6. 10. 2010

Před pár týdny prohráli reprezentanti České republiky v semifi nále tenisového Davisova poháru se Srbskem, a neobhájili tak loňskou fi nálovou účast. Jako mnoho dalších Čechů jsem i já našim tenistům fandil u televizní obrazovky a jejich porážka mě zamrzela.

Sport se již stal neodmyslitelnou součástí naší kultury. Ať chceme nebo nechceme, sport je společenský fenomén a jako takový je schopen ovlivňovat řadu věcí. Slavná vítězství českých reprezentantů posilují národní hrdost, která je jinak v českých poměrech téměř neviditelná. Musel bych asi dlouho přemýšlet a hledat jiný důvod, který by Čechy přiměl běhat s vlajkami po náměstích, než je hokejový titul mistrů světa či obdobné sportovní vítězství. Dnešní vrcholový sport je v podstatě součástí zábavního průmyslu. Baron Pierre de Coubertin by se asi divil současnému pojetí vrcholového sportu i podobě dnešních olympijských her.

V pohnutějších dobách nedávné české historie však sport nebyl pouhou zábavou. Dá se říct, že zápasy se sovětskými hokejisty v roce 1969 nebo zápas protektorátní hokejové reprezentace proti Němcům v roce 1940 představovaly jakýsi zástupný symbol válečného střetnutí. Ke skutečnému ozbrojenému střetu tehdy nedošlo a lidé ve svých hokejových reprezentantech viděli víc než pouhé sportovce. Sport hrál také významnou roli v politice nacistických okupantů. Měl poskytnout potřebnou zábavu a uvolnění, čímž by odchýlil českou pozornost od pro nacisty nevhodného politického angažování. Prostřednictvím sportovní výchovy pak nacisté chtěli infi ltrovat české děti nacistickou ideologií.

Dnes naštěstí můžeme na vrcholový sport pohlížet jako na zábavu. Sport však není pěkný pouze při pohledu na televizní obrazovku či z ochozů stadionu. Aktivně provozovaný rekreační sport je ideální volnočasovou aktivitou. Pravidelné sportování se projeví na lepší fyzické kondici a zábavu poskytne také velice dobrou. Sám rád hraji tenis a stolní tenis, proto si snad tato slova mohu dovolit.

TOP 09 si uvědomuje význam sportu a chce podporovat sportovní vyžití občanů Prahy 4. Dětem tak chceme poskytnout možnost aktivního trávení volného času. Hraní počítačových her je jistě také zábavné, ale uzavírání se do virtuálního světa nepokládám za nejšťastnější. Podle dostupných statistik naše děti čím dál více tloustnou, k čemuž sezení u počítače bez odpovídajícího pohybu jistě přispívá. Navíc tyto děti mohou mít v budoucnu problémy i se začleňováním do společnosti a s navazováním vztahů. Pochopitelně pouhá snadná dostupnost sportovišť děti od počítačů nezvedne. Jedná se však o základ, na kterém se dá dále stavět. Mladí lidé i starší generace lepší podmínky pro aktivní odpočinek jistě také ocení. Nesmíme zapomínat ani na seniory. I ti by rádi sportovali, často je však bohužel tato aktivita pro ně fi nančně nedostupná. Právě fi nanční dostupnost aktivního sportu bývá problém, a to nejen u seniorů. TOP 09 chce tuto situaci zlepšit takovým způsobem, že by fi nanční podpora městské části Praha 4 směřovala pouze do těch míst, které by byly otevřené pro širokou veřejnost. Sportovišť, tělocvičen a dalších prostorů vhodných pro sportovní aktivity máme dostatek. Jejich zpřístupnění poskytne příležitost ke sportování všem skupinám občanů.

Ladislav Kunert
kandidát TOP 09, volební obvod č. 2

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme