili po předcích a v takovém stavu ji předali našim potomkům.

Druhým tématem je ,, nakládání se zbraněmi´´ . Jsem členem tradičního historického regimentu. Podílím se na pořádání nebo jako účastník na rekonstrukcí historických bitev z období  1.světové války a vím, jak nám novely Zákona o zbraních ztrpčují život. Již teď máme jeden z nejpřísnějších zákonů o zbraních na světě, a proto jsem proti dalšímu omezování držitelů legálních zbraní.

Proč věřím, že dělat politiku má smysl?

Žijeme v demokracii, kde za nás rozhodují lidé, které jsme si zvolili ve svobodných volbách. Je to ten nejlepší způsob vlády. Pokud do politiky umožňujeme přístup lidem, kterým jde jen o osobní prospěch, pak se nedivme, že politika vypadá podle nich. Čím více lidí bude do politiky vstupovat a aktivně se zúčastňovat politického dění , tím bude pro naši zemi lépe. Nenechme se otrávit těmi pár jedinci, kterým jde jen o jejich osobní blaho, nepromarněme šanci zvolit si své zástupce do poslanecké sněmovny a pojďme k volbám.

43 stavitel Velké Popovice TOP 09
29. Jana Valentová

Jana Valentová

35 let

ekonomka na ZUŠ

Bradlec, TOP 09

Proč kandiduji právě za TOP 09?

Již brzy po dosažení dospělosti jsem pochopila základní věc – vždy se musím nejdříve spolehnout sama na sebe, být sama za sebe zodpovědná a nést i neblahé důsledky svého chybného rozhodnutí.

Postupně jsem toto poznání přenesla z úzkého života své primární poté i rozšířené rodiny i do svých vztahů v celém svém širším okolí (zaměstnání, přátelé, širší rodina a pod). Proto jsem vždy volila pravicově. Po vzniku strany TOP 09 a po seznámení s jejím programem jsem se s ním téměř ztotožnila. A čím dál častěji jsem cítila potřebu se úžeji politicky vyhranit. V politice mi mnohdy chyběla noblesa, racionalita, cit pro ekonomiku bez populistických výkřiků a slibů. Program nově vzniklé politické strany mě oslovil natolik že jsem požádala o členství.

Účastnila jsem se jednání v regionu jako jeho člen, přicházela jsem s různými řešeními a postupně jsem se stala političkou. Kandidovat za tuto stranu je mi ctí.

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?
Program TOP 09 je mi vlastní a tak, jak znám sama sebe a jak mě znají i moje rodina a přátelé i kolegové, že dokážu tento program prosazovat. Zasadit se o demokratické řízení našeho státu i jeho ekonomické prosperity a občanské svobody občanů.

Proč věřím, že dělat politiku má smysl?
Pokud by nemělo smysl dělat politiku, kdo by měl o lidech rozhodovat? Když ne parlament, který je jakousi mozaikou všech nás obyvatel, tak kdo jiný? Ať si na to každý odpoví sám.

 

35 ekonomka na ZUŠ Bradlec TOP 09
30. Tomáš Müller

Tomáš Müller

59 let

provozovatel penzionu v Krkonoších

Lány, KONS

Proč kandiduji právě za TOP 09?

Program TOP 09 nejvíce koresponduje s mými osobními názory. TOP 09 neslibuje nesplnitelné, její program je realistický. Program je pozitivní, TOP 09 neodvádí pozornost voličů od skutečných problémů strašením a poukazy na pseudoproblémy.

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?

Okolnostmi jsem byl přiveden k tomu, abych začal podnikat. Celý život jsem pracoval ve velké a donedávna velmi úspěšné státní akciovce České aerolinie, v letech 1994 - 2003 ve vrcholovém managementu. Po r. 2003 tuto společnost úspěšně zruinovali státem dosazení manažeři. Rád bych se zasadil o to, aby státní firmy řídili jen opravdoví odborníci a schopní manažeři. Současně bych se rád zasadil o zlepšení podmínek pro malé a střední podnikatele. Z vlastních zkušeností vím, že stát jim v posledních letech silně komplikuje jejich podnikání.

Proč věřím, že dělat politiku má smysl? 

Každý zodpovědný občan by měl důsledně uplatňovat svá práva na podíl na řízení společnosti. Nadáváním na poměry v hospodě u piva nebo nabíháním na sliby populistů, kteří slibují, že za nás vše zařídí a zajistí nám lepší zítřky, nedosáhneme ničeho pozitivního.

59 provozovatel penzionu v Krkonoších Lány KONS
31. Mgr. Oskar Blažek

Mgr. Oskar Blažek

23 let

student PF UK, pořadatel Olympiády lidských práv

Mělník, TOP 09

Proč kandiduji právě za TOP 09?
TOP 09 je jediná pravicová proevropská strana. Snažíme se jít dopředu, být v centru evropského dění a s úctou k tradicím usilovat o celospolečenský progres.Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?
Vždy se mi líbila pestrost, ať už názorová, kulturní nebo věková. Myslím si, že i sněmovna by měla být pestrá a tím odrážet složení obyvatelstva. Mladí lidé bohužel ve sněmovně chybí. Chci být zástupcem mladých lidí, bojovat za moji a tedy i jejich budoucnost, lepší budoucnost, kterou se nám mnozí snaží vzít.Proč věřím, že dělat politiku má smysl?
Protože tak dokážeme ovlivnit, co se kolem nás děje. Když budeme správně spravovat stát, kraje a obce, tak snad vytvoříme z téhle země něco lepšího, něco na co budeme hrdí. Proto dělám politiku, abych mohl být hrdý.

23 student PF UK, pořadatel Olympiády lidských práv Mělník TOP 09
32. Mgr. Marek Školoud

Mgr. Marek Školoud

29 let

jednatel textilní společnosti, předseda spolku Pražské ulice

Příbram, TOP 09

Proč kandiduji právě za TOP 09?

TOP 09 je pro mě jedinou stranou hájící zájmy všech občanů. Tradice, odpovědnost, prosperita - to jsou hodnoty, které mi jsou velmi blízké, a které TOP09 nabízí.

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?

Rád bych přinášel do Poslanecké sněmovny více názorů a pohledů mladých lidí, protože i mladá generace musí být vyslyšena.

Proč věřím, že dělat politiku má smysl?

Politika je taková, jací jsou lidé, kteří jí dělají. Stále věřím v poctivost a slušnost. Budou-li politiku dělat slušní a poctiví lidé, bude dávat smysl.

29 jednatel textilní společnosti, předseda spolku Pražské ulice Příbram TOP 09
33. Mgr. Pavel Rynt

Mgr. Pavel Rynt

74 let

pedagog

Kralupy nad Vltavou, KAN

Proč kandiduji právě za TOP 09? 

Od roku 1990 jsem stále členem politického hnutí KAN. V pravicovém spektru našich současných pol.stran se mi TOP 09 jeví jako stabilní uskupení s respektovanými a inteligentními představiteli. Hlavní cíle volebního programu TOP 09 nejsou v rozporu s cíli KAN, proto jsem přijal nabídku kandidovat na kandidátce středočeské TOP 09.

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?

Od roku 1990 do roku 2006, tj. 4 čtyřletá volební období jsem byl starostou města Kralup nad Vltavou, takže moje zkušenosti z komunální politiky by mohly být přínosem. Původním povoláním jsem učitel 2. stupně ZŠ,obor matematika- hudební výchova. Od roku 2006 do současnosti učím na místních školách na částečný úvazek a sleduji aktivně dění ve školství. Znám tudíž problémy současného školství z hlediska žáků,rodičů i učitelů. V letech 2010-2014 jsem jako člen ZM Kralup nad Vltavou pracoval ve funkci předsedy komise prevence kriminality a sociální. Devátým rokem vedu pěvecký sbor seniorů, jehož prostřednictvím poznávám současné problémy a potřeby seniorů.

Proč věřím, že dělat politiku má smysl?

Já osobně věřím, že ano. Protože v době totality většina národa - nestraníci mohla jenom neveřejně nadávat. Dnes mohou všichni veřejně kritizovat kohokoli a cokoli. Kdo však nechodí k volbám, nese možná větší zodpovědnost za vládu země, než ti, co volí i ty nesprávné.

74 pedagog Kralupy nad Vltavou KAN
34. MUDr. Petr Tiso, MBA

MUDr. Petr Tiso, MBA

50 let

lékař, manažer Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí, zastupitel Středočeského kraje

Jesenice, TOP 09

Proč kandiduji právě za TOP 09?
Protože se mi líbí hodnoty, které prosazuje TOP 09, vyvážený mix konzervativních a liberálních idejí, politické ukotvení v pravém středu. Líbí se mi, že TOP 09 je odpovědná, nepopulistická. Také souzním se silně proevropskými postoji TOP 09, přeji si, aby ČR byla součástí jádra EU a mohla tak ovlivňovat směřování naší Evropy.   


Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?
Poslanci by měli být lidé vzdělaní, zkušení, odpovědní, čestní a zásadoví. Myslím, že takový jsem, jinak bych si do Parlamentu nedovolil kandidovat. Vzdělání mám medicínské a manažerské. Mám za sebou 25 let kariéry lékaře a v posledních 15 letech zároveň i ekonomického manažera v největší porodnici v ČR - v Praze Podolí. Byl jsem u různých projektů týkajících se zdravotnického systému, jsem členem expertních skupin a místopředsedou Výboru pro zdravotnictví zastupitelstva Středočeského kraje. To vše mi dalo zkušenosti profesní. Politické zkušenosti jsem získal postupně, odspodu – nejprve jako městský zastupitel a radní, posléze jako krajský zastupitel. Odpovědnost pro mě znamená, že se mají v politice sledovat dlouhodobé cíle, a ne krátkodobé efekty. A čestnost a zásadovost? Několikrát jsem stál před možností vyměnit nějakou osobní výhodu za své zásady, za své přesvědčení. Naposledy po krajských volbách 2016, kdy jsem mohl vyměnit zásady TOP 09 za pěkné koryto na kraji, stačilo vstoupit do koalice s ANO. Neudělal jsem to, své voliče jsem nezradil. Díky tomu sice nemám koryto na kraji, ale zato se cítím dobře. 


Proč věřím, že dělat politiku má smysl?
Politika ovlivňuje významným způsobem životy nejen obcí, měst, krajů, země, firem a dalších institucí, ale především občanů. Není to snad pádný důvod pro politické působení lidí, kteří mají co nabídnout? Politika vždy bude tak kvalitní a odpovědná, jak budou kvalitní a odpovědní politici. Výběr těchto lidí je v rukách voličů a voličům by nemělo být lhostejné, kdo je bude v politice zastupovat.

50 lékař, manažer Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí, zastupitel Středočeského kraje Jesenice TOP 09

nEUhneme!

Havelková: Na každé naše konání dopadá světlo nebo stín politiky
20. 10. 2017

Havelková: Na každé naše konání dopadá světlo nebo stín politiky

"Ať už hledáme školu pro děti, jedeme v koloně do Prahy, skáčeme po menší silnici přes výtluky a díry, snažíme se v obcích zajistit fungující služby, podnikáme, potřebujeme něco ve zdravotnictví nebo v sociálních službách nebo přemýšlíme, kdy a zda půjdeme do důchodu – to všechno je přece politika," říká Jana Havelková, kandidátka do Poslanecké sněmovny.

Celý článek
Švácha: Zásadní nebezpečí vidím v součtu nenápadných útoků na svobodu
20. 10. 2017

Švácha: Zásadní nebezpečí vidím v součtu nenápadných útoků na svobodu

"Změnilo se množství svobody ve společnosti. Zákony, které víc a víc omezují naše rozhodnutí v dílčích aspektech, pomalu ale jistě vracejí občany do doby, kdy nemuseli přemýšlet. V roce 2013 jsme byli od snahy zastrčit svobodu do kouta mnohem dál než dnes," říká Jan Švácha, kandidát do Poslanecké sněmovny.

Celý článek
Švenda: V těchto volbách jde do tuhého
20. 10. 2017

Švenda: V těchto volbách jde do tuhého

"Reálně hrozí, že po téměř 30 letech budeme mít opět vládu jedné strany. Navíc v čele s člověkem, který byl prominentem minulého režimu, velmi dobře se mu dařilo i za divokých privatizačních časů, které nyní kritizuje a jenž se netají snahou omezit demokratické instituce a pravidla. V politice se také stále více prosazuje manipulace voliči," upozorňuje Václav Švenda, místostarosta Příbrami a kandidát do Poslanecké sněmovny.

Celý článek
Jansta: Domácí pracovní trh zůstává záměrně zablokován
19. 10. 2017

Jansta: Domácí pracovní trh zůstává záměrně zablokován

"Naše společnost trpí silnou frustrací. Převládá pocit, že nic nelze změnit, že všechno je určeno dohodou „těch nahoře“. Rád bych, aby se tento pohled na politiku změnil," říká Marek Jansta, advokát a kandidát do Poslanecké sněmovny.

Celý článek
Klinecký: Demokratická politika se umí sama očistit
19. 10. 2017

Klinecký: Demokratická politika se umí sama očistit

"Stát nelze řídit jako firmu, nemáme-li se namísto občanů stát pouhými zaměstnanci holdingu." říká místostarosta Českého Brodu Tomáš Klínecký.

Celý článek
Kocourek: Programy populistů jsou prázdné jako reklama na prací prášek
19. 10. 2017

Kocourek: Programy populistů jsou prázdné jako reklama na prací prášek

"Nejvíce mi vadí prvoplánová snaha zalíbit se davu jednoduchými řešeními. Ta totiž ve složité, dynamické, až turbulentní společnosti zásadně nefungují. Mnozí lidé už ani nehledají řešení na palčivé otázky dneška," říká Aleš Kocourek, podnikatel, komunální politik a kandidát do Poslanecké sněmovny.

Celý článek
Matušina: Nejsem politická figurka, co nikdy fyzicky nepracovala
19. 10. 2017

Matušina: Nejsem politická figurka, co nikdy fyzicky nepracovala

Celý článek
Suk: Nestýská se mi po vládě jedné strany
19. 10. 2017

Suk: Nestýská se mi po vládě jedné strany

"Nemyslím si, že se vstupem do politiky zapomenete, čím jste doposud byl a co jste dělal. To by bylo velmi špatné. Kdo chce dělat jen politiku, nejspíš nic jiného neumí. Takový člověk naší politické scéně nemůže nic pozitivního přinést," říká Jaroslav Suk, předseda regionu Kutná Hora a kandidát do Poslanecké sněmovny.

Celý článek
Teď jde o všechno.
19. 10. 2017

Teď jde o všechno.

O těchto volbách se hovoří jako o nejdůležitějších od roku 1989. Ten největší souboj se odehraje právě na území Středočeského kraje, kde proti sobě půjdou nejvýraznější osobnosti současné politiky. Právě střední Čechy se tak stanou bojištěm o demokracii.

Celý článek
Tolkačev: Poslanci by neměli ztratit schopnost být lidmi
19. 10. 2017

Tolkačev: Poslanci by neměli ztratit schopnost být lidmi

"TOP 09 je stálá v názorech a nemění své zásadní postoje. Druhou důležitou věcí, které si na TOP 09 vážím, je její politická bezúhonnost. To je vzácná komodita, kterou u ostatních stran, když se tak rozhlížím okolo sebe, moc nevidím," říká Antonín Tolkačev, podnikatel a kandidát do Poslanecké sněmovny.

Celý článek
1 2 3 ... 6 7
Články 1 - 10 z 70
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme