Programová rada

Programová rada TOP 09 je platformou pro sběr názorů v rámci strany, na její práci se podílí široká členská základna. Programovou radu ustanovuje a ruší předsednictvo strany jako svůj poradní orgán a tvoří ji předseda a garanti tematických okruhů. Hlavními úkoly garantů jsou průběžné pracování na programu strany a reagování na společenské výzvy. Jednotliví garanti prezentují svá programová témata dovnitř strany i navenek. Pořádají odborné debaty s nezávislými experty a zpracovávají stanoviska k legislativním návrhům.

1

Matěj Ondřej Havel

předseda programové rady

Celý profil
2

Tomáš Czernin

garant tematického okruhu
Bezpečnost a obrana

Celý profil
3

Jan Grulich

garant tematického okruhu
Školství

Celý profil
4

Jan Jakob

garant tematického okruhu
Státní správa a samospráva, mediální legislativa

Celý profil
5

Pavel Janda

garant tematického okruhu
Spravedlnost

Celý profil
6

Pavel Klíma

garant tematického okruhu
Sport

Celý profil
7

Pavel Kounovský

garant tematického okruhu
Podnikání

Celý profil
8

Michal Kučera

garant tematického okruhu
Zemědělství

Celý profil
9

Helena Langšádlová

garantka tematického okruhu
Věda a výzkum, inovace

Celý profil
10

Jakub Lepš

garant tematického okruhu
Lidská práva

Celý profil
11

Luděk Niedermayer

garant tematického okruhu
Evropská politika

Celý profil
12

Miloš Nový

garant tematického okruhu
Hospodářská politika

Celý profil
13

Martina Ochodnická

garantka tematického okruhu
Sociální politika

Celý profil
14

Herbert Pavera

garant tematického okruhu
Venkov

Celý profil
15

Lukáš Řádek

garant tematického okruhu
Energetika

Celý profil
16

Jiří Slavík

garant tematického okruhu
Územní rozvoj a bytová politika

Celý profil
17

Pavel Svoboda

garant tematického okruhu
Kultura

Celý profil
18

Tomáš Tesař

garant tematického okruhu
Životní prostředí

Celý profil
19

Vlastimil Válek

garant tematického okruhu
Zdravotnictví

Celý profil
20

Michal Vozobule

garant tematického okruhu
Doprava

Celý profil
21

Michal Zuna

garant tematického okruhu
Digitalizace a kryptoměny

Celý profil
22

Marek Ženíšek

garant tematického okruhu
Zahraniční politika

Celý profil
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme