Expertní skupiny

Expertní skupiny TOP 09 Středočeského kraje

Expertní skupina

Jméno koordinátora

E-mail

Doprava

Tomáš Klínecký

advokat@klinecky.cz

Energetika

Jan Kacíř

kacir@energon.cz

Podnikání

Marek Školoud

marek.skoloud@email.cz

Informační technologie

Jan Vorel

jan.vorel@stc.top09.cz

Bezpečnost a korupce

Tomáš Janák

janak.tomas@uhul.cz

Kultura

Roman Havelka

roman.havelka@stc.top09.cz

Samospráva a obce

Rudolfína Voleská

rudolfina88@gmail.com

Sociální politika

Rudolfína Voleská

rudolfina88@gmail.com

Zahraniční politika

Jiří Česal

jiri.cesal@volny.cz

Zdravotnictví

Petr Tiso

petr.tiso@gmail.com

Zemědělství a venkov

Radek Šágr

radek.sagr@seznam.cz

Životní prostředí

Josef Smrčka

smrcka.pepa@centrum.cz

Fiskální politika

Marián Klásek

marian.klasek@stc.top09.cz

Právo

Marek Jansta

jansta@akjamu.cz

Média

Jiří Vítek

jiri-vitek@seznam.cz