Rozhovor s Petrem Wolfem, lídrem TOP 09 v Černošicích

19. 9. 2014

O komunální politiku se ing. Petr Wolf (36), lídr černošické kandidátky TOP 09 v nadcházejících místních volbách, zajímá už od roku 1998, kdy poprvé kandidoval do městského zastupitelstva. Sám však přiznává, že teprve po uplynulém volebním období, kdy působil jako člen městské rady, plně chápe, o čem účast na vedení Černošic je.

 

Co vás práce na pozici městského radního naučila?

Byla to vynikající zkouška a zároveň vzdělávací kurz v oboru veřejné správy. Zpočátku jsem se velmi obtížně smiřoval s vynuceným rozdílem v přístupu mezi soukromým a veřejným sektorem. Mám na mysli například zákon o zadávání veřejných zakázek. Konkrétní problém v tomto případě vidím v tom, že jediným rozhodujícím faktorem výběru dodavatele je cena. Jak má město zodpovědně vybrat třeba architektonické řešení na základě nejnižší ceny bez váhy zkušeností, referencí a kvality? Druhým takovým příkladem je - pro mne nepochopitelná - možnost, aby se do výběrového řízení města přihlásila i firma, která s tímto městem ve stejné době vede soudní spor kvůli kvalitě provedené práce. Pokud s někým nejsem spokojen,  v privátním sektoru jej prostě již nikdy neoslovím. Mám pocit, že existují firmy, které si na tomto nesmyslném principu obsaženém v platných zákonech vybudovaly živnost.

 

Jak moc je práce v radě náročná a v čem spočívá především?

Upřímně přiznávám, že časovou náročnost práce radního jsem na začátku velmi podcenil. Po celé uplynulé čtyři roky jsem se intenzivně věnoval majetkovým poměrům pod komunikacemi. Věřím, že díky tomu se podaří v následujícím roce zrekonstruovat alespoň další část ulice Střední, kterou považuji za klíčovou. Velkou část pozemků v této ulici brzdí obnovená dědická řízení, ale vlastnictví i těchto pozemků má již město smluvně ošetřené. Dalším bodem mé práce bylo vedení stavební komise, která se schází pravidelně jednou za čtrnáct dní, aby posoudila veškeré stavební aktivity v katastru města, k nimž posléze zaujímá stanovisko rada. Také příprava rekonstrukce komunikací ukousla pro město poměrně velký kus mého "volného" času. Poslední rok se intenzivně věnuji projektu sportovní haly, jejíž prováděcí projektová dokumentace spěje k závěru. V neposlední řadě se také věnuji problematice rekonstrukce železniční tratě, a to jak ve vztahu k projektantům, tak ve vztahu k občanům, kterých se tato připravovaná zakázka Správy železniční a dopravní cesty bezpochyby velmi citelně dotkne.

 

Jaké priority pro komunální práci máte pro příští volební období?

Jednoznačně bych chtěl pokračovat v realizaci akcí, které se díky dobré spolupráci napříč vedením města podařilo rozběhnout či připravit. Aniž bych to nějak řadil podle významu nebo osobních preferencí, mezi tyto akce patří mimo jiné výstavba sportovní haly, příprava projektové dokumentace na atletický ovál v lokalitě Pod školou, výstavba centrální šatny a půdní vestavba tříd v základní škole, dokončení rekonstrukce komunikací včetně chodníků, zvelebování a rozšiřování veřejných prostranství (náves u kostela, zahrada vily Tišnovských, zahrada ZUŠ), rekonstrukce vily Tišnovských na budovu úřadu, pošty, knihovny a městské policie, smysluplné dokončení řešení projektu rekonstrukce železniční trati.

 

Máte představu, jak by měl černošický městský úřad fungovat?

Péče o celkové fungování úřadu k práci radního patří. Trvám na tom, že předmětem zájmu by neměla být pouze výkonnost jednotlivých zaměstnanců, ale také určitá míra pracovní pohody. Veřejný sektor by ve srovnání se soukromým ani v tomto bodě neuspěl. Pokud bych například měl v soukromém sektoru zaměstnání, ve kterém necítím podporu svých nadřízených či kolegů a nepracoval v přátelské atmosféře, nikdy bych se nemohl věnovat práci radního tak, jako to dělám nyní.

 

Jste připraven i na možnost, že se vaše plány a představy v komunální sféře nenaplní?

Neříkám, že se vše podaří. Ale důležité je udělat pro danou věc maximum.

 

Děkuji za rozhovor. 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme