× Pohněme s tím. Společně!

Místní organizace TOP 09 Praha-Kunratice

Místní výbor TOP 09 Praha-Kunratice

1.

Kateřina Klímová

předsedkyně místní organizace
2.

Karel Fíla

místopředseda místní organizace
3.

Ľubomír Rosík

člen místního výboru

Magistrát opraví komunikace s chodníkem v Kunraticích

27. 7. 2014
Více jak 4 roky nebyla v Kunraticích provedena oprava komunikace nebo chodníku ze  strany magistrátu (TSK). Proto jsme potěšeni, že můžeme oznámit zahájení rekonstrukce ulice Pražského povstání ještě behem tohoto léta. Jedná se o výsledek opakovaných jednání místní organizace TOP 09 s radními na magistrátu hl. m. Prahy, aby Kunratice nebyly zcela opomenuty z investiční činnosti.
Číst více

Jak financovat zvýšení kapacity kunratické základní školy

12. 6. 2014
Zastupitelstvo Kunratic se v současném volebním období skládá z 11 členů. Sedm zastupitelů je z bývalé ODS (nyní „Nezávislí“), tři z TOP09 a jeden zastupuje ČSSD. Financování investičních akcí městské části Praha Kunratice je nyní do velké míry přímo závislé na získání prostředků od Magistrátu hlavního města Prahy. V průběhu současného volebního období (2010-14) se radnici MČ Praha-Kunratice nepodařilo zajistit od pražského magistrátu žádný příspěvek na investiční akce a to ani tehdy, kdy po dobu dvou let vedla pražský magistrát ODS společně s ČSSD. Z tohoto důvodu byly všechny investiční akce hrazeny pouze ze zdrojů MČ Praha-Kunratice, především z prodeje majetku Kunratic. Finanční prostředky se nepodařilo zajistit ani tehdy, kdy pražský magistrát vedla ODS společně s TOP09 a to i přes to, že byl Finanční výbor pražského magistrátu pod kontrolou ODS.
Číst více

Rekonstrukce staré školy na zdravotní středisko.

12. 6. 2014
Současným vedením radnice tolik prosazovaná rekonstrukce školy na zdravotní středisko vzbuzuje od počátku pochyby o pravém účelu této stavby pro naše Kunratice. Zatím se bohužel téměř do písmene potvrzují obavy zastupitelů TOP 09 o vývoji této stavby. Zde uvádíme stručný přehled: $11)      Účelnost stavby a zvoleného způsobu financování  Je zarážející, že následující otázky nebyly diskutovány s širší veřejností. Vznesené dotazy zastupitelů TOP 09 v této věci nebyly ze strany radnice kvalifikovaně zodpovězeny. Především jde o to, zda použití většiny pěněz (získaných z prodeje pozumků v majetku Kunratic)  mělo být právě na tuto rekonstrukci a ne na jiné potřebné použití. Vedení radnice se zcela odmítlo zabývat možností pronajmout budovu za 1 Kč na cca 50 let pronajímateli, který si poté sám opraví (podobně jako např. rekonstrukce tzv. Kunratické tvrze). To by totiž pak radnice neměla možnost zadat vyčerpat peníze z rozpočtu na tuto stavební zakázku pro svou firmu- viz dále. Je v centru Kunratic opravdu třeba velké zdravotní středisko, když jsme ze všech stran obklopeni velkými i menšími zdravotnickými zařízeními?  Je k tomuto účelu ona stará budova bývalé školy vhodná? Jak zaručíte, že bude po dostavbě obsazena odbornostmi, které se dají zdůvodnit jako potřebné pro obyvatele Kunratic: tj. pediatr, praktický lékař, zubní ordinace, gynekologie apod. a ne luxusními ordinacemi pro movité pacienty z celé Prahy a okolí?
Číst více

Brouci ze zámku

20. 12. 2012
Mimořádně významná památka zámku v Kunraticích je pro veřejnost trvale uzavřena a slouží jako skladiště. Konkrétně jako depozitář entomologických sbírek Národního muzea (NM). Přilehlý, výborně situovaný park s barokní vstupní branou zůstává, stejně jako zámek, veřejnosti nepřístupný a také stejně zanedbaný. Exteriér i interiér zámku je ve velmi bezútěšném stavu a ostře kontrastuje s již zrekonstruovanými hospodářskými stavbami, které k němu původně náležely. Asi každý, kdo třeba jen projížděl kolem Kunratic, si nemohl nevšimnout nejvyšší budovy, která svou dispozicí a výraznou čtyřhrannou věží vévodí centrální části Kunratic. Jedná se o budovu zámku, který je ze tří stran skrytý za zdmi nepřístupného parku a za vzrostlými až přerostlými stromy. Pouze jeho zadní část ústí do současného živého obchodního centra Kunratic tzv. Tvrze (dříve hospodářského dvora zámku) a tvoří zde pohledovou dominantu. Je to ovšem velmi smutná dominanta obehnaná drátěným plotem a ozdobená“ opadanými štuky a prohnilými okny.
Číst více

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme