Regionální organizace TOP 09 Praha 12
9. 9. 2011

Regionální organizace TOP 09 Praha 12

Novým předsedou se stal Marek Fajfr

Dne 7.9.2011 se konal volební sněm regionální organizace TOP 09 Praha 12. Na programu byla volba nových členů výboru a nominace kandidátů do krajských a celostátních vnitrostranických voleb. Novým předsedou regionálního výboru TOP 09 Praha 12 byl zvolen Marek Fajfr, reverend a člen Zastupitelstva MČ Prahy 12. Za místopředsedy byli zvoleni Mgr. Sova (projektový manažer) a Mgr. Jiří Koubek (starosta MČ Praha-Libuš). Dalšími členy výboru se staly Ing. Hana Jandová (OSVČ) a JUDr. Helena Chudomelová (advokátka).

Celý článek
Pozvánka na 11. (mimořádné) zastupitelstvo
29. 8. 2011

Pozvánka na 11. (mimořádné) zastupitelstvo

TOP 09 navrhuje změnu usnesení k Polyfunkčnímu domu Levského - neděle 4.9 od 10:00

Vážení občané Prahy 12, dovolujeme si Vás pozvat na 11. (mimořádné) zastupitelstvo městské části Praha 12, které je svoláno z iniciativy klubu TOP 09 s podporou ODS kvůli kauze výstavby „Polyfunkčního domu Levského“. Cílem zasedání zastupitelstva je zrušení (revokace) rozhodnutí Rady MČ Praha 12 ze dne 20.7.2011, na základě kterého bylo odsouhlaseno výrazné navýšení (koeficientu) zastavěnosti území. Zasedání bylo svoláno starostou Františkem Adámkem (ČSSD) na nejméně vhodný termín - na neděli 4.9 v 10:00. Zastupitelé za Změnu pro Prahu 12 budou mít příležitost přesvědčit občany, že jejich vyjádření nejsou alibistická, krátkozraká a populistická. Více...

Celý článek
Výzva klubu TOP 09 zastupitelům za Změnu pro Prahu 12
6. 8. 2011

Výzva klubu TOP 09 zastupitelům za Změnu pro Prahu 12

Žádost o podporu zrušení usensení k Polyfunkčnímu domu Levského

Vážení zastupitelé za Změnu pro Prahu 12, se zájmem jsme si přečetli článek v Modřanských novinách o průběhu jednání, které se týkalo umístění výjimečně přípustné stavby “Polyfunkční dům Levského“, při kterém vyslovila rada souhlas s tímto umístěním.  Je zcela jasné, že rozhodnutím rady bude ohrožena kvalita života velké skupiny lidí. Proto se na vás obracíme se žádostí, abyste svými podpisy podpořili naši žádost o svolání mimořádného zastupitelstva, které by za účasti veřejnosti projednalo náš návrh na revokaci usnesení rady 22.02.11. Celý článek...

Celý článek
Výzva TOP 09 k transparentnímu chování radnice
2. 8. 2011

Výzva TOP 09 k transparentnímu chování radnice

Podnět k veřejné zakázce na studii proveditelnosti k nové radnici a zveřejňování zakázek na internetu

Vážený pane starosto, ...klub TOP 09 Vám zasílá podnět ve věci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - „Zpracování studie proveditelnosti rekonstrukce objektu obchodního domu PRIOR... Podle našeho názoru koalice nesplnila slib z 9. zasedání zastupitelstva městské části Praha 12 (dále jen “m. č. Praha 12”), že studie bude zpracovaná poctivým a otevřeným způsobem a že se nebude dělat nic za zády opozice, což opakovaně zdůrazňoval pan místostarosta Rejman. Není možné zpracovat objektivní a kvalitní studii na základě netransparentního výběru zpracovatele. Dosud bývalo dobrým zvykem zveřejňovat jakékoliv zakázky s předpokládanou cenou nad 100.000,- Kč na webových stránkách m. č. Praha 12. Veřejné soutěže se tak mohl zúčastnit každý oprávněný zájemce, a nejen několik oslovených uchazečů, kteří se mezi sebou mohou znát a domluvit. V polovině roku 2011 – pod vedením ČSSD – tato dobrá praxe skončila.

Celý článek
1. 8. 2011

Modřanští radní řekli ano bytovému domu, obyvatelé a odborné komise jsou proti

Plánovaná stavba Polyfunkční dům Levského šestinásobně převyšuje představy původní urbanistické koncepce sídliště a je vyšší než předepisuje nový Územní plán hl. m. Prahy.

Radní Modřan podpořili vznik bytového domu v místě bývalých jeslí navzdory protestům obyvatel i odborných komisí. Lokalitu charakterizuje nedostatek služeb, parkovacích míst i přetížená dopravní infrastruktura.

Celý článek
Největší výdaj v historii Prahy 12 mimo kontrolu veřejnosti!
25. 7. 2011

Největší výdaj v historii Prahy 12 mimo kontrolu veřejnosti!

Vládnoucí koalice pod vedením Františka Adámka rozhoduje o přípravě nové radnice nátlakově a vytváří v Praze 12 netransparentní prostředí

Výstavba nové radnice v Praze 12 je strategickým rozhodnutím, které ovlivní život současné i několika dalších generací a bude stát občany naší městské části stovky milionů korun. Proto je k tomuto tématu potřeba přistupovat zodpovědně a otevřeně se snahou nalézt po široké diskusi shodu s veřejností i napříč politickými stranami. Rada městské části si ale počíná zcela netransparentně bez snahy nalézt širší shodu a nebojí se dále „válcovat“ většinou jednoho hlasu KSČM opozici reprezentující podle získaných mandátů 49 % voličů Prahy 12.

Celý článek
Žádost o poskytování zvukového záznamu
1. 7. 2011

Žádost o poskytování zvukového záznamu

Proč je radnice Františka Adámka čím dál tím více uzavřená?

Vážený pane starosto Františku Adámku (ČSSD, dříve KSČ), níže přikládáme právní rozbor problematiky poskytování audiovizuálního záznamu. Váš „jiný právní názor“ byl opět mylný. Podle právního rozboru občanského sdružení Oživení (viz příloha),“ není poskytování audiovizuálního záznamu ze zastupitelstva platným (tzn. polistopadovým) právním řádem ČR zakázáno, a je proto možné jej realizovat…“. „V pořizování záznamu nemůže státní ani jiná veřejná moc nikomu násilím bránit“!...  

Celý článek
1. 7. 2011

Žádost TOP 09 o svolání 10. (mimořádného) zastupitelstva městské části Praha 12

Omezení mandátu (opozičních) zastupitelů (TOP 09 a ODS)

Vážený pane starosto, v souladu s ustanovením § 60, odst. 2 ve smyslu § 87, odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů Vás žádáme o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva městské části Praha 12. K tomuto rozhodnutí nás vede ta skutečnost, že vládnoucí koalice opustila bezdůvodně jednání zastupitelstva městské části Praha 12 a tím znemožnila průběh dalšího plynulého jednání zastupitelstva. Zároveň došlo na základě rozhodnutí rady k omezení výkonu mandátu (opozičních) zastupitelů (TOP 09 a ODS) - viz příloha.

Celý článek
Nepřijaté návrhy usnesení TOP 09 z 9. zasedání zastupitelstva MČ Praha 12
30. 6. 2011

Nepřijaté návrhy usnesení TOP 09 z 9. zasedání zastupitelstva MČ Praha 12

Aneb jaké to je, když se spojí populistické a levicové strany v zastupitelstvu MČ Praha 12

Na 9. zasedání zastupitelstva nebyl odhlasován přes podporu TOP 09 a ODS návrh na revokaci (zrušení) usnesení Rady (tvořené ČSSD, Změnou pro Prahu 12, VV a KSČM) týkající se dramatického navýšení koeficientu „zastavěnosti“ v ulici Vazovova (z koeficientu C na G). Došlo k nevyslyšení názorů odborných komisí rady MČ Praha 12 a k nepřípustnému zatajování informací z usnesení rady (utajené přílohy usnesení, mj. nebylo konstatováno, že se jedná o  navyšování „zastavěnosti“ území). Tímto se potvrzují velké obavy opozice, že sloučením kompetencí z oblasti životního prostředí a územního plánování (které jdou z logiky věci proti sobě) pod 1 radní – konkrétně Ing. Tylovou (paradoxně za Stranu zelených) – bude trpět životní prostředí pravděpodobně v nejzelenější městské části Prahy.

Celý článek
Rozhodují zastupitelé na základě kvalitně připravených materiálů?
26. 6. 2011

Rozhodují zastupitelé na základě kvalitně připravených materiálů?

Proč se rozhoduje o výstavbě radnice v Praze 12 tak narychlo a pod nátlakem?

Na programu 9. zasedání zastupitelstva Městské části Praha 12 konaného dne 21.6.2011 bylo původně navrženo 19 bodů. Na začátku jednání předložila opozice další 3 návrhy usnesení zastupitelstva a koalice – dosti nestandardním a netransparentním způsobem - rozšířila program o dalších 9 bodů. Zastupitelé TOP 09 důrazně varovali koalici, aby nepředkládala do tak nabitého programu bez důkladné přípravy bod týkající se výstavby nové radnice. Nová radnice je pro Prahu 12 strategicky významnou stavbou, která má stát stovky milionů korun a má sloužit občanům po generace. Usnesení zastupitelstva umožňující výstavbu radnice MČ Praha 12 mimo budovu Prioru prohlasovali radní za ČSSD, VV a Změnu pro Prahu 12 s podporou KSČM nejtěsnější většinou 1 hlasu. Největšími zastánci výstavby radnice mimo budovu Prioru je starosta František Adámek (ČSSD, dříve významný funkcionář KSČ) a Marek Rejman (nezávislý za Změnu pro Prahu 12).

Celý článek
1 2 ... 10 ... 15 16 17 18 19 20 ... 25 26
Články 161 - 170 z 257
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme