Žádost TOP 09 o svolání 10. (mimořádného) zastupitelstva městské části Praha 12

Omezení mandátu (opozičních) zastupitelů (TOP 09 a ODS)

1. 7. 2011

Vážený pane starosto,

 

v souladu s ustanovením § 60, odst. 2 ve smyslu § 87, odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů Vás žádáme o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva městské části Praha 12.

 

K tomuto rozhodnutí nás vede ta skutečnost, že vládnoucí koalice opustila bezdůvodně jednání zastupitelstva městské části Praha 12 a tím znemožnila průběh dalšího plynulého jednání zastupitelstva (Jednací řád zastupitelstva městské části Praha 12, čl. 16 odst. 1b). Vzhledem ke skutečnosti, že tímto krokem bylo znemožněno řádné a včasné projednání dalších šesti bodů programu včetně bodu „Různé“, navrhujeme, aby všechny tyto body byly projednány na mimořádném zastupitelstvu. Činíme tak především z důvodu projednání 2 bodů, které se týkají prodeje obecního bytového domu v Lehárově ulici. Tento způsob jednání, kdy ani napodruhé nebyl dokončen program 9. zastupitelstva MČ Praha 12 (po 9 a dalších 5 hodinách jednání) z důvodu, že část bodů programu nebyla projednána na předcházejícím mimořádném zasedání a z důvodu nekvalitních nebo pravděpodobně záměrně zmatečných předkladů, považujeme za neprofesionální s tím, že to ve svém důsledku poškozuje občany MČ Praha 12.

 

Vážený pane starosto, věříme, že na mimořádné jednání zastupitelstva budou Vámi zajištěny tisky k bodu 2 až 7, bod 8 s touto žádostí předkládáme.

 

Návrh programu:

1. Zahájení, volba návrhové komise, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady městské části Praha 12 v době od 6. zasedání zastupitelstva městské části Praha 12 do 9.zasedání zastupitelstva městské části Praha 12

3. Prodej obecního bytového domu Lehárova č.p.1764 se zastavěným pozemkem parc. č. 667/2,k.ú. Modřany

4. Prodej obecního bytového domu Lehárova č.p.1764 se zastavěným pozemkem parc. č. 666/2,k.ú. Modřany

5. Svěření majetku příspěvkovým organizacím zřizovaným Městskou částí Praha 12

6. Žádost o svěření pozemků parc. č. 4400/455, 4400/767 a 4400/922 v k. ú. Modřany v okolí Sofijského náměstí

7. Odejmutí 5 ks stožárů veřejného osvětlení včetně vedení, vybudovaných v oddychovém a sportovním areálu VOSA, Daškova ul., Praha 4 – Modřany, na pozemcích parc. č. 4137/334 a parc. č. 4137/208 v k.ú. Modřany

8. Omezení mandátu zastupitelů

9. Dotazy, podněty, připomínky

10. Závěr

 

S pozdravem klub TOP 09

 

 

V Praze dne 30. 6. 2011

 

 

Přílohy: - 14 podpisů členů zastupitelstva městské části Praha 12 (2 strany)

- návrh usnesení (3 strany) + příloha usnesení (1 strana)

 

Přílohy
PDF Žádost o svolání 10. (mimořádného) zastupitelstva.pdf (840.7 kB) PDF Návrh usnesení - omezení mandátu zastupitele.pdf (24.8 kB)
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme