Klub starostů TOP 09

TOP 09 je strana zodpovědných občanů. Její představitelé a zástupci v politických pozicích musí mít takové vlastnosti, aby byli pro své voliče důvěryhodní. Kontinuitu práce strany zajišťuje věrnost idejím, na nichž vznikla. To však nesmí být stav neměnný, nýbrž pevná báze pro pružné reagování na potřeby doby.

Politická strana TOP 09 se za dobu své existence rozrostla do podoby plnohodnotné strany se zastoupením nejen v celostátní politice, ale i se zázemím v  regionech. Člen TOP 09 vykonávající svůj politický mandát se opírá o dobré jméno strany. Strana pro výkon politického mandátu poskytuje zázemí zkušeností, odborných znalostí, vědomostí a praktického servisu. Dále dává možnost sdružovat se v různých pracovních a odborných skupinách a využívat toho pro výkon svého mandátu.

Již ve dvou po sobě jdoucích komunálních volbách byly zvoleny desítky starostů za TOP 09. Řada z nich svůj post obhájila. Mezi starosty i zastupiteli má TOP 09 zástupce jak na malých obcích, tak ve městech. Volební úspěch politika je úspěchem celé strany, tedy členů, kteří se na každodenní práci podílejí. Takový kandidát pak své úspěchy prezentuje jako úspěchy TOP 09.

Cílem vzniku Klubu starostů TOP 09 je sdružení komunálních politiků zvolených za TOP 09, jejich vzájemná výměna zkušeností, získávání nových poznatků a přinášení nových témat pro komunální i celostátní politiku na základně praxe a konzervativních hodnot TOP 09.

Napsali o nás

„Rozhodně bylo velkým přínosem, že se podařilo zprostředkovat setkání komunálních politiků se zkušenými státníky, jako je Mikuláš Dzurinda. Druhým zásadním přínosem byla možnost věnovat se konkrétním problémům, které nás na radnicích tíží a vzájemně si vyměnit zkušenosti s jejich řešeními,“ říká Petr Ducháček, předseda Klubu starostů TOP 09 (Lídři lídrům, TOPAZ, 26. 9. 2015)

Starostům a nezávislým konkuruje spolek z TOP 09. Regionální politické hvězdy hledá Ducháček (iHned.cz, 28. 11. 2015)

Nejsem novým Gazdíkem, říká šéf Klubu starostů TOP 09 Petr Ducháček (iHned.cz, 29. 11. 2015)

Zpracování a ochrana osobních údajů

Klub starostů TOP 09, z.s., se sídlem Malostranské náměstí 266/5, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha, IČ: 04413989 (dále jen „Klub starostů TOP 09“) je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Kontaktní údaje Klub starostů TOP 09 pro záležitosti správy osobních údajů jsou:

Klub starostů TOP 09 z.s.
Malostranské náměstí 266/5
118 00 Praha 1 - Malá Strana

Které osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům, jaký k tomu máme důvod a jak dlouho je uchováváme

Uchazeči o členství a členové Klubu starostů TOP 09

V tomto případě zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, tituly, datum narození, rodné číslo, adresa, e-mailové adresy, telefonní čísla, údaje o členství v Klubu starostů TOP 09. Účelem je evidence členské základy, přijímací řízení, organizace činnosti strany a jejích jednotlivých složek. Základní identifikační údaje a údaje o historii členství v TOP 09 uchováváme po neomezenou dobu pro účely archivace ve věci historického výzkumu. Ostatní údaje uchováváme nejdéle pět let od skončení vašeho členství v TOP 09.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům

Zpracování osobních údajů pro Klub starostů TOP 09 zajišťuje politická strana TOP 09.

K předávání vašich osobních údajů dochází také v rámci plnění povinností, které Klubu starostů TOP 09 ukládají obecně závazné právní předpisy, a to úřadům nebo orgánům uvedeným v těchto předpisech.

Vaše práva ohledně zpracování osobních údajů

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte právo za podmínek stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy:

  • kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů, čímž ale není dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu do doby jeho odvolání,
  • na informaci, které vaše údaje zpracováváme,
  • na přístup k těmto údajům,
  • na jejich aktualizaci, opravu, nebo výmaz, příp. omezení jejich zpracování,
  • na přenositelnost údajů,
  • vznést námitku proti zpracování údajů,
  • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,
  • v případě pochybností o zákonném zpracování údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Předsedou Klubu starostů TOP 09 se stal Tomáš Třetina
14. 2. 2023

Předsedou Klubu starostů TOP 09 se stal Tomáš Třetina

Klub starostů TOP 09 si dnes na členské schůzi zvolil nové vedení. Novým předsedou klubu se stal senátor a starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina, za místopředsedy pak členové klubu zvolili starostku městské části Praha 1 Terezii Radoměřskou a starostu jihomoravské obce Branišovice Marka Sovku.

Celý článek
Klub starostů TOP 09 má nové vedení, předsedou se stal Pavel Janda
4. 8. 2021

Klub starostů TOP 09 má nové vedení, předsedou se stal Pavel Janda

Novým předsedou klubu se stal starosta okresního města Louny Pavel Janda.

Celý článek
Novotný: Jak mohou v době krize pomoci města a obce
8. 4. 2020

Novotný: Jak mohou v době krize pomoci města a obce

Pandemie nového typu koronaviru dopadá prakticky na všechny a politici TOP 09 se na všech úrovních snaží dopady této situace řešit a zmírnit. Klub starostů TOP 09 proto připravil pět tipů pro komunální zastupitele, které mohou zavést samy obce.

Celý článek
Klub starostů TOP 09 si zvolil nové vedení
18. 1. 2019

Klub starostů TOP 09 si zvolil nové vedení

Klub starostů TOP 09 si dnes na členské schůzi zvolil nové vedení. Novým předsedou klubu se stal starosta jihomoravského města Letovice Petr Novotný.

Celý článek
Co všechno TOP 09 dělá pro naše obce a města
31. 5. 2016

Co všechno TOP 09 dělá pro naše obce a města

Stabilní právní prostředí, předvídatelné financování a co nejmenší míra byrokratické zátěže. To jsou tři základní požadavky obecních a krajských samospráv, které chtějí efektivně pracovat.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme