Zelené Trojmezí je ta pravá volba pro Spořilov

6. 10. 2010

Pouze pár metrů od hranice městské části Prahy 4, respektive v těsném sousedství městské čtvrti Spořilov, se nachází území známé pod názvem Trojmezí.

Tato dosud nezastavěná lokalita na rozhraní městských částí Prahy 10, 11 a 15 o rozloze kolem 250 hektarů se stala tématem, které by nemělo nechat v klidu ani obyvatele čtvrté městské části a především Spořilováky.

Lokalita Trojmezí je velmi cennou přírodně-rekreační oblastí, jež se nachází mezi Spořilovem, Záběhlicemi, Zahradním Městem, Hostivaří, Košíkem a Chodovem. Trojmezím, které je zahrnuto do tzv. Přírodního parku Hostivař-Záběhlice, protéká známý pražský potok Botič a jeho břehy zároveň patří k významné Přírodní památce Meandry Botiče. Přírodně-rekreační ráz této lokality má však narušit záměr developerů, například ORCO nebo Central Group, počítající s výstavbou bytů a rodinných domů pro více než deset tisíc nových obyvatel. Tato aktivita byla navíc podpořena výše zmíněnými městskými částmi, které podporují změnu územního plánu ve prospěch investorů. Co by zastavění Trojmezí znamenalo pro Spořilováky?

Kromě zastavění jedné z mála posledních zelených ploch i další nárůst automobilové dopravy v bezprostředním okolí. Studie Úseku dopravního inženýrství TSK hl. města Prahy za rok 2008 uvádí následující údaje intenzity v okolí lokality Trojmezí: ulice Práčská 14 079, ulice Mírového hnutí 16 028, ulice Výstavní od Petrovic 19 270 a ulice K Horkám 20 049 všech vozidel za 24 hodin pracovního dne, přičemž při intenzitě nad 20 000 vozidel denně se již navrhují čtyřproudové silnice. Všechny jmenované ulice se nacházejí v těsném sousedství Trojmezí, ani jedna z nich není čtyřproudá. V posledním tzv. konceptu celoměstsky významných změn, vypracovaném odborem územního plánování hl. města Prahy, se zároveň můžeme dočíst, že hlavní dopravní napojení celého území Trojmezí je navrženo na stávající Klapálkovu ulici (červená šipka na obrázku), případně na ulici Práčskou. Pokud dojde k plánované výstavbě spojené s přivedením další dopravy do míst, kam ústí Klapálkova ulice, znamená to, že každodenní dopravní situace v okolí Spořilova (Spořilovská spojka) bude naprosto neúnosná.

Otevřením jihozápadní části vnějšího pražského okruhu, společně se zákazem vjezdu kamionů na Jižní spojku od sjezdu na Spořilovskou ulici ve směru Praha 5, se výrazně zhorší již v současnosti kolabující tranzitní doprava v okolí Spořilova. Proto se regionální organizace TOP 09 Praha 4 zcela jednoznačně staví proti zastavění a znehodnocení přírodně-rekreační lokality Trojmezí a podporuje záměr vymezení této oblasti pro rekreaci a sportovní využití pro obyvatele Spořilova a sousedních sídlišť. Pokud Vám není lhostejná budoucnost Trojmezí, doporučujeme Vám navštívit i stránky Koalice občanských sdružení Trojmezí, kde máte možnost získávat aktuální zprávy o průběhu kauzy Trojmezí, ale také se aktivně zapojit do projektu „Naplánujte si Trojmezí sami!“. Každý z nás tak může přispět k zelenějšímu Trojmezí víc, než si myslíte!

Mgr. Petr Kučera a Ing. Kateřina Chalupníková Ph,D.
kandidáti TOP 09 v obvodu č. 4

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme