19. 8. 2010

Co vás vedlo ke vstupu do politiky?
Již přes deset let pracuji ve veřejné správě, a tudíž se mě politika, byť dosud nepřímo, dotýká velmi dlouho. Ze své praxe na ministerstvu vím, jak se ve veřejné správě hospodaří
s veřejnými prostředky, a proto když byla šance s tím něco udělat, tak jsem neváhal a vstoupil do TOP 09. Myslím si, že moje zkušenosti se mohou velmi dobře uplatnit i na regionální úrovni. Když člověk ví, co se dělá špatně, může navrhovat řešení, jak to dělat lépe.

Takže vaší specializací je čistě ekonomická stránka rozpočtu?
Ano i ne, ono se totiž nedá dost dobře oddělit věcná stránka od té fi nanční. Jako příklad nám může posloužit třeba takové dětské hřiště. Dejme tomu, že jako čistě ekonom bych měl pouze správně narozpočtovat prostředky na výstavbu nového hřiště, ale na druhou stranu když chci přistupovat komplexně k rozpočtu, tak musím vědět, nejenom kolik mě to hřiště bude stát, ale i jestli cena, za kterou je mi nabízeno, je maximálně hospodárná a efektivní. A v neposlední řadě je třeba si uvědomit, že budeme potřebovat i nějaké  prostředky na údržbu a případně provoz.

Myslíte si, že je tedy potřeba změnit přístup k rozpočtu MČ?
Já osobně si myslím, že je potřeba obecně přistupovat k rozpočtu novým pohledem. Podívejte se na současný rozpočet MČ na rok 2010. Celkové výdaje přesahují příjmy o více než 23 % a jsou dokrývány z příjmů z privatizace, použitím nevyčerpané investiční rezervy roku 2009 a použitím nevyčerpaných prostředků na investiční akce, které mají být dokončeny v roce 2010. Obecně si myslím, že MČ má příliš vysoký podíl kapitálových výdajů na celkovém rozpočtu. Uvažte, že kapitálové výdaje činí více než 52 % celkových výdajů. Dnes každá rodina může z hlediska kapitálových výdajů o takovémto poměru pouze snít. I rozpočet MČ by se měl více přiblížit reálným možnostem a výši příjmů, které má k dispozici.

Z vašich slov vyplývá, že by se měla zastavit investiční činnost MČ?
Ne, já se pouze snažím upozornit, že výdaje na investice je možné snižovat i tím, že budou efektivně a hospodárně zadávány veřejné zakázky, a to ne jen z pohledu investic, ale
i z pohledu běžných výdajů MČ. Uvažte například takové elektronické aukce. Jednou z mých priorit v rámci případného působení na radnici bude zavést nejen v MČ Praha 4, ale po dohodě s ostatními radnicemi i magistrátem centrální nákupy spotřebního materiálu, kterým by se dalo ušetřit řádově i 10 a více procent nákladů.

Nezlobte se, ale to jste trošku změnil téma. Já se ptal na investiční výdaje. Víte, u investičních výdajů je to trošku složitější, ale obecný princip, že mají být výdaje z veřejných prostředků zadávány  maximálně efektivně a hospodárně, se musí uplatnit vždy a u všech výdajů - jak u investic, tak u běžných výdajů. V případě investic se sice elektronické aukce dají v omezené míře také použít, na druhou stranu je toto až nástroj. Nejdříve musí předcházet vyhodnocení záměru. Je opravdu zamýšlená investice potřebná? Je navrhované řešení opravdu nejlepší možné z hlediska poměru ceny a užitku? A teprve po tomto vyhodnocení je možné přistoupit k samotnému výběru zhotovitele. Co se týká výběru zhotovitele, tak osobně preferuji, aby byla zadávána výběrová řízení co nejširšímu okruhu případných zhotovitelů a nebyly využívány instituty oslovení jen vybraných uchazečů, nebo dokonce jednoho vybraného  uchazeče (pozn. - tzv. jednací řízení bez uveřejnění). Budeme tedy schopni snížit náklady na konkrétní investice na minimum, a tím buď za stejný objem prostředků toho udělat více, nebo si udržíme vyrovnaný rozpočet z hlediska příjmů a výdajů bez nutnosti zapojovat další zdroje.

Vaším plánem tedy není rušit poskytované služby a investiční výdaje?
Ne, to určitě není v plánu. Pouze je nutné dosáhnout stavu, jak se říká, „za málo peněz, hodně muziky“. To znamená, že jak rozsah běžných výdajů, tak i investic zachovat, ale pořídit je za co nejlepší cenu. Věřte, že téměř všude se dá vhodným způsobem ušetřit, a to je jedním z prvořadých plánů v oblasti, které se hodlám věnovat.

Děkuji vám za rozhovor. Chcete říct něco našim čtenářům na závěr?
Především bych jim chtěl popřát hezké prožití zbytku prázdnin a také je požádat, aby na podzim dorazili k volbám a dali jasně najevo, jakým směrem se má ubírat politika na místní úrovni, tak, jak to měly odvahu ukázat v květnu při volbách do Poslanecké sněmovny.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme