Programová rada

Programová rada TOP 09 je platformou pro sběr názorů v rámci strany, na její práci se podílí široká členská základna. Programovou radu ustanovuje a ruší předsednictvo strany jako svůj poradní orgán a tvoří ji předseda a garanti tematických okruhů. Hlavními úkoly garantů jsou průběžné pracování na programu strany a reagování na společenské výzvy. Jednotliví garanti prezentují svá programová témata dovnitř strany i navenek. Pořádají odborné debaty s nezávislými experty a zpracovávají stanoviska k legislativním návrhům.