Rozhodují zastupitelé na základě kvalitně připravených materiálů?

Proč se rozhoduje o výstavbě radnice v Praze 12 tak narychlo a pod nátlakem?

26. 6. 2011

Na programu 9. zasedání zastupitelstva Městské části Praha 12 konaného dne 21.6.2011 bylo původně navrženo 19 bodů. Na začátku jednání předložila opozice další 3 návrhy usnesení zastupitelstva a koalice – dosti nestandardním a netransparentním způsobem - rozšířila program o  dalších 9 bodů. Zastupitelé TOP 09 důrazně varovali koalici, aby nepředkládala do tak nabitého programu bez důkladné přípravy bod týkající se výstavby nové radnice. Nová radnice je pro Prahu 12 strategicky významnou stavbou, která má stát stovky milionů korun a má sloužit občanům po generace. Usnesení zastupitelstva umožňující výstavbu radnice MČ Praha 12 mimo budovu Prioru prohlasovali radní za ČSSD, VV a Změnu pro Prahu 12 s podporou KSČM nejtěsnější většinou 1 hlasu. Největšími zastánci výstavby radnice mimo budovu Prioru je starosta František Adámek (ČSSD, dříve významný funkcionář KSČ) a Marek Rejman (nezávislý za Změnu pro Prahu 12).

Na programu 9. zasedání zastupitelstva Městské části Praha 12 konaného dne 21.6.2011 bylo původně navrženo 19 bodů. Na začátku jednání předložila opozice další 3 body a koalice dalších 9 bodů k projednání. Komunisté rozhodli, že budou projednávány 2 body opozice a 6 bodů koalice, tj. celkem 27 bodů. Na začátek byly předřazeny nové body koalice, body navrhované opozicí až za ně. Nikomu z koalice, která je složena ještě ze zástupců Věcí veřejných, Změny pro Prahu 12, (KDU-ČSL, Strana zelených a další menší strany) nevadilo, že k řádnému projednání nově zařazených bodů by bylo potřeba alespoň 15 až 30 minut na prostudování materiálů. Tyto materiály předložené radou těsně před zahájením zasedání zastupitelstva se vyznačovaly tím, že měly často zavádějící název a velmi krátkou důvodovou zprávu, v níž nebyl jasně definován obsah příloh. Přitom tyto přílohy měly několik stran textu – to se týkalo např. dodatků ke smlouvám. Pravděpodobně se nejednalo o nedopatření ale záměr. Navíc pod nejspornějšími materiály nebyl podepsán odbor, do jehož kompetence problematika spadá, ale nový vedoucí odboru kanceláře starosty, který byl významným zaměstnancem úřadu Městské části Praha 5 v  kanceláři starosty Milana Jančíka.

Některé nově zařazené body jsou zcela zásadní pro další směřování městské části, ať už jde o výstavbu nové radnice, která bude stát daňové poplatníky stovky milionů korun, či polyfunkčního centra U Dubu. Opozice trvala na tom, že tyto body by měly být projednány řádně na mimořádném zastupitelstvu za 14 dní. Výsledkem bylo, že do 22. hodiny se podařilo projednat pouze 8 bodů programu, téměř polovinu z nich prosadila koalice díky podpoře ze strany KSČM většinou jednoho hlasu. Na závěr se komunističtí zastupitelé při hlasování o prodloužení jednání do 24. hodiny přiklonili k názoru opozice, takže zasedání bylo přerušeno.

Komunisté se při hlasování v průběhu zastupitelstva přidali k opozici ještě jednou, a to v bodě 4 Prodloužení lhůty na vydání stavebního povolení pro stavbu polyfunkčního centra U Dubu, kde opozice navrhla odkázat věc jinému orgánu k rozhodnutí, konkrétně radě MČ Praha 12. Jenže vedení radnice prohlásilo toto hlasování za zmatečné a při novém hlasování již KSČM podpořila – po domluvě ze strany starosty Františka Adámka, uzavření sporného dodatku ke smlouvě, přestože obsahoval nejen prodloužení lhůty, ale i výrazný zásah do smlouvy.

 

hana.jandova7@seznam.cz

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme