TOP 09: Na budoucnost myslíme teď

Závěrečné usnesení 2. celostátního sněmu TOP 09

23. 10. 2011

Přesně v 16:00 skončil přijetím závěrečného usnesení 2. celostátní sněm TOP 09.

Strana si na něm zvolila své nové vedení, kterého se opět ujali Karel Schwarzenberg jako předseda a Miroslav Kalousek jako 1. místopředseda.  Karel Schwarzenberg byl rovněž navržen jako kandidát TOP 09 na post prezidenta. Ve svých funkcích byli potvrzeni i dosavadní místopředsedové strany TOP 09. Výsledky všech voleb, stejně jako přepisy projevů delegátů naleznete na webových stránkách: http://www.top09.cz/snem/.

V závěrečném usnesení, které jednomyslně delegáti sněmu přijali, je kladen důraz zejména na program TOP 09, a to ve vztahu k blížící se hospodářské krizi a jiným aktuálním problémům, kterým Česká republika čelí anebo čelit bude.

Přijaty tak byly dva programové dokumenty. Jednak dokument Prosperita autorů Františka Laudáta a Anny Putnové, který navrhuje zcela konkrétní řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti jak v oblasti ekonomické, tak v oblasti vzdělávání.

Druhý dokument, který se stává součástí programu TOP 09, je projev nově zvoleného prvního místopředsedy a ministra financí Miroslava Kalouska. Ten ve své řeči k delegátům pojmenoval úkoly pro TOP 09 do příštích let: „ O nezbytné přítomnosti a historické úloze našich ideových hodnot na politické scéně přemýšlím v posledních týdnech tím více, čím více je zřejmé, že nás čekají velmi nesnadné časy. Obávám se, že společnost nejen v Česku, ale v celé Evropě bude brzy čelit potížím a výzvám, jakým dlouho čelit nemusela, má s nimi pramálo zkušeností a není tedy na ně dobře připravena. Zjevně totiž končí relativně bezstarostná zhruba čtyřicetiletá éra, kdy evropské vlády uměle přifukovaly životní úroveň veřejnosti na dluh budoucích let a generací .“

Usnesení 2. celostátního sněmu

konaného ve dnech 22. a 23. října 2011 v Hradci Králové

1. Politická část usnesení

Celostátní sněm TOP 09:

1.1. Doporučil poslancům a senátorům zvolených za TOP 09, aby nominovali jako kandidáta na úřad prezidenta republiky Karla Schwarzenberga.

1.2. Schválil, aby se kandidátský projev 1. místopředsedy Miroslava Kalouska stal jedním z programových dokumentů TOP 09.

1.3. Vzal na vědomí programový dokument Prosperita a ukládá rozpracovat tento materiál Expertním komisím TOP 09.

1.4. Vzal na vědomí předložené zprávy z ministerstev řízených ministry za TOP 09.

2. Volby

Celostátní sněm TOP 09:

2.1. Zvolil předsedu TOP 09 Karla Schwazenberga.

2.2. Zvolil 1. místopředsedu TOP 09 Miroslava Kalouska.

2.3. Schválil počet dalších místopředsedů TOP 09, a to čtyři.

2.4. Zvolil místopředsedy TOP 09, kterými se stali: Jaromír Drábek, Marek Ženíšek, Helena Langšádlová a Pavol Lukša.

2.5. Schválil počet dalších členů předsednictva TOP 09, a to pět.

2.6. Zvolil členy předsednictva TOP 09, kterými jsou: Leoš Heger, Adolf Jílek, Vladimír Pavelka, Jaroslava Schejbalová a Daniel Korte.

2.7. Zvolil dalších patnáct členů výkonného výboru TOP 09: Bohumil Straka, Nina Nováková, Lenka Mergentálová, Kateřina Šišková, Radek Klíma, Vladislava Michalová, Zdeněk Harapát, Josef Malý, Jan Drahozal,  Stanislav Motyčka, Ladislav Bárta, Václav Mores, Evžen Uher, Jiří Blažek, Tomáš Tesař

2.8. Schválil počet členů a náhradníků celostátní revizní komise TOP 09, a to 3+3.

2.9. Zvolil celostátní revizní komisi TOP 09 ve složení: předseda, 2 členové a 3 náhradníci:

Předseda: Jiří Ostříž
Členové: Václav Matějů, Zdeněk Urban
Náhradníci: Marian Klásek, Marcela Kunešová, Jindřich Zuziak

2.10. Schválil počet členů a náhradníků smírčího výboru TOP 09: a to 3 + 3.

2.11. Zvolil smírčí výbor TOP 09 ve složení: předseda, 2 členové a 3 náhradníci:

Předsedkyně: Lucie Krausová
Členové: Radek Mach, Pavel Janda
Náhradníci: Miloš Jirman, Jakub Lapáček, Aleš Nytra

3. Organizační část usnesení

3.1. Celostátní sněm TOP 09 schválil:

Program celostátního sněmu TOP 09.

Jednací řád celostátního sněmu TOP 09 s předloženými změnami.

Volební řád celostátního sněmu TOP 09.

3.2. Celostátní sněm TOP 09 zvolil:

Mandátovou a volební komisi ve složení 7 členů. Členové: Milan Schweigstill, Miloš Fogl, Zdeněk Šoral, Michal Vrba, Václav Padevět, Martin Dlouhý, Zdeněk Vondra

Vzal na vědomí zvolení předsedy komise: Milan Schweigstill

Návrhovou komisi ve složení 7 členů. Členové: Jan Fluxa, Jan Hlobil, Martin Sedlák, Petr Navrátil, Tomáš Hudec, Zdeněk Bezecný, Martin Ferfecki

Vzal na vědomí zvolení předsedy komise: Jan Fluxa

Dva ověřovatele zápisu: Miroslav Nádvorník, Jiří Kočandrle.

Hlavního skrutátora: Petr Štědroňský.

3.3. Sněm TOP 09 vzal na vědomí:

Zprávu předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga.

Zprávu mandátové komise.

3.4. Celostátní sněm TOP 09 schválil:

Zprávu o politické a organizační činnosti TOP 09.

Zprávu o činnosti poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové.

Zprávu o činnosti senátního klubu TOP 09 a Starostové.

Zprávu o činnosti smírčího výboru TOP 09.

Zprávu o činnosti celostátní revizní komise TOP 09.

Stanovy TOP 09, které byly zaregistrovány ministerstvem vnitra 28. 4. 2011.

Novelu Stanov TOP 09 dle předloženého materiálu č. 48-3-111022.

Alžběta Plívová
tisková mluvčí TOP 09

V Hradci Králové 23. 10. 2011

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme