Obvod č. 70 - Ostrava-město: prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.

Narozen: 8. 2. 1943

Vzdělání a kvalifikační růst

• 1948-1956 osmiletá základní škola v Ostravě

• 1956-1959 jedenáctiletá střední škola - maturita s vyznamenáním v r. 1959

• 1959-1964 Fakulta elektrotechnická VUT Brno, obor Výroba, rozvod a užití el. energie, státní záv. zkouška s vyznamenáním v r. 1964

• 1969-1974 Fakulta elektrotechnická VUT Brno, externí aspirantura, CSc. v r. 1974

• 1978-1980 Habilitační řízení v oboru Silnoproudá elektrotechnika

• 1981 docent oboru Silnoproudá elektrotechnika

• 1991 profesor oboru Silnoproudá elektrotechnika

Odborná praxe a akademická dráha

• 1964-1968 konstruktér a projektant - Vítkovice- železárny a strojírny KG

• 1968-1981 odborný asistent, katedra elektrotechniky FS VŠB

• 1981-1985 docent, zástupce vedoucího katedry el. strojů a pohonů FSE VŠB

• 1985-1989 vedoucí katedry elektroniky a el. pohonů FSE VŠB, proděkan fakulty FSE VŠB

• zvolen rektorem v roce 1990,1991,1994

• 1997-2003 prorektor pro vědu a zahraniční styky, statutární zástupce rektora

• 2003-2010 rektor 2003-2006, 2007-2010

• 2010 – dosud profesor konzultant

Pedagogická a vědecko-výzkumná činnost

- přednášky, diplomové práce, školitel aspirantů a doktorandů a soudní znalec v oboru Silnoproudá elektrotechnika, předměty El stroje, El. Pohony, El. Regulační pohony

- od roku 1982 předsedou komise pro státní závěrečné zkoušky

- příprava 950 elektroinženýrů, 7 kandidátů věd, 2 PhD, školitel 5 doktorandů

- autor 9 vysokoškolských skript, 80 publikací v odborných časopisech a na konferencích, 50 odborných prací pro průmysl, 25 oponovaných výzkumných zpráv, 20 expertíz v průmyslu, 35 soudních expertíz, 4 patenty, koordinace projektu Phare, Tempus

- řešitel výzkumného záměru Výzkum prostředků pro zvyšování jakosti el. Produktů

Jazykové znalosti:

- anglicky (státní zkouška 1974), německy, rusky, pasivně polsky

 

Členství ve vládních a regionálních orgánech

Členství v orgánech průmyslových podniků

Články a komentáře


Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme