Regionální organizace TOP 09 Praha 4

Aktuální informace o dění na Praze 4 najdete také na www.prazska4.cz.

Velmi podivná personální politika na radnici

5. 4. 2017
Není žádným tajemstvím, že MČ Praha 4 hospodaří se schodkem. Ale nebudu dnes psát o tom, jak se radě nedaří realizovat investiční projekty nebo v jak kritické situaci jsou městské společnosti. Budu se věnovat tomu, za jakou práci můžete být také placeni, pokud jste členem koalice.
Číst více

Developerský projekt Hodkovičky Nad řekou

24. 1. 2017
Na poslední schůzi Zastupitelstva Městské části Praha 4 byla projednávána petice občanů Hodkoviček, kteří nesouhlasí s developerským projektem Hodkovičky Nad řekou. To za situace, kdy Komise územního rozvoje a výstavby, poradní orgán Rady městské části ve které jsou zastoupeni členové koalice i opozice, doporučila radě vydat nesouhlasné stanovisko s projektem.
Číst více

Z pozice opozice

29. 12. 2016
Když se setkám s přáteli, kteří nemají to štěstí a nebydlí na Praze 4, vychvaluji naši městskou část. Vyprávím, že máme nejen parky, ale také lesy, jak máme blízko k Vltavě, jak nám relativně funguje veřejná doprava a zdravotnictví. Když ale jdu nakoupit, nebo hovořím lidmi ze svého okolí, uvědomuji si, že se dívám příliš růžovými brýlemi, nebo prostě špatně vidím. Bohužel, při bližším ohledání, je zde problémů více, než dost. Když už nemluvím o nejvážnějších, život ohrožujících problémech, jako je Spořilovská, strašně znečištěné ovzduší kolem hlavních komunikací a nedostatek míst k parkování, máme věcí k řešení na léta.
Číst více

Proč radnice podporuje pouze výstavbu developera Central Group? (Vaše 4)

10. 10. 2016
To je primárně otázka pro členy rady, kteří radnici řídí, aby vysvětlili jejich specifický vztah k firmě Central Group.  Důkazem zvláštní pozice této developerské firmy na Praze 4 je chování koalice při změně projektu Rezidence Park Kavčí Hory. Rada projednala tuto změnu bez toho, aby ji posoudila Komise výstavby a rozvoje MČ Praha 4. Výsledkem je, že rada vyslovila tichý souhlas s nadlimitní stavbou, která nenávratně sníží kvalitu života v dané lokalitě a výrazně zasáhne do vzhledu celé Prahy. Největší rozdíl chování vůči volebním slibům lze pozorovat u strany Zelených.
Číst více

Špatné zprávy z dopravy v Praze 4 (Tučňák)

3. 10. 2016
Ostudnou informaci, že dostavba Pražského okruhu, přesněji jeho části mezi Běchovicemi a brněnskou dálnicí D1 (stavba 511), se vinou neschopnosti současné vlády opět odkládá, přinesla média v hojné míře. Je to velmi špatná zpráva pro Prahu 4, jejíž občané tím budou dále trpět. Vyřazením stavby 511 ze seznamu prioritních projektů, pro které nebude nutné opakovat proces EIA, se dostavba dostala prakticky na začátek. O rychlé dostavbě okruhu si Pražané mohou díky panu ministru Ťokovi v současné chvíli nechat jen zdát.
Číst více

Eduard Marek ze Spořilova se stal čestným občanem Prahy 4

27. 9. 2016
Na zářijovém jednání zastupitelstva městské části Praha 4 jsme jako klub zastupitelů za TOP 09 navrhli udělit titul čestného občana panu Eduardu Markovi. Jsme rádi, že byl náš návrh zastupitelstvem přijat, a panu Eduardu Markovi blahopřejeme k jeho udělení. Proč si myslíme, že je právě pan Eduard Marek příkladem člověka, který si toto ocenění zaslouží? Není lepší odpovědi než  jeho vlastní životopis, který dokládá, že po celý život zůstal Hroznýš -- jak zní jeho skautská přezdívka -- věrný svým pevným zásadám a mravním postojům. Pro naši městskou část je ctí, že tady na Spořilově pan Eduard Marek žije již 40 let a dělí se s námi o své zkušenosti, moudrost, optimismus a skutečnou lásku k vlasti.
Číst více

Předsedkyně Kontrolního výboru Marie Zacharová: „Občané si často stěžují, že se stali obětí předvolebních slibů.“

21. 7. 2016
Kontrolní výbor (KV) MČ Praha 4, který zřizuje zastupitelstvo a volí jeho předsedu/předsedkyni a další členy tohoto orgánu, kontroluje především plnění usnesení zastupitelstva a rady, dále kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem městské části v samostatné působnosti a plní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo. KV předsedá zastupitelka Marie Zacharová (TOP 09), která má s prací KV zkušenosti již z minulého volebního období.
Číst více

Chceme veřejnou diskuzi o omezení hazardu na Praze 4

21. 4. 2015
Jan Petr: „TOP 09 chce veřejnou diskuzi o omezení hazardu na Praze 4.“
Číst více

Kde je český Bronx?

28. 9. 2014
Zveřejněním mapy kriminality, projektu Otevřené společnosti, o. p. s., se naskýtá podrobný vhled do místní působnosti pachatelů kriminální činnosti v České republice. Tato mapa kriminality je v odborných kruzích známá již několik let, ovšem čísla byla vedena jako neveřejná. Nemohlo se tedy otevřeně uvádět, které lokality jsou více a které méně zasaženy kriminálními činy. Dlouhodobě se hovoří o „výbušných“ místech, jako je Ostravsko či Ústecko, ovšem holá skutečnost je zcela odlišná. Tím kriminálně výbušným místem je Praha, zejména bohužel naše místo, kde chceme žít – Praha 4.
Číst více

Knížete vítala Praha 4 potleskem

28. 9. 2014
V rámci oblíbených a pravidelných posezení nad pivem s názvem „Na pivo s Karlem“ zavítal Karel Schwarzenberg opět na Prahu 4. Rok od poslední návštěvy přijal pozvání od kandidáta TOP 09 na starostu Prahy 4 Jana Petra, a tak stejně jako loni předseda TOP 09 zavítal ve středu 17. září do naprosto zaplněného Sousedského pivovaru a Restaurace U Bansethů v Nuslích.
Číst více
 <  1 2 3 4 5 ... 10 ... 13 14   > Články 21 - 30 z 137

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme