Tolkačev: Poslanci by neměli ztratit schopnost být lidmi

19. 10. 2017

Změnila se během posledního volebního období naše politická scéna? Je situace vněčem zásadně jiná než vdobě parlamentních voleb 2013?

Myslím, že naše politická scéna se za ty čtyři roky nijak moc nezměnila. Sice vládne levice, ale to je po období pravicové vlády normální. Na povrch vyskakují různé aférky a podvůdky, ovšem i to je ve společnosti, kde určitá omezená skupina osob získala moc, v podstatě standard, protože zdaleka ne každý člověk je charakterově tak silný, aby odolal pokušení – to říkám,
aniž bych tím chtěl tvrdit, že to toleruji nebo že s tím dokonce souhlasím! V neposlední řadě patří k neměnnému koloritu české politiky, že poslanci setrvale vrhají na občany myriády nových zákonů a vyhlášek či jejich změn, a tím jen umocňují chaos a zvyšují nepřehlednost v právní oblasti. Jenže i to už tu známe dlouho. Takže z mého pohledu se zatím nic závažného nestalo.

Zdůrazňujete slovo „zatím“. Lze tomu rozumět tak, že politické změny, které byste považoval za opravdu zásadní, v brzké době očekáváte? Pokud ano, které máte na mysli a jak moc se jich obáváte?

Pokud by se politická moc koncentrovala do jediných rukou, z parlamentní demokracie by moc nezbylo. V minulosti jsme to viděli na Slovensku a nyní můžeme sledovat jasné ukázky například v Turecku. Takto koncentrovaná moc může měnit ústavu ve svůj prospěch a může dosáhnout i vypsání referenda o setrvání v Evropské unii anebo v NATO.

Na otázku, proč kandidujete právě za TOP 09, jste v minulosti určitě odpovídal už mnohokrát. Jak vnímáte TOP 09 v kontextu dnešní politické situace? Posunula se někam, kde dříve nebyla?

Je to strana konzervativní. Její konzervatismus se projevuje zejména tím, že je stálá v názorech a nemění své zásadní postoje. Nemusím vždy souhlasit s každým dílčím rozhodnutím, které výkonný výbor nebo předseda učiní – některé kroky dokonce na úrovni komunální politiky mohou komplikovat situaci – ale na druhou stranu se mohu spolehnout, že ve stěžejních bodech je názor TOP 09 jako celku stabilní. Druhou důležitou věcí, které si na TOP 09 vážím, je její politická bezúhonnost. To je vzácná komodita, kterou u ostatních stran, když se tak rozhlížím okolo sebe, moc nevidím.

Pohybujete se v politice už řadu let. Které vlastnosti vám u politiků nejvíc vadí?

Opakovaně narážím na malou schopnost nebo ochotu přenášet informace od občanů na vyšší politickou úroveň. Příčinou může být třeba totální odtržení od reality, velmi patrné například u poslanců, kteří po několik volebních období opakovaně sedí ve sněmovně. Může se ale jednat iourčitý politický záměr té které partaje, anebo samozřejmě může dojít k tomu, že občan jen nezná všechny informace a souvislosti daného problému, protože mu je nikdo z politiků jednoduše a srozumitelně nevysvětlil. Když to shrnu, poslanci a senátoři nejsou nadlidé a měli by umět být lidmi. Žádný mandát není nekonečný.

Ucházíte se o poslanecký mandát. Čemu byste se rád ve sněmovně v případě svého zvolení věnoval?

Nekandiduji s ambicí věnovat se ve sněmovně nějaké konkrétní problematice. Od roku 1994 podnikám a jsem zvyklý reagovat na momentální potřeby. Jako podnikatel jsem nasbíral mnoho rozličných zkušeností. Na jedné straně jsem narazil na intriky, pomluvy, vyhrožování, neschopnost, lež, závist. Naproti tomu jsem ale poznal také čestnost, poctivost, píli, přátelství, svědomitost. To všechno jsou lidské vlastnosti a já jsem připraven na to, že budou rovnoměrně zastoupeny i v Parlamentu. Takže budu řešit totéž, na co reaguji v běžném životě. Mým skutečným a hlavním cílem je pokusit se zastavit plíživé omezování osobní svobody, které v poslední době nabralo velkou rychlost. Necháváme se postupně připravit o další a další své svobody a jsme na nejlepší cestě stát se opět loutkami několika mocných. Vím, že někteří lidé chtějí být řízeni. Je to pohodlnější. Ale věřím, že jich je menšina. Já tak žít rozhodně nechci.

Která legislativní opatření z nedávné doby vnímáte vy sám jako největší útok na naši svobodu?

Nejnebezpečnější je postupné omezování svobody pod rouškou boje proti terorismu. Nejedná se jen o opatření, která nás omezují už teď – třeba nesmyslné kontroly na letištích nebo povinnost zdůvodňovat bance, kam a proč převádím své vlastní prostředky – ale třeba i o legislativní změny, které se teprve chystají. Pokud se například podaří zrušit papírové peníze, bude státní aparát mít možnost prostřednictvím plateb kartou nebo bankovním převodem kontrolovat úplně každou finanční transakci, bude mít dokonalý přehled, kdo, co, kdy a kde si kupuje. Dalším krásným příkladem je protikuřácký zákon. Ikdyž sám nejsem kuřák, nechápu, proč mě v této oblasti má omezovat stát – to přeci není jeho role! Nebo zákon o zbraních z dílny Evropské unie. Proč má někdo za mě rozhodovat, jestli budu nebo nebudu schopen se bránit, nebo zda budu vlastnit něco, co se mi líbí? A v neposlední řadě bych jmenoval demonstraci proti návštěvě čínského prezidenta v Praze, která byla sice legálně nahlášená, ale silou státní moci nepovolená. 

Kdybyste měl dát voličům před parlamentními volbami jednu jedinou radu, která by to byla?

Lidé, používejte mozek!

Martina Řehořová

Letopis středočeské TOP 09, podzim 2017

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme