Videopřenos a online reportáž

Online reportáž ze 4. celostátního sněmu TOP 09

neděle 29. listopadu 2015

 • 16:54:15 Závěrečným slovem předsedy strany skončil 4. celostátní sněm TOP 09.
 • 16:52:43 Markéta Adamová ještě prosadila usnesení, které ukládá výkonnému výboru založit organizaci mladých.
 • 16:37:41 Po přečtení usnesení bylo toto sněmem schváleno.
 • 16:30:27 Již nyní (!) si můžete na webu TOP 09 prohlédnout aktuální složení výkonného výboru.
 • 16:20:48 Nyní se připravuje ke schválení usnesení sněmu.
 • 16:12:23 Do výkonného výboru byli zvoleni - v pořadí dle počtu získaných hlasů - Lenka Mergenthalová (137 hlasů), Vlastislav Navrátil (130 hlasů), Bořivoj Šarapatka (127), Zdeněk Chmelík (126), Radek Zapletal (126), Tomáš Třetina (123), Petr Zahradníček (122), Michal Pilař (113), Jana Spekhorstová (110), Vladislava Michalová (104), Josef Knot (96), Tomáš Bouzek (91), Radim Bzura (89), Milan Sweigstill (87), Miroslav Janoušek (81 hlasů).
 • 16:10:43 Výkonný výbor se také podařilo zvolit napoprvé, což je vzhledem k počtu uchazečů a obsazovaných pozic velké překvapení. Delegáti budou dříve doma.
 • 15:57:03 Přečtěte si dnešní rozhovor Josefa Kopeckého s Miroslavem Kalouskem.
 • 15:30:38 Jak vypadá nové předsednictvo?
 • 15:27:27 ihned.cz publikoval taktéž rozhovor s šéfem Klubu starostů TOP 09 Petrem Ducháčkem.
 • 15:24:57 Po představení všech kandidátů začíná volba výkonného výboru. Vzhledem k počtu kandidátů i volených míst bude tentokrát další. Zatím si tedy můžete přečíst komentář Petra Honzejka.
 • 15:09:17 Zveřejňujeme projev člena předsednictva Tomáše Tesaře.
 • 14:55:04 Nyní se na sněmu představují kandidáti na členství ve výkonném výboru.
 • 14:53:07 Vzhledem ke zvolení předsedou strany nebude se již Miroslav Kalousek ucházet o post předsedy poslaneckého klubu.
 • 14:49:53 Předsednictvo má nyní 11 členů, dvanáctým na sněmu nevoleným členem je předseda poslaneckého klubu TOP 09 ve Sněmovně a dále pak šéf frakce TOP 09 v europarlamentu Luděk Niedermayer.
 • 14:47:42 Média si mimo jiné všímají vysokého zastoupení žen ve vedení strany.
 • 14:40:04 Do předsednictva byli zvoleni v pořadí získaných hlasů Jiří Skalický (142 hlasů - projev zde), Lukáš Otys (132 hlasů - projev zde), Herbert Pavera (102 hlasů - projev zde), Tomáš Tesař (101 hlasů) a Zdeněk Bezecný (97 hlasů). Všech pět členů předsednictva tak bylo zvoleno již v prvním kole.
 • 14:16:15 Posledním kandidátem do předsednictva je Tomáš Tesař.
 • 14:12:57 Jiří Skalický, zástupce Pardubického kraje je dalším uchazečem o členství v předsednictvu.
 • 14:07:48 Herbert Pavera, starosta obce Bolatice se představuje plénu.
 • 14:05:10 Karlovarský kraj nominoval Lukáše Otyse.
 • 14:01:58 Do předsednictva původně kandidoval i Jiří Koubek z Prahy. Kandidatury se ovšem vzdal ve prospěch Herberta Pavery z Moravskoslezského kraje, kterého Miroslav Kalousek letos jmenoval zemědělským expertem strany. Projev zde.
 • 14:00:50 Dalším kandidátem je Jaroslav Kacer z Brna. Projev zde.
 • 13:59:57 Ifrah Reda připomněl svou aktivitu v TOPAZu. Projev zde.
 • 13:59:06 Krátce se připomenul Václav Horáček, který již nominační projev pronesl při kandidatuře na místopředsedu.
 • 13:58:27 Radim Bzura se kandidatury vzdal.

Bezecný: Zavazuji se, že jako historik napíšu ke čtvrtstoletí strany v roce 2034 o TOP 09 knihu. A věřím, že to nebudou dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona, ale dějiny budování státu.

 • 13:51:47 Jako první pronáší nominační projev Zdeněk Bezecný.
 • 13:50:32 Nyní se bude volit pět členů předsednictva strany. Celkem na ně aspiruje deset kandidátů.
 • 13:47:54 Skončila obědová pauza, při níž si TV NOVA točila sekanou, kterou měli delegáti k obědu. Těšíme se na reportáž.
 • 12:23:36 Leoš Heger získal 167 hlasů (96,5%), Markéta Adamová 145 hlasů (83,8%), Helena Langšádlová 136 hlasů (78,6%) a Jitka Chalánková 135 hlasů (78,3%).
 • 12:21:38 Všichni místopředsedové byli zvoleni v prvním kole. Stali se jimi Leoš Heger, Markéta Adamová, Helena Langšádlová a Jitka Chalánková

Niedermayer: Až postupně mi došlo, že třeba to, jak se vyjádřil v presidentské kampani k "sudetské otázce" nebyla prohra, ale vítězství.

Tesař: Václav Havel by byl překvapený, jaké absurdní drama se 17.listopadu odehrálo. Bohužel mimo jeviště.

 • 11:47:47 Jako poslední vystoupí Tomáš Tesař.
 • 11:46:14 Na konci projevu se Pavol Lukša vzdal kandidatury na mistopředsedu, vyzval k popoře Leoše Hegera a kandidujících žen. Podpořil také Herberta Paveru v kandidatuře do předsednictva. Celý jeho projev si můžete přečíst zde.

Lukša: Krajské volby rozhodnou o volbách parlamentních.

 • 11:39:23 Na místopředsedu kandiduje také Pavol Lukša.

Langšádlová: Evropa je v hluboké demografické krizi. Musíme si vážit každé rodiny s dětmi a vytvářet jim podmínky.

Chalánková: Musíme umět přesvědčit, že solidarita a sociální politika pro nás nejsou prázdnými pojmy a pouze naše konzervativní politika může zajistit zdroje pro trvale udržitelnou sociální politiku.

 • 11:25:50 Před delegáty předstupuje Jitka Chalánková.

Horáček: Pro některé je označení regionální politik špatnou značkou, já ji naopak vnímám jako to nejlepší a jsem na toto označení hrdý.

 • 11:21:56 Hovoří další kandidát, poslanec za Liberecký kraj Václav Horáček. Projev zde.

Heger: Jsem sám sobě průběžně tak trošku překvapením, že jsem v té politice od roku 2010 přežil. Jsem připraven nadále pro stranu pracovat a nastavovat svou tvář.

 • 11:18:49 Další kandidátský projev má Leoš Heger.
 • 11:15:08 Markéta Adamová zmiňuje fakt, že místo konání sněmu je mezi sídlem Rádia Svobodné Evropy a Olšanskými hřbitovy. "Buď máme ve svém směřování jasno a jdeme do svobodné Evropy, nebo to vzdáme a skončíme na hřbitově," říká.

Adamová: Vnímám jako svůj přirozený úkol oslovení mladé generace.

 • 11:11:43 První kandidátský projev má Markéta Adamová.
 • 11:08:22 Kandidují Markéta Adamová, Helena Langšádlová, Jitka Chalánková, Pavol Lukša, Tomáš Tesař, Leoš Heger a Václav Horáček.
 • 11:05:35 Nyní se budou volit místopředsedové, delegáti schválili, že se budou volit čtyři.
 • 11:04:39 Další část programu budou moderovat Martin Plíšek a Lenka Mergenthalová.
 • 11:03:07 Pro Marka Ženíška hlasovalo 124 ze 173 delegátů, získal podporu 71,7 % a stal se prvním místopředsedou strany.

Kalousek: Karel Schwarzenberg nebude v roli čestného předsedy ikona, kterou si pověsíme na zeď. Naše stanovy mu určují jasné pravomoci i povinnosti. Bude mít v gesci oblast lidských práv a má také mandát zastupovat stranu při zahraničně-politických jednáních.

 • 10:56:24 Karel Schwarzenberg potvrdil, že bude kandidovat do Poslanecké sněmovny a podpoří kandidáta TOP 09 na prezidenta.
 • 10:54:46 S Miroslavem Kalouskem dorazil do tiskového střediska i čestný předseda Karel Schwarzenberg.
 • 10:40:29 Začíná volba prvního místopředsedy. Ihned po odvolení se novopečený předseda TOP 09 Miroslav Kalousek odchází věnovat novinářům do tiskového střediska.

Ženíšek: Jsem přesvědčen, že z tohoto sněmu vzejde TOP 09 sebevědomá, s jasnými cíly, ale především jednotná.

Ženíšek: Naší komparativní výhodou je jednota.

Ženíšek: Musíme si přiznat, že vysílač, ze kterého silně vysíláme, často není naladěn stejně jako přijímače.

Ženíšek: TOP 09 nebude po tomto sněmu jinou stranou, než byla. Po šesti letech je hodnotově ukotvena.

 • 10:32:11 Nyní přednese svůj projev kandidát na prvního místopředsedu Marek Ženíšek.
 • 10:28:16 Miroslav Kalousek děkuje Karlu Schwarzenbergovi. Pro dobré fungování strany žádá o silný mandát pro Marka Ženíška při volbě prvního místopředsedy.

Kalousek: Jak silný je to mandát, tak silná je to odpovědnost. Nikdy bych si na sebe tuto odpovědnost nevzal, kdybych nevěděl, že mne v tom podržíte.

Kalousek: Máme právo a máme dokonce i povinnost budovat náš svět. Svět práva, svět svobody a svět prosperity.

Kalousek: Evropa je mnohem silnější neř si myslí naši antievropané. 

Kalousek: Naše solidarita, sociální cítění a soucit musí směřovat k těm, kteří se bez nich neobejdou. Nesmí sloužit k uplácení závisti. Tu stejně uplatit nelze.

Kalousek: Na domácí půdě budeme usilovat o minimalizaci dotací pro podnikatelské subjekty. Dotace deformují trh a zvyšují závislost na státu.

Kalousek: Pro nás platí přímá úměra. Čím méně Evropy, tím více Moskvy, čím více Moskvy, tím více Zemanů a Babišů. Čím více Babišů, tím méně demokracie.

Kalousek: Pro demokratickou budoucnost Česka neexistuje alternativa k plnohodnotnému členství v EU. My nejsme Norsko, Svýcarsko, ani Velká Británie. 

Kalousek: Odmítněme xenofobní, rasistické a nesnášenlivé postoje, kterým se staví do čela prezident republiky. Neprosazujme ovšem za každou cenu naši osobní představu dobra.

Kalousek: Budeme chránit tvůrčí svobodu umělců, novinářů i univerzitní svobody.

Kalousek: Velkokapitál nikdy neměl s demokracií trpělivost a vždy se domluvil s libovolným autokratem. Proto nám vždy pujde o podnikatele menšího či středního. Našim programem je bohatství velkého množství obyvatel, které bude tvořit  silnou střední třídu.

Kalousek: Naší vizí je kapitalismus pro co nejširší spektrum ekonomicky aktivních lidí.

Kalousek: Řekněme si prosím otevřeně, že v naší zemi chceme moderní kapitalismus. 

Kalousek: Touha po vládě pevné ruky stála za nastolením totalitních režimů a konce byly vždycky strašlivé.

Kalousek: Vedle bourání symbolů demokracie dochází k celé řadě méně viditelných legislativních procesů, vedoucích k omezení osobních práv člověka, ke zvýšení jeho závislosti na státu.

Kalousek: Postavit se čelem vůči nesmírné kumulaci politické, ekonomické moci je pozitivním přitakáním osobní svobodě. Jestli tomu někdo chce říkat antibabišismus, antizeminismus či antiputinismus je to jeho věc, ale pro mne je to především přitakání demokracii.

Kalousek: Naše země měla po roce 1989 obrovský kredit, postavený na osobnosti Václava Havla a apelu naši zahraniční politiky na lidská práva.

 • 09:13:26 Na základě nominací z krajů byl nominován jediný kandidát - Miroslav Kalousek. Ten nyní přednese nominační projev.
 • 09:11:27 První částí dne budou provázet Markéta Adamová a Ondřej Ženíšek. Začínáme zostra - volbou předsedy.
 • 09:10:36 V sále je již Karel Schwarzenberg. Mezi delegáty propukl boj o selfie. A autogramy.
 • 09:00:49 Speciál na ČT24, věnovaný sněmu TOP 09 začíná o devět minut dříve než sněm.

sobota 28. listopadu 2015

 • 17:36:22 Také zítra začíná jednání v 9,09. Volba předsedy strany je hned prvním bodem programu.
 • 17:34:24 Jednání sněmu pro dnešek končí. Zdárný průběh dokládá i fakt, že se skončilo o více než hodinu dříve, než bylo plánováno.
 • 17:32:39 Jako náhradníci byli zvoleni Zdeněk Šigut, Jiří Havlíček a Ivo Lauš.
 • 17:27:59 Členy smírčí komise byli zvoleni Michaela Bartošková (134 hlasů) a Filip Vácha (97 hlasů). Nezvoleni byli kandidáti Zdeněk Šigut (52 hlasů) a Jiří Havlíček (25 hlasů).
 • 17:07:07 K dnešnímu schvalování změn stanov se vrací článek na tyden.cz.
 • 17:00:18 Na členství ve smírčím výboru kandidují Michaela Bartošková, Jiří Havlíček, Zdeněk Šigut a Filip Vácha.
 • 16:57:02 Předsedou smírčí komise se stal Pavel Janda, který získal 134 za 160ti platných hlasů.
 • 16:42:26 Právě vyšel rozhovor, který na sněmu udělal Josef Kopecký s Markétou Adamovou.
 • 16:39:29 Druhým kandidátem je Zdeněk Šigut z Jihomoravského kraje.
 • 16:35:57 Na předsedu smírčího výboru kandiduje Pavel Janda. Dosavadní předsedkyně Lucie Krausová vzhledem ke služebnímu zákonu kandidovat nemůže. Pavel Janda dle svých slov její lehkost a eleganci, kterou do výboru přinesla, těžko nahradí, nicméně v ostatních ohledech hodlá navázat na dosavadní práci komise.
 • 16:33:18 Zbývá ještě obsadit smírčí výbor. Toho se budou týkat poslední dnešní hlasování. Kandidáti musí mít ukončené právnické vzdělání.
 • 16:32:05 Počtem 150 hlasů byli náhradníci zvoleni.
 • 16:26:33 Nyní se budou volit náhradníci - kandidují Jiří Pařízek, Miroslav Nádvorník a Aleš Koutný.
 • 16:24:55 Členy celostátní revizní komise byli zvoleni Stanislav Motyčka se 131 hlasy a Karel Korba se 113 hlasy.
 • 16:05:14 Další hlasování bylo zkráceno z dvaceti minut na patnáct. Dle moderátorky jsou delegáti šikovní a elektronická volba jim jde od ruky.
 • 15:58:56 Na členství v revizní komisi budou na základě nominací z krajů kandidovat Karel Korba, Aleš Koutný a Stanislav Motyčka.
 • 15:56:03 Předsedou celostátní revizní komise byl zvolen Zdeněk Urban. Ze 164 vydaných obálek získal 148 platných hlasů.
 • 15:24:34 Na předsedu celostátní revizní komise je nominován její dosavadní předseda Zdeněk Urban.
 • 15:22:27 Doposud se usneseních hlasovalo postaru - zvednutím ruky. Další volby již budou probíhat elektronicky. 
 • 15:20:52 Karel Schwarzenberg se po větší část odpoledne aktivně věnuje médiím v tiskovém středisku.
 • 15:18:15 Vladimíra Michalová a Jan Vitula se ujali moderace posledního dnešního bloku. Bude volena celostátní revizní komise a smírčí výbor.
 • 15:13:23 I po rozdělení hlasování byly změny stanov přijaty v kompletní podobě, jak byly navrženy.
 • 14:50:15 Odděleně se bude hlasovat o změně stanov, která se týká přenosu pravomocí mezi předsedou a prvním místopředsedou. 
 • 14:44:32 Změny stanov vzbudily poměrně bohatou diskuzi. Většinu na místě navržených změn však lze do stanov zapracovat až pro příští sněm.
 • 14:26:46 Projednávají se změny stanov. Změny, které připravila stálá komise po mnohahodinových projednáváních, prezentuje Pavel Severa.
 • 14:26:10 Delegáti vzali dokument na vědomí.
 • 14:22:06 Delegátka a lékařka Eva Dratvová označuje systém českého zdravotnictví za dlouhodobě neudržitelný. Navrhuje navázání spolupráce se Spolkem praktických lékařů.
 • 14:15:59 Delegát Zapletal přednáší návrh usnesení, jenž vzešel z Královohradeckého kraje, aby se TOP 09 jasně vymezila proti omezování osobních svobod formou restrikce legálního držení zbraní.
 • 14:12:00 Tomáš Tesař hodnotí letošní ideovou konferenci. Doporučuje, aby se konala každý rok.
 • 14:09:00 Začíná programový blok Svoboda, právo bezpečí. Bude se projednávat stejnojmenný pracovní dokument vzniklý jako výstup ideové konference.
 • 13:59:39 Do diskuze ke zprávám se kriticky zapojil Pavel Jílek.
 • 13:54:14 Petr Ducháček představuje letos ustavený Klub starostů TOP 09.
 • 13:51:40 Jana Spekhorstová a Vladislava Michalová představují činnost Evropské unie žen.
 • 13:40:01 Další příspěvek o práci v europarlamentu přednesl Jiří Pospíšil. Kromě momentálně rezonujícího tématu migrace připomíná dvě další témata, která by v Evropě neměla být opomenuta - téma jednotného vnitřního trhu, především digitálního a téma lidských práv, nejen v Evropě.

Niedermayer: Odpovědný politik neporazí populistu populismem. 

 • 13:31:36 Europoslanec Luděk Niedermayer představuje svou práci v Bruselu.
 • 13:26:56 Prezentaci činnosti TOPAZu - think tanku TOP 09 představil Reda Ifrah.
 • 13:24:49 Následně Zdeněk Urban přednesl zprávu o práci celostátní revizní komise.
 • 13:23:43 Zprávu o činnosti mírčího výboru přednesl Pavel Janda.

Kalousek: Některým oligarchům v Čechách schází online monitoring trhu. Já vám mohu slíbit, že se nic takového konat nebude. Tato balkánská supernovinka nechť zůstane na Balkáně, kde slouží k prosazování ekonomických zájmů několika oligarchických skupin.

 • 13:15:58 Do diskuze ke zprávě o činnosti poslaneckého klubu se přihlásil Ivo Vlach a další diskutující. Tématem diskuze je narovnání nesystémových kroků v rozpočtovém určení daní, postihující obce. Další tématem je dle očekávání EET. 

Kalousek: Problém uprchlíku chceme vyřešit věcně, nedemagogicky a ve spolupráci s vládnoucí koalicí či spíše s těmi členy vlády, kteří netvrdí každý den něco jiného...podle toho jak zrovna vyjdou výzkumy veřejného mínění.

 • 13:06:20 Zprávu o činnosti poslaneckého klubu předkládá jeho předseda Miroslav Kalousek.
 • 13:01:14 Zprávu o činnosti předsednictva strany přednese Pavel Severa.
 • 12:59:18 Bývalá předsedkyně smírčího výboru Lucie Krausová hodnotí činnost smírčího výboru. Dostala kytičku a neodpustila si malý apel na lepší práci s řadovými členy strany. Za celou dobu činnosti realizoval smírčí výbor jen jedno smírčí řízení, všechny ostatní konflikty či spory se podařilo urovnat bez nutnosti řízení vyvolávat.
 • 12:52:50 Projev Karla Schwarzenberga rezonuje v médiích. Referují o něm servery ihned.cz, novinky.cz, aktualne.cz i idnes.cz.
 • 12:49:18 Další část jednání budou moderovat Kateřina Šišková a Tomáš Bouzek.
 • 12:47:42 Lesního rohu ryk svolává delegáty k odpolední části jednání.
 • 12:20:06 Zajímavými fotografiemi se již plní fotogalerie sněmu. Tým fotoreportérů doplnil i host sněmu Dominik Feri, takže se můžete těšit na momentky a postřehy ze sněmu i z trochu jiného úhlu.
 • 11:18:24 Dopolední program skončil s předstihem. Delegáty, jichž je podle skrutátorů přesně 177, čeká pauza. Jednání bude pokračovat ve 12.45.
 • 11:14:12 Zřejmě poslední projev Karla Schwarzenberga coby předsedy TOP 09 si můžete přečíst a následně do kamene tesat zde.

Kalousek: Karle, děkujeme vám za vše. I za to že neodcházíte.

Schwarzenberg: Seřaďte se teď do jednoho šiku za Miroslavem Kalouskem. On je zkušený, ale bez vaši bezvýhradné podpory se neobejde.

 • 10:52:45 Po standing ovation se k pultíku vrací Karel Schwarzenberg i s Miroslavem Kalouskem.

Schwarzenberg: Různí populisté a demagogové mohou krátkodobě ovládnout jeviště. To už jsem v minulosti několikrát viděl. V delším horizontu se lidé ale vrátí k těm, kteří jsou spolehliví a nemění se.

 • 10:48:05 Schwarzenberg zmiňuje dobrovolníky, kteří vyrazili do Srbska pomoci uprchlíkům.

Schwarzenberg: V kritických dobách voliči chtějí stranu, která má jasný profil...Voliči ocení stranu, která stojí pevně v kramflecích, neuhýbá, vždy hají právo, svobodu a demokracii.

 • 10:38:05 Dopolední program sněmu završí zpráva předsedy Karla Schwarzenberga.
 • 10:35:10 Téma poděkování Karlu Schwarzenbergovi se prolínalo většinou projevů domácích i zahraničních hostů. Také TOP 09 připravila svému předsedovi děkovné video. Podívat se na něj můžete zde.
 • 10:31:58 Pozdrav Naděždy Kavalírovépředsedkyně Konfederace politických vězňů České republiky tlumočila Jitka Chalánková.
 • 10:27:12 Dopisem pozdravil účastníky sněmu taktéž předseda slovenského KDH Ján Fígel. 
 • 10:23:25 Zdravice Reinholda Metterlehnera, vicekancléře a spolkového ministra pro vědu, výzkum a ekonomiku a předsedy Rakouské lidové strany se ujal a přednese jí Marek Ženíšek.

Merkelová: Můj dík patří dílu vašeho odcházejícího předsedy Karla Schwarzenberga, který se, nikoli pouze v této funkci, zasloužil o Evropu.

 • 10:20:20 Nina Nováková čte zdravici Angely Merkelové.
 • 10:18:35 Béla Bugár, předseda politické strany maďarské menšiny MOST-HÍD vzhledem k probíhající kampani před parlamentními volbami na slovensku taktéž poslal videozdravici.
 • 10:14:30 Manfred Weber, předseda poslaneckého klubu Evropské lidové strany v Evropském parlamentu akcentuje a oceňuje odpovědnost v programu a chování TOP 09.
 • 10:11:04 Následuje videozdravice předsedy Evropské lidové strany Josepha Daula. Němčinu střídá francouzština.
 • 10:06:54 Dalším německy hovořícím hostem je Martin Kastler, ředitel Hans Seidel Stiftung. Tlumočí pozdravy předsedy CSU Horsta Seehofera a děkuje Karlu Schwarzenbergovi i členům strany za to, že jsou přesvědčení Evropané.
 • 09:58:42 Dále hovoří Werner Böhler, ředitel českého zastoupení Nadace Konráda Adenauera. Jeho projev si můžete přečíst zde.
 • 09:54:39 Ze Slovenska přijel pozdravit sněm Pavel Frešo, předseda SDKÚ.
 • 09:53:02 Přestože STAN a TOP 09 nejdou do krajských voleb společně, rozhodně by se neměly vnímat jako hlavní konkurenti.
 • 09:48:50 Zastupující předseda hnutí STAN Petr Gazdík je dalším hostem, který na sněmu přednese projev. Boj proti EET, decentralizace moci - to jsou témata, na nichž STAN chce s TOP 09 úzce kooperovat.
 • 09:44:25 Dalším hostem je předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Na prvním místě zmiňuje dobrou spolupráci ve společném klubu v evropském parlamentu.
 • 09:39:17 Petr Fiala děkuje členům strany TOP 09 za spolupráci na půdě Poslanecké Sněmovny i při senátních volbách. Zvláštní poděkování pak adresuje Karlu Schwarzenbergovi
 • 09:37:15 Následuje blok projevů hostů, který moderuje Nina Nováková a Jiří Blažek. Jako první vystoupí předseda ODS Petr Fiala.
 • 09:35:10 Do návrhové komise byli zvoleni Jindřich Zuziak, Kryštof Kothbauer, Kamila Králová, Petr Starý, Radek Lojda, František Gábor, Silvie Kunešová.
 • 09:32:12 Mandátová a volební komise bude pracovat ve složení Richard Pikner, Jan Zapletal, Jiří Česal, Iva Vavrečková, Vít Steklý, Jan Vozábal, Kateřina Jelínková. Předsedou si komise zvolila Jiřího Česala.
 • 09:27:13 Procedurální hlasování probíhá hladce. Byl schválen jednací řád, délka vystoupení delegátů i volební řád.
 • 09:24:14 Byli zvoleni skrutátoři, bez problému byl také schválen program sněmu.
 • 09:21:29 První dopolední blok sněmu moderuje Marek Ženíšek a Helena Langšádlová.
 • 09:17:52 Dorazila řada domácích i zahraničních hostů. Nechybí předsedové domácích pravicových stran, mezi početnými hosty z diplomatického sboru jsou například velvyslanci USA, Ukrajiny či Ruska.
 • 09:15:50 Delegáty dále přivítali domácí - předseda krajské pražské organizace Jiří Koubek a starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová.
 • 09:12:58 Účastníky sněmu vítá generální sekretář strany Pavel Severa.
 • 09:12:05 Po znělce TOP 09 následuje hymna České republiky
 • 09:06:54 Delegáty již svolává do sálu trubač na lesní roh.
 • 08:51:57 Probíhá prezence účastníků, poslední zkoušky techniky. Vše je připraveno k ostrému startu. Ten je naplánován na 9:09. Jak už je u TOP 09 tradicí, devítka má v časovém rozvrhu důležitou roli.
 • 08:50:40 Vítejte u online reportáže ze 4. celostátního sněmu TOP 09.
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme