25. 9. 2014

 

Dobré hospodaření považujeme za jednu ze základních podmínek spokojeného života ve městě. Proto podporujeme odpovědné a kontrolovatelné nakládání s městskými finančními prostředky.

Pro efektivní zacházení s městskými financemi zlepšíme organizaci a administraci transparentních výběrových řízení v oblasti čerpání jak investičních, tak i provozních prostředků.  Více pozornosti budeme věnovat plánování, připravenosti a koordinaci projektů v dotační oblasti. Při transparentních výběrových řízeních budeme dbát na přesnou specifikaci zadávacích podmínek, abychom pro obec mohli vybrat optimální variantu řešení, která nemusí být vždy ta nejlevnější.

Díky práci poslanců za TOP 09 a STAN, kteří prosadili zákon o rozpočtovém určení daní, získalo město Černošice v letošním roce do rozpočtu navíc 13 miliónů korun. Obdobné částky získá i v letech příštích. Tyto dodatečné finanční prostředky využijeme ke smysluplným investicím do infrastruktury a občanské vybavenosti v obci. Naší prioritou je rekonstrukce a dostavba vily u Tišnovských a její přeměna v budovu městského úřadu s umístěním pošty, knihovny a služebny městské policie a dostatkem parkovacích míst.

Investovat budeme rovněž do zařízení pro sport a volnočasové aktivity, a to nejen do nové sportovní haly při mokropeské škole.

Hodláme pokračovat v rekonstrukcích ulic, a to včetně řešení vodovodů a kanalizací či vytvoření kolektorů pro budoucí pokládku kabelů. Jako součást připravovaných rekonstrukcí ulic budeme řešit i rekonstrukce či zbudování chodníků.

V otázce rekonstrukce železniční trati jsme připraveni investovat městské prostředky do nadstavby nad rámec projekt SŽDC tak, aby Černošice zůstaly plně funkční a esteticky zajímavou lokalitou. Součástí této nadstavby bude i architektonické řešení celého přednádražního prostoru okolo obou traťových zastávek. Toto řešení bude podkladem pro jednání s kompetentními orgány při prosazování variant zohledňujících potřeby většiny obyvatel Černošic.

Při správě finančních prostředků města budeme dbát na to, abychom využili všechny dostupné dotační možnosti. Budeme usilovat o to, aby město řádně hospodařilo a nezadlužovalo se na úkor budoucích generací.  

Zpracoval: Ing. Petr Ullrich, člen finančního výboru MÚ Černošice v letech 2010 - 2014 a kandidát TOP 09 Černošice č. 4

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme