Místní organizace Černošice

Místní organizace Černošice

Volební program TOP 09 Černošice 2022–2026

TOP 09 Černošice - František Čejka, Petr Wolf, Magdalena Pánková

ROZVOJ MĚSTA

Budeme pokračovat v systematickém budování a rekonstrukcích vodovodu, kanalizace, komunikací a chodníků. 

Zpracujeme generel chodníků s cílem opatřit chodníkem všechny ulice se zvýšeným pohybem pěších osob. 

Posílíme spolupráci města s architekty při přípravě staveb, které významně ovlivňují veřejný prostor.

Budeme nadále řešit majetkové vztahy k pozemkům pod komunikacemi a usilovat o narovnání problematických vztahů. 

Zajistíme spravedlivé platby za odvoz komunálního odpadu dalším rozvojem společnosti POBERO, vytvořené ve spolupráci s okolními obcemi. 

Postavíme nový hřbitov na Vráži, abychom rozšířili kapacitu pro důstojný poslední odpočinek občanů města a jejich blízkých. 

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Budeme využívat participativní rozpočet k zapojení občanů do rozvoje města. 

Zřídíme městské informační centrum. 

Budeme pokračovat ve vytváření částečných pracovních úvazků pro uplatnění rodičů na mateřské dovolené, důchodců a studentů. 

Budeme pokračovat v prosazování zájmů města v rámci svazku obcí Region Dolní Berounka a prostřednictvím našich poslanců i krajských zastupitelů. 

Budeme i nadále podporovat spolkový život ve městě. Černošickým spolkům budeme nápomocni při řešení problémů, získávání dotací a realizaci plánů. 

DOPRAVA A BEZPEČNOST

Při jednáních o rekonstrukci železniční trati budeme vystupovat proti snahám rozdělit město protihlukovou zdí, nadále budeme usilovat o odklon dálkové dopravy mimo údolí Berounky a celkově hájit zájmy města. 

Podporujeme pěší prostupnost pod tratí mezi nádražími, výstavbu lávky pro pěší souběžně s kamenným mostem a zachování mokropeské lávky podél železničního mostu s lepším řešením přístupu. 

Budeme nadále materiálně i personálně podporovat činnost městské policie a hasičů jako složek, které jsou zásadní pro zvyšování bezpečnosti ve městě.

Dopravní infrastrukturu budeme řešit s důrazem na odstranění konfliktních bodů pro jednotlivé druhy dopravy, zklidnění města a zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu.

V letní sezóně obnovíme historický přívoz mezi Křižárnou a Kazínem. 

Budeme se podílet na obnově a výstavbě pěších a cyklistických cest spojujících Černošice s okolními obcemi (Solopisky, Radotín, Dobřichovice).

Podpoříme zřízení nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola.

ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

Postavíme viladům pro učitele, abychom posílili šance černošických škol na získání a udržení kvalifikovaných pedagogů.

Budeme nadále podporovat tradiční kulturní akce, např. mariánskou pouť, mokropeský masopust, jazzové dny či farmářské trhy. 

Prověříme možnost zřízení krajského gymnázia v Černošicích a případně ve spolupráci se Středočeským krajem zahájíme kroky k jeho realizaci.

Zahájíme přípravu výstavby nové budovy ZUŠ, která rozšíří stávající výukové prostory.

Podporujeme soukromá školská a předškolní zařízení na území města jako alternativu stávajících vzdělávacích institucí. 

Před městskou knihovnu umístíme automat na vracení knih. 

Zřídíme naučnou stezku seznamující s architektonicky hodnotnými vilami na území města. 

Zbudujeme nový skatepark na vjezdu od Radotína.

Stávající skatepark v Mokropsích přeměníme v bezpečný a nerušící dětský skatepark.

SENIOŘI A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Budeme pokračovat v podpoře a rozvoji stávajících pečovatelských služeb.

Podpoříme vzdělávací i jiné socializační aktivity pro černošické seniory a pro osoby se zdravotním handicapem či společensky znevýhodněné.

Budeme pokračovat v pomoci občanům v nečekaných situacích (Fond krizové pomoci). 

Budeme pokračovat v pomoci sociálně slabým seniorům při zapojení do systému individuální tísňové péče (tzv. tísňová tlačítka).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ke správné výsadbě a údržbě zeleně ve městě podpoříme spolupráci Technických služeb s odbornými firmami. 

Podpoříme aktivity směřující k zadržování vody v krajině a k redukci světelného znečištění. 

Podpoříme projekty komunitní energetiky ke zvýšení energetické soběstačnosti města. Zasadíme se o přípravu a realizaci alternativních zdrojů energie na budovách městského úřadu, sportovní haly, čističky odpadních vod a dalších vhodných objektech ke snížení nákupu elektrické energie městem.

Podpoříme aktivity v chatových osadách směřující k dobudování vodovodů a kanalizací.

Havarijní stav jednání o pitné vodě nejen na Rakovnicku
9. 12. 2013

Havarijní stav jednání o pitné vodě nejen na Rakovnicku

Na zasedání krajského zastupitelstva středočeského kraje se klub zastupitelů TOP 09 a Stan pokusil prosadit do programu jednání do bloku Životní prostředí a zemědělství bod Likvidace ekologických havárií v ORP Rakovník a ORP Černošice. Neprošel.

Celý článek
Sobota na cestách
19. 10. 2013

Sobota na cestách

Helena Langšádlová a Nina Nováková tuto sobotu opět vyrazily mezi voliče.

Celý článek
Pondělní výjezdy po kraji
14. 10. 2013

Pondělní výjezdy po kraji

Helena Langšádlová v Poděbradech, Korkyni a Roztokách.

Celý článek
Motocyklové závody a Slavnosti ořechu a vína
6. 10. 2013

Motocyklové závody a Slavnosti ořechu a vína

Neděle na Nymbursku, Rakovnicku a Praze-západ.

Celý článek
VRÁŽ OBSADILI JAGUÁŘI
10. 10. 2010

VRÁŽ OBSADILI JAGUÁŘI

Ideální počasí pro venčení jaguárů. Jaguáry jsme vzali na náměstíčko u Tesca na Vráži. Zdolali jsme pár technických problémů s výškou obrubníků, ale nakonec se všech 13 Jaguárů mohlo předvést v plné kráse.

Celý článek
Svatováclavské dětské klání se nakonec konalo
2. 10. 2010

Svatováclavské dětské klání se nakonec konalo

Z původního termínu 28.9.2010 bylo Svatováclavské dětské klání přesunuto kvůli studenému a deštivému počasí na 2.10.2010. A dobře jsme udělali, protože 2.10. bylo krásně: svítilo slunce, bylo teplo a sucho.

Celý článek
28. 9. 2010 | 14:00

Dětské svatováclavské klání

Celý článek
21. 9. 2010 | 18:30

Rebecca Clarke: Žena v hudbě

Občanské sdružení ProKultura pořádá koncert Rebecca Clarke: Žena v hudbě. Rebecca Clarke, J. S. Bach, H. Vieuxtemps, S. Prokofjev, F. Schubert úterý 21.9.2010 18:30 hodin, sál ZUŠ Černosšice, Střední 403, Černošice    

Celý článek
Náš lídr do komunálních voleb
17. 9. 2010

Náš lídr do komunálních voleb

Tisková zpráva

Naším lídrem v komunálních volbách a kandidátem na starostu je Patrik Rech. Nyní pracuje ve vyšším managementu mezinárodní firmy.  Při zvolení do funkce starosty se bude plně věnovat práci pro naše město a jeho obyvatele.

Celý článek
Deštivé Černošice
19. 5. 2010

Deštivé Černošice

V dešti se náš stánek stal útočištěm pro mnohé občany Černošic. I v tak pochmurném počasí, měli chuť si povídat a diskutovat nad problémy státního dluhu.

Celý článek
1 2
Články 11 - 20 z 20
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme