Výzva TOP 09 k transparentnímu chování radnice

Podnět k veřejné zakázce na studii proveditelnosti k nové radnici a zveřejňování zakázek na internetu

2. 8. 2011

Vážený pane starosto,

v souladu s ustanovením § 51, odst. 3, písm. b) ve smyslu § 87, odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů Vám klub TOP 09 zasílá podnět ve věci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - „Zpracování studie proveditelnosti rekonstrukce objektu obchodního domu PRIOR, Sofijské nám. č.p. 3400, v Praze 12 - Modřanech a posouzení variantního řešení stavby nového objektu na „zelené louce“ pro realizaci investičního záměru centralizace pracovišť Úřadu městské části Prahy 12“. 

Podle našeho názoru koalice nesplnila slib z 9. zasedání zastupitelstva městské části Praha 12 (dále jen “m. č. Praha 12”), že studie bude zpracovaná poctivým a otevřeným způsobem a že se nebude dělat nic za zády opozice, což opakovaně zdůrazňoval pan místostarosta Rejman. Není možné zpracovat objektivní a kvalitní studii na základě netransparentního výběru zpracovatele. Dosud bývalo dobrým zvykem zveřejňovat jakékoliv zakázky s předpokládanou cenou nad 100.000,- Kč na webových stránkách m. č. Praha 12. Veřejné soutěže se tak mohl zúčastnit každý oprávněný zájemce, a nejen několik oslovených uchazečů, kteří se mezi sebou mohou znát a domluvit. V polovině roku 2011 – pod vedením ČSSD – tato dobrá praxe skončila.

Oslovení pouze tří firem – z toho jedné, která již zpracovávala pro MČ za podivných a dosud neobjasněných okolností studii týkající se projektu přestavby Prioru na radnici – se tak jeví jako předem připravené pro konkrétní firmu. Takový postup je v přímém rozporu se zásadami transparentnosti - viz § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

Opozici nikdy nebyly – přes opakovanou výzvu – zodpovězeny dotazy na místostarostu Rejmana, které se týkaly zadání původní studie, a tudíž je velmi nejasné, k jakým podkladům měl zpracovatel přístup a z jakého zadání vycházel.

Klub Top 09 proto doporučuje zrušení předmětného výběrového řízení a vypsání nového, které by bylo zcela transparentní a se zadávací dokumentací odsouhlasenou všemi významnými stranami v zastupitelstvu m. č. Praha 12. Dále požadujeme, aby tato zadávací dokumentace byla zveřejněna jak na webových stránkách MČ Praha 12, tak i na webu pro transparentní veřejné zakázky www.verejnyportal.cz. Na obou portálech by měly být vyhlašovány všechny zakázky s předpokládanou cenou nad 100 tis. Kč.

Závěrem Vás žádáme v souladu s Vaším názorem zveřejněným na webu m. č. Praha 12 (viz http://www.praha12.cz/odpovedi-na-dotazy/d-15682/p1=52 (bod 8)): „Osobně se účasti veřejnosti či člena zastupitelstva při otevírání podaných nabídek a jejich vyhodnocování v žádném případě nebráním,” o vyzvání klubu TOP 09, který má nejvíce mandátů v zastupitelstvu m. č. Praha 12, s nabídkou účasti v hodnotící komisi ke všem zakázkám s předpokládanou cenou nad 200 tis. Kč, zejména pak k zakázkám, které se týkají výstavby nové radnice.

 

Klub TOP 09 Praha 12, praha12@pha.top09.cz

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme