Výzva klubu TOP 09 zastupitelům za Změnu pro Prahu 12

Žádost o podporu zrušení usensení k Polyfunkčnímu domu Levského

6. 8. 2011

Vážení zastupitelé za Změnu pro Prahu 12,

se zájmem jsme si přečetli článek v Modřanských novinách o průběhu jednání, které se týkalo umístění výjimečně přípustné stavby “Polyfunkční dům Levského“, při kterém vyslovila rada souhlas s tímto umístěním. 

Jako zastupitelé máme již možnost seznámit se s důvodovou zprávou k uvedenému usnesení. Důvodová zpráva k materiálu jednoznačně hovoří o negativních dopadech stavby na životní prostředí a kvalitu života lidí z okolí dotčeného touto stavbou. Vezmou-li se v potaz
i dopady stavební dopravy na obyvatele v ulici Levského, tak je zcela jasné, že rozhodnutím rady bude ohrožena kvalita života velké skupiny lidí. Dopravní situace se zhorší nejen po dobu výstavby, ale výrazné kapacitní zvýšení dopravy, úbytek parkovacích míst, a zhoršení ovzduší nárůstem exhalací zůstane trvalým jevem i po dostavbě. 

Proto se na vás obracíme se žádostí, abyste svými podpisy podpořili naši žádost o svolání mimořádného zastupitelstva, které by za účasti veřejnosti projednalo náš návrh na revokaci usnesení rady 22.02.11., tedy zrušení souhlasu rady s umístěním výjimečně přípustné stavby, a zároveň hlasovali pro revokaci. Tím by se otevřel prostor pro další jednání s investorem na snížení počtu pater (jak o tom hovoří důvodová zpráva) a zejména na doplnění chybějících
služeb v tomto území. 

Vážení kolegové, naším zájmem je věcná spolupráce s každým, kdo má zájem na vyváženém rozvoji Prahy 12. Věříme, že společným postupem můžeme pomoci obyvatelům
uvedené lokality. 

Klub TOP 09 Praha 12

Vážení zastupitelé za Změnu pro Prahu 12,
se zájmem jsme si přečetli článek v Modřanských novinách o průběhu jednání, které se
týkalo umístění výjimečně přípustné stavby “Polyfunkční dům Levského“, při kterém vyslovila
rada souhlas s tímto umístěním.
Jako zastupitelé máme již možnost seznámit se s důvodovou zprávou k uvedenému
usnesení. Důvodová zpráva k materiálu jednoznačně hovoří o negativních dopadech stavby
na životní prostředí a kvalitu života lidí z okolí dotčeného touto stavbou. Vezmou-li se v potaz
i dopady stavební dopravy na obyvatele v ulici Levského, tak je zcela jasné, že rozhodnutím rady
bude ohrožena kvalita života velké skupiny lidí. Dopravní situace se zhorší nejen po dobu
výstavby, ale výrazné kapacitní zvýšení dopravy, úbytek parkovacích míst, a zhoršení ovzduší
nárůstem exhalVážení zastupitelé za Změnu pro Prahu 12,
se zájmem jsme si přečetli článek v Modřanských novinách o průběhu jednání, které se
týkalo umístění výjimečně přípustné stavby “Polyfunkční dům Levského“, při kterém vyslovila
rada souhlas s tímto umístěním.
Jako zastupitelé máme již možnost seznámit se s důvodovou zprávou k uvedenému
usnesení. Důvodová zpráva k materiálu jednoznačně hovoří o negativních dopadech stavby
na životní prostředí a kvalitu života lidí z okolí dotčeného touto stavbou. Vezmou-li se v potaz
i dopady stavební dopravy na obyvatele v ulici Levského, tak je zcela jasné, že rozhodnutím rady
bude ohrožena kvalita života velké skupiny lidí. Dopravní situace se zhorší nejen po dobu
výstavby, ale výrazné kapacitní zvýšení dopravy, úbytek parkovacích míst, a zhoršení ovzduší
nárůstem exhalací zůstane trvalým jevem i po dostavbě.
Proto se na vás obracíme se žádostí, abyste svými podpisy podpořili naši žádost o svolání
mimořádného zastupitelstva, které by za účasti veřejnosti projednalo náš návrh na revokaci
usnesení rady 22.02.11., tedy zrušení souhlasu rady s umístěním výjimečně přípustné stavby, a
zároveň hlasovali pro revokaci. Tím by se otevřel prostor pro další jednání s investorem na
snížení počtu pater (jak o tom hovoří důvodová zpráva) a zejména na doplnění chybějících
služeb v tomto území.
Vážení kolegové, naším zájmem je věcná spolupráce s každým, kdo má zájem
na vyváženém rozvoji Prahy 12. Věříme, že společným postupem můžeme pomoci obyvatelům
uvedené lokality.
Za klub TOP 09Vážení zastupitelé za Změnu pro Prahu 12,
se zájmem jsme si přečetli článek v Modřanských novinách o průběhu jednání, které se
týkalo umístění výjimečně přípustné stavby “Polyfunkční dům Levského“, při kterém vyslovila
rada souhlas s tímto umístěním.
Jako zastupitelé máme již možnost seznámit se s důvodovou zprávou k uvedenému
usnesení. Důvodová zpráva k materiálu jednoznačně hovoří o negativních dopadech stavby
na životní prostředí a kvalitu života lidí z okolí dotčeného touto stavbou. Vezmou-li se v potaz
i dopady stavební dopravy na obyvatele v ulici Levského, tak je zcela jasné, že rozhodnutím rady
bude ohrožena kvalita života velké skupiny lidí. Dopravní situace se zhorší nejen po dobu
výstavby, ale výrazné kapacitní zvýšení dopravy, úbytek parkovacích míst, a zhoršení ovzduší
nárůstem exhalací zůstane trvalým jevem i po dostavbě.
Proto se na vás obracíme se žádostí, abyste svými podpisy podpořili naši žádost o svolání
mimořádného zastupitelstva, které by za účasti veřejnosti projednalo náš návrh na revokaci
usnesení rady 22.02.11., tedy zrušení souhlasu rady s umístěním výjimečně přípustné stavby, a
zároveň hlasovali pro revokaci. Tím by se otevřel prostor pro další jednání s investorem na
snížení počtu pater (jak o tom hovoří důvodová zpráva) a zejména na doplnění chybějících
služeb v tomto území.
Vážení kolegové, naším zájmem je věcná spolupráce s každým, kdo má zájem
na vyváženém rozvoji Prahy 12. Věříme, že společným postupem můžeme pomoci obyvatelům
uvedené lokality.
Za klub TOP 09ací zůstane trvalým jevem i po dostavbě.
Proto se na vás obracíme se žádostí, abyste svými podpisy podpořili naši žádost o svolání
mimořádného zastupitelstva, které by za účasti veřejnosti projednalo náš návrh na revokaci
usnesení rady 22.02.11., tedy zrušení souhlasu rady s umístěním výjimečně přípustné stavby, a
zároveň hlasovali pro revokaci. Tím by se otevřel prostor pro další jednání s investorem na
snížení počtu pater (jak o tom hovoří důvodová zpráva) a zejména na doplnění chybějících
služeb v tomto území.
Vážení kolegové, naším zájmem je věcná spolupráce s každým, kdo má zájem
na vyváženém rozvoji Prahy 12. Věříme, že společným postupem můžeme pomoci obyvatelům
uvedené lokality.
Za klub TOP 09
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme