Stručná zpráva ze 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha 13

22. 4. 2013

Ve středu 17. 4. 2013 proběhlo 14. řádné zasedání zastupitelstva naší MČ. Tentokrát nebyla na programu žádná příliš konfliktní témata a jednání proběhlo relativně rychle a v rámci možností i konstruktivně.

První tři body programu se týkaly minulého a současného hospodaření naší městské části. Jako obvykle hospodaření Radnice skončilo za minulý rok v minusu několik desítek milionů, který byl zazáplatován z peněz, které MČ získala v minulosti prodejem svého majetku. Bohužel nyní už skoro nic na prodej nezbývá, takže až nám za pár let tyto peníze dojdou, budeme všichni nahraní.

Zastupitelé za TOP 09 na tuto skutečnost, tak jako již opakovaně v minulosti poukázali a tak jako opakovaně v minulosti se setkali s nezájmem ze strany koaličních a koneckonců i ostatních opozičních zastupitelů.

Zajímavě se vyvinula situace v bodě čtyři, ve kterém jsme byli seznámeni s tím, jak naše MČ zhodnocuje své volné peněžní prostředky (jsou po minulých neblahých zkušenostech se společností Key Investments konzervativně diverzifikovány na účtech čtyř bank). Toto zdánlivě nekonfliktní téma se nečekaně zvrhlo v poměrně divokou diskuzi.  Na relativně nevinný dotaz zastupitelky Helikarové (TOP 09) zda nenakoupit státní dluhopisy, které jsou taktéž konzervativní a bezpečnou investicí a navíc je tam vyšší výnos, se strhla slovní přestřelka mezi zastupiteli ze všech politických stran s různými návrhy, protinávrhy, argumenty věcnými i zcela nereálnými. Zdálo se mi, že čím méně tomu kdo rozuměl, tím razantněji se snažil k tomuto problému vyjádřit. A bylo přitom jedno, jestli je z opozice nebo z koalice. Zajímavé bylo vystoupení zastupitele Zemana (KSČM), který se vyjádřil proti nákupu státních dluhopisů, argumentujíc při tom aktuální situací na Kypru. Zapomněl při tom ovšem dodat, že do této situace tuto zemi zavedla právě tamější komunistická strana (AKEL), která tam až do loňského roku vládla a jejímž členem je i jejich stávající prezident.

Pátý bod se týkal požadavku na navýšení finančních prostředků pro plánované investiční akce. Zatímco s jednou z těchto akcí, vybudování záchranné zdravotnické stanice v naší MČ jsme problém neměli, žádost o navýšení rozpočtu na opravu polikliniky Hostinského o 16 milionů nás uvedla poněkud do rozpaků. Z přiložených materiálů totiž nebylo možné vyčíst, co je tam za problém. Na základě vystoupení vedoucí investičního oddělení, jsme se rozhodli tento bod podpořit, nicméně jsme požádali místostarostu Zemana (ODS), aby nám propříště dodal v podobných případech podrobnosti k podobným požadavkům s dostatečným předstihem.

Odbor životního prostředí požádal zastupitele v bodě číslo šest o navýšení prostředků pro plánované investiční akce, které se týkají revitalizací dětských hřišť a sadových úprav v různých částech naší MČ. To je jistě chvályhodné, nicméně cena plánovaných úprav se mi v některých případech zdála poněkud vysoká. Na můj argument, že v případě jedné z akcí, na kterou jsou v dokumentu vyhrazeny dva miliony, jsem obdobný rozsah prací zvládl se svým tchánem udělat na chalupě za tři víkendy, jsem byl starostou pohotově vyzván, ať tedy zavolám tchánovi a uděláme si brigádu. To se mi moc nechtělo, požádal jsem tedy alespoň místostarostu Marečka (ČSSD), zodpovědného za předkládaný návrh o ujištění, že se nejedná o konečné částky, ale o částky maximální, které v této výši vynaloženy nebudou. Byl jsem o tom z jeho strany ujištěn a poté jsme hlasovali pro návrh.

Body 7 až 10 byly bezkonfliktní, týkaly se příspěvků na činnost a darů různým veřejně prospěšným organizacím, působícím na území naší městské části. Obdobně to probíhalo u bodů 11 až 17, které byly víceméně formální a týkaly se zejména zřizování různých věcných břemen pro dodavatele energií a telekomunikační operátory.

Bod 19 se týkal předání komunikací, které naše MČ opravila na vlastní náklady, do majetku HMP. K tomu vystoupil zastupitel Praus (TOP 09), který situaci na místě osobně monitoruje s příspěvkem, ve kterém upozornil na to, že opravy proběhly ze strany dodavatelské firmy nedbale a s dotazem na případné reklamační řízení. Byl ujištěn ze strany vedoucí odboru, že o tom ví a že to dodavatel v rámci reklamace opraví.

V rámci bodů 20 až 22 se už nic zajímavého nedělo, proto se zde o nich nebudu šířeji rozepisovat.

V rámci interpelací a v bodě „Různé“ jsme byli seznámeni s novým pojmenováním zastupitelského klubu, který tvoří dva nestraničtí zastupitelé, a pohádali jsme se ohledně prospěšnosti heren na území naší městské části. Zatímco proti hernám vystupovaly zejména zastupitelky Strany zelených a poukazovaly na jejich společenskou nebezpečnost, na jejich obranu vystoupil zastupitel Pastrňák (ODS) a argumentoval mimo jiné tím, že je svobodnou vůli každého, jestli v nich bude hrát a že mu například hypotéky přijdou mnohem nebezpečnější než herny.

Tentokrát se bohužel nedostavili někteří aktivní zástupci občanských sdružení a tak nedošlo k oživení, nutno říct, že poměrně poklidného, chvílemi až nudného zastupitelstva, žádným atraktivním výstupem mezi nimi a zástupci koalice. Celkově lze konstatovat, že poté, co nás na minulém, mimořádném zastupitelstvu, starosta všechny zasklil jak starou svatební fotografii, probíhalo tentokrát jednání v relativně korektním, občas až konstruktivním duchu a ani netrvalo dlouho. Asi všichni tak nějak sbíráme síly do nadcházejícího předvolebního období.

Radek Dlesk

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme