Největší výdaj v historii Prahy 12 mimo kontrolu veřejnosti!

Vládnoucí koalice pod vedením Františka Adámka rozhoduje o přípravě nové radnice nátlakově a vytváří v Praze 12 netransparentní prostředí

25. 7. 2011

Výstavba nové radnice v Praze 12 je strategickým rozhodnutím, které ovlivní život současné i několika dalších generací a bude stát občany naší městské části stovky milionů korun. Proto je k tomuto tématu potřeba přistupovat zodpovědně a otevřeně se snahou nalézt po široké diskusi shodu s veřejností i napříč politickými stranami.

 

Současný stav a varianty příprav

Předchozí vedení Prahy 12 připravilo záměr rekonstrukce bývalého obchodního domu PRIOR na budovu radnice. Tento projekt získal v nedávné době stavební povolení a je plně připraven k realizaci. Nové vedení radnice („rudo-duhová koalice“ ČSSD; Změna pro Prahu 12 a VV s otevřenou podporou KSČM) přišlo s alternativním návrhem úpravy projektu polyfunkčního centra U Dubu na křižovatce ul. Generála Šišky a Čs. exilu. Soukromý investor vyhrál před lety veřejnou soutěž na objekt U Dubu díky svému architektonickému a funkčnímu návrhu, který by musel být nyní zcela nově definován a znamenal by zásadní změnu zadávacích podmínek původní soutěže.

 

TOP 09 požadovalo důkladné zvážení všech relevantních variant výstavby nové radnice po technické, finanční a termínové stránce. Odpovědí koalice byla nekvalitně a tendenčně zpracovaná studie za 30 000 korun, která i podle názoru starosty Františka Adámka (ČSSD, dříve KSČ) nemůže za tyto peníze vypadat jinak. Z této studie - bez posouzení jiných variant - vyplývá, že objekt PRIORu je prý pro novou radnici nevhodný a finančně velmi náročný.

 

Pro a proti rekonstrukci PRIORu

Věcné diskusi nijak nepřispívá, že „rudo-duhová koalice“, která má i s mandáty KSČM v zastupitelstvu většinu pouhého jednoho hlasu, téma nové radnice zpolitizovala a používá nepravdivé či zavádějící argumenty:

a) projekt PRIORu nesplňuje technické normy (projekt je v souladu s technickými normami, jinak by neobdržel stavební povolení),

b) v přízemí nelze umístit Czechpoint (lze jej umístit, ale do bezbariérově dostupného nadzemního podlaží),

c) projekt je nepřijatelně naddimenzovaný:

Je pravdou, že projekt počítá s kancelářemi o velikosti 40 m2 pro 2 úředníky, což se určitě jeví jako značně naddimenzované. Na druhou stranu lze příčky mezi kancelářemi velmi variabilně změnit, např. tak, že spojením 2 kanceláří vznikne tzv „openspace“, otevřený kancelářský prostor o velikosti cca 80 m2, který může sdílet větší počet úředníků. Toto je řešení vedoucí k vyšší efektivitě práce a účinnějšímu využití prostoru. Zbylé prostory by mohly být využity buď komerčním způsobem (kanceláře) nebo ve veřejném zájmu pro chybějící služby.

 

Současná koalice v Praze 12 pod vedením ČSSD argumentuje proti variantě rekonstrukce PRIORu především neúměrnou finanční náročností projektu. Z původních cca 350 mil. Kč by částka prý vyrostla až na 600 mil. Kč, přičemž ani náznakem nenastínila za kolik lze radnici pořídit jinde. ODS tvrdí, že radnice v PRIORu rozhodně nebude stát více než 350 mil. Kč. TOP 09 se domnívá, že otázka finanční náročnosti patří mezi základní kritéria rozhodování, ale současně je potřeba přihlížet i k dalším aspektům projektu výstavby budovy radnice, protože se jedná mimo jiné o reprezentativní objekt, který by měl občanům Prahy 12 sloužit po řadu desetiletí.

 

Variantě rekonstrukce PRIORU hraje do karet strategická poloha uprostřed Prahy 12 a dále skutečnost, že tento objekt byl svěřen městské části Zastupitelstvem hlavního města Prahy za účelem výstavby radnice. V neposlední řadě je se jeví rekonstrukce objektu PRIORu – jakožto jediné architektonicky zajímavější budovy z období výstavby panelových sídlišť, která navíc v současnosti není efektivně využívaná – jako nezbytná.

 

 

Nátlak místo konsensu

TOP 09 před 9. zasedání zastupitelstva naléhala na místostarostu Marka Rejmana (Změna pro Prahu 12), který koncept nové radnice v radě připravuje, aby do již tak nabitého programu zastupitelstva nepřidávali další body, s nimiž se nemohli zastupitelé seznámit v předstihu. Zejména se to týkalo tak významných předkladů, jako je výstavba nové radnice apod. Nemůžeme sice dokázat, že záměrem rady bylo právě omezení možnosti zastupitelů seznámit se s předloženými návrhy, ale faktem zůstává, že rada na doporučení TOP 09 nereflektovala a prohlasovala (opět) většinou 1 hlasu nejednoznačně definovaný bod, kterým zrušila dřívější usnesení zastupitelstva MČ Praha 12 týkající se lokalizace nové radnice v budově PRIORu.

Mezi mnohými zejména opozičními zastupiteli totiž panují obavy, že vše je již připraveno pro variantu U Dubu a že reálné náklady budou – když přihlédneme ke skutečnosti, jak hluboce deficitně současná rada hospodaří - výrazně vyšší než nejpesimističtější odhady varianty rekonstrukce PRIORu. Zároveň panuje vzhledem k zcela netransparentním krokům koalice velká obava, že dojde k zmanipulování původní (několik let uzavřené) veřejné soutěže týkající se využití lokality U Dubu ve prospěch předem vybraného zájemce a ke zneužití veřejných prostředků.

 

Rozuzlení projektu nové radnice

Kromě výše uvedených skutečností je zarážející i populismus, s kterým koalice alternativní řešení k PRIORu obhajuje. Radní totiž tvrdí, že hledají takové řešení, které bude nejlevnější, nejkvalitnější a časově nejméně náročné. Asi si neuvědomili, že všechny tři parametry jsou zároveň nesplnitelné, že vždy jeden vystupuje proti ostatním. Nehledě na to, že časově jednoznačně nejlepším řešením je varianta rekonstrukce PRIORu.

Nebývale často naplánovaná jednání rady MČ Praha 12 na měsíc srpen (tři oproti jednomu zasedání v září a v říjnu) naznačují, že jde o něco opravdu „velkého“. Zastupitelé TOP 09 budou i nadále, přes účelové restrikce, informační blokády a netransparentní kroky „rudo-duhové“ koalice (zejm. nezveřejňované veřejné zakázky MČ Prahy 12 na internetu) bedlivě sledovat přípravu projektu nové radnice a budou informovat občany Prahy 12, do jaké míry si rada počíná transparentně, kompetentně a férově.

 

Klub TOP 09 Praha 12

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme