Ing. Jan Koloničný, Ph.D.

člen výkonného výboru TOP 09

V letech 2018-2022 jsem byl místostarostou obce Metylovice, rovněž předsedou stavebního výboru a vedl jsem výbor kulturní. V r. 2021 jsem neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny. Jsem členem Komise bezpečnostní a pro IZS Rady Moravskoslezského kraje. Členem TOP 09 jsem od r. 2015.

Pocházím z Havířova, vzdělávání jsem zatím ukončil doktorátem na VŠB – Technické univerzitě Ostrava, kde dodnes na Výzkumném energetickém centru působím. Profesí jsem energetik, dříve zaměřený na biomasu a technologie vytápění, dnes řeším především využití odpadních energií, bezpečnost a rozvoj vodíkového hospodářství, energetickou koncepci, resilienci v energetice a společnosti a související projektový management a řízení kvality. Jako expert spolupracuji na hodnocení žádostí o dotace.

Se státní správou jsem velmi spolupracoval už v letech 2006-15, kdy jsme obcím a městům v krajích podél ČR-SK hranice pomáhali s rozvojem energetického využívání biomasy a nakládání s odpady. Napsali jsme k tomu také několik knih a uspořádali řadu vzdělávacích seminářů. Nejvýznamnějšími výstupy za období místostarosty je vyřešení kotlíkových půjček a dotací, projektová dokumentace a dotace na rekonstrukci a rozšíření hasičské stanice a zpracování dokumentace, získání stavebního povolení a dotace 45 mil.Kč na splaškovou kanalizaci v části obce.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme