2. celostátní sněm TOP 09

22. a 23. října 2011, Nové Adalbertinum, Hradec Králové