Regionální organizace Praha 13

Webové stránky: https://www.top09praha13.cz

Plánovaný program 15. zastupitelstva
10. 6. 2013

Plánovaný program 15. zastupitelstva

Ve středu 12.6.2013 se bude konat 15. zasedání zastupitelstva městské části Praha 13. Níže přikládáme program plánovaného jednání s našimi komentáři.

Celý článek
Stručná zpráva ze 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha 13
22. 4. 2013

Stručná zpráva ze 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha 13

Ve středu 17. 4. 2013 proběhlo 14. řádné zasedání zastupitelstva naší MČ. Tentokrát nebyla na programu žádná příliš konfliktní témata a jednání proběhlo relativně rychle a v rámci možností i konstruktivně. První tři body programu se týkaly minulého a současného hospodaření naší městské části. Jako obvykle hospodaření Radnice skončilo za minulý rok v minusu několik desítek milionů, který byl zazáplatován z peněz, které MČ získala v minulosti prodejem svého majetku. Bohužel nyní už skoro nic na prodej nezbývá, takže až nám za pár let tyto peníze dojdou, budeme všichni nahraní. Zastupitelé za TOP 09 na tuto skutečnost, tak jako již opakovaně v minulosti poukázali a tak jako opakovaně v minulosti se setkali s nezájmem ze strany koaličních a koneckonců i ostatních opozičních zastupitelů.

Celý článek
12. 4. 2013

Volební sněm naší MO zvolil nové vedení

Ve středu 10. 4. 2013 proběhl volební sněm místní organizace TOP 09 Praha 13, aby si zvolil nové vedení na příští dvouleté období.

Celý článek
Náš (velmi) drahý senátor
29. 3. 2013

Náš (velmi) drahý senátor

Víte o tom, že naše městská část má svého senátora? Že jste o něm nikdy neslyšeli? Ani se vám nedivím, senátor za ODS ve 21. senátním obvodu, RNDr. Miroslav Škaloud skutečně nepatří k těm nejvýraznějším postavám naší politiky. Není příliš viditelný ani v Senátu, ani vůči občanům (s výjimkou krátkého období před volbami). Pro zajímavost, když jsem se dnes, tedy 29. 3. 2013 podíval na jeho webové stránky, nejnovější příspěvek, který jsem tam našel, byl datován 14. 8. 2012.

Celý článek
28. 3. 2013

Vyjádření Výboru RO Praha 13 k obvinění pražských radních v kauze Opencard

Výbor regionální organizace Top09 Praha 13 vyjadřuje plnou podporu radním hlavního města Prahy obviněným v kauze projektu Opencard. Celé obvinění vnímáme jako pokus odvést pozornost od skutečných příčin a viníků miliardových ztrát při hospodaření s majetkem hlavního města a jako snahu zabránit současnému vedení pokračovat v nápravě chyb z minulých období. Jsme přesvědčeni, že za tímto úsilím mohou stát někteří bývalí členové vedení Prahy a na ně napojené kmotrovské struktury.

Celý článek
21. 3. 2013

Mimořádné jednání zastupitelstva k návrhu zadání Metropolitního územního plánu

Zastupitelé za TOP 09 a Stranu Zelených iniciovali na 22.3.2012 mimořádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 13

Skupina zastupitelů klubů TOP 09, Strany zelených a občanů Prahy 13 a Klubu pro výstavbu domova pro seniory požádala o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva k projednání připomínek městské části Praha 13 k návrhu zadání Metropolitního územního plánu. Jednání je svoláno na pátek 22. března 2013.

Celý článek
Další výjimka pro developery?
12. 3. 2013

Další výjimka pro developery?

Naší městské části aktuálně hrozí další úbytek zeleně. Přímo na hranici jedné z nejhezčích pražských oblastí, Dalejského údolí, by rád stavěl známý pražský developer Central Group. Pozemek, který by tato společnost ráda zastavěla, je vedený jako nezastavitelný (je vedený v územním plánu jako zeleň městská a krajinná, louky a pastviny). Jako takový ho Central Group před lety zakoupil, zjevně si jistý tím, že si následně zajistí změnu územního plánu.

Celý článek
12. zasedání zastupitelstva MČ Praha 13
20. 2. 2013

12. zasedání zastupitelstva MČ Praha 13

Prologem zasedání bylo jednání o doplnění programu. Bod, navržený klubem zastupitelů za SZ, se týkal změny územního plánu Z 2802 na hranici Dalejského údolí navrhované společností Central group a.s. (viz přiloženou ortofotomapu: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom4/O/z2802o.jpg) z původního určení zeleň městská a krajinná, louky a pastviny a veřejně prospěšné stavby na určení ČISTĚ OBYTNÉ. Ze strany zástupců občanských sdružení Ing. Skondrojanise a JUDr. Ing. Kučery byly prosazovány na program zastupitelstva body "Informace o OC Lužiny a petice parkovací zóny". V průběhu jednání o programu zazněly pochyby o znění původního usnesení rady ohledně výstavby u Dalejského údolí. Starosta Ing. Vodrážka vznesl požadavek na projednání otázky výstavby v odborných komisích (odborná komise rady výstavbu schválila; klub zastupitelů TOP 09 však učiní veškeré kroky potřebné k tomu, aby ke změně územního plánu v rámci jednání MHMP nedošlo a zeleň na pokraji Dalejského údolí zůstala zachována v původním rozsahu, pozn. aut.). Změny programu nebyly navzdory iniciativě opozičních zastupitelů prosazeny a zástupci občanských sdružení opustili po emotivní výměně názorů jednání zastupitelstva, aniž ke škodě své i občanů prezentovali své postoje alespoň v bodě „různé“.

Celý článek
Děkujeme
29. 1. 2013

Děkujeme

za účast v 2. kole prezidentských voleb

Vážení spoluobčané, chtěl bych poděkovat Vám všem, kteří jste přišli v pátek a v sobotu k volbám.

Celý článek
2. kolo prezidentských voleb
25. 1. 2013

2. kolo prezidentských voleb

Pojďme do toho

Vážení spoluobčané, v následujících dnech si sami poprvé zvolíme nového prezidenta.

Celý článek
1 2 3 4 5 6 ... 9 10
Články 31 - 40 z 93
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme