Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Městská část: Praha 4 (vol. obvod 1) (území Hlavního města Prahy, Hlavní město Praha)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Martin Píša 39 analytik Podolí TOP 09
2. PhDr. Jana Marsová, Ph.D. 28 odborná asistentka Michle TOP 09
3. RNDr. Zdeněk Čermák 49 jednatel společnosti Lhotka TOP 09
4. Mgr. Alexandra Mlíková 38 advokátka Michle TOP 09
5. Ing. Petr Pešek 48 konzultant Krč TOP 09
6. Tomáš Bako 36 správce IK technologií Nusle TOP 09
7. Lucie Koudelová, DiS. 29 analytička IT Nusle TOP 09
8. Ing. Petr Dukát 45 ředitel společnosti Hodkovičky TOP 09
9. Daniel Staník, MBA 35 ředitel společnosti Podolí TOP 09

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Městská část: Praha 4 (vol. obvod 2) (území Hlavního města Prahy, Hlavní město Praha)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ladislav Kunert 51 vedoucí odboru Braník TOP 09
2. JUDr. Jan Kotík 50 advokát Krč TOP 09
3. Ing. Jaroslava Jamnická 46 likvidátorka pojistných událostí Lhotka TOP 09
4. Filip Vácha 32 specialista NS management Záběhlice TOP 09
5. Miroslava Němcová 33 manažerka Nusle TOP 09
6. Ing. Michal Janda 35 ekonomický poradce Braník TOP 09
7. Mgr. Eva Benešová 28 podnikatelka Michle TOP 09
8. Michal Pěkný 31 network manager Podolí TOP 09
9. ak. arch. Milada Vorlová 72 důchodkyně Braník TOP 09

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Městská část: Praha 4 (vol. obvod 3) (území Hlavního města Prahy, Hlavní město Praha)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Jan Petr 31 ekonom Krč TOP 09
2. Ing. Alena Nohejlová 61 ekonomka Krč TOP 09
3. Helena Lejsková 44 manažer kvality Podolí TOP 09
4. Ing. Aleš Jindrák 34 IT specialista Braník TOP 09
5. Ing. Aleš Boháč 39 podnikatel Nusle TOP 09
6. Miroslav Kodym 57 učitel Nusle TOP 09
7. Mgr. Klára Dolejšová 46 středoškolská pedagožka Nusle TOP 09
8. Ing. Daniel Zeithammer 42 projektant Nusle TOP 09
9. Ing. Robert Janeček 31 finanční specialista Nusle TOP 09

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Městská část: Praha 4 (vol. obvod 4) (území Hlavního města Prahy, Hlavní město Praha)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Kateřina Šolcová, Ph.D. 31 vědecká pracovnice Krč TOP 09
2. Ing. Alois Těšitel 56 manažer Záběhlice TOP 09
3. Bc. Stanislav Šmolík 34 manažer Lhotka TOP 09
4. PhDr. Petr Kučera 26 PR specialista Krč TOP 09
5. PhDr. Ilona Kmošková 35 vedoucí oddělení Nusle TOP 09
6. Bc. Tadeáš Peisar 32 senior designer Michle TOP 09
7. akad. arch. Jaromíra Eismannová 65 architektka Podolí TOP 09
8. Ing. Libor Semotán 55 podnikatel Michle TOP 09
9. Bc. Michal Hroza 34 ředitel odboru Krč TOP 09

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Městská část: Praha 4 (vol. obvod 5) (území Hlavního města Prahy, Hlavní město Praha)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Martin Plíšek 35 právník Nusle TOP 09
2. Ing. Jan Vlček 31 vedoucí projektant Lhotka TOP 09
3. Martina Chlumská 42 redaktorka Záběhlice TOP 09
4. Pavel Bláža 38 ekonomický poradce Podolí TOP 09
5. Blanka Strnadová 52 asistentka Michle TOP 09
6. RNDr. Dušan Brabec 58 referent Nusle TOP 09
7. Ing. Vojtech Szaló 59 manažer IT služeb Michle TOP 09
8. Dagmar Dallenová 62 překladatelka Nusle TOP 09
9. Ing. Marek Horák 24 logistik Podolí TOP 09

09 priorit TOP 09 pro Prahu 4

Kvalitní a dostupné vzdělání

01) Zvýšíme efektivitu financování a správy škol s vědomím, že méně žáků ve třídách nesmí být záminkou pro neuvážené slučování nebo rušení škol, ale důvodem pro výuku s více individuálním přístupem.

Sportovní a kulturní vyžití

02) Podpoříme alternativní sportovní a kulturní vyžití pro občany Prahy 4. Využijeme stávající budovy a ostatní plochy pro volnočasové sportovní aktivity občanů Prahy 4 (školy, Sokol, Orel atd.). Poskytnutí finanční podpory městské části Praha 4 bude podmíněno jejich otevřením pro volnočasové aktivity dětí, mládeže a široké veřejnosti.

Důstojné a aktivní stáří

03) Zasadíme se o zřízení komunitního centra pro seniory jako místa pro sdílení informací a kontaktů a pro vzdělávání, s poradnou pro seniory v nouzi.

Vyrovnaný rozpočet

04) Budeme vydávat finanční prostředky z rozpočtu maximálně efektivně, hospodárně a transparentně, abychom nezadlužovali svoji budoucnost.

Audit hospodaření

05) Provedeme ekonomický a procesní audit městské části Praha 4 a všech subjektů zřizovaných městskou částí.

Metro

06) Podpoříme budování a rozšíření metra o novou trasu „D“.

Parkování pro občany Prahy 4

07) V zájmu ochrany rezidentů, občanů Prahy 4, a místních podnikatelů podpoříme provedení auditu stávajícího systému parkovacích zón a zavedení regulace dopravy v klidu na vybraném území Prahy 4.

Zdravější a zelenější čtyřka

08) Budeme usilovat o zdravější a hlavně zelenější čtyřku; současně rozšíříme počet kontejnerů na tříděný odpad. Zohledníme názory občanů k návrhu územního plánu při formulování stanoviska městské části, aby neubývala zeleň ve prospěch developerských projektů.

Bezpečná čtyřka a klid v ulicích

09) Zasadíme se o zvýšení počtu strážníků Městské policie s důrazem na zefektivnění jejich práce přímo v ulicích a koordinace spolupráce s Policií ČR. Vytvoříme ucelený systém preventivních programů pro děti a mládež zaměřených především na prevenci drogových a kriminálních rizik.

Farmářské trhy, díl druhý...
19. 8. 2010

Farmářské trhy, díl druhý...

V červnovém čísle Naší 4 jsem upozornila na to, že nám v Praze 4 chybějí farmářské trhy, které už fungují v jiných pražských čtvrtích, kde jsou populární a hojně navštěvované. Váš zájem o trhy a reakce na článek mě příjemně překvapily a utvrdily v názoru, že v Praze 4 žijí lidé, kteří dbají o své zdraví a chtějí mít přístup ke kvalitním, čerstvým a hlavně českým produktům.

Celý článek
Jan Kotík
19. 8. 2010

Jan Kotík

Absolvoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a celý život pracuji jako právník. Zabývám se zejména občanským právem, obchodním právem, právem životního prostředí a stavebním právem. Před rokem 1989 jsem emigroval do Dánska. Můj dánský pobyt mě v mnohém inspiroval. Kvalita dánské péče o životní prostředí a veřejná prostranství je pověstná, jejich parky a cyklostezky, to vše je na velmi vysoké úrovni.

Celý článek
Ladislav Kunert
19. 8. 2010

Ladislav Kunert

Mým životním osudem je železnice. Mám k ní osobní vztah, ačkoli z naší rodiny jsem začal pracovat na železnici jako první. V roce 1990 jsem železnici opustil a s celou rodinou jsem odjel do Francie, kde jsem se společně s manželkou podílel na výrobě těch nejkvalitnějších vín v Burgundsku. I ve Francii jsem se zajímal o železnici. Učarovala mně tamní krásná a čistá nádraží a především rychlovlaky.

Celý článek
Ušetřit se dá všude
19. 8. 2010

Ušetřit se dá všude

Rozhovor s Janem Petrem

Narodil se v roce 1979, je ženatý, má dvě děti, starší dceru a mladšího syna. Po střední škole začal pracovat na ministerstvu fi nancí na úseku veřejných rozpočtů, kde pracuje dosud. TOP 09 je první politickou stranou, jejímž členem se stal, a v rámci regionální organizace TOP 09 Praha 4 je členem regionální výboru a garantem ekonomické komise. V současné době studuje formou externího studia obor právo na Bratislavské vysoké škole práva se sídlem v Brně. Mezi jeho zájmy patří kultura, především filmová tvorba a sport.

Celý článek
TZ: Za TOP 09 kandidují v Praze 4 právníci, manažeři a ekonomové
17. 8. 2010

TZ: Za TOP 09 kandidují v Praze 4 právníci, manažeři a ekonomové

Praha 4 – TOP 09 sestavila v největší části hlavního města Prahy silné kandidáty, kteří jsou rozhodnuti pro zásadní změny v Praze 4. V každém z pěti obvodů se tak o místo v zastupitelstvu uchází devět kandidátů. Je mezi nimi současný náměstek ministra zdravotnictví Martin Plíšek, ekonom Jan Petr, vědkyně Kateřina Chalupníková nebo advokátka Alexandra Mlíková.   Za TOP 09 kandidují v Praze 4 právníci, manažeři a ekonomové Praha 4 – TOP 09 sestavila v největší části hlavního města Prahy silné kandidáty, kteří jsou rozhodnuti pro zásadní změny v Praze 4. V každém z pěti obvodů se tak o místo v zastupitelstvu uchází devět kandidátů. Je mezi nimi současný náměstek ministra zdravotnictví Martin Plíšek, ekonom Jan Petr, vědkyně Kateřina Chalupníková nebo advokátka Alexandra Mlíková.

Celý článek
Na slovíčko s nováčkem v politice
1. 6. 2010

Na slovíčko s nováčkem v politice

Kdo je Ladislav Kunert Narodil se v roce 1958. Je ženatý, otec dvou dcer, bydlí na Praze 4 v Braníku. Po absolvování střední průmyslové školy dopravní nastoupil k Dopravnímu podniku Metro, kde byl zaměstnán jako strojvedoucí. Po roce 1989 pracoval ve Francii ve vinařství. Po návratu z Francie nastoupil do fi rmy Jídelní a lůžkové vozy a. s., kde pracuje dodnes. Postupně zastával různé pracovní pozice, v současné době pracuje ve vedoucí funkci. Závodně hraje stolní tenis, rekreačně tenis a racketlon. TOP 09 je první politickou stranou, do které vstoupil. V regionální organizaci TOP 09 Praha 4 je předsedou revizní komise, dále garantem komise životního prostředí a členem dopravní komise.

Celý článek
Pravdivost, nebo pravda?
1. 6. 2010

Pravdivost, nebo pravda?

Někomu se bude zdát, že volím složitý úvod k tak zdánlivě nezajímavé problematice pravdivosti a úplnosti informací, ale mé zkušenosti s pravdivostí a úplností informací jsou mírně řečeno neradostné.

Celý článek
Proč nemá Praha 4 farmářské trhy?
1. 6. 2010

Proč nemá Praha 4 farmářské trhy?

Hlavním tématem rozhovorů mých kamarádů jsou v poslední době „bedýnky“. Systém distribuce zeleniny a ovoce z přilehlých statků po celé Praze je stále populárnější.

Celý článek
TZ: Nové vysílače a vzdělávací kurzy Prahy 4 Bezdrátové
1. 6. 2010

TZ: Nové vysílače a vzdělávací kurzy Prahy 4 Bezdrátové

Mgr. Martin Plíšek je náměstkem pro legislativu a právo na ministerstvu zdravotnictví. Martin Plíšek je také neuvolněným radním Prahy 4, kde inicioval, zaváděl a úspěšně spustil projekt Praha 4 Bezdrátová, tedy bezplatné využívání internetu pro občany (bližší informace na www.praha4net.cz). Dne 22. 10. 2009 byl Martin Plíšek zvolen předsedou regionální organizace TOP 09 v Praze 4 na dvouleté funkční období. Martin Plíšek je členem pražského krajského výboru TOP 09. Martin Plíšek absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, je mu 35 let, je ženatý, má dvě dcery a mezi jeho zájmy patří historie, hudba a turistika.

Celý článek
1 2 3
Články 21 - 29 z 29
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme