Místní organizace Černošice

Místní organizace Černošice

Volební program TOP 09 Černošice 2022–2026

TOP 09 Černošice - František Čejka, Petr Wolf, Magdalena Pánková

ROZVOJ MĚSTA

Budeme pokračovat v systematickém budování a rekonstrukcích vodovodu, kanalizace, komunikací a chodníků. 

Zpracujeme generel chodníků s cílem opatřit chodníkem všechny ulice se zvýšeným pohybem pěších osob. 

Posílíme spolupráci města s architekty při přípravě staveb, které významně ovlivňují veřejný prostor.

Budeme nadále řešit majetkové vztahy k pozemkům pod komunikacemi a usilovat o narovnání problematických vztahů. 

Zajistíme spravedlivé platby za odvoz komunálního odpadu dalším rozvojem společnosti POBERO, vytvořené ve spolupráci s okolními obcemi. 

Postavíme nový hřbitov na Vráži, abychom rozšířili kapacitu pro důstojný poslední odpočinek občanů města a jejich blízkých. 

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Budeme využívat participativní rozpočet k zapojení občanů do rozvoje města. 

Zřídíme městské informační centrum. 

Budeme pokračovat ve vytváření částečných pracovních úvazků pro uplatnění rodičů na mateřské dovolené, důchodců a studentů. 

Budeme pokračovat v prosazování zájmů města v rámci svazku obcí Region Dolní Berounka a prostřednictvím našich poslanců i krajských zastupitelů. 

Budeme i nadále podporovat spolkový život ve městě. Černošickým spolkům budeme nápomocni při řešení problémů, získávání dotací a realizaci plánů. 

DOPRAVA A BEZPEČNOST

Při jednáních o rekonstrukci železniční trati budeme vystupovat proti snahám rozdělit město protihlukovou zdí, nadále budeme usilovat o odklon dálkové dopravy mimo údolí Berounky a celkově hájit zájmy města. 

Podporujeme pěší prostupnost pod tratí mezi nádražími, výstavbu lávky pro pěší souběžně s kamenným mostem a zachování mokropeské lávky podél železničního mostu s lepším řešením přístupu. 

Budeme nadále materiálně i personálně podporovat činnost městské policie a hasičů jako složek, které jsou zásadní pro zvyšování bezpečnosti ve městě.

Dopravní infrastrukturu budeme řešit s důrazem na odstranění konfliktních bodů pro jednotlivé druhy dopravy, zklidnění města a zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu.

V letní sezóně obnovíme historický přívoz mezi Křižárnou a Kazínem. 

Budeme se podílet na obnově a výstavbě pěších a cyklistických cest spojujících Černošice s okolními obcemi (Solopisky, Radotín, Dobřichovice).

Podpoříme zřízení nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola.

ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

Postavíme viladům pro učitele, abychom posílili šance černošických škol na získání a udržení kvalifikovaných pedagogů.

Budeme nadále podporovat tradiční kulturní akce, např. mariánskou pouť, mokropeský masopust, jazzové dny či farmářské trhy. 

Prověříme možnost zřízení krajského gymnázia v Černošicích a případně ve spolupráci se Středočeským krajem zahájíme kroky k jeho realizaci.

Zahájíme přípravu výstavby nové budovy ZUŠ, která rozšíří stávající výukové prostory.

Podporujeme soukromá školská a předškolní zařízení na území města jako alternativu stávajících vzdělávacích institucí. 

Před městskou knihovnu umístíme automat na vracení knih. 

Zřídíme naučnou stezku seznamující s architektonicky hodnotnými vilami na území města. 

Zbudujeme nový skatepark na vjezdu od Radotína.

Stávající skatepark v Mokropsích přeměníme v bezpečný a nerušící dětský skatepark.

SENIOŘI A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Budeme pokračovat v podpoře a rozvoji stávajících pečovatelských služeb.

Podpoříme vzdělávací i jiné socializační aktivity pro černošické seniory a pro osoby se zdravotním handicapem či společensky znevýhodněné.

Budeme pokračovat v pomoci občanům v nečekaných situacích (Fond krizové pomoci). 

Budeme pokračovat v pomoci sociálně slabým seniorům při zapojení do systému individuální tísňové péče (tzv. tísňová tlačítka).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ke správné výsadbě a údržbě zeleně ve městě podpoříme spolupráci Technických služeb s odbornými firmami. 

Podpoříme aktivity směřující k zadržování vody v krajině a k redukci světelného znečištění. 

Podpoříme projekty komunitní energetiky ke zvýšení energetické soběstačnosti města. Zasadíme se o přípravu a realizaci alternativních zdrojů energie na budovách městského úřadu, sportovní haly, čističky odpadních vod a dalších vhodných objektech ke snížení nákupu elektrické energie městem.

Podpoříme aktivity v chatových osadách směřující k dobudování vodovodů a kanalizací.

Naši kandidáti pro Černošice
3. 8. 2022

Naši kandidáti pro Černošice

KANDIDÁTKA PRO VOLBY DO MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA, ZÁŘÍ 2022

Celý článek
Petr Wolf: Práce ve vedení města není nikdy dokončená
3. 8. 2022

Petr Wolf: Práce ve vedení města není nikdy dokončená

Prioritou je dovést ke zdárnému konci akce, na kterých jsme v uplynulých letech pracovali a zahájit nějaké další smysluplné kroky, které naše město posunou dál.

Celý článek
František Čejka: Chceme jít v regionu příkladem
3. 8. 2022

František Čejka: Chceme jít v regionu příkladem

Zlepšovat město, které se opakovaně umisťuje na předních místech žebříčku kvality života v České republice, je výzva. Ale i sebekrásnější město stále čelí mnoha problémům a jen promyšlená práce na jejich řešení dělá z Černošic místo, ve kterém chceme společně žít.

Celý článek
Langšádlová: Silné komunální zastoupení je základem celé strany
3. 8. 2022

Langšádlová: Silné komunální zastoupení je základem celé strany

Petr Wolf pro naše město odvedl v uplynulých letech velké množství práce s vysokým nasazením. I ostatní kolegové mají zkušenosti jak z profesního života, tak ze svého občanského působení.

Celý článek
TOP 09: Sokol Černošice protestuje proti snaze o ovládnutí jeho majetku
24. 3. 2017

TOP 09: Sokol Černošice protestuje proti snaze o ovládnutí jeho majetku

Za nešťastné a nebezpečné označila starostka TJ Sokol Černošice výroky černošického zastupitele Přemysla Mališe, kterými podněcoval k "odkoupení celého Sokola" městem za účelem zlepšení vzhledu lokality. Za starostku Sokola se postavila také černošická organizace TOP 09.

Celý článek
Jakob: Na krajské dotace dosáhnou jen vyvolení
24. 11. 2015

Jakob: Na krajské dotace dosáhnou jen vyvolení

Drtivá většina středočeských obcí není na seznamu oblíbených, a proto na krajské dotace nedosáhnou. Za posledních pět let, kdy je na roztocké radnici pravicová koalice, získalo město od kraje dotace v řádu desetitisíců. Oproti tomu obce, ve kerých vládnou sociální demokraté, získávají krajské dotace opakovaně a v řádu několika desítek milionů korun. 

Celý článek
TOP rozpočet pro Černošice
25. 9. 2014

TOP rozpočet pro Černošice

Celý článek
Černošice - město živé kultury
19. 9. 2014

Černošice - město živé kultury

O kultuře u nás v Černošicích.

Celý článek
Rozhovor s Petrem Wolfem, lídrem TOP 09 v Černošicích
19. 9. 2014

Rozhovor s Petrem Wolfem, lídrem TOP 09 v Černošicích

"Rozdíl mezi soukromým a veřejným sektorem je propastný," říká lídr kandidátky TOP 09 Petr Wolf.

Celý článek
Rozhovor s předsedou MO Černošice Jiřím Kubátem
29. 8. 2014

Rozhovor s předsedou MO Černošice Jiřím Kubátem

Za černošickou TOP 09 je mnoho neviditelné práce, říká předseda místní organizace strany Jiří Kubát.

Celý článek
1 2
Články 1 - 10 z 20
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme