Volby do krajského zastupitelstva 2012

Kandidátka pro volby: 2012 zastupitelstva krajů

Kraj: Středočeský
Volební strana: TOP 09 a Starostové pro Středočeský kraj (koalice TOP 09 a STAN)

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl. Navrhovatel
1. Mgr. Helena Langšádlová

Mgr. Helena Langšádlová

48 let

poslankyně PSP ČR

Černošice, TOP 09

Poslankyní byla zvolena v květnu 2010. Ve sněmovně působí jako místopředsedkyně rozpočtového výboru a členka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zároveň pracuje jako předsedkyně stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti a předsedkyně podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy. Rovněž je členkou podvýboru pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie a členkou podvýboru pro územní rozvoj a financování veřejné správy.

V roce 2009 se stala předsedkyní středočeské organizace TOP 09 a členkou výkonného výboru, roku 2011 byla zvolena místopředsedkyní TOP 09.

Helena Langšádlová se narodila 14. října 1963 v Praze a nyní žije v Černošicích. V letech 1979 až 1983 vystudovala střední průmyslovou školu stavební, obor vodohospodářské stavby. V letech 2004 až 2008 se věnovala bakalářskému studiu na Vysoké škole politických a společenských věd v oboru politologie. V letech 2008 až 2010 absolvovala magisterské studium v oboru politologie a politika v mezinárodních vztazích na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. V roce 2007 ukončila kurz MBA Basics na Business School Netherland/International, organizovaný ve spolupráci s britskou International Management Centres Association.

Pracovní zkušenosti získala Helena Langšádlová v letech 1984 až 1986 jako stavební technik na odboru výstavby a územního plánování Prahy-západ, v letech 1990 až 1998 podnikala jako majitelka penzionu. V období let 1998 až 2006 vykonávala funkci starostky města Černošice, v letech 2006 až 2010 zde působila ve funkci místostarostky a do listopadu 2011 pracovala jako zastupitelka města. V letech 2000 až 2008 byla krajskou zastupitelkou. Od roku 2004 do roku 2010 působila jako členka Výboru regionů EU.

Helena Langšádlová je vdaná, má dva dospělé syny. Hovoří anglicky a rusky. Zajímá se o historii a kulturu. Ráda relaxuje prací na zahradě.

48 poslankyně PSP ČR Černošice TOP 09 TOP 09
2. Ing. Věra Kovářová

Ing. Věra Kovářová

48 let

učitelka, ekonomka

Chýně, STAN

Věra Kovářová se narodila 20. 1. 1964 v Praze, kde vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor zahraniční obchod. Pracovala jako překladatelka. Zastávala funkci starostky obce Chýně. Za jejího starostování se podařilo získat peníze na investice na čistírnu odpadních vod, rozšíření školy, nové chodníky i přírodní park Višňovka. Jako zastánkyni živého venkova se jí podařilo probudit k životu i kulturní a spolkový život obce. Je duší pěveckého spolku Chlachol a občanského sdružení Arbor, které organizuje výstavy zajímavých umělců, dětské dny, adventní koncerty a masopustní průvody.

Působí jako zastupitelka obce Chýně, zastupitelka Středočeského kraje, je místopředsedkyně Sdružení místních samospráv ČR. Je též předsedkyní středočeské organizace hnutí „Starostové a nezávislí“ (STAN).  Mezi její úspěchy patří organizace Petice proti výstavbě logistického centra v Chýni, díky níž se podařilo výstavbě zabránit. Ve Středočeském kraji organizovala Petici proti zrušení Masarykova nádraží či Petici proti rušení autobusových spojů.

Bojuje za přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní, který by odstranil diskriminaci ve financování menších obcí a měst. „Chci se zaměřit na podporu spolkové činnosti, obnovu kulturních památek a podporu živého umění kořenícího v regionech a na podporu rozvoje cestovního ruchu. Považuji to za jednu z nejdůležitějších oblastí prosperity a pozitivní nálady v kraji,“ komentuje svou kandidaturu do krajského zastupitelstva.

Nyní pracuje jako lektorka německého jazyka. Je vdaná, má jednu dceru. Ve volném čase hraje na flétnu, ráda plave či pracuje na zahradě.

Osobní motto: Mít vždy vizi a plány do budoucna, nevzdat se jich za žádných okolností. Vlastní spokojenost pramení z práce pro druhé.

48 učitelka, ekonomka Chýně STAN STAN
3. RNDr. Ivo Šanc, CSc.

RNDr. Ivo Šanc, CSc.

57 let

starosta města, výzkumný pracovník

Kutná Hora, bezpp

Ivo Šanc se narodil 15. 5. 1955 ve Vrchlabí, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity v Praze. Působí jako starosta Kutné Hory již ve druhém funkčním období. V této pozici se zasadil o zapsání Kutné Hory na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Zároveň přispěl k realizaci rozsáhlé rekonstrukce komunikací a infrastruktury v historickém jádru města či k renovaci několika historických památek. Mezi jeho další počiny lze přičíst sanaci hospodaření městské nemocnice, privatizaci několika stovek bytů a modernizaci systému centrálního vytápění.

„V krajské politice je třeba prosadit objektivní a zcela transparentní rozhodování o přidělování dotací ze strukturálních fondů,“ říká Šanc o své kandidatuře a dále dodává: „Podpora vzdělání, především učňovského, patří také spolu s vytvářením vysoce kvalifikovaných pracovních míst mezi důležitá témata ve Středočeském kraji.“

V minulosti pracoval Ivo Šanc v oblasti výzkumu a vzdělávání jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Disponuje bohatou zkušeností ve vedoucích funkcích. Mimo jiné působil i jako civilní správce v Kosovu, kde významně přispěl k demokratické transformaci a místní institucionalizaci.

Je ženatý a má dvě dospělé děti. Hovoří několika světovými jazyky. Aktivně sportuje, cestuje a zajímá se o fotografování.

57 starosta města, výzkumný pracovník Kutná Hora bezpp STAN
4. Mgr. Nina Nováková

Mgr. Nina Nováková

58 let

místostarostka města, středoškolský pedagog

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, TOP 09

Nina Nováková se narodila 14. 3. 1954 v Brandýse nad Labem, kde i žije. Na Karlově univerzitě vystudovala latinu, bohemistiku a společenské vědy. Po úspěšné umělecké kariéře country-rockové sólistky věnuje od roku 1994 své síly profesi středoškolského učitele na Gymnáziu v Brandýse nad Labem, kde je i zástupkyní ředitele. Přednáší na Vyšší odborné škole pro zdravotnické záchranáře a farmaceuty, je lektorkou kurzů komunikace pro ženy – policistky.

Své dlouholeté zkušenosti zaměřuje nejen k rozvoji vzdělávání mládeže, ale i seniorů, je autorkou řady úspěšných programů: Nestárneme – zrajeme k moudrosti, Tajemství chrámů, Rodinného EKO centra. V evropském kontextu spolupracuje s ESU (Evropská unie seniorů).

Jako členka prezidia České křesťanské akademie a předsedkyně Matice staroboleslavské se stará o uchování tradičních duchovních a kulturních hodnot, a to i v realizačních týmech Národní svatováclavské pouti, festivalu dětských sborů duchovní hudby Musica Angelica, literární soutěže Macharův Brandýs aj.

Do aktivní politiky vstoupila poprvé až v roce 2009 jako člen TOP 09. Byla zvolena do výkonného výboru, je rovněž místopředsedkyní Středočeské TOP 09, předsedkyní regionu Praha – východ, místopředsedkyní Středočeské TOP 09 a koordinátorkou expertní skupiny Církve a občanská společnost. V roce 2010 za TOP 09 kandidovala v senátních volbách.

Svoji stranu reprezentuje v zastupitelstvu města Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi v pozici neuvolněné místostarostky pro oblast školství, sociálních věcí a životního prostředí. Funkční komunitní plánování sociálních služeb, nízkoprahové denní centrum pro sociálně problémové spoluobčany, podpora dětských klubů a mateřských center jako operativní a levnější alternativy mateřských škol - to jsou reálné výsledky její veřejné práce.

Co by Vám chtěla říci v krajských volbách?

  • Rehabilitujme učňovské školství, podporujme nový rozkvět řemesel.
  • Odrostlé mládeži dopřejme svobodu, ale nepřestávejme ji chránit.
  • Podporujme uplatnění seniorů - zralí lidé nejsou pro společnost zátěží, ale šancí.
  • Podporujme občanskou společnost, může uzdravit nemocný stát.
  • Dejme příležitost alternativám ve všech oblastech.

Je 34 let vdaná a má jednoho syna. Jejím heslem je: S úctou a respektem.

58 místostarostka města, středoškolský pedagog Brandýs nad Labem-Stará Boleslav TOP 09 TOP 09
5. RNDr. Martin Macháček, CSc.

RNDr. Martin Macháček, CSc.

63 let

starosta obce, fyzik

Ondřejov, bezpp

Martin Macháček se narodil 15. 12. 1948 v Praze, vystudoval teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2006 je starostou obce Ondřejov; během svého funkčního období se zasadil o rekonstrukci obecních budov a infrastruktury, v poslední době byl v obci vybudován vodovod a kanalizace. Od roku 2007 zveřejňuje obec na svém webu všechny výdaje nad 10 000 Kč.

Je jedním ze zakladatelů hnutí Starostové a nezávislí ve Středočeském kraji. Za nejdůležitější úkol krajského zastupitelstva v následujícím volebním období považuje podstatné zlepšení stavu silnic. Do volebního programu navrhl a prosadil zveřejňování výdajů kraje a všech ostatních informací o hospodaření a dále to, že za každé rozhodnutí včetně rozhodnutí kolektivního orgánu bude osobně odpovědná konkrétní osoba.

"Úplná informovanost veřejnosti spolu s osobní hmotnou odpovědností konkrétních osob je nejúčinnější obranou proti plýtvání a rozkrádání. Mlhavá odpovědnost kolektivního rozhodování ve skutečnosti žádnou odpovědností není, " říká Martin Macháček.

V minulosti pracoval Martin Macháček v Astronomickém ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově a publikoval v zahraničních vědeckých časopisech. Od roku 1989 dodnes píše učebnice fyziky pro základní školu, gymnázia i pro žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami.

Je ženatý, má čtyři dospělé syny a dvě vnoučata. Jeho koníčkem je studium cizích jazyků, exaktní vědy, historie i ekonomie. Rád chodí po horách a plaví se na lodi po řekách i po moři. Své názory publikuje na serveru blog.aktualne.cz.

63 starosta obce, fyzik Ondřejov bezpp STAN
6. MUDr. Zdeněk Nováček

MUDr. Zdeněk Nováček

58 let

chirurg a lékař záchranné služby

Čáslav, TOP 09

Zdeněk Nováček se narodil 22. 9. 1954, vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Disponuje dlouholetou praxí v oboru chirurgie. V současnosti pracuje jako doktor záchranné služby.

Provedení změn v chodu zdravotnictví považuji za důležité téma pro krajskou politiku,“ uvádí v souvislosti se svou kandidaturou do krajského zastupitelstva.

Zdeněk Nováček je ženatý, má dvě děti. Ve volném čase se věnuje rodině, sportu a zahrádkářství.

58 chirurg a lékař záchranné služby Čáslav TOP 09 TOP 09
7. Ing. Věslav Michalik, CSc.

Ing. Věslav Michalik, CSc.

49 let

starosta obce, fyzik

Dolní Břežany, bezpp

Věslav Michalik se narodil 1. 3. 1963. Vystudoval jadernou fyziku, později si doplnil vzdělání v ekonomii. V komunální politice působí více než 10 let. Jako současný starosta obce Dolní Břežany usiluje především o zvyšování životního standardu v regionu. Ve své funkci přesměroval vývoj obce od monofunkční noclehárny k plnohodnotné a živé obci atraktivní pro obyvatele i pro návštěvníky.

Budu prosazovat strategické partnerství Středočeského kraje a Prahy s cílem zajistit na území kraje nové pracovní příležitosti v oblastech využívajících potenciál vědy a výzkumu koncentrovaných v metropoli,“ říká o své kandidatuře do zastupitelstva kraje a dodává: „Dostupnost špičkových zdravotnických zařízení a zajištění spolehlivé integrované veřejné dopravy jsou pro mě dalšími neopomenutelnými tématy.“

V minulosti se Věslav Michalik věnoval vědecké činnosti, publikoval odborné články, působil rovněž v oblasti bankovnictví. Je ženatý a má dvě dospělé děti.

49 starosta obce, fyzik Dolní Břežany bezpp STAN
8. Ing. Petr Stříbrnský

Ing. Petr Stříbrnský

35 let

ekonom

Příbram, TOP 09

Petr Stříbrnský se narodil 23. 6. 1977. Po vystudování příbramského gymnázia absolvoval Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, obor Ekonomika a management. Poté pracoval v IT jako analytik při zavádění informačních a účetních systémů. Od roku 2003 vede firmu zabývající se krizovým a projektovým řízením a poradenstvím. Časem přibyla k těmto činnostem správa nemovitostí.

Mezi jeho zájmy patří  lyžování a jízda na motocyklu. Až do vzniku TOP 09 nebyl členem žádné politické strany.

35 ekonom Příbram TOP 09 TOP 09
9. Petr Holeček

Petr Holeček

55 let

starosta města, učitel

Kralupy nad Vltavou, bezpp

Petr Holeček se narodil 21. 5. 1957 v Kladně, studoval na Pedagogické fakultě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V komunální politice působil dlouhou dobu již jako zastupitel či místostarosta města. V současné době pokračuje ve svém druhém funkčním období jako starosta města Kralupy nad Vltavou.

Dříve pracoval Petr Holeček jako učitel. Ve volném čase se věnuje skautingu a aktivně sportuje. Mezi jeho oblíbené sporty patří lyžování, cyklistika či horolezectví. Zajímá se o umění, historii a literaturu.

55 starosta města, učitel Kralupy nad Vltavou bezpp STAN
10. PhDr. Pavel Fojtík

PhDr. Pavel Fojtík

37 let

místostarosta města, historik

Nymburk, TOP 09

Pavel Fojtík se narodil 6. 1. 1975 v Nymburce, vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V komunální politice působí již mnoho let. V současnosti zastává funkci místostarosty města Nymburk, kde se spoluzasadil o navýšení kapacit v mateřských školkách, modernizaci škol či zlepšení v oblasti nakládání s odpady.

Je nutné Středočeskému kraji opět vrátit prosperitu a vytvořit podmínky pro smysluplný rozvoj. Bez dobré komunikace se však ani sebelepší věc nemusí podařit, proto jsem připraven naslouchat všem našim občanům,“ říká o své kandidatuře.

V minulosti pracoval Pavel Fojtík jako odborný pracovník v Polabském muzeu v Poděbradech. Je autorem několika desítek knih, studií a článků věnujících se mimo jiné historii Nymburka.

Je ženatý a má dvě děti. Ve volném čase rád sportuje, čte, cestuje po kulturních památkách a navštěvuje umělecké výstavy.

37 místostarosta města, historik Nymburk TOP 09 TOP 09
11. Mgr. Bc. Vít Rakušan

Mgr. Bc. Vít Rakušan

34 let

starosta města, středoškolský učitel

Kolín, bezpp

Vít Rakušan se narodil 16. 6. 1978 v Kolíně, vystudoval obor germanistika a historie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a obor školský management na Karlově univerzitě v Praze. Disponuje bohatou zkušeností v pozici radního či zastupitele. Nyní vykonává funkci starosty města Kolína.  Zasadil se o stabilizaci a racionalizaci dluhové služby Kolína. Vybudoval transparentní úřad, spočívající ve zveřejnění přehledů všech uzavřených smluv, výběrových řízení a prostoru pro podněty či připomínky na webu obce. Dále se zasloužil o vytvoření nové koncepce pro průmyslovou zónu Kolín-Ovčáry, rozšiřování kapacity mateřských škol a modernizaci základních škol.  Vít Rakušan je také autorem myšlenky úzké místní spolupráce Kolína, Kutné Hory a Poděbrad.

„Prioritou v krajské politice je pro mě maximální transparentnost, otevřenost úřadu v rozhodovacích procesech a odstranění protekcionismu i nesystematičnosti v úřadu,“ říká o své kandidatuře do zastupitelstva kraje.

Vít Rakušan stále zcela neopustil ani Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře, kde vyučuje německý jazyk. Má jednu dceru. Aktivně sportuje a cestuje, zajímá se o literaturu a historii. Rád tráví čas se svými dobrými přáteli.

34 starosta města, středoškolský učitel Kolín bezpp STAN
12. Patrik Brodan, BBA

Patrik Brodan, BBA

34 let

místostarosta města

Beroun, TOP 09

Patrik Brodan se narodil 14. 6. 1978, studoval obchod s ekonomií na katolické univerzitě Saint Mary's College of California v USA. Nyní zastává funkci místostarosty Berouna a je zaměřen mimo jiné na oblast sportu, prevence kriminality, výstavby a územního plánování.

„Předcházející hejtmani Bendl i Rath škodili krajské politice a to by se mělo s novými lidmi v zastupitelstvu změnit. Rád bych se podílel na této změně k lepšímu a svůj přínos vidím zejména v oblastech sportu, volnočasových aktivit mládeže, bezpečnosti a prevence kriminality," říká o své kandidatuře do krajského zastupitelstva.

Mimo práce na radnici v Berouně pracuje Patrik Brodan v oblasti lidských zdrojů a marketingu. Bydlí s přítelkyní a zatím děti nemají. Ve volném čase se věnuje zejména sportu, horské cyklistice, kultuře, zahradnictví a kulinářství.

34 místostarosta města Beroun TOP 09 TOP 09
13. Petr Šibrava

Petr Šibrava

53 let

starosta města, personalista

Sázava, STAN

Petr Šibrava se narodil 18. 3. 1959, vystudoval střední odbornou školu. Nyní působí jako starosta města Sázava. V této funkci se zasadil především o oddlužení zmiňované obce a revitalizaci brownfieldu bývalé sklářské osady. Realizoval výstavbu městské knihovny, vodovodních a kanalizačních řádů a nových bytů. Dále působí jako člen představenstva Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč či programového výboru a výběrové komise MAS POSÁZAVÍ, o.p.s.

V krajské politice bych chtěl prosadit realizaci protipovodňových opatření, optimalizaci veřejné dopravy a dostavbu domova důchodců v Uhlířských Janovicích,“ uvádí ve spojitosti se svou kandidaturou do krajského zastupitelstva.

Petr Šibrava v minulosti pracoval v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů. Je ženatý a má tři dcery. Zajímá se o muziku a divadlo.

53 starosta města, personalista Sázava STAN STAN
14. Ing. Jan Švácha

Ing. Jan Švácha

47 let

místostarosta města

Rakovník, TOP 09

Jan Švácha se narodil 10. 10. 1965, vystudoval vysokou školu. V současnosti působí jako místostarosta Rakovníka.

„Prioritou v politice je pro mě snížení druhotného zadlužení příspěvkových organizací v kraji,“ říká o své kandidatuře.

Jan Švácha dříve pracoval jako učitel a redaktor regionálních novin. Je ženatý a má dvě dcery. Zajímá se o záležitosti regionu, občanskou společnost a divadlo. Hraje ve dvou hudebních skupinách.

47 místostarosta města Rakovník TOP 09 TOP 09
15. Petr Štěpánek

Petr Štěpánek

48 let

starosta obce, agronom

Petrovice, STAN

Petr Štěpánek se narodil 2. 5. 1964, vystudoval Střední zemědělskou technickou školu v Březnici. V nynější době působí jako starosta obce Petrovice. Primárně se zasazuje o ochranu životního prostředí a rozvoj venkova. Také spolupracuje se základní školou, kde vzdělává děti v oblasti životního prostředí.

Petr Štěpánek vnímá tematiku životního prostředí jako důležitou i v krajské politice, a proto uvádí: „Je třeba nalézt smysluplná řešení pro ochranu životního prostředí, důslednou ochranu zemědělského půdního fondu a vytvořit koncepční rozvoj venkova.“

Petr Štěpánek v minulosti pracoval jako agronom či podnikatel v dopravě, obchodu a informačně-technologických službách. Ve sboru dobrovolných hasičů zastává pozici velitele družstva výjezdové jednotky.

Je ženatý, má tři děti a dvě vnoučata. Ve volném čase cestuje, chodí do přírody a hraje v ochotnickém divadle.

48 starosta obce, agronom Petrovice STAN STAN
16. Roman Havelka

Roman Havelka

45 let

zastupitel obce, samostatný odborný referent pro oblast kultury

Lány, TOP 09

Roman Havelka se narodil 2. 10. 1967 v Aši, studuje obor veřejná správa na Vysoké škole finanční a správní. V současnosti zastává funkci zastupitele obce Lány, kde se zasadil například o komunikační otevřenost či efektivitu v získávání dotačních prostředků a zprůhlednění hospodaření obce. Ve své funkci předsedy kulturní komise obce pozvedl společensko-kulturní život Lán.

Chtěl bych prosadit užší provázání dopravního systému Středočeského kraje s Prahou, urychlení likvidace ekologické zátěže v areálu bývalé Poldi, vybudování regionálního hospice pro dlouhodobě nemocné v Kladně nebo pomoc obcím spolupracovat navzájem na rozvojových projektech a v získávání evropských dotací a jiných fondů,“ komentuje svou kandidaturu do krajského zastupitelstva.

Roman Havelka vždy pracoval v oblasti kultury a veřejné správy. V současnosti pracuje jako odborný referent pro oblast kultury na Krajském úřadě Středočeského kraje.

Je ženatý a má tři děti. Ve volném čase rád čte literaturu faktu, navštěvuje divadlo, rybaří, sportuje, zpívá ve sboru či se věnuje amatérskému divadelnímu souboru.

45 zastupitel obce, samostatný odborný referent pro oblast kultury Lány TOP 09 TOP 09
17. Mgr. Martin Hujer

Mgr. Martin Hujer

43 let

starosta města, učitel

Zruč nad Sázavou, bezpp

Martin Hujer se narodil 18. 2. 1969 v Kutné Hoře, vystudoval matematiku a chemii na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Více než deset let působí jako starosta Zruče nad Sázavou. V  této funkci se zasadil o rekonstrukci Zručského zámku, opravu spolkového domu s knihovnou, výstavbu biokotelny či sportovního areálu základní školy. Mimo jiné se podílel na realizaci průmyslové zóny, která přilákala nové investory do města.

„Prioritním tématem pro krajskou politiku je pro mě regionální rozvoj a školství,“ řekl o své kandidatuře do krajského zastupitelstva.

Martin Hujer v minulosti pracoval jako učitel na základní škole. Má jednu dceru. Dodnes zastává funkci předsedy volejbalového oddílu. Právě volejbal patří mezi jeho záliby spolu s florbalem a poslechem hudby.

43 starosta města, učitel Zruč nad Sázavou bezpp STAN
18. Ing. Luboš Balata

Ing. Luboš Balata

49 let

radní města, konzultant IS

Benešov, TOP 09

Luboš Balata se narodil 13. 1. 1963 v Benešově, vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni. V současné době je členem rady města Benešov, kde se zasazuje mimo jiné o privatizaci bytového fondu, zvýšení bezpečnosti chodců nebo i podpoře vstupu nového investora do oblasti bývalých Táborských kasáren.

„Transparentní veřejné zakázky jsou pro mě prioritou v politice kraje,“ říká o své kandidatuře do krajského zastupitelstva.

Luboš Balata v roce 1996 spoluzakládal firmu GREENSOFT, s. r. o., poskytující služby v oblasti podnikových informačních systémů. Dodnes zde pracuje jako odborný konzultant. Je ženatý a má tři dospívající děti, které vede ke sportu, jejž miluje.

49 radní města, konzultant IS Benešov TOP 09 TOP 09
19. Josef Krupička

Josef Krupička

57 let

starosta obce, technik

Ždánice, STAN

Josef Krupička 12. 4. 1955 v Praze, vystudoval střední odbornou školu. Již více než dvacet let působí jako starosta obce Ždánice. Současně je členem představenstva akciové společnosti Nykos, zabývající se likvidací a separací komunálního odpadu.

V krajské politice se zasadím o rozumné, účelové a hlavně spravedlivé rozdělování dotací pro obce a kompletní provázaný integrovaný systém autobusové i vlakové dopravy v kraji,“ říká o své kandidatuře do zastupitelstva.

Josef Krupička je vdovec, má tři dospělé děti. Ve volném čase rád hraje tenis.

57 starosta obce, technik Ždánice STAN STAN
20. Mgr. Daniel Marek

Mgr. Daniel Marek

31 let

náměstek primátora statutárního města

Mladá Boleslav, TOP 09

Daniel Marek se narodil 5. 8. 1981 v Mladé Boleslavi, studoval veřejnou správu a regionální politiku na Filozoficko-Přírodovědecké fakultě Slezské Univerzity a andragogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského. Nyní zastává funkci náměstka primátora statutárního města Mladé Boleslavi, v níž se zasadil o zlepšení aktivního života ve městě či o zvýšení kapacity míst ve školkách.

„V krajském zastupitelstvu chci podpořit neziskové organizace v oblasti sportu, kultury a sociálních věcí. Také chci prosadit, aby dotace a granty byly rozdělovány podle transparentního klíče a aby se tyto prostředky využívaly efektivně,“ komentuje svou kandidaturu.

V současnosti je Daniel Marek jednatelem Městské společnosti sportovní a rekreační areály s.r.o., členem správní rady Nadačního fondu Šance pro děti a členem představenstva BK Mladá Boleslav a.s. Je ženatý a má dva syny. Rád sportuje, cestuje a zajímá se o kulturu.

31 náměstek primátora statutárního města Mladá Boleslav TOP 09 TOP 09
21. Ivo Kurhajec

Ivo Kurhajec

50 let

starosta města, stavař

Klecany, bezpp

Ivo Kurhajec se narodil 4. 5. 1962, vystudoval střední odbornou školu. Nyní působí jako starosta města Klecany. V této funkci se zasadil o rekonstrukci dětského hřiště, základní školy, mateřské školky a revitalizaci přívozu v Klecánkách. Dále se aktivně podílel na získání finančních dotací z regionálních operačních programů, které budou využity k výstavbě víceúčelového sportovního areálu, cyklostezky či k revitalizaci náměstí.

Krajská politika by se měla zasadit o zkvalitnění dopravní infrastruktury a posílení integrovaného dopravního systému mezi obcemi. Nelze také opomenout ani realizaci programů pro seniory, sportovní a mimoškolní činnost,“ uvádí ve spojitosti se svou kandidaturou do krajského zastupitelstva.

Dříve podnikal Ivo Kurhajec v oblasti stavebnictví. Je ženatý, má dvě děti. Ve volném čase se věnuje dětem jako vedoucí skautského střediska.  Rekreačně hraje hokej a volejbal.

50 starosta města, stavař Klecany bezpp STAN
22. Mgr. Pavel Kárník

Mgr. Pavel Kárník

52 let

ředitel knihovny

Kolín, TOP 09

Pavel Kárník se narodil 25. 6. 1960 v Kolíně, vystudoval Vysokou školu ekonomie a managementu veřejné správy v Bratislavě. Působí jako předseda Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města a člen kulturní komise městské rady v Kolíně. Intenzivně se stará o dlouhodobou propagaci cestovního ruchu města Kolína, což dokazují úspěchy v grantových a dotačních řízeních.

„Rád bych zvýšil povědomí o turistických možnostech ve Středočeském kraji a zkvalitnil dotační politiku pro propagaci kultury i vzdělávání,“ říká o své kandidatuře do krajského zastupitelstva.

Pavel Kárník v minulosti soukromě podnikal převážně v knihkupectví. V současnosti pracuje jako ředitel Městské knihovny v Kolíně. Je ženatý, má dvě dcery.  Volný čas věnuje rodině, knihám o historii a rybaření.

52 ředitel knihovny Kolín TOP 09 TOP 09
23. Rudolf Semanský

Rudolf Semanský

44 let

starosta obce, grafik-živnostník

Mukařov, bezpp

Rudolf Semanský se narodil 22. 6. 1968 v Praze, vystudoval střední odbornou školu. Dosud působí jako místopředseda místního sdružení Mukařov-sko a starosta obce Mukařov. V této funkci se zasadil o opravu místních komunikací, rekonstrukci obecního úřadu, výstavbu dětských hřišť či o rozšíření kapacity míst v základní i mateřské škole.

Ve Středočeském kraji je třeba zlepšit stav veřejných komunikací, nejen co do jejich oprav, ale i kultivaci nejbližšího okolí včetně nové zeleně. Určitě je na místě i podpora zemědělství a ochrana přírody,“ uvádí ve spojitosti se svou kandidaturou do krajského zastupitelstva.

Rudolf Semanský v minulosti podnikal v oblasti grafiky, reklamy a ilustrátorství. Je ženatý a má dvě dospívající děti. Ve volném čase se zajímá o plastikové modelářství, přírodu, zoologii a kynologii. Aktivně sportuje a rád čte.

44 starosta obce, grafik-živnostník Mukařov bezpp STAN
24. Mgr. Milan Schweigstill

Mgr. Milan Schweigstill

47 let

zástupce ředitele gymnázia, zastupitel města

Mělník, TOP 09

Milan Schweigstill se narodil 30. 4. 1965 ve Slaném, vystudoval vysokou školu. Nyní působí jako zastupitel města Mělník.

„V krajském zastupitelstvu chci prosadit jednotný dopravní systém (MID) či optimalizaci středních škol,“ komentuje priority pro svou kandidaturu.

V současné době pracuje Milan Schweigstill jako zástupce ředitele gymnázia. Je ženatý. Ve volném čase se věnuje turistice. Ovládá anglický a ruský jazyk.

47 zástupce ředitele gymnázia, zastupitel města Mělník TOP 09 TOP 09
25. Ing. Jaroslav Hlavnička

Ing. Jaroslav Hlavnička

59 let

starosta města, projektant

Benešov, bezpp

59 starosta města, projektant Benešov bezpp STAN
26. Antonín Zeman

Antonín Zeman

56 let

stavař

Statenice, TOP 09

Antonín Zeman se narodil 4. 11. 1955 v Praze, vystudoval střední odbornou školu. V minulosti působil jako starosta obce Statenice. Úspěšně se vypořádal s likvidací vážné havárie cisterny, která v obci napáchala značné škody. Pohotově se zasadil o renovaci kontaminovaného vodovodu, jenž byl vystavěn ve velmi krátkém čase.

„Ať naše žití na středočeském venkově není jen o přespávání,“ uvádí jako své osobní krédo a spojuje jej se svou kandidaturou do zastupitelstva kraje, kde by se chtěl zaměřit na rozvoj společenského života v obci, budování školy i školky a podpoře sportovních aktivit.

Antonín Zeman nyní podniká v oboru stavebních řemesel. Je ženatý a má dvě dospělé děti. Zajímá se o hudbu, sport a zahrádkářství.

56 stavař Statenice TOP 09 TOP 09
27. Bohumil Vinš

Bohumil Vinš

55 let

starosta městyse, technik

Loučeň, bezpp

Bohumil Vinš se narodil 23. 1. 1957 v Nymburku, vystudoval střední odbornou školu. Dlouhodobě pracuje v oblasti samosprávy jako zastupitel a místostarosta. V současné době působí na pozici starosty obce Loučeň. Tuto funkci úspěšně vykonává více než deset let.

Prioritou v krajské politice je pro mě zachování veřejné osobní dopravy,“ říká o své kandidatuře do zastupitelstva kraje.

Bohumil Vinš v minulosti pracoval v oblasti dopravy a zemědělství. Je ženatý a má dvě dospělé děti. Ve volném čase rád chodí do přírody.

55 starosta městyse, technik Loučeň bezpp STAN
28. Ing. Jaroslav Suk

Ing. Jaroslav Suk

52 let

ředitel letecké přehlídky CIAF

Kutná Hora, TOP 09

Jaroslav Suk se narodil 15. 7. 1960 v Kutné Hoře, vystudoval České vysoké učení technické v Praze, fakultu elektrotechnickou. Již 20 let je jednatelem společnosti CZECH AIRSHOW AGENCY a ředitelem mezinárodní letecké přehlídky CIAF.

 „V krajském zastupitelstvu se chci zasadit o racionální a smysluplné využívání prostředků kraje,“ uvádí ke své kandidatuře a dodává: „Je to Váš kraj a Vaše peníze, ty mají sloužit k rozvoji kraje a potřeb spoluobčanů.“

V minulosti pracoval Jaroslav Suk jako vedoucí výzkumný a vývojový pracovník v konstrukci letecké techniky v  Tesle Kolín. Ve veřejném životě se angažuje jako člen finančního výboru zastupitelstva města Kutná Hora a jako člen majetkové komise.  Je ženatý a má dva syny.  Mezi jeho záliby patří sport, letadla, auta a historie.

52 ředitel letecké přehlídky CIAF Kutná Hora TOP 09 TOP 09
29. Ing. Petr Digrin, Ph.D.

Ing. Petr Digrin, Ph.D.

42 let

starosta města, kastelán

Mníšek pod Brdy, bezpp

Petr Digrin se narodil 5. 10. 1970, vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Nyní zastává funkci starosty města Mníšek pod Brdy. V obci se zasadil o dostavbu kanalizace a získal finance z operačních programů pro zvýšení kapacity ve školce či rekonstrukci náměstí. Dále se zasloužil o vybudování nového sportovního hřiště základní školy a nové učebny v základní umělecké škole.

Chci se věnovat oblasti školství. Budu pracovat na tom, aby se zlepšily podmínky na středních školách, a to hlavně po stránce vybavení a technického stavu budov,“ říká o své kandidatuře do zastupitelstva kraje.

Petr Digrin pracoval jako interní doktorand na České zemědělské univerzitě v Praze. Později podnikal v oblasti informačních technologií a taktéž vykonával funkci zástupce ředitele Správy státních hradů, zámků a zahrad severní Moravy. V současné době je člen poradního orgánu ministerstva kultury.

Je ženatý a má dvě dcery. Volný čas věnuje rodině, s níž rád chodí do přírody a jezdí na kole. Rád čte knihy různých žánrů a zajímá se o historii.

42 starosta města, kastelán Mníšek pod Brdy bezpp STAN
30. Michal Zahrádka, MBA

Michal Zahrádka, MBA

38 let

prokurista

Husinec, TOP 09

Michal Zahrádka se narodil 4. 9. 1974, studoval britskou Sheffield Hallam University a v Praze České vysoké učení technické.  V minulosti se věnoval oblasti bezpečnosti ve Velké Británii. Za velký úspěch ve své profesní kariéře považuje vybudování mezinárodního týmu odborníků na prevenci a detekci hospodářské kriminality a odhalování desítek tisíc podvodů v Evropě, Africe a Latinské Americe. Od roku 2009 působí jako člen regionálního výboru Praha-východ.

„Důležité je transparentní, odpovědné a otevřené rozhodování v kraji a vytvoření více pracovních i podnikatelských příležitostí ve středních Čechách,“ uvádí svá prioritní témata pro kandidaturu do krajského zastupitelstva.

Michal Zahrádka pracuje v současné době jako prokurista ve společnosti Schunk Praha s.r.o. a je poradcem významných firem v Rakousku a Německu.  Je ženatý a má dvě dcery. Zajímá se o moderní americkou prózu, jachting a potápění. Hovoří pěti světovými jazyky.

38 prokurista Husinec TOP 09 TOP 09
31. Jaroslav Hložek

Jaroslav Hložek

57 let

místostarosta města, knihkupec

Slaný, bezpp

Jaroslav Hložek  se narodil 15. 5. 1955 v Kladně, vystudoval střední školu. Nyní působí jako místostarosta města Slaný a předseda DSO Terra Prosperita. Ve městě se zasadil o převzetí bývalého vojenského areálu, který je nyní pod správou dobrovolného svazku obcí. Dále realizoval několik kulturních projektů či vypracoval koncepci bezpečné dopravy a parkování.

„Prioritou v krajské politice jsou pro mě rovná a spravedlivá pravidla pro rozdělování dotačních titulů, podpora kvalitní dopravní infrastruktury a hromadné meziměstské dopravy,“ uvádí o své kandidatuře do zastupitelstva kraje.

V minulosti pracoval Jaroslav Hložek jako knihkupec, vydavatel či pedagog. Je ženatý a má dospělého syna. Velice rád čte, režíruje a hraje divadlo (Divadýlko Slaný), cestuje a létá horkovzdušným balónem.

57 místostarosta města, knihkupec Slaný bezpp STAN
32. Mgr. Václav Švenda

Mgr. Václav Švenda

38 let

zastupitel města, učitel

Příbram, TOP 09

Václav Švenda se narodil 13. 7. 1974 ve Vejprtech, vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a Ostravské univerzity. V současné době působí jako zastupitel města Příbram.

„Chtěl bych pokračovat v prosazování transparentního hospodaření s veřejným majetkem a vést odpovědnou rozpočtovou politiku,“ říká o své kandidatuře do krajského zastupitelstva.

Václav Švenda pracoval jako učitel informačních technologií a ICT koordinátor na střední integrované škole. Nyní se věnuje podnikatelské činnosti a poskytování služeb v oblasti informačních technologií.

Je ženatý a má dva syny. Ve volném čase se věnuje rodině, s níž rád chodí na procházky do přírody.

38 zastupitel města, učitel Příbram TOP 09 TOP 09
33. Ing. Dita Výborová

Ing. Dita Výborová

41 let

starostka města, obchodní referentka

Odolena Voda, bezpp

Dita Výborová se narodila 2. 7. 1971 v Mělníku, vystudovala ekonomii na Technické univerzitě v Liberci. V současné době působí jako starostka Odoleny Vody. V této funkci prosadila zveřejňování smluv a výdajů města, prosadila vypracování koncepce pro obnovu dětských hřišť a navázala hlubší spolupráci s okolními obcemi.

„V krajském zastupitelstvu bych se chtěla zasadit o  uveřejňování výdajů i všech uzavřených smluv kraje a nastolit transparentnost řídících a rozhodovacích procesů. Dále si myslím, že je zásadní, aby veřejné zakázky byly od zadání, vyhodnocení až po realizaci transparentní a ekonomické," uvádí ve spojitosti se svou kandidaturou.

41 starostka města, obchodní referentka Odolena Voda bezpp STAN
34. Ing. Tomáš Czernin

Ing. Tomáš Czernin

50 let

lesník a zemědělec

Dymokury, TOP 09

Tomáš Czernin, narozen 1962 v Plzni, vystudoval Fakultu stavební na Českém vysokém učení technickém v Praze. Původním povoláním byl projektant. Přes 20 let se ale už věnuje správě rodinného majetku, tedy především lesů, polí a rybníků okolo Dymokur. Jedno období působil jako místostarosta obce Dymokury.

„S veřejným majetkem je potřeba hospodařit stejně zodpovědně jako s vlastním,“ bylo jedno z jeho témat, kterými se zabýval v souvislosti se svou kandidaturou do Senátu v roce 2010 a považuje je za stále aktuální.

Tomáš Czernin se aktivně angažuje v charitativním díle Řádu maltézských rytířů, jehož je členem. Je ženatý, má dvě dcery a dva syny. Mezi jeho zájmy patří historie, myslivost a cyklistika.

50 lesník a zemědělec Dymokury TOP 09 TOP 09
35. Ing. Tomáš Havlíček

Ing. Tomáš Havlíček

54 let

starosta města, strojní inženýr

Nový Knín, bezpp

Tomáš Havlíček se narodil 22. 5. 1958 v Praze, vystudoval Strojní fakultu na Českém vysokém učení technickém v Praze. Disponuje dlouholetou pracovní zkušeností v oblasti samosprávy jako radní a místostarosta.  V minulosti působil jako starosta obce Mokrovraty. Nyní zastává funkci starosty v Novém Kníně. Pro obec získal dotace na investiční akce, které nelze financovat z rozpočtu. Vytvořil koncepci zaměřenou na otevřenost radnice občanům.

„Prioritou v krajské politice je pro mě především transparentnost v přidělování dotací a omezení zbytečné byrokracie,“ říká o své kandidatuře do zastupitelstva kraje.

Dříve pracoval Tomáš Havlíček v oboru strojní techniky a projektantství. Zastával i manažerskou pozici. Rovněž se věnoval výzkumné činnosti. Je ženatý a má tři děti. Ve volném čase chodí s rodinou do přírody a lyžuje. Je členem country kapely.

54 starosta města, strojní inženýr Nový Knín bezpp STAN
36. Mgr. Renata Wachtlová

Mgr. Renata Wachtlová

43 let

advokátka

Hořovice, bezpp

Renata Wachtlová se narodila 29. 8. 1969 ve Valašském Meziříčí, vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti působí jako zastupitelka obce Hořovice. Jako členka kontrolního výboru rady města upozorňuje na problémy s hospodařením obce se svěřenými prostředky a provádí korekturu smluv sjednaných s dalšími subjekty. Touto cestou se jí podařilo předejít mnoha škodám, které Hořovicím hrozily kvůli nesrovnalostem v dojednáních. V tomto směru by ráda pokračovala i v krajském zastupitelstvu a nastolila tak efektivní uzavírání smluv.

Ke své kandidatuře uvádí: „Prioritou je pro mě transparentní hospodaření kraje a jeho hospodárné nakládání se svěřeným majetkem a prostředky.“

Renata Wachtlová disponuje bohatou praxí v právní činnosti. Doposud pracuje jako advokátka a zastupuje několik obcí na Berounsku a Hořovicku. Je vdaná a má jednu dceru.  Mezi její zájmy patří divadlo a turistika.

43 advokátka Hořovice bezpp TOP 09
37. Jiří Loskot

Jiří Loskot

56 let

předseda svazku obcí, podnikatel v dopravě

Mšec, STAN

56 předseda svazku obcí, podnikatel v dopravě Mšec STAN STAN
38. Radek Hondl

Radek Hondl

44 let

obchodní manažer logistiky

Nové Strašecí, TOP 09

Radek Hondl se narodil 12. 10. 1968, vystudoval gymnázium. Nyní působí jako člen komise veřejného pořádku a dopravní bezpečnosti Městského úřadu v Novém Strašecí.

„Musíme dát stop korupci a zavést transparentní systém při zadávání veřejných zakázek a rozdělování dotací. Více nezadlužovat kraj,“ uvádí jako svá prioritní témata pro kandidaturu do krajského zastupitelstva.

Radek Hondl se dlouhodobě se věnuje oblasti logistiky. Dodnes zastává pozici obchodního manažera logistiky ve společnosti Geis v Praze. Je ženatý a má tři děti. Rád rybaří a objevuje krásy Česka.

44 obchodní manažer logistiky Nové Strašecí TOP 09 TOP 09
39. Mgr. Lenka Mrzílková

Mgr. Lenka Mrzílková

51 let

starostka města, středoškolský pedagog

Neratovice, bezpp

Lenka Mrzílková se narodila 23. 5. 1961 ve Vlašimi, vystudovala tělesnou výchovu a biologii na Fakultě výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Dále pokračovala ve studiu školského
a projektového managementu na Karlově univerzitě v Praze a Palackého univerzitě v Olomouci. Od roku 2010 zastává funkci starostky města Neratovice, kde prosadila otevřená pravidla pro zadávání veřejných zakázek a zasloužila se o oživení společenského a kulturního dění ve městě.

Transparentnost hospodaření s finančními prostředky, podpora rozvoje turistiky, sportu a dalších aktivit občanů jsou důležitá témata, která krajská politika nesmí opomíjet,“ uvádí v souvislosti se svou kandidaturou do zastupitelstva Středočeské kraje.

Lenka Mrzílková se v minulosti věnovala učitelství na základní a střední škole. Později se stala ředitelkou a zástupkyní ředitelky střední školy a učiliště.

Je vdaná, má jednu dospělou dceru. Věnuje se zahrádkaření. Ráda cestuje do zahraničí a aktivně sportuje.

51 starostka města, středoškolský pedagog Neratovice bezpp STAN
40. Mgr. Marcel Peter

Mgr. Marcel Peter

31 let

konzultant

Neratovice, TOP 09

Marcel Peter se narodil 1. 4. 1981 v Praze, vystudoval střední ekonomickou školu a nyní studuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působí jako člen kontrolního výboru v obci Neratovice. Zasadil se o zavedení směrnic pro zadávání veřejných zakázek a vzorů pro uzavírání smluv.

„Rád bych zlepšil transparentní hospodaření kraje a podporoval partnerství našeho regionu s obdobnými regiony v Evropské unii i mimo ni, “ uvádí ke své kandidatuře do zastupitelstva kraje.

Marcel Peter pracuje jako realitní makléř. Disponuje bohatou zkušeností v manažerské pozici a ve vedení pracovního týmu. Je ženatý a má jednu dceru. Ve volném čase se věnuje rodině a cestování.

31 konzultant Neratovice TOP 09 TOP 09
41. Milan Kazda

Milan Kazda

49 let

starosta obce, technik

Kněžice, bezpp

Milan Kazda se narodil 4. 6. 1963, vystudoval střední školu. Disponuje dlouholetou zkušeností v samosprávě jako místostarosta. Nyní působí již 14 let jako starosta obce Kněžice. V této funkci se zasadil o výstavbu domu s pečovatelskou službou, o vybudování paletizační linky či o dokončení Vodovodu Kněžice a Vodovodu Osek. Také realizoval ojedinělý projekt energeticky soběstačné obce.

„Prioritou v krajské politice je pro mě rozšíření grantové podpory v oblasti životního prostředí a transparentní rozdělování peněz,“ říká o své kandidatuře do krajského zastupitelstva.

V minulosti Milan Kazda pracoval v zemědělství a soukromě podnikal. Je ženatý, má dva dospělé syny a dvouletého vnuka. Ve volném čase se věnuje sportu, nejraději cyklistice.

49 starosta obce, technik Kněžice bezpp STAN
42. Ing. Marian Klásek

Ing. Marian Klásek

38 let

zastupitel města, investiční manažer

Pyšely, TOP 09

Marian Klásek se narodil 1. 2. 1974 v Ostravě, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Jeho studium bylo zaměřeno na oblast financí. Specializoval se zejména na investiční bankovnictví a veřejné finance. Již během studií složil zkoušku licencovaného burzovního makléře. Nyní působí jako zastupitel a předseda finančního výboru ve městě Pyšely. Ve funkci zastupitele se mu podařilo stabilizovat rozpočet města, který se díky rozsáhlé investiční činnosti zahájené před začátkem krize nalézal v kritickém stavu a hrozila exekuce majetku města. Pomohl též mimo jiné nalézt úspory ve výdajích i navýšit příjmy v rozpočtu. Jako koaliční zastupitel přispěl ke zlepšení komunikace s občany, například zavedením pravidelné diskuse o problémech a rozvoji města.

„V krajském zastupitelstvu chci prosadit tvrdou finanční disciplínu, stabilizaci rozpočtu a zastavení bezhlavého zadlužování. Z hlediska dlouhodobého rozvoje kraje a jeho prosperity a vysoké zaměstnanosti budu prosazovat kvalitní, rychlou a dostupnou veřejnou dopravu na celém jeho území, která přinese rozvoj,“ komentuje svou kandidaturu.

Pracovní kariéru zahájil Marian Klásek jako asistent auditora, posléze pracoval jako senior analytik v ratingové agentuře se specializací na rating měst a veřejného sektoru a na finanční instituce, zejména banky a penzijní fondy. Podílel se rovněž na restrukturalizaci První česko - ruské banky, s.r.o. v Moskvě, kde byl v roce 2001 členem dozorčí rady. Od roku 2001 zastává funkci předsedy představenstva ve společnosti BH CAPITAL, kde je jeho úkolem restrukturalizovat společnost a provádět aktivní řízení investiční činnosti společnosti.

Marian Klásek má jednu dceru. Je vášnivý cestovatel a rád poznává nová místa. Zajímá se o sport, aktivně o turistiku a lyžování. Jeho velkým koníčkem je železnice, a to jak reálná, tak modelová. Ve vlaku je ochoten trávit hodiny a občas i celé dny.

38 zastupitel města, investiční manažer Pyšely TOP 09 TOP 09
43. Mgr. Radek Tvrdík

Mgr. Radek Tvrdík

41 let

starosta obce, manažer

Opatovice I, bezpp

Radek Tvrdík se narodil 28. 5. 1971 v Čáslavi, vystudoval archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nyní působí jako neuvolněný starosta obce Opatovice I. V této funkci se zasadil o komplexní pozemkovou úpravu Opatovic, výstavbu obecních bytů či o rekonstrukci místních komunikací a kaple Nejsvětější Trojice.

„V krajské politice budu prosazovat odstranění zbytečné byrokracie, transparentní rozdělování dotací, péči o kulturní dědictví a koncepci krajského školství,“ uvádí v souvislosti se svou kandidaturou do krajského zastupitelstva.

Radek Tvrdík se věnoval archeologii v Národním památkovém ústavu. Později pracoval v Regionálním muzeu v  Kolíně a dále na pozici manažera MAS Lípa pro venkov o. s.

Je ženatý a má dvě malé dcery. Mezi jeho zájmy patří historie, požární sport a turistika.

41 starosta obce, manažer Opatovice I bezpp STAN
44. Ing. Zdeněk Bařinka, Ph.D.

Ing. Zdeněk Bařinka, Ph.D.

36 let

ekonom

Mladá Boleslav, TOP 09

Zdeněk Bařinka se narodil 12. 5. 1976 v Mladé Boleslavi, vystudoval vysokou školu. Disponuje dlouholetou praxí ve veřejné správě jako vedoucí ekonomického odboru města Mladá Boleslav a Středočeského kraje a také jako vedoucí projektového týmu a externí konzultant v oblasti ekonomika a informatika na Magistrátu hlavního města Prahy.

„V zastupitelstvu kraje se chci zaměřit na transparentní zadávání veřejných zakázek, na odstranění korupce z kraje či na zvyšování kvality veřejných služeb," komentuje svou kandidaturu.

Zdeněk Bařinka v minulosti působil jako lektor na North East Wales Institute ve Velké Británii. Je ženatý a má malého syna. Ve volném čase chodí rád s rodinou a psem do přírody, rekreačně hraje fotbal a badminton.

36 ekonom Mladá Boleslav TOP 09 TOP 09
45. Hana Hajná

Hana Hajná

51 let

starostka obce, členka rady Svazku měst a obcí Rakovnicka

Kroučová, STAN

Hana Hajná se narodila 26. 9. 1961, vystudovala obor administrativa na Střední zemědělské technické škole v Rakovníku. V minulosti působila jako místostarostka obce Kroučová, od roku 2006 je starostkou obce. Ve své funkci se jí za pomoci grantů a dotací podařilo zrealizovat nespočet projektů z různých programů krajského úřadu. Nyní pracuje na projektové dokumentaci k odkanalizování obce, k realizaci zeleně na návsi či vybudování a rekonstrukci kulturního zařízení. Pravidelně v obci pořádá několik tradičních kulturních akcí k vyžití obyvatel regionu.

„V kraji bych se chtěla zasadit o širší a pravdivou informovanost každého jednotlivého občana. Jako základ rodiny je jednotlivec, tak základ státu je obec. I každý občan malé obce má právo na špičkové zdravotnictví, dopravní obslužnost či na kvalitní školství a kulturu,“ komentuje svou kandidaturu do krajského zastupitelstva.

Hana Hajná byla dříve zaměstnána jako ekonomická pracovnice. Sedmnáct let pracovala u Městské policie Rakovník.

Má dospělou dceru. Mezi její zájmy patří malování energetických obrázků, studium angličtiny, filosofie, psychologie a přírodní vědy.

51 starostka obce, členka rady Svazku měst a obcí Rakovnicka Kroučová STAN STAN
46. Ing. Adam Slabecký

Ing. Adam Slabecký

32 let

projektant

Slaný, TOP 09

Adam Slabecký  se narodil 1. 7. 1980 v Kladně, vystudoval České vysoké učení technické, obor stavební. V současné době působí ve firmě Inprostav Slaný s.r.o. na pozici projektového manažera.

„Prioritní je pro mě transparentnost veřejného financování a zkvalitnění dopravní infrastruktury v kraji,“ říká o své kandidatuře do krajského zastupitelstva.

Adam Slabecký je svobodný a bezdětný. Zajímá se o popularizaci vědy, historii a společenské hry.

32 projektant Slaný TOP 09 TOP 09
47. Miluše Čančíková

Miluše Čančíková

46 let

starostka obce, účetní

Jinočany, bezpp

Miluše Čančíková se narodila 12. 6. 1966 v Praze, vystudovala Střední ekonomickou školu, obor všeobecná ekonomika. Od roku 2006 působí jako starostka obce Jinočany. V této funkci se zasadila o rekonstrukci všech místních komunikací, základní školy a obecního úřadu. Zasloužila se o výstavbu gastroprovozu pro mateřskou i základní školu, nové mateřské školy, autobusových zastávek, dětských hřišť a intenzifikaci ČOV.

„V krajské politice budu prosazovat optimalizaci provozu na silnicích nižších tříd v kontextu napojení na dopravní infrastrukturu hlavního města,“ říká o své kandidatuře do krajského zastupitelstva.

Miluše Čančíková v minulosti pracovala v oboru účetnictví. Je manželkou, matkou i babičkou. Svůj volný čas ráda tráví ve společnosti ostatních či poslechem dobré hudby.

46 starostka obce, účetní Jinočany bezpp STAN
48. Mgr. Ing. Jan Pospíšil, MBA

Mgr. Ing. Jan Pospíšil, MBA

49 let

místostarosta města

Kolín, TOP 09

Jan Pospíšil se narodil 1. 12. 1962 v Kolíně, vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, The Nottingham Trend University a Vysokou školu ekonomie a managementu veřejné správy v Bratislavě. V současnosti působí jako místostarosta města Kolína. V této funkci se mu podařilo získat finanční návratnou pomoc pro zadlužené město, realizovat řadu investičních záměrů a projektů, rozšířit kapacity mateřských škol, přilákat do města nové investory či rozšířit spolupráci se zahraničními partnerskými městy.

„Ve Středočeském kraji bych chtěl zprůhlednit hospodaření, důsledně odstranit korupci a zmanipulovaná řízení, zavést spravedlivé přerozdělování finančních prostředků a zvýšit investice do kulturních a sportovních akcí například podporou cyklistického ruchu,“ komentuje své priority pro kandidaturu do krajského zastupitelstva.

V minulosti pracoval Jan Pospíšil jako podnikatel a jednatel firmy. Je ženatý a má dvě děti. Ve volném čase rád chodí do kina, sportuje a cestuje.

49 místostarosta města Kolín TOP 09 TOP 09
49. Ing. Petr Schneider

Ing. Petr Schneider

38 let

starosta města, stavební inženýr

Mnichovice, bezpp

Petr Schneider se narodil 11. 4. 1974, vystudoval vysokou školu. Od roku 2006 působí jako uvolněný starosta obce Mnichovice. V této funkci se zasloužil o výstavbu kanalizace, vodovodu a multifunkčního centra „MATES“ v roce 2011. Dále realizoval rekonstrukci a revitalizaci parku J. Holíka, válečných hrobů a budovy městského úřadu. Granty ze Středočeského kraje efektivně využil pro zajištění bezpečnosti u základní školy. Nyní obec obdržela další dotace, které budou využity na opravu a revitalizaci městského centra.

„Transparentní politika, efektivní finanční řízení a metodická pomoc především pro menší obce jsou prioritní témata, která budu prosazovat v krajské politice,“ uvádí ve spojitosti se svou kandidaturou do zastupitelstva.

V minulosti Petr Schneider pracoval jako odborný referent silničního hospodářství a dopravy na odboru komunálních služeb v Říčanech. Posléze vykonával funkci supervizora na Ředitelství silnic a dálnic ČR. Je svobodný a bezdětný.

38 starosta města, stavební inženýr Mnichovice bezpp STAN
50. Mgr. Viktor Liška

Mgr. Viktor Liška

40 let

starosta obce, učitel

Ratměřice, bezpp

Viktor Liška se narodil 18. 5. 1972 v Praze, vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současnosti je předseda mikroregionu Džbány a člen dozorčí rady Posázaví o. p. s. Od roku 2006 působí jako starosta obce Ratměřice, jež byla vyhlášena vesnicí roku 2010 a v letošním roce obdržela Evropskou cenu obnovy vesnice za komplexní a udržitelný rozvoj výjimečné kvality. Viktor Liška vnímá toto ocenění jako důležitou zpětnou vazbu dobré práce, která byla vynaložena na rekonstrukci a revitalizaci v obci.

„V krajské politice je třeba prosadit lokální služby, jak ve vzdělávání, tak v sociálním či neziskovém sektoru a spolupráci s dalšími obcemi,“ říká v souvislosti se svou kandidaturou do krajského zastupitelstva.

Viktor Liška po ukončení svého studia pracoval s dětmi v Jedličkově ústavu. Působil rovněž jako učitel na základní škole a sociální pracovník v Integrovaném centru sociálních služeb v Odlochovicích.

Je ženatý a má tři děti. Ve volném čase se zajímá o historii a aktivně sportuje.

40 starosta obce, učitel Ratměřice bezpp STAN
51. Pavel Toman

Pavel Toman

63 let

starosta obce, IT technik

Chýnice, STAN

Pavel Toman se narodil 11. 5. 1949 v Praze, vystudoval střední odbornou školu se zaměřením na informační technologie. Nyní působí jako starosta obce Chýnice. V této funkci se zasloužil o stabilizaci chodu obce, realizaci intenzifikace čistírny odpadních vod či o rozšíření dětského a sportovního areálu. Jako starosta rovněž aktivně podporuje sportovní a společenské akce v obci.

„Prioritou v krajské politice je pro mě spravedlivé rozdělení finančních prostředků jednotlivým obcím z dotací Evropské unie a Středočeského kraje,“ říká o své kandidatuře do krajského zastupitelstva.

Pavel Toman v minulosti věnoval programování a zastával pozici manažera výpočetního střediska. Posléze podnikal v oblasti informačních technologií. Je ženatý. Ve volném čase rád cestuje a poznává kulturu v jiných zemích.

63 starosta obce, IT technik Chýnice STAN STAN
52. Zuzana Bönischová

Zuzana Bönischová

58 let

ředitelka kina

Kutná Hora, TOP 09

Zuzana Bönischová se narodila 11. 11. 1953 v Praze, vystudovala gymnázium. V minulosti působila jako členka obvodního zastupitelstva v Praze 6. V současnosti zastává pozici předsedkyně kulturní komise v  Kutné Hoře a v Kutné Hoře je také členkou dozorčí rady průvodcovské služby.

„Rozvoj kultury v regionu, především v místních organizacích a spolcích je tématem, které by nemělo být v krajské politice opomíjeno,“ říká ve spojitosti se svou kandidaturou do krajského zastupitelstva.

Zuzana Bönischová nyní provozuje kino Ořechovka. Je vdaná a má jednoho syna. Zajímá se o kulturu a ráda cestuje do zahraničí.

58 ředitelka kina Kutná Hora TOP 09 TOP 09
53. Ing. Václav Nekvasil

Ing. Václav Nekvasil

66 let

starosta města, agronom

Trhový Štěpánov, bezpp

66 starosta města, agronom Trhový Štěpánov bezpp STAN
54. Radek Vystyd, MPA

Radek Vystyd, MPA

34 let

zastupitel města, ředitel společnosti

Dobříš, TOP 09

Radek Vystyd se narodil 11. 1. 1978 v Praze, vystudoval střední školu. V současné době působí jako zastupitel města Dobříše a člen představenstva Okresní hospodářské komory v Příbrami.

„Prioritním tématem v kraji je pro mě podpora sociálního bydlení,“ uvádí ke své kandidatuře do krajského zastupitelstva.

Radek Vystyd  se dlouhodobě zabývá realitní činností a správou majetku. Dodnes působí jako jednatel společnosti v této oblasti.

Je ženatý a má dvě děti. Svůj volný čas tráví s rodinou či zahrádkařením.

34 zastupitel města, ředitel společnosti Dobříš TOP 09 TOP 09
55. Ing. Vojtěch Krauz

Ing. Vojtěch Krauz

67 let

starosta obce, agronom

Mečeříž, bezpp

Vojtěch Krauz se narodil 23. 10. 1944 v Praze, vystudoval Agronomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze. Od roku 1999 působí jako starosta obce Mečeříž. V této funkci se zasloužil o prodloužení vodovodu do nové zástavby, rekonstrukci dešťové kanalizace a veřejného osvětlení a zateplení mateřské školky. Mezi jeho další počiny patří výstavba dětského hřiště nebo revitalizace návsi a jejího okolí. Nyní zastává i funkci předsedy Svazku obcí Mladoboleslavský venkov.

V krajském zastupitelstvu budu prosazovat komplexní řešení problémů hromadné dopravy v kraji tak, aby racionálně řešila i potřeby lidí v malých obcích,“ uvádí v souvislosti se svou kandidaturou.

Vojtěch Krauz se dříve věnoval agronomii. Posléze pracoval jako realitní poradce v oblasti pozemkového inženýrství.

Je ženatý, má čtyři dospělé děti a jedenáct vnoučat. Volný čas tráví s rodinou. Mezi jeho zájmy patří auta, motocykly a stromy. Rád cestuje a věnuje se filosofii.

67 starosta obce, agronom Mečeříž bezpp STAN
56. Marcela Říhová

Marcela Říhová

38 let

místostarostka města

Milovice, TOP 09

Marcela Říhová se narodila 30. 10. 1973 v Nymburce, vystudovala ekonomickou střední školu. Již 10 let působí ve státní správě. Nyní zastává funkci místostarostky města Milovice, kde se zasadila například o výstavbu nové mateřské a základní školy či o stanovení jednotných kritérií pro přijetí dětí do MŠ v celém městě.

„Budu prosazovat především stabilizaci autobusové dopravy tak, aby se výběrových řízení na nové dopravce mohly účastnit všechny středočeské obce a města. Staly by se tak plnoprávnými subjekty nejen těchto výběrových řízení, ale i následného objednání dopravy,“ uvádí ke své kandidatuře do krajského zastupitelstva. „Problémy řeším, neslibuji!“ tak zní její motto, kterým se řídí jak v politice, tak v osobním životě.

Marcela Říhová je vdaná a má jedno dítě. Ve volném čase ráda lyžuje, cestuje a zajímá se o kulturu.

38 místostarostka města Milovice TOP 09 TOP 09
57. Ing. Jiří Zahradník

Ing. Jiří Zahradník

61 let

zastupitel obce, technik, pracovník organizace a řízení

Senohraby, bezpp

Jiří Zahradník se narodil 3. 12. 1950 v Benešově, vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Je zkušeným komunálním politikem. V minulosti pracoval jako starosta Senohrab. Od roku 2010 vykonává funkci zastupitele. V obci se zasloužil o výstavbu kanalizace, veřejného víceúčelového hřiště, opravy silnic po výstavbě kanalizace a rekonstrukci základní školy. Mimo jiné dal podnět k instalaci radarů v obci pro zajištění bezpečnosti dopravního provozu nebo výstavby sakrální kapličky. Ve funkci předsedy TJ Sokol Senohraby se zasloužil o realizaci tenisových kurtů, instalaci ústředního vytápění v místní tělocvičně, výstavbu sportovní nářaďovny či opravu fotbalových kabin.

„V krajské politice je třeba prosadit všechny rozumné záměry, které povedou ke zkvalitnění života občanů Středočeského kraje a budou součástí volebního programu TOP 09 a STAN,“ říká v souvislosti se svou kandidaturou do krajského zastupitelstva.

Jiří Zahradník v minulosti soukromě podnikal. Posléze zastával funkci mistra výroby ve společnosti Alulux spol. s. r. o. a Baest a.s. Benešov. Od roku 2011 působí ve firmě BDS Benešov spol. s. r. o. jako pracovník organizace a řízení.

Je rozvedený, má dvě dospělé děti a čtyři vnoučata. Ve volném čase rád navštěvuje divadlo, sportuje, cestuje a zahrádkaří.

61 zastupitel obce, technik, pracovník organizace a řízení Senohraby bezpp STAN
58. MUDr. Daniel Brodan

MUDr. Daniel Brodan

59 let

zastupitel města, lékař

Beroun, TOP 09

59 zastupitel města, lékař Beroun TOP 09 TOP 09
59. Miloslav Haniš

Miloslav Haniš

46 let

starosta obce

Čím, bezpp

Miloslav Haniš se narodil 24. 6. 1966 v Lanškrouně, vystudoval střední odbornou školu. Nyní zastává pozici starosty obce Čím. V této funkci se zasloužil o zkvalitnění služeb místního obecního úřadu, výstavbu dětského hřiště, opravu sportovního areálu či o rekonstrukci a rozšíření veřejné infrastruktury.

„V krajské politice je třeba prosadit transparentní rozdělování veřejných zakázek a efektivní fungování veřejné správy,“ říká o své kandidatuře do krajského zastupitelstva a dodává: „Prioritou je pro mě také zvýšení kvality života na venkově.“

Miloslav Haniš v minulosti pracoval jako provozní zámečník. Je ženatý, má tři děti a jednoho vnuka. Volný čas věnuje rodině a údržbě domu a zahrady. Nebrání se žádnému aktivnímu pohybu.

46 starosta obce Čím bezpp STAN
60. RNDr. ThMgr. Petr Soudek, Ph.D.

RNDr. ThMgr. Petr Soudek, Ph.D.

41 let

zastupitel města, výzkumný pracovník

Kladno, TOP 09

Petr Soudek se narodil 16. 3. 1971 ve Vsetíně, vystudoval Přírodovědeckou fakultu a Katolicko-teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2004 obdržel doktorský titul v oblasti anatomie a fyziologie rostlin. Nyní působí jako zastupitel města Kladno a člen komise pro životní prostředí rady města.  Zároveň zastává pozici místopředsedy správní rady Naučného střediska ekologické výchovy Kladno-Čabárna o.p.s. V minulosti se mu jako zastupiteli podařilo zabránit spornému prodeji pozemku v centru Kladna a intenzivně se zasazuje o výstavbu nového hospice.

„Rád bych se zaměřil na zlepšení životního prostředí ve Středočeském kraji,“ říká o své kandidatuře do zastupitelstva kraje.

Petr Soudek v minulosti pracoval jako učitel chemie na základní škole a gymnáziu. V současnosti působí jako externí vyučující v oboru chemie životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a také jako vědecký asistent v laboratoři rostlinných biotechnologií Akademie věd ČR.

Je svobodný a bezdětný.  Ve volném čase se věnuje četbě, cestování, fotografování a historii.

41 zastupitel města, výzkumný pracovník Kladno TOP 09 TOP 09
61. Jiří Petráček

Jiří Petráček

54 let

starosta obce, lesník

Řevničov, bezpp

Jiří Petráček se narodil 8. 10. 1958 v Kladně, vystudoval odbornou střední školu. Již od roku 1998 působí jako starosta obce Řevničov. Mezi úspěchy své práce považuje výstavbu domu s  pečovatelskou službou či přístavbu tělocvičny k základní škole. Také se mu podařilo vybudovat splaškovou kanalizaci, ČOV, vodojem a hlavní přivaděč vody.

Prioritou v krajské politice je pro mne představit kraj jako partnera obcí, nikoliv jako uzurpátora,“ říká o své kandidatuře do krajského zastupitelstva.

Jiří Petráček v minulosti pracoval jako lesník a mistr výroby. Je rozvedený, má dvě děti. Zajímá se o včelařství a myslivost.

54 starosta obce, lesník Řevničov bezpp STAN
62. Ing. Olga Mokošová

Ing. Olga Mokošová

41 let

zastupitelka města, ekonomka

Bystřice, TOP 09

Olga Mokošová se narodila 12. 11. 1970 v Benešově, vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Dříve pracovala jako místostarostka města Bystřice. Nyní působí jako zastupitelka města Bystřice. Zasadila se o realizaci vodovodu v obci Božkovice, prosadila zveřejňování zápisů z rady a zastupitelstva města a zveřejňování veřejných zakázek.

„Vše, co dělám, dělám pro lepší budoucnost našich dětí,“ uvádí jako své osobní poselství, které by chtěla naplňovat i v zastupitelstvu kraje. Ve své kandidatuře zdůrazňuje transparentní politiku a stabilizaci západní varianty dálnice D3.

Olga Mokošová pracuje celý život v oboru ekonomie a financí. Je vdaná, má dvě děti. Ve volném čase se věnuje rodině, bezmotorovému létání, volejbalu a zahrádkářství.

41 zastupitelka města, ekonomka Bystřice TOP 09 TOP 09
63. Veronika Vendlová

Veronika Vendlová

36 let

radní města, ředitelka hlavní kanceláře hnutí Starostové a nezávislí

Odolena Voda, bezpp

Veronika Vendlová se narodila 26. 11. 1975, vystudovala střední odbornou školu v oboru polygrafie. Vykonává funkci zastupitelky a neuvolněné radní města Odolena Voda a je ředitelkou hlavní kanceláře hnutí Starostové a nezávislí Zasadila se o zveřejňování všech výdajů města nad deset tisíc korun, přispěla ke změně nové organizační struktury městského úřadu spočívající především v obsazení pozic kvalifikovanými profesionály se schopností otevřeně a vlídně komunikovat s občany. Dále prosadila užívání serveru verejnyportal.cz k zadávání veřejných zakázek města, přispěla k přeměně městského zpravodaje v profesionální tištěné médium a lepší informovanosti občanů.

„Prioritním tématem v kraji je pro mě především sociálně odpovědná politika a rozumné nakládání s veřejnými prostředky“ uvádí ke své kandidatuře do krajského zastupitelstva.

Veronika Vendlová v minulosti pracovala v oboru polygrafie, obchodu a marketingu. Posléze soukromě podnikala. Svůj volný čas věnuje rodině a studiu na vysoké škole. Mezi její zájmy patří hra na kytaru a zpěv a psaní krátkých blogů na server Aktualne.cz.

36 radní města, ředitelka hlavní kanceláře hnutí Starostové a nezávislí Odolena Voda bezpp STAN
64. Jan Dibitanzl

Jan Dibitanzl

46 let

radní města, OSVČ

Benátky nad Jizerou, TOP 09

Jan Dibitanzl se narodil 2. 3. 1966, vystudoval střední školu. Nyní zastává funkci radního a zastupitele města Benátky nad Jizerou. Spoluzasloužil se o omezení hracích automatů v obci a založení ochotnického divadla, v němž také působí.

„Chtěl bych pracovat pro budoucnost a především pro budoucnost našich děti. Chci se zasadit o podporu kulturní a sportovní činnosti, zejména mezi mládeží,“ říká o své kandidatuře do zastupitelstva kraje.

Jan Dibitanzl pracuje v oboru strojírenství. Je ženatý, má tři děti a jedno vnouče. Svůj volný čas věnuje rodině a ochotnickému divadlu. Mezi jeho další zájmy patří sport, zejména v sokolském duchu, a pořádání letních táborů.

46 radní města, OSVČ Benátky nad Jizerou TOP 09 TOP 09
65. Jan Jakob

Jan Jakob

29 let

starosta města

Roztoky, TOP 09

Jan Jakob se narodil 2. 12. 1982 ve Vsetíně, kde vystudoval gymnázium. V minulosti působil jako tajemník Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky a později jako celostátní tiskový mluvčí TOP 09. Od podzimních komunálních voleb v roce 2010 zastává funkci starosty města Roztoky. Za jeho působení v této funkci byla v Roztokách mimo jiné postavena nová budova školky pro 50 dětí, byl otevřen nový sběrný dvůr, byly opraveny dvě klíčové komunikace a nyní probíhá přístavba dvou tříd základní školy, zateplování školní jídelny či rekonstrukce městského úřadu. V rozpočtu města se snaží maximálně šetřit i díky průhlednému zadávání veřejných zakázek.

Ve volném čase rád chodí do posilovny, navštěvuje divadlo či kino a vaří.

29 starosta města Roztoky TOP 09 TOP 09
66. Mgr. Luděk Kudláček 39 překladatel, dopravní expert Ratenice TOP 09 TOP 09
67. Alexandra Baňařová

Alexandra Baňařová

47 let

starostka obce, předsedkyně svazku obcí

Hvězdonice, bezpp

Alexandra Baňařová se narodila 27. 5. 1965 v Karlových Varech, vystudovala gymnázium. Již čtrnáctým rokem zastává funkci starostky obce Hvězdonice. V této funkci se jí podařilo započít aktivní spolupráci v dobrovolném svazku Malé Posázaví a zasloužila se o všestranný rozvoj v obci. Současně působí jako předsedkyně mikroregionu Malé Posázaví a členka správní rady Posázaví o.p.s.

„V krajském zastupitelstvu budu prosazovat stabilní rozvoj středočeského venkova ve všech oblastech,“ říká ke své kandidatuře.

Alexandra Baňařová má dvě děti, dceru a syna. Ve volném čase ráda sportuje a zajímá se o kulturní dění.

47 starostka obce, předsedkyně svazku obcí Hvězdonice bezpp STAN
68. Pavel Schmidt

Pavel Schmidt

50 let

místostarosta obce, nezávislý konzultant

Černolice, TOP 09

Pavel Schmidt se narodil 19. 5. 1962 v Praze, vystudoval Střední průmyslovou školu strojní a pokračoval na CMC Graduate school of Business. V minulosti působil jako člen zastupitelstva obce Černolice. Nyní zastává funkci místostarosty obce. K jeho počinům patří dokončení přípravy územního plánu obce či rekultivace obecního parku. Spolupracoval na úspěšných výběrových řízeních na odvoz komunálního odpadu, na opravu hasičárny a místní vodárny. Organizuje mnoho společenských akcí k pozvednutí kulturního života v obci.

„Mým hlavním zájmem bude prosazení jednotného systému veřejné dopravy ve Středočeském kraji a Praze, které musí umožnit jednoduché a přiměřeně komfortní cestování po celém území kraje na jeden typ jízdenky. Dále se chci věnovat problematice zajištění pitné vody a čištění odpadních vod,“ uvádí ke své kandidatuře do krajského zastupitelstva.

Dříve pracoval Pavel Schmidt jako výkonný ředitel péče o zákazníky v Telefonice 02 Slovakia či jako manažer provozu v Českých Radiokomunikacích. V současné době je nezávislým konzultantem v oblasti ICT a Telco.

Je šťastně zadaný. Ve volných chvílích se věnuje cyklistice, potápění, horolezení, speleologii, v zimě běhání na lyžích. Rád cestuje po exotických zemích.

50 místostarosta obce, nezávislý konzultant Černolice TOP 09 TOP 09
69. Karel Stehlík

Karel Stehlík

41 let

starosta obce, státní zaměstnanec

Vyšehořovice, bezpp

Karel Stehlík se narodil 11. 12. 1970 v Českém Brodě, vystudoval střední školu. V komunální politice působí již mnoho let, dříve jako zastupitel či místostarosta a dnes jako starosta obce Vyšehořovice. V této funkci se mu podařilo změnit a dovést do konce rekonstrukci požární nádrže i se změnou dodavatele, výrazně omezit těžbu žáruvzdorných jílů v katastru obce, vybudovat úpravnu pitné vody a provést rekonstrukci havarijního stavu vodovodu, připravit a spustit výstavbu kanalizace a Čistírny odpadních vod a úspěšně stavbu dokončit. Též se angažuje v boji proti paroplynové elektrárně v Mochově a proti nové těžbě jílů u obce Břežany II. Je členem občanských sdružení pro historii a ochranu přírody, dále je předsedou monitorovacího výboru O.P.S. Pošembeří.

„V krajském zastupitelstvu se chci zaměřit na boj proti korupci, nesmyslné rozhazování finančních prostředků a na zprůhlednění veřejných zakázek,“ komentuje svou kandidaturu a dodává: „Vstřícnost, rovnost, spravedlnost a otevřenost - to jsou hodnoty, kterými se řídím nejen v politice.“

Karel stehlík pracoval v minulosti jako mechanik na Strojní a traktorové stanici Český Brod a také jako podnikatel. Je ženatý, má jednu dceru a syna. Ve volném čase rád chodí do přírody a rybaří. Věnuje se kynologii, motorismu a hasičství.

41 starosta obce, státní zaměstnanec Vyšehořovice bezpp STAN
70. Mgr. Ivan Uhlíř

Mgr. Ivan Uhlíř

54 let

místostarosta města

Poděbrady, TOP 09

Ivan Uhlíř se narodil 27. 6. 1958 v Poděbradech, vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze. V minulosti působil mnoho let jako člen zastupitelstva či jako člen Rady města Poděbrady. Nyní zastává funkci prvního místostarosty města Poděbrady. Z jeho iniciativy byl v minulosti vyčlenění finanční příspěvek sportovním oddílům, který se stal pravidelnou součástí městského rozpočtu.

„V politice je pro mě důležitá poctivost a pořádek ve všech oblastech,“ říká ke své kandidatuře do krajského zastupitelstva.

Ivan Uhlíř dříve pracoval jako dispečer dopravy OSP Kolín, jako učitel na základní škole a gymnáziu v Poděbradech či jako jednatel stavební firmy a realitní kanceláře. Je ženatý a má dvě děti. K jeho koníčkům patří sport a automobilismus. Má rád cestování a moře.

54 místostarosta města Poděbrady TOP 09 TOP 09
Učňovská stipendia i po volbách? Strany jsou pro
1. 10. 2012

Učňovská stipendia i po volbách? Strany jsou pro

V předvolebním seriálu se MF DNES lídrů některých středočeských kandidátek zeptala na témata důležitá pro kraj. Prvním tématem je podpora učňů formou stipendií a slučování škol.

Celý článek
Výjezdy po Středočeském kraji
29. 9. 2012

Výjezdy po Středočeském kraji

Sobotní dopoledne Helena Langšádlová, kandidátka na hejtmanku, strávila v Městci Králové.

Celý článek
 Svatováclavské slavnosti
28. 9. 2012

Svatováclavské slavnosti

Poslankyně Helena Langšádlová strávila sváteční dopoledne ve Staré Boleslavi.

Celý článek
Výjezd po kraji
27. 9. 2012

Výjezd po kraji

Ve čtvrtek 27.9.2012 poslankyně Helena Langšádlová vyrazila na setkání se sázavským starostou Petrem Šibrávou.

Celý článek
Diskusní setkání s občany
24. 9. 2012

Diskusní setkání s občany

Poslankyně Helena Langšádlová zahájila pondělní den na studentské konferenci.

Celý článek
Setkání s občany ve Středočeském kraji
23. 9. 2012

Setkání s občany ve Středočeském kraji

Poslankyně Helena Langšádlová nedělní dopoledne strávila na setkání s občany v Nymburku.

Celý článek
Sobotní výjezd po kraji
22. 9. 2012

Sobotní výjezd po kraji

Poslankyně Helena Langšádlová strávila přejemný den v kraji.

Celý článek
Besedy s občany
21. 9. 2012

Besedy s občany

Helena Langšádlová vyrazila v pátek 21.9.2012 po zasedání Poslanecké sněmovny na besedy s občany ve městě Neveklov a Votice.

Celý článek
Langšádlová: ČSSD i bez Ratha opět bojkotuje sjednocení hromadné dopravy!
19. 9. 2012

Langšádlová: ČSSD i bez Ratha opět bojkotuje sjednocení hromadné dopravy!

UŽ OD KVĚTNA 2012 LEŽÍ BEZ ODEZVY U NÁMĚSTKA PRO DOPRAVU ROBINA POVŠÍKA ŽÁDOST O SPOJENÍ PRAŽSKÉ A STŘEDOČESKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY DO JEDNOHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU - TZV. „METROPOLITNÍ INTEGROVANÉ DOPRAVY“. SVOU NEČINNOSTÍ KRAJ EVIDETNĚ POKRAČUJE V DOPRAVNÍ IZOLACI NASTOLENÉ EXHEJTMANEM RATHEM, KDY DOKONCE HROZIL KOLAPS DOPRAVY.

Celý článek
Setkání s občany v kraji
18. 9. 2012

Setkání s občany v kraji

V pondělí Helena Langšádlová po dopolední tiskové konferenci vyrazila na setkání do kraje.

Celý článek
1 2
Články 1 - 10 z 17
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme