Jansta: Domácí pracovní trh zůstává záměrně zablokován

19. 10. 2017

Mnoho politiků opomíjí nebezpečí ze strany Ruska, přestože je dokázáno, že tato země ve svůj prospěch cíleně ovlivňuje politiku celé Evropy. Jaký názor máte vy?

Na tuto otázku bych odpověděl v obecnější rovině. Z mého pohledu je třeba velmi pozorně vnímat aktivity kteréhokoliv státu, jenž je založen na nedemokratických principech nebo kde nejsou základní demokratické principy považovány za atribut výkonu státní moci. Osobně si myslím, že západní demokracie, kam řadím také naši republiku, překročily rozumnou míru politické korektnosti vůči režimům, které nás ohrožují či mohou v blízké době ohrozit. Doufám, že se nám podaří „probudit“ a zásadně změnit postoje k řešení geopolitických krizí, neboť jinak našim dětem připravujeme velmi neradostnou budoucnost.

Jste právník. Myslíte někdy při své advokátní praxi na vrcholnou českou politickou scénu?

Vzhledem k tomu, že výkon advokacie je ryze apolitickou činností, nemohu říci, že bych při této činnosti věnoval naší politické scéně nějak významnou pozornost. Na druhou stranu ale každý z nás, ať už ve svém pracovním či soukromém životě, je neustále ovlivňován politickou situací a realitou našeho společenského okolí. Z uvedeného důvodu proto i já vnímám některé z mého pohledu velmi populistické kroky, které naše současná politická reprezentace uplatňuje v našem zákonodárství.
Zejména je mi velmi líto dlouhodobě úmyslně neřešené situace v oblasti trhu práce, kdy naše ekonomika postrádá několik desítek tisíc pracovníků v různých profesích, avšak domácí pracovní trh zůstává na politickou objednávku zcela zablokován vůči přístupu zaměstnanců ze třetích zemí, zejména z Ukrajiny.

Zajímaly by mě vaše zájmy a koníčky. Odhalíte něco ze svého soukromí?
Ve volném čase rád sportuji. Pocházím z Mnichova Hradiště, které je právem považováno za jednu z bran Českého ráje. Tím je jasně řečeno, že mým velkým koníčkem a oblíbeným prostředkem relaxace jsou turistika a cyklistika. Mám rád také myslivost. V poslední době mi na ni zbývá velmi málo času, o to víc se však snažím chodit do přírody a čerpat tam energii do běžného života.

Pokud se dostanete do Parlamentu, s kým si v Poslanecké sněmovně nejlépe pohovoříte? Máte tam nějaké lidi, s nimiž byste si zašel třeba na pivo?

Po pravdě řečeno, velmi rád si zajdu na pivo se všemi rozumnými lidmi napříč politickým spektrem. To, že na některé věci můžeme mít či máme odlišný pohled, mi nevadí – a právě u piva se dají poměrně dobře obrousit hrany odlišných názorů na řadu věcí. Ve svých letech jsem ale už poznal, že se spoustou lidí to pivo prostě nechutná, jak by mělo.

Jaké jsou vaše představy o práci poslance?

Dvě volební období jsem v Mnichově Hradišti pracoval ve funkci zastupitele a radního. Na komunální úrovni je zastupitel „na dostřel“ od svých voličů, výkon mandátu je osobní a zpětnou vazbu dostává představitel obce zprvní ruky. Práce poslance je z mého pohledu více abstraktní, nicméně o to důležitější. Špatné rozhodnutí nezatíží občany jediné obce, ale může znamenat zátěž pro celou společnost, a mnohdy po několik generací.

Čím podle vašeho názoru můžete být vcelostátní politice užitečný?

Pohledem člověka, který dosud není s vrcholnou politikou spojen v aktivním slova smyslu. Tím mám na mysli zejména to, že se pohybuji v normální životní realitě, v rámci své advokátní praxe řeším problémy běžné populace. Lidé v případě mojí volby mohou ocenit moji komunikativnost, nadhled a schopnost hledat dohodu. Možná ocení můj smysl pro humor.

Dovedete si představit, že byste se vzdal své advokátní praxe apůsobil „jen“ jako politik?

Ne, to si opravdu představit neumím. Je mi jasné, že v případě zvolení bych musel výkon své praxe omezit a část agendy přenést na své kolegy, nicméně výkon poslaneckého mandátu beru jako službu společnosti, zatímco má právní praxe je povolání, které mě baví, uspokojuje a hodlám je vykonávat až do svého odchodu do penze.

Jaké máte priority? Co především se podle vás musí v naší společnosti změnit?

Naše společnost trpí silnou frustrací. Převládá pocit, že nic nelze změnit, že všechno je určeno dohodou „těch nahoře“. Rád bych, aby se tento pohled na politiku změnil. Mou hlavní prioritou je zasadit se o přijímání rozumných právních norem, které budou naší společnosti život ulehčovat, a ne přidělávat zbytečné starosti.

Věříte, že lidé jednou změní na politiku názor apřestanou ji považovat za „svinstvo“?

Zmíněný pohled na politiku je – snad s výjimkou několika polistopadových let – v naší společnosti pevně zakořeněn. Od roku 1948 do listopadu 1989 jsme žili véře nesvobody, kdy většina národa vcelku správně považovala politiku za cosi, s čím si slušný člověk nezadá. Ovšem po sametové revoluci nastala éra, kdy téměř každá z demokratických vlád v důsledku nějakého politického skandálu nebo neschopnosti se dohodnout ukončila svůj mandát předčasně. A v současné době jsme v situaci, kdy někteří z politiků mají zájem stát privatizovat a jiní znárodňovat. Takže pokud se občané domnívají, že politika je svinstvo, považuji tento jejich názor za poměrně legitimní.

Martina Řehořová

Letopis středočeské TOP 09, podzim 2017

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme