Krajské volby 2016

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 7. a 8. října 2016

Zdravé srdce Čech

Volební program TOP 09 pro Středočeský kraj 2016 až 2020

Co našemu kraji nabízíme?

TOP 09 nabízí to, co kraji dosud chybí – dlouhodobou vizi. Podle naší vize tvoří Středočeský kraj společně s Prahou „vysoce prosperující region, ve kterém se lidem dobře žije“. Tuto vizi jsme symbolicky pojmenovali „ZDRAVÉ SRDCE ČECH“. Naše vize stojí na třech základních pilířích, kterými jsou:

  • zdravý ekonomický rozvoj regionu – chceme méně montoven, skladišť a překladišť, více moderního průmyslu a služeb založených na znalostech;
  • zdravý růst životní úrovně obyvatel regionu – z prosperity musí těžit nejen firmy, ale především občané, ať už jde o jejich bohatství, nebo o dobrou nabídku kvalitních veřejných služeb jako jsou hromadná doprava, zdravotnictví, školství nebo moderní infrastruktura – dopravní i technická;
  • zdravé prostředí pro život – rozumná ochrana lidí před škodlivými vlivy, ochrana přírody a krajiny, ale také vše další důležité pro příjemné bydlení – vzhled měst a obcí, široké možnosti trávení volného času a pocit bezpečí.

Tyto tři pilíře musí být ve vzájemné rovnováze, resp. žádný z nich nesmí růst na úkor jiného.

Jen když budeme mít jasnou vizi, dokážeme si stanovit dlouhodobé cíle a připravit promyšlenou cestu, jak k ní směřovat, tj. strategii rozvoje, a vydat se po ní.

Kompletní volební program ke stažení - Volební program TOP 09 Středočeský kraj.pdf (411.3 kB).

Středočeský kraj potřebuje dlouhodobou vizi, pouhé udržování k prosperitě nestačí

„Nabídneme lidem dlouhodobou vizi, kterou jsme pojmenovali „Středočeský kraj – zdravé srdce Čech“. Středočeský kraj má společně s Prahou tvořit prosperující region, který bude dobrým místem pro kvalitní život lidí a bude atraktivní pro návštěvníky,“ říká lídr kandidátní listiny TOP 09 a kandidát na hejtmana Petr Tiso.

Celkem 29 ze 70 osob, které budou usilovat pod hlavičkou TOP 09 o vstup do středočeského krajského zastupitelstva, v současné době aktivně působí v komunálních strukturách svých měst a obcí. Kandidují např. starostové Bakova nad Jizerou,Roztok, Votic či Unhoště a místostarostové Příbrami, Mělníka, Řevnic, Statenic a dalších sídel. Dalších osm kandidátů působí ve funkci radních a stejný počet je členy zastupitelstev.

„Jako největší problém vnímám, že za osm let nedokázalo hejtmanství využít obrovského potenciálu Středočeského kraje vyplývajícího z jeho unikátní polohy a sousedství s Prahou. Vedení kraje pracovalo převážně v udržovacím módu, bez jasné vize a koncepce,“ dodal Petr Tiso. Kromě kvalitní správy kraje nabídnou kandidáti TOP 09 občanům propracovaný koncepční rozvoj s jasnou vizí, jak by měl kraj vypadat.

Kandidátka pro volby: 2016 zastupitelstva krajů

Kraj: Středočeský
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. MUDr. Petr Tiso, MBA

MUDr. Petr Tiso, MBA

49 let

lékař-porodník, náměstek ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí, zastupitel Jesenice

Jesenice, TOP 09

narozen 14. července 1967, žije v Jesenici u Prahy

lékař - porodník, náměstek ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí, městský zastupitel

"Díky své profesi jsem zvyklý rozhodovat se a nést velkou odpovědnost. Pro správná rozhodnutí je vždy důležité vidět jasný cíl, ale zároveň neopomenout žádné detaily a souvislosti. Ke své prácipotřebuji kvalitní zázemí a perfektní organizaci celého týmu. Stejné zásady chci uplatňovat i při řízení kraje."

49 lékař-porodník, náměstek ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí, zastupitel Jesenice Jesenice TOP 09
2. Jan Jakob

Jan Jakob

33 let

starosta Roztok

Roztoky, TOP 09

narozen 2. prosince 1982, žije v Roztokách

starosta města, předseda expertní komise TOP 09 pro samosprávu, místopředseda Klubu starostů TOP 09

"Jako starosta mám bezprostřední vhled do záležitostí Středočeského kraje a vidím, kolik je v něm potřeba napravit věcí. Považuji za zcela nepochopitelné, že kraj obklopující hlavní město republiky zaostává v konkurenceschopnosti i dalších ukazatelích."

 

33 starosta Roztok Roztoky TOP 09
3. Mgr. Daniel Marek

Mgr. Daniel Marek

35 let

náměstek primátora Mladé Boleslavi

Mladá Boleslav, TOP 09

narozen 5. srpna 1981, žije v Mladé Boleslavi

náměstek primátora, člen správní rady Nadačního fondu Šance pro děti, člen představenstva BK Mladá Boleslav

"Mám dva syny a vím, jak těžké může být najít pro ně zajímavé a obohacující vyžití. Kraj proto musí být odpovědným partnerem rodičů v oblasti kultury, sportu a školství."

35 náměstek primátora Mladé Boleslavi Mladá Boleslav TOP 09
4. Ing. Michaela Vojtová

Ing. Michaela Vojtová

48 let

ekonomka

Kladno, TOP 09

narozena 8. listopadu 1967, žije v Kladně

finanční ředitelka

"Ve své dosavadní praxi jsem poznala jak práci v komerčním sektoru, tak i veřejné správě a samosprávě. Moc dobře proto vím, že nelze řídit kraj jako firmu, protože jeho úkolem není vytvářet zisk, ale podmínky pro zdravý rozvoj obcí a jejich obyvatel."

48 ekonomka Kladno TOP 09
5. Mgr. Milan Schweigstill

Mgr. Milan Schweigstill

51 let

místostarosta Mělníka, středoškolský pedagog

Mělník, TOP 09

narozen 30. dubna 1965, žije v Mělníce

pedagog, první místostarosta města Mělník

"Ve školství působím již bezmála třicet let. Bez váhání můžu říci, že dobře vím, jaké jsou zásadní problémy v oblasti vzdělávání. Pokud ovšem v kraji chybí odpovídající dopravní infrastruktura a spolehlivě fungující systém veřejné dopravy zajišťující dostatečné dopravní spojení pro žáky a studenty, může snaha o skvěle vybavené vzdělávací ústavy postrádat smysl."

51 místostarosta Mělníka, středoškolský pedagog Mělník TOP 09
6. Ing. Marian Klásek

Ing. Marian Klásek

42 let

investiční manažer, zastupitel Pyšel

Pyšely, TOP 09

narozen 1. února 1974, žije v Pyšelích

finanční a investiční manažer, zastupitel města Pyšely

"Zastavím lavinový nárůst výdajů do spotřeby a zaměřím se na investiční činnost a rozvoj kraje. Z rekordního rozpočtu kraje na rok 2016 ve výši 19 miliard korun jde na investice jen 350 milionů, tedy asi 2 procenta výdajů. To způsobuje zaostávání Středočeského kraje. Přitom dopravní infrastruktura či školství investice nutně potřebují."

42 investiční manažer, zastupitel Pyšel Pyšely TOP 09
7. Mgr. Tomáš Klinecký

Mgr. Tomáš Klinecký

36 let

advokát, místostarosta Českého Brodu

Český Brod, TOP 09

narozen 6. června 1980, žije v Českém Brodě

advokát, místostarosta Českého Brodu

"Samospráva musí fungovat lépe i na krajské úrovni. Jako advokát se denně pohybuji v oblasti práva a legislativy. Díky tomu vím, kde je právo nedokonalé a kde se fungování samosprávy komplikuje. Dokáži identifikovat oblasti, kde právo napomáhá udržovat netransparentní prostředí a korupční příležitosti. Zdravý kraj potřebuje nejen otevřenost vůči veřejnosti a neziskovému sektoru, ale také  zdravé legislativní prostředí. A to je moje práce."

36 advokát, místostarosta Českého Brodu Český Brod TOP 09
8. Mgr. Marek Školoud

Mgr. Marek Školoud

28 let

jednatel textilní společnosti, předseda spolku Pražské ulice

Příbram, TOP 09

narozen 24. května 1988, žije v Příbrami

jednatel společnosti, vedoucí Spolku pražská ulice

"Od svých 23 let se zasazuji o oživení městského prostředí. Vedu Spolek pražské ulice, kde dobře chápeme důležitost činnosti živnostníků a jejich význam pro kulturní život města. Tuto vizi promítám i do nakládání s veřejnými pozemky v rámci výboru a komise pro realizaci majetku města Příbram. Protože chci zdravý kraj, kde města nejsou jen noclehárnami bez služeb a kultury."

28 jednatel textilní společnosti, předseda spolku Pražské ulice Příbram TOP 09
9. Helena Bednářová

Helena Bednářová

62 let

ředitelka domovů pro seniory

Kostelec nad Černými lesy, TOP 09

narozena 25. ledna 1954, žije v Kostelci nad Černými lesy

provozovatelka soukromých domovů pro seniory

"Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti společnosti. Proto jsem hrdá na svoji dceru, se kterou již 9 let provozujeme soukromé domovy pro seniory. Svou činností nejen vytváříme 186 pracovních míst v regionu, ale zároveň pomáháme posilovat sociální cítění. Zdravé srdce Čech v sobě musí nést i respektované místo pro stáří."

62 ředitelka domovů pro seniory Kostelec nad Černými lesy TOP 09
10. Pavla Hlavsová

Pavla Hlavsová

49 let

koordinátor společenských akcí, radní Cerhovice, zakladatelka "Nejen" dámského spolku

Cerhovice, TOP 09

narozena 14. června 1967, žije v Cerhovicích

radní města Cerhovice, zakladatelka spolku "Nejen" dámský spolek

"Náš kraj musí být místem, kde má starší i mladší generace své slovo. Prostor pro vyjádření i vzájemnou spolupráci. Dlouhodobě spolupracuji se ZŠ a MŠ, a vytvářím tak prostor pro jejich setkávání. Protože propojením stářím získaných zkušeností a mladické razantnosti vzniká ta správná energie pro rozvoj celého regionu se zdravou mírou sociálního cítění a vzájemného respektu."

49 koordinátor společenských akcí, radní Cerhovice, zakladatelka "Nejen" dámského spolku Cerhovice TOP 09
11. Ing. Jaroslav Suk

Ing. Jaroslav Suk

56 let

ředitel letecké přehlídky CIAF

Kutná Hora, TOP 09

narozen 15. července 1960

ředitel letecké přehlícky CIAF

"Do politiky mě vedlo přesvědčení, že dobré myšlenky je potřeba nejen prezentovat, ale i realizovat. Jako technik se na věci dívám konstruktivně a stejně střízlivě vnímám i politiku. Ne populistické sliby a velké řeči, ale realistické a poctivě vedené projekty jsou cestou ke zdravému kraji a spokojenosti jeho občanů."

56 ředitel letecké přehlídky CIAF Kutná Hora TOP 09
12. MVDr. Petr Matušina, MBA

MVDr. Petr Matušina, MBA

61 let

soukromý veterinární lékař

Lysá nad Labem, TOP 09

narozen 22. listopadu 1954, žije v Lysé nad Labem

soukromý  veterinární lékař

"Jsem zastáncem konzervativní a tradičně pojaté politiky, vedené zodpovědnými lidmi. Politiky založené na kultivované komunikaci, argumentaci a slušném jednání. Mojí zásadou je sdělovat své názory přímo a dokud jsem přesvědčen o jejich pravdivosti, pevně za nimi stát. Mé lékařské povolání mne den co den učí, že zdraví celku je závislé na zdraví orgánů. To nutně musí platit i v politice. Zdravé srdce Čech potřebuje zdravou a pevnou mysl."

61 soukromý veterinární lékař Lysá nad Labem TOP 09
13. Ing. Jan Švácha

Ing. Jan Švácha

50 let

vrchní ministerský rada Ministerstva pro místní rozvoj

Rakovník, TOP 09

narozen 10. října 1965, žije v Rakovníku

vrchní ministerský rada Ministerstvo pro místní rozvoj

"Náš kraj sužují problémy s korupcí a všeobecně se o tom ví. Veřejnost se však dozvídá jen o těch nejkřiklavějších kauzách. To, o čem se neví, pochopitelně nikoho netrápí. 14 let pracuji s veřejnými prostředky a vždy jsem usiloval o veřejnou diskusi a transparentnost. Přijde mi totiž, že právě to je ta nejjednodušší cesta k zodpovědné občanské společnosti. Ozdravení srdce Čech je z tohoto hlediska mojí zásadní prioritou."

50 vrchní ministerský rada Ministerstva pro místní rozvoj Rakovník TOP 09
14. MUDr. Pavel Nechanický

MUDr. Pavel Nechanický

58 let

praktický lékař pro děti a dorost

Mladá Boleslav, TOP 09

narozen 27. prosince 1957, žije v Mladé Boleslavi

praktický lékař pro děti a dorost

"Do politiky jsem se vrhl před 26 lety, s velkou dávkou nadšení i mladické naivity. Stal jsem se zastupitelem v Mladé Boleslavi a podílel jsem se na formování polistopadové politiky a odstraňování ztuhlého úřednického aparátu. Chuť tvořit a posouvat hranice mě doposud neopustila. Jako dětský lékař a otec cítím zodpovědnost za budoucnost příští generace. Chci jim vytvořit a zanechat zdravý kraj."

58 praktický lékař pro děti a dorost Mladá Boleslav TOP 09
15. prim. MUDr. Hana Jarošová, Ph.D. 62 rehabilitační lékařka Říčany TOP 09
16. MUDr. Aleš Omáčka

MUDr. Aleš Omáčka

60 let

lékař, kardiolog

Nymburk, TOP 09

1, věk: 54 let, děti: Markéta 27 let, Helena 25 let
2, povolání: lékař, kardiolog
3, aktivity v Nymburce: člen zastupitelstva, člen zdravotní komise
4, hobby a zájmy: cyklistika, lyže, četba.
5, osobní motto: Nymburk má všechny předpoklady stát se příjemným městem poskytujícím svým občanům nejen dostatek pracovních příležitostí, ale i vysoký standard života. Jen je třeba tyto možnosti přeměnit ve skutečnost.

60 lékař, kardiolog Nymburk TOP 09
17. Mgr. Bohumil Herčík 55 ředitel ZŠ Kolín Kolín TOP 09
18. Ing. Antonín Šmakal 38 soukromý zemědělec Benešov TOP 09
19. Radek Vystyd, MPA 38 obchodní ředitel, radní Dobříše Dobříš TOP 09
20. Ing. Iveta Koulová

Ing. Iveta Koulová

49 let

starostka Unhoště, stavební inženýrka

Unhošť, TOP 09

Občané musí vidět, že je zastupitelé skutečně zastupují a na jejich názoru jim opravdu záleží. Každá investice pro město má být přínosem.

49 starostka Unhoště, stavební inženýrka Unhošť TOP 09
21. Mgr. Renata Wachtlová

Mgr. Renata Wachtlová

47 let

advokátka, radní Hořovic

Hořovice, bezpp

" Po absolvování Gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm, Vyšší střední odborné školy sociálně právní v Praze a Masarykovy univerzity Právnické fakulty v Brně jsem zahájila v roce 1995 svou advokátní praxi v Hořovicích, kterou zaměřuji na mimosoudní řešení sporů formou nových metod, jako je mediace a právo spolupráce.
Jsem vdaná a mám dceru. Mým heslem je přísloví, že trpělivost růže přináší a člověk za žádné situace nesmí ztratit ""glanc"". Město Hořovice jsem si vybrala jako místo pro svůj život, protože ho považuji za jedno z nejzajímavějších míst naší země.
"

47 advokátka, radní Hořovic Hořovice bezpp
22. Ing. Aleš Kocourek 47 ekonom, podnikatel, zastupitel Neratovic Neratovice TOP 09
23. MUDr. Zdeněk Nováček 62 chirurg, lékař zdravotnické záchranné služby Čáslav TOP 09
24. Miloslav Kinkal 63 soukromý podnikatel ve službách Nové Strašecí TOP 09
25. Ing. Mgr. Jan Cikler 53 produktový manažer v oblasti sběru a zpracování dat Příbram TOP 09
26. RNDr. ThMgr. Petr Soudek, Ph.D. 45 výzkumný pracovník, iniciátor petice Stop hazardu v Kladně Kladno TOP 09
27. Radim Šimáně 44 starosta Bakova nad Jizerou Bakov nad Jizerou bezpp
28. Bc. Petr Křemen 27 průvodce u cestovní kanceláře Kolín TOP 09
29. Jiří Slavík 48 starosta Votic Votice TOP 09
30. Mgr. Martina Řehořová, Ph.D. 46 novinářka, zastupitelka Černošic Černošice TOP 09
31. Zdeněk Jeřábek 55 hudebník a tiskař Kutná Hora TOP 09
32. Ing. Jan Lehečka 44 podnikatel ve stavebnictví, zastupitel Jiren Jirny TOP 09
33. Mgr. Kateřina Kotková 25 učitelka češtiny pro cizince, studentka Rakovník TOP 09
34. Mgr. Marcel Peter

Mgr. Marcel Peter

35 let

právník

Neratovice, TOP 09

Mým životním posláním je vytvářet dalším lidem předpoklady k naplňování jejich vlastních cílů. Nic Vám totiž nedá tolik radosti, jako možnost se o štěstí podělit, či ho přímo způsobit. Neratovice, město pro život, víc než si myslíte.

35 právník Neratovice TOP 09
35. Lenka Kotková, DiS. 35 manažer kvality v realitní společnosti Králův Dvůr TOP 09
36. Roman Havasi 30 obchodní zástupce Příbram TOP 09
37. MUDr. Eva Moravcová 58 vedoucí lékařka RDG odd. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav TOP 09
38. Zbyněk Matoušek 52 bankovní úředník Městec Králové TOP 09
39. Romana Pryšingerová 44 účetní a daňový konzultant Kutná Hora TOP 09
40. Ing. Zdeněk Bařinka, Ph.D. 40 ekonom, manažer Mladá Boleslav TOP 09
41. Ing. Filip Ulík 46 marketingový manažer v IT společnosti Český Brod TOP 09
42. Bc. Jitka Jonsztová 51 starostka Jankova Jankov TOP 09
43. Mgr. Šárka Slavíková Klímová 35 radní Mníšku pod Brdy Mníšek pod Brdy TOP 09
44. Filip Kaštánek 46 marketingový manažer v zemědělství Liteň bezpp
45. Mgr. Jiří Česal 52 manažer zaměstnavatelské asociace Lužná TOP 09
46. Ing. Adam Slabecký 36 projektant a stavební inženýr Slaný TOP 09
47. Mgr. Václav Švenda 42 místostarosta Příbrami, učitel Příbram TOP 09
48. Jan Sýkora 28 manažer kvality automobilových dílů, zastupitel Bělé pod Bezdězem Bělá pod Bezdězem TOP 09
49. Ing. Jana Havelková 57 projektová manažerka, zastupitelka Kostelce nad Černými lesy Kostelec nad Černými lesy TOP 09
50. MgA. Marie Reslová 58 redaktorka, místostarostka Řevnic Řevnice bezpp
51. Bc. Alena Trojanová 41 vedoucí realitní kanceláře Kutná Hora TOP 09
52. Ing. Jan Tylk 75 strojní projektant, zastupitel Zásmuk, předseda kontrolního výboru Zásmuky TOP 09
53. Ing. Bc. Václav Fejtek 37 vedoucí městské policie Vlašim, dobrovolný hasič Louňovice pod Blaníkem TOP 09
54. MUDr. František Rousek 63 lékař, chirurg Benešov bezpp
55. Miroslav Řídký 67 manažer v dopravě a gastronomii Český Brod TOP 09
56. PaedDr. Ivo Harák, Ph.D. 51 vysokoškolský pedagog PF UJEP Ústí nad Labem Benátky nad Jizerou TOP 09
57. Jaroslav Steinbach 42 stavitel Velké Popovice TOP 09
58. Bohuslav Mrázek, DiS. 45 místostarosta Statenic Statenice TOP 09
59. Tomáš Janák 42 manažer ve státní správě - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Čelákovice TOP 09
60. Mgr. Jiří Vítek 46 ředitel mediální agentury, zastupitel Březová-Oleško Březová-Oleško TOP 09
61. Michal Zahrádka, MBA 42 vědec, ředitel strojírenského koncernu Husinec TOP 09
62. Ing. Dalibor Matušinský 48 výkonný ředitel oceňování kvality Líšnice TOP 09
63. Mgr. Lenka Režová 27 historik, překladetel Brandýs nad Labem-Stará Boleslav TOP 09
64. Mgr. et Mgr. Rudolfína Voleská 28 právnička Svazu měst a obcí ČR Mníšek pod Brdy TOP 09
65. Radek Hondl 47 manažer skladu a logistiky Nové Strašecí TOP 09
66. Stanislav Müller 45 manažer v gastronomii Mukařov TOP 09
67. Marie Šlancarová

Marie Šlancarová

39 let

místostarostka Roztok

Roztoky, TOP 09

VDĚK STARŠÍ GENERACI CHCI PROJEVIT NEJEN SLOVY

39 místostarostka Roztok Roztoky TOP 09
68. Václav Kuba 31 redaktor, zastupitel Kostelce nad Černými lesy Kostelec nad Černými lesy TOP 09
69. Ing. Ivan Černý 69 stavební inženýr Úvaly TOP 09
70. Roman Havelka 49 odborný referent v oblasti kultury Lány TOP 09

Tiso: Kraj může zvýhodňovat, ale systematicky
20. 1. 2017

Tiso: Kraj může zvýhodňovat, ale systematicky

Proplácení žákovského jízdného a regulačních poplatků ve zdravotnictví krajský rozpočet zatěžovalo desítkami milionů korun ročně a ty pak chyběly jinde. 

Celý článek
Tiso: Kraj musí ozdravit hospodaření a zvýšit investice do infrastruktury
18. 1. 2017

Tiso: Kraj musí ozdravit hospodaření a zvýšit investice do infrastruktury

TOP 09 jde o budoucí úspěšný rozvoj kraje. V zastupitelstvu podpoříme vše, co bude v souladu s naším volebním programem.

Celý článek
Jakob: Budeme kontrolovat práci koalice
21. 11. 2016

Jakob: Budeme kontrolovat práci koalice

"Jsme připraveni být konstruktivní opozicí. To co bude v souladu s naším programem, co budou rozumné návrhy, tak ty samozřejmě podporovat budeme. Ale zároveň budeme také kritizovat, když se nám některá opatření nebudou líbit," říká Jan Jakob, krajský zastupitel a starosta Roztok.

Celý článek
TOP 09: Jsme připraveni být konstruktivní opozicí
18. 11. 2016

TOP 09: Jsme připraveni být konstruktivní opozicí

Nové vedení Středočeského kraje si dopoledne na ustavujícím jednání zvolili krajští zastupitelé. Na další čtyři roky kraj povede koalice hnutí ANO v čele s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou, Starostů a nezávislých, ODS a tří zastupitelů zvolených za TOP 09. Zastupitelé Petr Tiso a Jan Jakob zvolení za TOP 09 v souladu se stanoviskem krajské organizace TOP 09 s podobou nové koalice nesouhlasí.  Jsou připraveni být konstruktivní opozicí a dále prosazovat volební program TOP 09.

Celý článek
Jakob: Roztoky u Prahy připravují rozšíření kapacity školek
7. 11. 2016

Jakob: Roztoky u Prahy připravují rozšíření kapacity školek

Obec Roztoky u Prahy plánuje zvýšení kapacity školek, ve kterých jim dlouhodobě chybí místa pro děti. Celkem tři nové třídy mají být příští září otevřené v centru města, kde radnice chystá rozšíření školky v Palackého ulici a využití soukromých prostor poblíž knihovny.

Celý článek
Tiso: Povolební vyjednávání ve středních Čechách - o slibech daných voličům a o cti politiků
24. 10. 2016

Tiso: Povolební vyjednávání ve středních Čechách - o slibech daných voličům a o cti politiků

Měl jsem čest vést kandidátku TOP 09 do nedávných krajských voleb ve středních Čechách. Jako lídr, který cítil odpovědnost, jsem byl jak u sestavování volebního programu, tak i u přípravy krajské volební kampaně, následně jsem absolvoval volební kampaň. Po volbách jsem pak vedl tým, který vyjednával o případné účasti středočeské TOP 09 v koalicích.

Celý článek
Středočeská koalice je založena na přeběhlících
16. 10. 2016

Středočeská koalice je založena na přeběhlících

Dnešním podpisem koaliční smlouvy se krajští zastupitelé Daniel Marek, Milan Schweigstill a Michaela Vojtová, sami rozhodli o svém rozchodu se stranou TOP 09. 

Celý článek
TOP 09 nevstupuje do středočeské krajské koalice ANO, STAN a ODS
16. 10. 2016

TOP 09 nevstupuje do středočeské krajské koalice ANO, STAN a ODS

Středočeská TOP 09 má ke vstupu do koalice jednotný postoj, který vyjádřila usnesením krajského výboru, ze dne 13. 10. 2016.

Celý článek
Středočeská TOP 09 je jednotná
13. 10. 2016

Středočeská TOP 09 je jednotná

Krajský výbor schvaluje postoj krajského lídra Petra Tisa v rámci vyjednávání o koalici ve Středočeském kraji.

Celý článek
Matušina: Kdo jen kritizuje, chová se jako společenský terorista
2. 10. 2016

Matušina: Kdo jen kritizuje, chová se jako společenský terorista

 „Mé lékařské povolání mě den co den učí, že zdraví celku je závislé na zdraví orgánů. To nutně musí platit i v politice. Zdravé srdce Čech potřebuje zdravou a pevnou mysl,“ říká Petr Matušina.

Celý článek
1 2 3 ... 8 9
Články 1 - 10 z 83
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme