Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Městská část: Praha 4 (vol. obvod 1) (území Hlavního města Prahy, Hlavní město Praha)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Martin Píša 39 analytik Podolí TOP 09
2. PhDr. Jana Marsová, Ph.D. 28 odborná asistentka Michle TOP 09
3. RNDr. Zdeněk Čermák 49 jednatel společnosti Lhotka TOP 09
4. Mgr. Alexandra Mlíková 38 advokátka Michle TOP 09
5. Ing. Petr Pešek 48 konzultant Krč TOP 09
6. Tomáš Bako 36 správce IK technologií Nusle TOP 09
7. Lucie Koudelová, DiS. 29 analytička IT Nusle TOP 09
8. Ing. Petr Dukát 45 ředitel společnosti Hodkovičky TOP 09
9. Daniel Staník, MBA 35 ředitel společnosti Podolí TOP 09

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Městská část: Praha 4 (vol. obvod 2) (území Hlavního města Prahy, Hlavní město Praha)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ladislav Kunert 51 vedoucí odboru Braník TOP 09
2. JUDr. Jan Kotík 50 advokát Krč TOP 09
3. Ing. Jaroslava Jamnická 46 likvidátorka pojistných událostí Lhotka TOP 09
4. Filip Vácha 32 specialista NS management Záběhlice TOP 09
5. Miroslava Němcová 33 manažerka Nusle TOP 09
6. Ing. Michal Janda 35 ekonomický poradce Braník TOP 09
7. Mgr. Eva Benešová 28 podnikatelka Michle TOP 09
8. Michal Pěkný 31 network manager Podolí TOP 09
9. ak. arch. Milada Vorlová 72 důchodkyně Braník TOP 09

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Městská část: Praha 4 (vol. obvod 3) (území Hlavního města Prahy, Hlavní město Praha)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Jan Petr 31 ekonom Krč TOP 09
2. Ing. Alena Nohejlová 61 ekonomka Krč TOP 09
3. Helena Lejsková 44 manažer kvality Podolí TOP 09
4. Ing. Aleš Jindrák 34 IT specialista Braník TOP 09
5. Ing. Aleš Boháč 39 podnikatel Nusle TOP 09
6. Miroslav Kodym 57 učitel Nusle TOP 09
7. Mgr. Klára Dolejšová 46 středoškolská pedagožka Nusle TOP 09
8. Ing. Daniel Zeithammer 42 projektant Nusle TOP 09
9. Ing. Robert Janeček 31 finanční specialista Nusle TOP 09

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Městská část: Praha 4 (vol. obvod 4) (území Hlavního města Prahy, Hlavní město Praha)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Kateřina Šolcová, Ph.D. 31 vědecká pracovnice Krč TOP 09
2. Ing. Alois Těšitel 56 manažer Záběhlice TOP 09
3. Bc. Stanislav Šmolík 34 manažer Lhotka TOP 09
4. PhDr. Petr Kučera 26 PR specialista Krč TOP 09
5. PhDr. Ilona Kmošková 35 vedoucí oddělení Nusle TOP 09
6. Bc. Tadeáš Peisar 32 senior designer Michle TOP 09
7. akad. arch. Jaromíra Eismannová 65 architektka Podolí TOP 09
8. Ing. Libor Semotán 55 podnikatel Michle TOP 09
9. Bc. Michal Hroza 34 ředitel odboru Krč TOP 09

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Městská část: Praha 4 (vol. obvod 5) (území Hlavního města Prahy, Hlavní město Praha)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Martin Plíšek 35 právník Nusle TOP 09
2. Ing. Jan Vlček 31 vedoucí projektant Lhotka TOP 09
3. Martina Chlumská 42 redaktorka Záběhlice TOP 09
4. Pavel Bláža 38 ekonomický poradce Podolí TOP 09
5. Blanka Strnadová 52 asistentka Michle TOP 09
6. RNDr. Dušan Brabec 58 referent Nusle TOP 09
7. Ing. Vojtech Szaló 59 manažer IT služeb Michle TOP 09
8. Dagmar Dallenová 62 překladatelka Nusle TOP 09
9. Ing. Marek Horák 24 logistik Podolí TOP 09

09 priorit TOP 09 pro Prahu 4

Kvalitní a dostupné vzdělání

01) Zvýšíme efektivitu financování a správy škol s vědomím, že méně žáků ve třídách nesmí být záminkou pro neuvážené slučování nebo rušení škol, ale důvodem pro výuku s více individuálním přístupem.

Sportovní a kulturní vyžití

02) Podpoříme alternativní sportovní a kulturní vyžití pro občany Prahy 4. Využijeme stávající budovy a ostatní plochy pro volnočasové sportovní aktivity občanů Prahy 4 (školy, Sokol, Orel atd.). Poskytnutí finanční podpory městské části Praha 4 bude podmíněno jejich otevřením pro volnočasové aktivity dětí, mládeže a široké veřejnosti.

Důstojné a aktivní stáří

03) Zasadíme se o zřízení komunitního centra pro seniory jako místa pro sdílení informací a kontaktů a pro vzdělávání, s poradnou pro seniory v nouzi.

Vyrovnaný rozpočet

04) Budeme vydávat finanční prostředky z rozpočtu maximálně efektivně, hospodárně a transparentně, abychom nezadlužovali svoji budoucnost.

Audit hospodaření

05) Provedeme ekonomický a procesní audit městské části Praha 4 a všech subjektů zřizovaných městskou částí.

Metro

06) Podpoříme budování a rozšíření metra o novou trasu „D“.

Parkování pro občany Prahy 4

07) V zájmu ochrany rezidentů, občanů Prahy 4, a místních podnikatelů podpoříme provedení auditu stávajícího systému parkovacích zón a zavedení regulace dopravy v klidu na vybraném území Prahy 4.

Zdravější a zelenější čtyřka

08) Budeme usilovat o zdravější a hlavně zelenější čtyřku; současně rozšíříme počet kontejnerů na tříděný odpad. Zohledníme názory občanů k návrhu územního plánu při formulování stanoviska městské části, aby neubývala zeleň ve prospěch developerských projektů.

Bezpečná čtyřka a klid v ulicích

09) Zasadíme se o zvýšení počtu strážníků Městské policie s důrazem na zefektivnění jejich práce přímo v ulicích a koordinace spolupráce s Policií ČR. Vytvoříme ucelený systém preventivních programů pro děti a mládež zaměřených především na prevenci drogových a kriminálních rizik.

Poděkování voličům
18. 10. 2010

Poděkování voličům

TOP 09 v Praze 4 velmi děkuje voličům za projevenou důvěru v komunálních volbách. Svoje další kroky budeme směřovat k naplnění všech našich programových priorit.

Celý článek
Jízda historickou tramvají
9. 10. 2010

Jízda historickou tramvají

V Sobotu 9.10.2010 se uskuteční v době od 12.00 do 17.00 hodin Vyhlídková okružní jízda historickou tramvají po Praze 4. Jízdnířád tramvaje si můžete přečíst v článku

Celý článek
Vážení a milí spoluobčané Prahy 4
6. 10. 2010

Vážení a milí spoluobčané Prahy 4

Za několik málo dní se uskuteční volby do zastupitelstva městské části Praha 4. Na stránkách Naší 4 jsme Vám představili kandidáty TOP 09. V tomto vydání naleznete prezentaci našich programových priorit pro Prahu 4, které byly formulovány ve spolupráci s Vámi. Chci Vám proto poděkovat za všechny Vaše náměty a doporučení.

Celý článek
Zelené Trojmezí je ta pravá volba pro Spořilov
6. 10. 2010

Zelené Trojmezí je ta pravá volba pro Spořilov

Pouze pár metrů od hranice městské části Prahy 4, respektive v těsném sousedství městské čtvrti Spořilov, se nachází území známé pod názvem Trojmezí. Tato dosud nezastavěná lokalita na rozhraní městských částí Prahy 10, 11 a 15 o rozloze kolem 250 hektarů se stala tématem, které by nemělo nechat v  klidu ani obyvatele čtvrté městské části a především Spořilováky.

Celý článek
TOP 09 podporuje sport pro všechny
6. 10. 2010

TOP 09 podporuje sport pro všechny

Před pár týdny prohráli reprezentanti České republiky v semifi nále tenisového Davisova poháru se Srbskem, a neobhájili tak loňskou fi nálovou účast. Jako mnoho dalších Čechů jsem i já našim tenistům fandil u televizní obrazovky a jejich porážka mě zamrzela.

Celý článek
6. 10. 2010

VODNÍ TOK V PRAZE: STOKA NEBO MÍSTO VHODNÉ K RELAXACI?

V posledních několika letech se stále častěji setkáváme s výskytem ničivých povodní, ať už na velkých tocích či malých potůčcích. Velkou měrou k tomu přispívá zastavování nezpevněných zelených ploch. Vody, které by se na nezastavěné ploše přirozeně zasákly, jsou namísto toho odvedeny kanalizacemi do nejbližšího potoka. Jen pro představu, na zatravněné ploše se zasákne cca 85 % spadlých dešťových vod, kdežto na asfaltové ploše pouze asi 15 % srážek.

Celý článek
Do projektu Praha 4 Bezdrátová se připojilo více než 10 000 uživatelů
5. 10. 2010

Do projektu Praha 4 Bezdrátová se připojilo více než 10 000 uživatelů

Praha – V městské části Praha 4 už druhým rokem funguje nový a moderní způsob informování a vzdělávání občanů prostřednictvím projektu Praha 4 Bezdrátová. Právě v těchto dnech tuto službu využívá přes 10 000 spokojených uživatelů a zájem stále roste.

Celý článek
Nostalgický výlet do historie
2. 10. 2010

Nostalgický výlet do historie

V sobotu 2.10.2010 jsme v rámci předvolební kampaně uskutečnili nostalgický výlet historickou tramvají do minulého století, který byl určen hlavně našim nejmenším občánkům, ale i jejich rodičům. Akci moderovala Nicol Lenertová známá ze zpráv našich televizních obrazovek. Jak celá akce probíhala si můžete prohlédnout na fotografiích v galerii pod tímto článkem.

Celý článek
Jízda historickou tramvají
2. 10. 2010

Jízda historickou tramvají

2. října od 12.00 do 17.00 hodinhistorická tramvaj s vlečným vozem  Spořilov - Nusle na konečné stanici na Spořilově bude Dětská pouť: velká trampolína  se sítí, nafukovací skákací hrad, kuličkový bazén, country hudba, v restauraci "1. pivní tramvaj" občerstvení, program pro děti, např. malování na obličej, divadlo

Celý článek
Den železnice na nádraží Braník
25. 9. 2010

Den železnice na nádraží Braník

Při příležitosti oslav Dne železnice se 25.9.2010 na nádraží Braník uskuteční předvolební akce TOP 09 Akce se koná od 10.00 do 16. 00 hodin. Součástí bude dětská pouť, velká trampolína se sítí, nafukovací skákací hrad se skluzavkou, kuličkový bazén, dětský řetízkový kolotoč Country hudba, divadlo a spousty dalších atrakcí

Celý článek
1 2 3
Články 1 - 10 z 29
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme