Obvod č. 4 - Most: MUDr. Sáša Štembera

Sáša Štembera se narodil 25. prosince roku 1949 v Litvínově a vyrůstal jako jediné dítě.

V roce 1953 se jeho rodiče přestěhovali do Pardubic, kde byli zaměstnáni v místním chemickém závodě. Tam také absolvoval základní školu a později i školu střední - v té době Střední všeobecně vzdělávací školu - tedy gymnázium. Již na střední škole se hodně věnoval sportovním aktivitám. Výkonnostně plaval, hrál volejbal, tenis a v zimě lyžoval.

V roce 1968 nastoupil na Lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Hradci Králové. Zde kromě studia nadále sportoval, fakultu reprezentoval v lyžování a volejbale. Po ukončení studia v roce 1974 nastoupil jako sekundární lékař na chirurgické oddělení nemocnice v Mostě, kde pracuje dodnes. Po získání odborné způsobilosti v chirurgii se více věnoval úrazové chirurgii a později stál u zrodu laparoskopické operativy v Mostě. První zdejší laparoskopickou sestavu získali za peníze získané formou sbírky mezi občany Mostecka a za přispění místních podniků.

Postupně se stal zástupcem primáře oddělení a v posledních patnácti letech jeho přednostou. I přes velké pracovní zatížení po nástupu na chirurgické oddělení nebylo výjimkou sloužit až 15 služeb za měsíc, přesto stále dokázal sportovat. Věnoval se windsurfingu, lyžování a jeho velkou vášní posledních let se stal golf. Spolu s několika podobnými nadšenci stál u zrodu zdejšího golfového hřiště. Několik let byl členem Rotary klubu v Mostě, ale své členství byl z časových důvodů nucen ukončit.

V předcházejících třech volebních obdobích byl jako člen Sdružení nezávislých kandidátů členem zastupitelstva města Litvínova.

V roce 1974 se oženil a v roce 1979 se mu narodila dcera Vanda. V roce 2009 se rozvedl.

Proč přijal nabídku kandidovat do senátu?

„Jednak jsou mi velmi blízké myšlenky prezentované stranou, která mi kandidaturu nabídla. To za prvé. Za druhé - celý svůj profesní život jsem se snažil vyslechnout, pochopit a řešit problémy lidí, kteří se na mne obraceli jako na lékaře. Jsem přesvědčen, že to umím. Chci věřit, že v tom budu úspěšný i v pozici senátorské, pokud mi to volbami bude umožněno. A v neposlední řadě - vždy jsem respektoval pravidla daná zákony, i když ne vždy jsem je považoval za dobrá a vyhovující. Nyní mám možnost účastnit se tvorby těchto pravidel a to je nabídka mimořádně atraktivní.

 

Rozhovory a komentáře


Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme